utorak, 29. rujna 2020.

Na ugodan miris

Benedicite dominum omnes angeli ejus potentes virtutes qui facitis verbum ejus ad audiendam vocem sermonum ejus. (Blagoslivljajte Gospodina svi anđeli njegovi, silni krepošću koji izvršavate riječ njegovu slušajući glas besjeda njegovih.)
Per intercessionem beati Michaelis Archangeli, stantis a dextris altaris incensi, et omnium electorum suorum, incensum istud dignetur Dominus benedicere, et in odorem suavitatis accipere. ( Po zagovoru blaženoga Mihovila Arkanđela koji stoji zdesna kadionoga žrtvenika i svih izabranika svojih, udostojao se Gospodin blagosloviti ovaj kâd i primiti ga na ugodan miris.)
Dirigatur, Domine, oratio mea, sicut incensum, in conspectu tuo. (Neka se upravi, Gospodine, molitva moja kao kâd pred lice Tvoje.)
Stetit angelus iuxta aram templi, habens thuribulum aureum in manu sua: et data sunt ei incensa multa: et ascendit fumus aromatum in conspectu Domini. (Stade anđeo uz žrtvenik hrama držeći zlatnu kadionicu u svojoj ruci, i dadoše mu mnogo tamjana, i uziđe dim od mirisa pred lice Božje.)

Mač svetog Mihovila

Neobična je, ali već dosta poznata činjenica da najvažnija svetišta posvećena sv. Mihaelu Arkanđelu leže otprilike na jednoj liniji koja se proteže u sjeverozapadno-jugoistočnom smjeru. Oko polovišta spojnice Mont Saint-Michela i Monte Sant'Angela nalazi se Sacra di San Michele, ali tu liniju možemo nastaviti i prema sjeverozapadu do otočića Saint Michael’s Mount kod engleske obale i impresivnog otoka Skellig Michael kod zapadne obale Irske. Ista se linija može nastaviti i jugoistočno prema jednom grčkom otoku i samostanu na brdu Karmelu, ali je poveznica sa svetim Mihaelom u tom smjeru puno nategnutija. 

Evo nekoliko tekstova o toj zamišljenoj spojnici koju se pomalo melodramatično naziva mačem sv. Mihaela:

Evo i nekoliko karti na kojima se opaža spomenuta linija. 
Na Mercatorovoj projekciji crta izgleda otprilike kao dužina što bi značilo da se na zemljinoj kugli radi o loksodromi (krivulji koja siječe meridijane pod jednakim kutom)
a ne ortodromi (najkraćoj spojnici dviju točaka na površini Zemlje, luku glavne kružnice) 


Posebno je zanimljivo da je linija "mača" vrlo blizu smjeru zalaska sunca na ljetni solsticij, što možete provjeriti npr. ovdjeSve ovo vjerojatno ne bih spominjao da gornja, priznat ćete pomalo intrigantna, činjenica nije inspirirala jednog autora na stvaranje stripa pod nazivom Finnian and the Seven Mountains. U 9. stoljeću mladić Finnian kojemu su Vikinzi ubili roditelje i spalili selo odlučio je osvetiti im se. Za to mu treba legendarni artefakt, mač o kojem se priča da je skriven na monaškom otoku uz jugozapadnu obalu Irske. Tako počinje avantura o kojoj su do sada izdana tri nastavka stripa. Ja sam pročitao samo prvi dobrotom Ivana iz Švedske koji mi ga je poklonio i preporučio. Strip možete nabaviti na stranicama izdavača ili amazona. Već iz prve epizode koju sam proučio mogu ga preporučiti. Radi se o kratkom, ali zabavnom i poučnom te kvalitetno ilustriranom štivu. 


petak, 25. rujna 2020.

Maria Plain i Festungsberg - Mönchsberg


Našao sam u arhivi stari članak koji nisam dovršio i objavio. S obzirom da sam već uploadao fotografije, čini mi se šteta da nikada ne ugleda svjetlo dana. Prije nekoliko godina posjetio sam Salzburg i namjeravao sam preporučiti dvije kratke marijanske hodočasničke šetnje koje ondje možete proći. Dodajem samo najnužnija objašnjenja. 

četvrtak, 17. rujna 2020.

Do Bistrice i onkraj

U subotu 12. rujna, na blagdan Presvetog Imena Marijina, krenulo je u 5 sati ujutro 289. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba Majci Božjoj Bistričkoj. 

petak, 11. rujna 2020.

Znamo da bl. dj. Maria tješi srčbu Boga, uzstavlja kaštigu odredjenu


[...] I premda Bog svagdje i na svakom mjestu pripravan je pokorno i pobožno moleće uslišati, osobitim opet načinom dopalo se je dobroti božanskoj milosti i dobročinstva svoja na zagovaranje i molbu svetih svojih na stanovitima mjestih dieliti; izmedju takovih mjestah u arcibiskupiji našoj zagrebačkoj osobito, i od božanskih pomilovanjah najglasovitije mjesto jest ovo blažene djevice Marie u Bistrici, kud ste se vi iz najdaljnih mjestah potrudili sa velikom pobožnošču, da si po njezinom zagovaranju izmolite od Boga milost proti neprijateljem duše vaše, djavolu paklenomu, proti svietu i njegovih napostovanjih kroz zločeste izglede i nagovaranja, proti tielu i njegovima zločestim poželenjima i strastmi, da dobijete oproštenje grieha i olakšate si terah, ter umirite sviest vašu, da dostignete pomoć u svima potrieboćah duše i tiela, da zahvalite na dosad primljenih dobročinstvih i cielo vaše zaufanje izručite u njedra premile matere Marije bistričke. Hvale i nasljedovanja vriedan trud, putovanje i molitva vaša, kada znamo da bl. dj. Maria tješi srčbu Boga, uzstavlja kaštigu odredjenu, okreće gorko u sladko, nemilosrdje u pomilovanje, srditost u ljubav, pokaranje u oproštenje; da ona uzdržaje krieposti, izvriža zločinjenja. 

[...] Znamo da mi milosti božjoj sadjelovati moramo, da spaseni budemo, moramo indi priliku grieha bježati i sredstva poboljšanja upotrebiti, zato molimo da nam bl. djevica Maria milost izmoli, da milosti božjoj dobro sudjelujemo, dobro činimo, zlo bježimo i jednoć spasimo se. Liepo govori sv. Bernardo: "Maria, kad se zazove, moljbu našu neodbacuje, od svojih se vazda ljubi; ona milosrdja svog naručaj svima odtvora, da iz njezine podpunosti svikoliki sva prime, kano sužanj odkupljenje, bolestni ozdravljenje, žalostni razveseljenje, griešnik oproštenje, pravedni milost." Samo se mi kroz nasljedovanje njezinih kriepostih zagovaranja vriedni ukažimo. 

 [...] Ako spoznaje slabosti naše i potrebe pomoći nami oči otvora, da u griesih ležeči i milost Boga zadobiti želeći pomoćnika potrebujemo, tada se možemo veseliti, da nam providnost Boga vlastitu svoju mater dade za našu braniteljicu i zagovoriteljicu, koja srditost božansku već kaznit hoteću tješi, koja na najtavnijemu putu spasenja svjetlošću svoje milosti razum naš razsvjetljuje i do spoznanja pravog dovodi, a srce naše plamenom ljubavi svoje užiže, da u izpunjenju zapovjedih božjih veselje i utjehu nalazimo; ona moli, i Bog šalje angjela svog za pomoć neprijateljah naših uništiti; ona traži i dobije za dvojeće svjet, za tužne razveseljenje, za pritisnute pokriepljenje, za griešnike pokajanje, za pravedne stalnost; kroz njezino zagovaranje jesu neprijatelji poniziti, oluje strastih umirite, srce strašljivo upokojito, nepokorni na pokoru i poboljšanje probuditi, strasti i požude jesu izkorenite, zločeste navade odbacite, kriepostni život poprimit i dovršit. 

Veselimo se nad mogućom našom zaštitnicom, nad neoskvrnjeno začetom djevicom Mariom, materom Isusa Krsta i našom, zazivajmo ju poleg nauka sv. matere crkve, "mater od milosrdnosti, sladkost života i ufanje naše"; slavimo utočišće griešnikah k njoj vapjiući: one tvoje milosrdne oči k nami obrati i Isusa blagoslovljeni plod utrobe tvoje nami po ovom izagnanju skaži, izmoli nami milost, da poleg zakona sina tvog "ono jedino" poznamo i za ono brinemo se; "koje je Bogu služiti, Boga ljubiti i spasiti se", da po tomu i mi izaberemo onaj najbolji dio, koji se od nas neodnese. Nestrašite se vi putnici Marianski nad velikoćom vaših grieha, negubite ufanje pomoći njezine, ako u poniznosti srca k čudotvornom kipu njezinom pristupite, suze tuge vaše duševne joj prikažete, nevolju sviesti odkrijte ili i potriebe vremenite otvorite, ona će vas, ako svi neprijatelji na vas navale, ako ste zbog grieha i angjelom mrzki, kano nevoljno svoje diete zagrliti, osloboditi, s Bogom pomiriti i u njegovu milost vas natrag privesti, ako se za griehe svesrdno pokajete, ako griehe istinito izpovjedite, ako odluku više negriešiti i griešne prigode bježati uzdržite, ako za griehe zadovoljiti gledjete, onda je ona moguća, kako nitko drugi od svoga sina sva izmoliti, ona bo je mati njegova i naša, njoj Isus mora ljubav djetinsku, koje radi sva joj učiniti će, i radi moći, koju sa materom dieli. 

Primi o bl. dj. Mario Bistrička molitve naše, primi, što ti prikazujemo, pomiri nas sa uvriedjenim sinom tvojim, pokloni nam što tražimo, odvrati što se bojimo, budući si ti jedino ufanje naše, izmoli nam djetinsku vjernost u slušanju i izvršenju rieči božje, poniznost i zatajenje samog sebe, moli za nevine i pravedne, moli za sav puk kršćanski, moli najposlim za nas griešnike sada i u vrieme smrti naše. Amen. 

(Mateo Skender Babić, Propovjedi svetkovne, sv. IV., Zagreb 1868.)subota, 5. rujna 2020.

Pristupimo s pouzdanjem k prijestolju milosti

Danas, u subotu 5. rujna 2020., s početkom u 16 sati služio je isusovački mladomisnik p. Hrvoje Juko tradicionalnu latinsku misu u župi Bezgrješnog Srca Marijina na Jordanovcu u Zagrebu.


četvrtak, 3. rujna 2020.

"Da po zagovoru svetoga pape Pija ojačamo u vjeri i budemo složni u tvojoj ljubavi"


Sancte Pie Decime, Gloriose Patrone, Ora, ora pro nobis!