utorak, 28. siječnja 2020.

Je li msgr. Batelja vlasnik lika i djela bl. Alojzija Stepinca?

Novi prijepori oko tzv. Stepinčevog dnevnika povod su da se zapitamo zašto se primjerice sva sabrana djela bl. Ivana Merza mogu bez problema skinuti sa stranica njegove postulature, a pisanu ostavštinu bl. Alojzija Stepinca moramo pabirčiti iz kojekakvih "priređenih" knjiga nedostupnih na internetu koje povremeno pušta u opticaj postulator njegove kauze. Ako se u ovih nekoliko desetljeća slobodne Hrvatske još nije uspjelo izdati kritičko izdanje Stepinčevih govora i tekstova, minimum koji se mogao napraviti je skenirati i staviti svu građu na internet. Ta kritika ide, dakako, ne samo postulatoru, nego i onima koji su mu nadređeni te kojima takvo njegovo ponašanje odgovara, u prvom redu zagrebačkom nadbiskupu koji je najpozvaniji činjenično (a ne samo ispraznom retorikom) braniti i promicati uspomenu na svog blaženog prethodnika.

ponedjeljak, 27. siječnja 2020.

Gostujući autor - Tribina HKD-a sv. Jeronima o adventistima


Petar Grgec

Jedan pogled izvana na "jeronimsku" tribinu o adventistima iznutra

Stjepan Razum, svećenik i predsjednik HKD-a sv. Jeronima, na početku tribine, nakon što je, da ne bude nikakve zabune, temi rekao "okosnica", kaže da je sigurno da svaku stvarnost možemo najbolje upoznati kad nam je predstavi njezin dionik, pa tako i adventiste kad nam ih predstavi adventist, a ne katolik poput svećenika Ivana Kokota, autora jeronimske knjižice o adventistima. Ne znam znači li to da će stvarnost vjerovanja, recimo, da je dva plus dva pet predstaviti istinitije oni koji u toj stvarnosti sudjeluju nego oni kojima se čini da je dva plus dva četiri. Ne znam, ali meni se čini da ni Zagrebačkoj nadbiskupiji ni članovima Jeronimskog društva Stjepan Razum na čelu toga društva ne smeta. Meni, koji sam nekoć u tom društvu radio (te napravio i dosta gluposti na tom radnom mjestu), smeta, a rekao bih da ni sv. Jeronimu (kojemu je dr. Razum duhovni naslov "sveti", usprkos i pravopisu iz 1944., pretvorio u nadimak, u "takozvani sveti", s velikim početnim slovom) nije svejedno, nego bi se okrenuo u grobu. Iz Zagrebačke nadbiskupije na pismo o tome odgovorili su mi nakon tri-četiri mjeseca zahvalom na promišljanju i brizi, iz koje da je vidljiva moja dobronamjernost i privrženost Katoličkoj Crkvi. Na što sam im odgovorio da Stjepana Razuma treba što prije, još jučer, i za njegovo dobro, i za dobro Nadbiskupije, i za dobro Jeronimskoga društva, maknuti s tog položaja. To je bilo u ožujku prošle godine. Međutim poglavar Nadbiskupije hoda, evo, s baptistima, a predsjednik Hrvatskoga krugozemljaško-korjenodupstveno-krivovjernog? društva tzv. svetog Jeronima hoda, štoviše, s otpalima i od baptizma.

Ili možda hodaju za njima, da bi ih vratili? Bilo bi lijepo. Npr. poučiti ih da ponovni krst nije krst, nego svetogrđe. Ili samo hodaju za njima i točka? Uostalom, zar ekleziologiju povratka (u Katoličku Crkvu) ne smatraju i vrhovni pastiri Juraj Mario i Josip (kako bi ih nazvao dr. Razum) zastarjelom? Na žalost.

Umjesto "pogleda iznutra", zar ne bi trebali na adventiste i adventisti progledati "izvana", upravo iz ekleziologije povratka? Npr. iz knjižice Stjepana Bakšića (Tisak Nadbiskupske tiskare, Zagreb) https://archive.org/details/tko_su_adventisti_i_sto_uce_1930:

Adventisti su svojom naukom gotovo u svim točkama osim u pitanju Kristova božanstva došli u opreku s kršćanstvom i katolicizmom...

...Međutim 21. listopada 1844. [dan kad su, na temelju posve samovoljnog tumačenja jednog Danijelova proroštva i Isusove prispodobe o ludim i mudrim djevicama, očekivali Kristov drugi dolazak] prošao je kao i svi ostali dani i tuga je bila velika.

...Možda bi sada kraj sve čovječje ludosti i kratkovidnosti bio zauvijek iščeznuo ovaj pokret, da nije [vražjom lukavošću prevarena] ustala prava začetnica ove sekte, "sestra White", koju adventisti štuju kao od Boga poslanu proročicu. Ona je ostavila baptističku Crkvu i zanijela se za adventističku nauku te počela naučavati da je s neba dobila "prosvjetljenje i objavu". U svjetlu te [đavlove] objave kaže "sestra White" da je u tumačenju izraza "očišćenje svetinje", o kome govori prorok Danijel, do sada učinjena pogreška. Ta svetinja ili svetište nije zemlja, nego nebo. Dana 21. listopada 1844. ušao je Krist u nebesko svetište da ga očisti "od grijeha djece Božje". Najveći je grijeh djece Božje tobože to što su osramotili dan Gospodnji te umjesto subotu počeli slaviti nedjelju. Zato je Ellen White sa svojim mužem Jamesom Whiteom počela u adventizmu najžešće propagirati štovanje subote. Proroštvo Danijelovo dakle, veli "sestra White", nije ostalo neispunjeno. Ono se obistinilo tako što je g. 1844. očišćeno nebesko svetište, a na zemlji se javio adventistički pokret. Kad adventisti odvrate čovječanstvo od grijeha oskvrnjivanja subote, doći će Gospodin. Tada će početi tisućugodišnje kraljevstvo mira: 144.000 savršenih adventističkih svetaca vladat će s Kristom 1.000 godina, a vlast Sotone bit će sputana. Nakon toga će on na kratko vrijeme biti pušten i onda će početi konačna borba. Tada će uskrsnuti zli i zatim će slijediti vječni sud, uništenje zlih; novo nebo i nova zemlja za pravednike.

Adventisti sedmoga dana, kako smo vidjeli, upravo fanatički udaraju protiv slavljenja nedjelje i traže da se uvede štovanje subote. Za svoju tvrdnju pozivaju se na starozavjetnu odredbu Božju. No zaboravljaju da su neke starozavjetne odredbe takve da izviru iz naravi ljudske, te prema tome ostaju i u Novom zavjetu, a neke su opet takve da se odnose samo na židovski narod u Starom zavjetu. Svih se starozavjetnih svetkovina, dakle i subote, kako naučava npr. sv. Pavao, valja ostaviti jer je cijeli Stari zavjet samo sjena Novoga zavjeta, pa je tako i subota samo sjena, slika kršćanske nedjelje. Kad bi adventisti bili dosljedni, onda bi morali zadržati sve starozavjetne židovske svetkovine i propise o jelu.

U Starom zavjetu bio je Bog odredio štovanje sedmoga dana, tj. subote, kao spomen na svršetak stvaranja svijeta. No još važnije od stvaranja jest otkupljenje. Otkupljenje je pak dovršeno na onaj dan kad je Spasitelj svladao smrt, vraga i grijeh, tj. na dan njegova uskrsnuća. To je unutarnji razlog zašto je pretkršćansko štovanje subote prešlo u štovanje nedjelje, tako da su kršćani, štoviše sami apostoli, odmah od početka štovali nedjelju, te "dan Gospodnji" nikad medu prvim kršćanima nije značio subotu, nego onaj dan na koji je Gospodin učinio najveće čudo, naime svojim uskrsnućem dovršio otkupljenje. Valjda će adventisti dopustiti da su prvi kršćani bolje poznavali Kristov duh i namjere nego oni...

...Vidjeli smo velike zablude adventizma. Te su zablude tolike da adventizmu od pravog kršćanstva ostaje veoma malo. Adventisti priznaju doduše Kristovo božanstvo, ali su inače iskrivili tako reći sve ostalo što je Krist naučavao i zapovjedio vjerovati. Posve je stoga jasno da svaki onaj koji pristupa k adventistima nanosi Kristu najveću nepravdu i sramotu... Krist je osnovao svoju Crkvu... Ostaviti tu Crkvu te otići k adventistima, k zajednici koju su osnovali ljudi, k zajednici koja se u svome naučavanju već tako teško prevarila i koja samovoljno naučava što joj se svidi, znači udarati Krista u lice, a sebi spremati teški sud Božji..

(v. i 1, 2, 3, 4, 5)

subota, 25. siječnja 2020.

Ženidba i celibat

Danas je u crkvi sv. Marije na Dolcu proslavljena ženidba i pripadna misa po tradicionalnom obredu. Čestitam mladoženji  i mladenki te njihovim obiteljima! Evo i nekoliko fotografija za one koji nisu mogli prisustvovati.

četvrtak, 23. siječnja 2020.

"Ja sam uboga Emerencijana, sudojčica gospodične Janje"


Indulgéntiam nobis, quaésumus, Dómine, beáta Emerentiána Virgo et Martyr implóret: quae tibi grata semper éxstitit, et mérito castitátis, et tuae professióne virtútis.

Prošćenje nam, molim te, Gospodi, blaženaja Emerencijana Dĕva i Mučenica da isprositi: jaže tebĕ vsegda bĕ ugodna i utežanjem čistoti, i tvojeje dobrodĕtĕli ispovĕdanjem.

Neka nam isprosi oproštenje, molimo, Gospodine, blažena Emerencijana djevica i mučenica koja ti je uvijek bila mila i zaslugom čistoće i očitovanjem tvoje jakosti.

(v. i 1, 2, 3)

utorak, 21. siječnja 2020.

Kardinale Marx, Vi ste lažni prorok


Vaša Uzoritosti kardinale Reinharde Marx!

S poštovanjem i ljubavlju prema Vašoj službi biskupa i kardinala te dušobrižnika, koji ima zadaću pasti Kristovo stado, s velikom zabrinutošću moram Vam se vrlo otvoreno obratiti. Činim to kao otac mlade djece i laik kojem ljubav i briga za vlastitu djecu i djecu drugih ne dopuštaju da šuti. U prošlosti često nismo imali potrebne ljubavi i hrabrosti da svoje dušobrižnike pozovemo na odgovornost kako bi se spriječilo gore zlo. Zato sada kažem: Kardinale Marx, prema riječima svetog Pavla, Vi ste okrvavili ruke! Kardinale Marx, pokazali ste se vukom! Poput onih koje je apostol Pavao pretkazao i koji dolaze proždrijeti ovce, iskrivljujući nauk i odvlačeći učenike za sobom. U poslanici Korinćanima pastire poput Vas nazvao je sveti Pavao lažnim apostolima, himbenim radnicima, koji se prerušuju u apostole Kristove. Svojim pogrešnim naukom o abortusu, preljubu i homoseksualnim činima iskvarili ste cijeli jedan naraštaj mladih katolika. Mnogi od njih činit će gnusna djela koja vape u nebo za osvetom i koja će dovesti njihove duše u pogibelj i prouzročiti patnju njihovim tijelima. A sve zato što radi svoje koristi izvrćete Kristovu istinu.

Želite se združiti s odličnicima ovoga svijeta. Govorite da treba pomagati siromasima, ali onda ulažete 20 milijuna američkih dolara u obnovu svojih rezidencija u Münchenu i Rimu. Govorite o brizi za ljude homoseksualnog usmjerenja, ali onda potičete upravo na ona ponašanja koja znate da ih vode u sidu i u druge smrtonosne bolesti te, što je najgore, u vječnu propast. Njihova je krv na Vašim rukama!

Kako se usuđujete blagoslivljati ona djela koja škode tijelima i dušama ljudi! Vi ste lažni prorok, poput onih na koje je upozorio sveti Petar, prvi papa. O takvima poput Vas rekao je da će prokrijumčariti pogubna krivovjerja te da će se mnogi povesti za njihovim razvratnostima i ismijavati put istine. Pomutili ste vjeru naše djece! Mi katolički roditelji došli smo Vam reći da ste izopačili vjeru mnoge djece. Postali ste im sablazan i zaveli ih na stranputicu. Poveli ste ih na put u pakao, stvarajući istodobno u njima dojam da je Vaša laž put Isusa Krista. Dao Bog da se za sva svoja zla djela pokajete! Jer inače Vas čeka pakleni oganj! Naš Gospodin opomenuo Vas je da bi Vam bolje bilo da s mlinskim kamenom o vratu budete bačeni u more.

Kako se usuđujete nazivati sebe katolikom! Rekli ste da vi niste rimska podružnica, te da će Njemačka ići svojim tzv. sinodnim putem. A vrlo dobro znate da u Crkvi postoji samo jedno tijelo i jedan Duh. Samo jedan Gospodin, jedna vjera i jedan krst, jer je jedan Bog i Otac sviju nas.

Kako se usuđujete tvrditi da ste vjeran sljedbenik Isusa Krista, kad odbacujete njegov naum o ljudskoj spolnosti i u Crkvu uvodite duh razvrata! Sva Vaša subraća u njemačkom kleru trebaju znati da izdaju Krista ako slijede Vaše krivovjerje. Dao Bog da svi vjerni klerici u Njemačkoj odbiju Vaša krivovjerja, dobar boj biju i sačuvaju pravu vjeru, kako bi primili nagradu od pravednog Suca!

Vi pružate podršku i dajete pričest katoličkim političarima koji podržavaju abortus; ali kad Vam vjeran katolik prestane davati novac od svojih prihoda, onda njemu uskraćujete sakramente. Vi ste ljudima dali lažnoga Krista i lažno evanđelje! Odbijamo to i ostajemo vjerni svetoj, katoličkoj i apostolskoj Crkvi, koja u zgodno i u nezgodno vrijeme naučava zdrav nauk, pa i onda kad je protivan onom što bi svijet želio čuti.

No i sad, nakon sve štete koju ste učinili našoj ljubljenoj Crkvi i našoj djeci, nadamo se i molimo za Vaše obraćenje. Još imate vremena vratiti se na Kristov put prije nego što dođete pred pravednog Suca. Kardinale Marx, poslušajte riječ Kristovu: obratite se i vjerujte evanđelju! Pravom evanđelju! Dok se ne obratite, pozivat ćemo međutim katolike da Vas se klone i da prezru Vaše naučavanje. Luther je upotrijebio gadne riječi da bi pogrešno opisao poslanicu svetog Jakova. Rekao je da nije dostojna jednog apostola. Međutim te grozne riječi savršeno opisuju Vaša djela. Obratite se i vjerujte evanđelju! Ave Maria!

John-Henry Westen, na konferenciji za novinare o minhenskom molitvenom skupu saveza Acies ordinata u znak prosvjeda protiv Njemačke biskupske konferencije i njezina predsjednika povodom njihove najave njemačkoga "sinodnog puta"


https://gloria.tv/post/V3Hckz288YWL1zzYrZduCzWzX

ponedjeljak, 20. siječnja 2020.

Izdaja naše kineske braćeChris Ferrara

Poruka kardinala Zena svim kardinalima: Vatikan ubija Crkvu u Kini!

Zbog novih smjernica što su ih pekinški koljači objavili za konačno podjarmljenje podzemne Crkve u Kini, koje su tema moje prošle kolumne, kardinal Joseph Zen sada je objavio svoje pismo nedavno privatno poslano cijelom Kardinalskom zboru. Kardinal je pismu priključio sažetak svojih dubia (prijevod kod OnePeterFive) o vatikanskim “dušobrižničkim smjernicama” za “civilnu registraciju klera” u Kini na temelju i dalje tajnog sporazuma sa spomenutim pekinškim koljačima. Te “smjernice” opravdavaju postojanje Patriotske katoličke udruge, lažne Crkve koju su pekinški koljači stvorili da im posluži za istrebljenje podzemne Crkve, tj. prave Katoličke Crkve u Kini, one čiji članovi i dalje odbijaju pridružiti se pekinškoj đavolskoj tvorevini.

srijeda, 15. siječnja 2020.

Sirotan


Molite za sirotog, tragičnog slabića Benedikta

Još jučer prispodobio sam Benedikta Dantonu Franje Robespierrea: obojica vrlo loši, ali drugi očevidno gori od prvoga.

Danas nova senzacija: Benedikt u biti poriče svoje očinstvo nad knjigom kojoj je suautorom.

To je stari dobri Benedikt: "Želim učiniti pravu stvar. Ali kada to pobudi kritike ili se zakuha velika borba, pobjeći ću poput bavarskoga zeca."

To je čovjek koji je naložio nepoštedno istraživanje o homoseksualnosti u Crkvi; a kad mu je istina poslužena, radije je dao ostavku nego da vodi borbu koja ga je očito čekala. Čovjek koji je najprije objavio Summorum pontificum, a onda gledao kako taj motuproprij bojkotiraju diljem svijeta. Čovjek koji je ispuštao dim katolicizma, a i dalje imenovao grozne biskupe. Čovjek koji se pokušao odmaknuti od ekumenizma Ivana Pavla II., ali je onda morao prirediti novo sablažnjivo asiško okupljanje. To je naposljetku emeritus koji uvijek zvuči nekako konzervativno, dok stvari ne postanu ozbiljne. A tada čini ono što je uvijek činio u životu: odustaje od borbe, iz straha od vukova.

Dodajem jednu njegovu crtu koje neki od vas možda nisu svjesni: on je stadno biće kako to baš Nijemac zna biti. Nikad ne talasa. Nikad ne čini ništa prijeporno. Možda katkad pokuša; ali kad njegova djela izazovu prijepor, predaje se. Prepušta se struji. On je upravo suprotnost pastiru. Rođena ovca.

Benedikt* je teško uvrijedio kardinala Saraha i inteligenciju svakog razumnog katolika. Sama pomisao da knjiga (sa svim pravnim posljedicama) može biti spremna za objavljivanje, s najavljenim datumom, a da on nema nadzor nad svakom pojedinošću, od teksta preko autorstva do naslova i uveza, jednostavno je blesava. Izdavač i kardinal već su ga razotkrili kao, moram to reći, kukavicu i lažljivca.

Stvarno je žalosno to gledati.

S 94 godine Benedikt ustraje u svojim pogreškama dajući se i dalje zavesti da ugađa svemu i svakomu osim Kristu.

Ni grešan koliko jesam, uistinu ne bih želio biti on kad umre.

Bit će zapamćen kao tragičan lik, slabić. Pavao VI. na steroidima, ali s više učenosti.

Molite za sirotu.

On možda ne shvaća situaciju u kojoj se nalazi, ali mi shvaćamo.

______________________

* Kao i uvijek, nije važno što je Gänswein to rekao. Ako ga Benedikt ne ispravi, onda priznaje ono što je Gänswein rekao.

https://mundabor.wordpress.com/2020/01/14/pray-for-poor-tragic-weak-benedict/

petak, 10. siječnja 2020.

Podmetnik


Podmetnuti papa. Bergogliov rat protiv svega katoličkog

U enciklici Evangelii praecones 2. lipnja 1951. godine časni sluga Božji papa Pio XII. upozorio je da “gotovo sav ljudski rod danas teži podijeliti se u dva protivnička tabora: za Krista ili protiv Krista. Čovječanstvo je danas upalo u najtežu krizu, iz koje će proizići ili njegov spas po Kristu ili strašno uništenje.”

subota, 4. siječnja 2020.

Trojna misa sutra (nedjelja 5.1.2020.) u 9,30 u sv. Katarini


Što je u imenu?

Znate onaj poznati Shakespeareom inspiriran citat o ruži koja bi i pod drugim imenom jednako lijepo mirisala? Nažalost, slična je stvar i s manje mirisnim stvarima poput političara. Ove nedjelje drugi je krug izbora za predsjednika Republike Hrvatske. Biskupi bi rekli "predsjednika/icu". Naš se kardinal posebno iskazao odvažnim čestitanjem Božića predsjednici četiri dana ranije nego je to inače činio ne bi li čestitka bila objavljena prije prvog kruga izbora. Ah, kako sitno. Prošli su dani renesansnih prinčeva, sada se stožernici igraju datumom na čestitci. E da mi je vidjeti taj smješak i stisnuti mu ruku ako Kolinda pobijedi.

*

Na Novu godinu, tj. osminu Božića, tradicionalni katolici slave Obrezanje Gospodinovo, a nedjelju iza toga (ili 2. siječnja ako nema nedjelje do Bogojavljenja) Presveto Ime Isusovo. Na oba blagdana čita se najkraće evanđelje u godini: "U ono vrijeme, kad se navršilo osam dana da obrežu Dijete, dadu mu ime Isus, kao što ga je anđeo bio nazvao prije njegova začeća." Kratko i jasno. Ne može mi nitko reći da nema dovoljno materijala za razmišljanje i razmatranje o ovom događaju i da treba novusordovski "podebljati" čitanje.

*

Tek sam ove godine slušajući evanđelje na Badnjak primijetio divni spoj triju svetih imena jer rečenica "Kad je Isusova majka Marija bila zaručena s Josipom, prije nego se nastaniše zajedno, nađe se da je začela po Duhu Svetomu" na latinskom glasi "Cum esset desponsáta mater Iesu María Ioseph, ántequam convenírent, invénta est in útero habens de Spíritu Sancto". "Jesu, Maria, Joseph", nisu li to riječi koje se svatko od nas nada izgovoriti svojim zadnjim dahom.

*

I tako ćemo na na blagdan Presvetog Imena imati izbore koji ponavljaju slične dvojbe s kojima smo se suočili i na prethodnima (vidi npr. ovo i ovo). Ne vidim kako bi neki katolik mogao mirne savjesti glasati za Milanovića, ali jasno mi je da se i pravi vjernici razilaze u shvaćanju je li bolje glasati za Grabar-"manje zlo"-Kitarović ili je bolje prekrižiti listić. Čini se da je to ipak legitimna procjena svakog od nas.

*

Izgleda da je s bitno.neta prvog dana nove godine otišao faktički glavni urednik Goran Andrijanić i jedna od najpopularnijih kolumnistica Nikolina Nakić. Mislim da možemo očekivati da se takvim promjenama taj vjerski (ne katolički!) portal približava stranicama poput Laudato.hr ili svojoj ženskoj verbumovskoj pandanki "Ženi vrsnoj". Nadam se da će me ipak bar povremeno inspirirati kao do sada. Puno sreće svima spomenutima (iskreno)!

*

Već godinama sastavljam letke za krštenje djece. Zapravo u šprancu s preglednim sažetkom tradicionalnog obreda krštenja ubacim na početku informacije o kršteniku i na kraju ponešto o svetcu zaštitniku čije ime dijete nosi. To se pokazalo zgodnim za ublažavanje anksioznosti kumova koji nisu bili na krštenju po tradicionalnom obredu (naravno, drugačijem od novog obreda), a ujedno je i uspomena gostima koji takav letak uzmu sa sobom.