utorak, 4. lipnja 2013.

Duhovna lirika utorkom 22Jerolim Kavanjin
PROSTI MENI DAKLE BOŽE

Prosti meni dakle Bože,
satri križem zloće moje,
prostit time lako može
milosrje jako Tvoje;
ostav pravdu, i Tvom ljudi
dobrostivan samo budi.

Ni, nije plate nać pod nebi
za moj smirit dug nepravi,
ere sasma skrivih Tebi,
nego Tvoj svet križ krvavi:
otle rijekom slavnijeh uda
smrad operi grijeha huda.

Spasitelju za to hrlim
oblit skrušnijem vas suzami,
da isti spasni križ zagrlim
obedvima mojim rukami,
i da dan mu svoje celove
mnoge krvi za valove.

Prosti neka jur upućen
k otašbini, ku s' mi spravi,
doprem; s grijeha ine smućen,
duh moj Tebe Boga slavi;
i milošće Tve velike
da pripiva u vik vike.

Tebe Isuse imaću osle
u pameti, usti i srcu,
Tebe u sni, i u sve posle,
Tebe u kući, i na brcu,
bdim, grem, pišem daj da izustim,
molim, bolim, duh li ispustim.

Nema komentara:

Objavi komentar

Upute za komentiranje

Kako bi se razlikovali sugovornici, obavezno koristite neko ime ili nadimak koji možete dodati i na kraju komentara. Potpuno anonimni komentari najčešće se brišu.

Nijedan komentar objavljen na ovom blogu ne podrazumijeva ni u kojem stupnju prihvaćanje od autorâ ovog bloga mišljenja koja su u komentaru izražena.