nedjelja, 29. rujna 2013.

Pokonji tebi je uredbe dan prišal, ki se ne pobije. Jur si na skončan'ju. Goru, koju poli ti karstjanskom karvju, izmir' padši doli!...
    Mihovil.
Dvignite se, martvi, / ki se nahodite
  U grebih tere svi / prit na sud hitite.
Od zalih obrane, / druzi, razlučite,
  Dobrih s desne strane, / s live zlih stavite!

    Julij ditić iz družbe zalih.
Kuda jesam, ćaćko, / ja razdiljen sada,
  Zač milosardje ko / nimaš moga jada?
Zač bižiš ljubljen'je, / nisam li tebe dil,
  I me zagarljen'je, / ljut  ćaćko i nemil?
Kako ostaviti / moreš me ovdika,
  Hdi su jadoviti / zli dusi dolika?
U ovu li me varst / sada družbe daješ,
  Zač sina u propast / paklensku izdaješ?
Nu, jur ruke prigni / k meni, tvojoj puti
  Tere me gor dvigni, / roditelju ljuti!

    Kalef od broja blaženih.
Daleko od mene, / ditiću, odajdi
  I nimaj nijedne / od pomoći nadi.
Ostavi plakan'jem / mene prizivati
  I tokim vian'jem, / neću te slišati.
Jer da bi zapovid / moju obslužio,
  Ne bi sada ov jid / gorki okusio.
Ako se ne boja / otca i veljen'ja
  Očeva, ne poja / straha, ni svićen'ja
Do svojega konca, / ni poštovat ga kad,
  Koga dakle otca / zaman prizivaš sad!
...

(Jure Žuvetić: Sud pokonji, stihovi 1247-1270, Građa za povijest književnosti hrvatske 1952.)


subota, 28. rujna 2013.

Razmišljanja o Svetoj Misi uz apostola Euharistije 32NAČIN KLANJANJA PREMA ČETIRI NAKANE SV. MISE

III

Treća četvrt sata
Zadovoljština

1° Klanjajte se Isusu i posjetite njega koji je napušten i ostavljen od ljudi u svom sakramentu ljubavi. Čovjek ima vremena za sve, osim za to da ode posjetiti svoga Gospodina i Boga, koji ga željno iščekuje u svetohraništu. Ulice i javne kuće pune su ljudi, a Božja je kuća prazna. Bježimo od nje i bojimo je se. O, siroti Isuse, jesi li znao da će toliko ravnodušni biti prema tebi oni koje si otkupio, tvoji prijatelji, tvoja djeca, pa i ja sâm?

2° Oplakujte Isusa koji je izdan, izvrijeđan, izrugan i razapet na daleko nedostojniji način u svom sakramentu ljubavi nego u Maslinskom vrtu, Jeruzalemu i na Kalvariji. Oni koje je najviše poštivao, najviše ljubio i na koje je izlio najviše svojih darova i milosti, nedostatkom poštovanja najviše ga vrijeđaju u njegovu hramu, iznova ga razapinju u svome tijelu i duši nedostojnom pričešću i na taj ga način prodaju vragu, gospodaru svoga srca i svoga života. O, ne mogu li i ja sebi prigovoriti tolike grijehe? Jesi li mogao zamisliti, moj Isuse, da će tvoja prevelika ljubav za čovjeka biti predmet njegove zloće, i da će se okrenuti protiv samoga tebe, tvojih milosti i tvojih najdragocjenijih darova? A ja, nisam li ti i ja bio nevjeran?

3° Klanjajte se Isusu i dajte mu zadovoljštinu za tolike nezahvalnosti, oskvrnuća i bogohulstva kojih je svijet pun. Na tu nakanu ponudite sve patnje koje budete pretrpjeli tijekom dana i tjedna. Nametnite si kakvu svojevoljnu pokoru za svoje grijehe i grijehe svoje obitelji, ili za one koje ste možebitno uvrijedili svojim manjkom poštovanja ili pobožnosti na svetim mjestima.

4° No budući da su sve vaše zadovoljštine i pokore premalene i preslabe da daju zadovoljštinu za tolike zločine, sjedinite ih sa zaslugama Isusa, svoga Spasitelja, podignuta na Križ. Sakupite svetu krv koja izlazi iz njegovih rana i ponudite je kao zadovoljštinu božanskoj pravdi. Preuzmite njegove boli i molitve na Križu i po njima nebeskog Oca zamolite milost i milosrđe za sebe i za sve grešnike. Sjedinite svoju zadovoljštinu s onom koju prikazuje Presveta Djevica podno Križa ili pod oltarom, i tako ćete primiti svu ljubav koju Isus ima za svoju Majku.

nedjelja, 22. rujna 2013.

Razmišljanja o Svetoj Misi uz apostola Euharistije 31
NAČIN KLANJANJA PREMA ČETIRI NAKANE SV. MISE

II

Druga četvrt sata
Zahvaljivanje

1° Klanjajte se i blagoslivljajte neizmjernu Isusovu ljubav prema vama u ovom sakramentu njega samoga. Da vas ne ostavi same i siročad na ovoj zemlji progonstva i bijede, on dolazi s nebesa za svakoga od vas kako bi vam pravio društvo i bio vam tješitelj. Zahvalite mu stoga svom svojom ljubavlju i svim svojim snagama, zahvalite mu u zajedništvu sa svima svetima.

2° Divite se žrtvama koje si nameće u svom sakramentalnom stanju: on sakriva svoju božansku i tjelesnu slavu da vas ne zabljesne i ne zaslijepi; prekriva svoje veličanstvo da biste se usudili prići mu i obratiti mu se kao prijatelj prijatelju; sputava svoju moć da vas ne bi zastrašio ili kaznio; ne pokazuje vam savršenstvo svojih kreposti da ne bi obeshrabrio vašu slabost; čak i ograničava gorljivost ljubavi svoga Srca prema vama jer ne biste mogli podnijeti njezinu snagu i nježnost; dopušta da vidite samo njegovu dobrotu koja odiše i izbija iz svetih prilika poput sunčevih zraka kroz pahuljasti oblak. Doista, kako je dobar Isus u Presvetom sakramentu! Čeka vas u svako doba dana i noći i njegova ljubav ne zna odmora. Uvijek je pun nježnosti prema vama. Zaboravlja vaše grijehe i nesavršenosti kada ga posjetite kako bi vam prenio samo svoju radost, nježnost i ljubav. Kada vas prima, čini se kao da treba baš vas da bi bio sretan. O, zahvalite mu stoga, tome dobrom Isusu, čitavom silinom svoje duše. Zahvalite Ocu što vam je dao svoga božanskog Sina; zahvalite Duhu Svetom što ga je nanovo utjelovio na oltaru po službi svećenika i za vas osobno. Zazovite nebo i zemlju, anđele i ljude, da vam se pridruže u zahvaljivanju, blagoslivljanju i veličanju tolike ljubavi koju ima za vas.

3° Razmatrajte sakramentalno stanje u koje se Isus stavio zbog ljubavi prema vama i nadahnite se njegovim osjećajima i životom. U Euharistiji je jednako siromašan kao u Betlehemu, čak i više, jer je u Betlehemu imao svoju Majku, a ovdje je nema; ništa ne donosi s neba osim svoje ljubavi i milosti. Gledajte koliko je poslušan u božanskoj hostiji: s nježnošću će odmah poslušati sve, čak i svoje neprijatelje. Divite se njegovoj poniznosti; u hostiji on silazi do dna ništavnosti jer se sakramentalno sjedinjuje s nevrijednim i neživim prilikama, koje nemaju nikakvu prirodnu vrijednost ni postojanost osim one koju im daje njegova svemoć, koja ih čuva trajnim čudom. Njegova ga ljubav prema nama čini našim zarobljenikom: on će do kraja svijeta biti u okovima svoje euharistijske tamnice, koja treba biti naše nebo na zemlji.

4° Sjedinite svoje zahvale sa zahvaljivanjem Presvete Djevice, nakon prikazanja i napose nakon pričesti. Zajedno s njom radosno i sretno ponavljajte Magnificat svoje zahvalnosti i ljubavi, te bez prestanka govorite: O Isuse u hostiji, kako si dobar, ljubazan i kako nas ljubiš!

subota, 14. rujna 2013.

Razmišljanja o Svetoj Misi uz apostola Euharistije 30NAČIN KLANJANJA PREMA ČETIRI NAKANE SV. MISE

Sat klanjanja dijeli se na četiri dijela. U svakoj četvrti sata štujemo našega Gospodina jednom od četiri nakane svete Žrtve, a to su: KLANJANJE, ZAHVALJIVANJE, ZADOVOLJŠTINA I PROŠNJA.

I

Prva četvrt sata
Klanjanje

1° Prvo se poklonite našem Gospodinu u njegovom božanskom sakramentu izvanjskim znacima štovanja. Kleknite čim primijetite Isusa u divnoj hostiji. Padnite ničice iskazujući mu duboko poštovanje, u znak svoje ovisnosti o njemu i svoje ljubavi. Klanjajte Mu se zajedno s Mudracima koji su se, pavši pred Njim licem na zemlju, klanjali Djetetu-Bogu koje je ležalo u ubogim jaslicama povijeno u siromašne pelenice.

2° Nakon toga tihog i spontanog čina smjernog štovanja, poklonite se Gospodinu vanjskim činom vjere. Taj je čin vjere vrlo koristan za otvaranje naših osjetila, srca i duha euharistijskoj pobožnosti. On će vam otvoriti Božje Srce i njegove riznice milosti. U tome treba biti vjeran i klanjati se sveto i pobožno.

3° Potom se Isusu Kristu poklonite čitavim svojim bićem; recite mu kako mu se klanja svaka sposobnost vaše duše i vašega duha kako biste ga bolje spoznali; vašega srca da biste ga više ljubili; vaše volje da biste mu služili; vašega tijela i svih njegovih čula kako biste ga proslavili, svatko na svoj način. Napose mu iskažite poštovanje svojim mislima, uz želju da božanska Euharistija bude misao koja će kraljevati u vašem životu; vašim osjećajima, da zove Isusa Kraljem i Bogom vašega srca; vaše volje, da nema nikakva drugog zakona ili cilja doli njemu služiti, ljubiti ga i proslavljati; vašeg pamćenja, da se sjećate samo njega, te da tako živite samo od njega, po njemu i za njega.

4° Budući da su vaši čini klanjanja tako nesavršeni, sjedinite ih s klanjanjem Presvete Djevice u Betlehemu, u Nazaretu, na Kalvariji, u Dvorani Posljednje večere, pred svetohraništem. Sjedinite ih sa svim klanjanjima koja sveta Crkva sada prikazuje, s klanjanjima svih svetih duša koje se u ovome trenutku klanjaju Gospodinu i čitavoga nebeskog dvora koji ga u nebu slavi, pa će vaše klanjanje preuzeti svetost i zaslugu njihovih.

utorak, 10. rujna 2013.

Duhovna lirika utorkom 35Ivo Lendić
MOLITVA ZA SAN TEŠKOG BOLESNIKA

Kriste, koji bdiješ u svetohraništu bolnice,
dolazim u duhu k Tebi u tami ove noći,
da olakšaš nesnosne boli mom drugu bolesniku,
koji nije već davno svoje sklopio oči.

Ti, koji si stvorio san za sve ljude na zemlji,
daj, da tišina sna i njegove vjeđe takne.
Ti znaš, Kriste, kako on trpi, kako je sav ukočen,
kako ne može da se makne.

Ti, koji ne znaš više za san, otkad si pošo sa zemlje,
jer neprestano bdiju nad svijetom Tvoje božanske oči,
sjeti se, ponizno Te molim, u Svojoj beskrajnoj dobroti
Maslinove gore i one teške noći.

I molim Te zbog sreće, koju je osjetila Tvoja Majka,
kad je gledala Tebe, Svoga Sina, gdje Joj u krilu spava,
da u zanesenju tihoga sna, koji blaži boli,
klone i njegova glava.

ponedjeljak, 9. rujna 2013.

O i od mons. Lefebvrea u Naciji


Obaviješten sam da je mjesečnik Nacija odlučio u nastavcima objavljivati Otvoreno pismo zbunjenim katolicima nadbiskupa Marcela Lefebvrea. Moram priznati da nikada nisam držao Naciju u rukama, ali uvodni članak čiji djelić možete vidjeti na gornjoj slici pisan je vrlo korektno i informirano.

Vjerujem da će neki od naših čitatelja biti zainteresirani, pa nam svoje dojmove mogu narednih mjeseci dopisati u komentarima.

petak, 6. rujna 2013.

Gostujući autor - Svjedočanstva o poteškoćama u provedbi liturgijske reforme


Sljedeći kratki prilog ima prije svega za cilj prenijeti nadasve zanimljiva svećenička svjedočanstva o poteškoćama u provedbi liturgijske reforme te vezanosti puka za tradicionalni rimski obred na krajnjem jugu Hrvatske...


Molitveno bdjenje za mir u Siriji


Podsjećam da se sutra, u subotu 7. rujna 2013. u predvečerje Male Gospe, trebate na neki način, makar i privatnom molitvom, pridružiti molitvi i postu za mir u Siriji na koje je pozvao Sveti Otac Franjo. Evo još nekih lokalnih poziva ako vam treba poticaja.

Od članaka o situaciji u Siriji izdvojio bih razgovor s p. Samir Khalil Samirom, a od molitava možda litanije sirijskih svetaca (samo za osobnu upotrebu) i svakako svetu krunicu.

utorak, 3. rujna 2013.

Duhovna lirika utorkom 34Nikola Šop
SAN MAGARADI

Isuse, u ovom kasnom času sad
u sve staje ćemo ući.
Od nježnosti ti ćeš svu magarad
blago za uho povući.

I kada odeš, u doba to gluho,
među njima će riječi da kruže:
ko je taj koga si za uho
držao najduže.

I svaki će usnuti opet,
sa najljepšim snom u duši:
Da tvoja meka ruka još miluje
baš njegove uši.

ponedjeljak, 2. rujna 2013.

Nasukani na liturgijskoj reformi...

...iliti zar nije najbitnije da nam je lijepo?13.1.2014. Fotografija svećenika koji služi misu sjedeći na pješčanoj plaži uklonjena na zahtjev p. Tvrtka Baruna.