petak, 31. ožujka 2023.

Križni put u Pušći

Vjerujem da je svim redovitim čitateljima ovoga bloga draga pobožnost križnoga puta. Za pristojnih vremenskih uvjeta vikendom u korizmi posebno je prikladno moliti križni put na otvorenom. 

subota, 25. ožujka 2023.

Alfonz ili Brigita


"Nije puko mišljenje, nego uvjerenje čitavoga krćanskog svijeta, da je s posvetnom milošću Marija u utrobi svete majke Ane dobila i punu uporabu svojega visoko prosvijetljenog razuma u skladu s podarenom joj puninom milosti", citira crkveni naučitelj sv. Alfonz Liguori "jednoga učenog pisca, p. La Colombièrea" (to bi mogao biti u međuvremenu svetim proglašeni Klaudije de la Colombière), i kaže: "Tako je Marija, doduše, bila dijete, ali od značajki toga stanja imala je samo nedužnost, ne i dječji manjak neke sposobnosti, jer već od prvog trenutka života uvijek se odlikovala potpunom uporabom razuma." (Alfonz Liguori, "Slave Marijine", 2. dio: "Sedam glavnih blagdana Marijinih") 

Drukčije o Marijinoj najranijoj dobi govore objave sv. Brigite. Tako sv. Brigiti anđeo, poslan od Isusa da joj diktira čitanja za redovnice u samostanu koji je utemeljila, kaže da trostruki plamen Marijine ljubavi (posluh, poniznost i zavjet djevičanstva) nije u Mariji planuo čim se rodila, "jer kao i druga dječica imala je maleno tijelo i još nerazvijen razum, pa nije mogla znati Božju volju". Taj anđeo kaže da je Isus imao potpunu svijest čim je začet, a o Mariji da smijemo vjerovati da se nakon što je rođena njezin razum razvio ranije nego u ostale djece. ("Objave sv. Brigite", knjiga 11., poglavlje 12.) Sama pak Blažena Djevica Marija, prema objavama sv. Brigite, kaže: "Od trenutka kad sam čula i uvidjela da postoji Bog, neprestano i sa strahom trudila sam se oko svojeg spasenja i obdržavanja Božjih zapovijedi; a kad sam više doznala o Bogu, da je On moj Stvoritelj i Sudac nad svim mojim djelima, duboko sam Ga uzljubila i u svakom trenutku bojala sam se i jako pazila da Ga riječju ili djelom ne rasrdim." ("Objave sv. Brigite", knjiga 1., poglavlje 10.) Također: "Kad sam došla u onu dob u kojoj sam nešto mogla razumjeti o svom Stvoritelju, bila sam zahvaćena neizrecivo velikom ljubavi prema Njemu i čeznula sam za Njim svim srcem." ("Božja svjetlost sjevera", str. 86.) Na pitanje pak (jednoga učenog, ali oholog redovnika) zašto nije odmah izišao, nego je tako dugo bio u majčinoj utrobi i zašto nije čim se rodio poprimio stas tridesetogodišnjaka Isus u Brigitinu viđenju kaže da bi onda Njegovo preuzimanje ljudske naravi bilo bajka, a ne stvarnost, i svi bi Ga slijedili zbog Njegovih čuda te iz straha, a ne iz ljubavi. ("Objave sv. Brigite", knjiga 5., ispitivanje 10.)

nedjelja, 19. ožujka 2023.

Sajam pri crkvi sv. Blaža

Ove nedjelje održan je sajam raznoraznih stvari u blizini crkve sv. Blaža. Evo osnovnih informacija kroz par fotografija koje zorno tumače kako doći od prostora nasuprot Kinoteke (iza crkve) do atrija s tezgama. 

četvrtak, 16. ožujka 2023.

Svećenik Božji


Ali i izvan crkve ne može Božji svećenik da zaboravi, tko je on, sve da bi i htio. Već njegovo odijelo, koje ga od svih razlikuje, opominje ga, da je on segregatus a populo, electus, učenik Isusov, ne više Simon, sin Jonin, nego Petar, ne Ivan, sin Zebedejev, nego Ivan Evanđelist.

Kao duhovna zbiljnost ide Krist pred njim, s njim ide u školu, u kolibicu siromaha, u tamnicu, stoji uz njega kod postelje bolesnika i umirućega, uza nj hoda na svim putovima i koracima, kuda stupa kao svećenik.

Sigurno, on toga nije vazda jasno i neposredno svjestan. To nije bilo ni kod apostola. Ni njihove oči nisu bile vazda upravljene na Učitelja, niti njihove misli a ni govor. Oni primaju tuđe dojmove, idu za drugim mnijenjem, dapače se prepiru i prodaju, dok on samo nekoliko koračaja podalje od njih boravi ili trpi.

Ali su ipak ponešto svjesni, da je blizu, da ih vidi i čuje i čita njihove misli.

Razne brige i poslovi mogu da ga otrgnu za neko vrijeme od Učitelja, zastru sliku Spasitelja, da za koji čas iz pameti iščezne; ali mu ono zvanje, koje ga bilježi posvemašnjim namjesnikom, opet natrag dozivlje uspomenu na Gospoda i Učitelja. 

(izvor)

petak, 10. ožujka 2023.

Franjini Malci

Predstava u frankfurtskoj katedrali povodom početka njemačkog sinodalnog zasjedanja na kojemu su već službeno usvojeni blagoslovi homoparova. 

Sv. Augustin piše: "Crkva Božja, postavljena između mnogo pljeve i ljulja, mnogo tolerira, ali što je protiv vjere i ćudoredna života, ne odobrava, ne šuti, ne čini".

nedjelja, 5. ožujka 2023.

To da učenici padoše na lice svoje, znak je svetosti, jer za svetce se kaže da padaju na lice, a za bezbožnike, da padaju na leđa


Zapovieda nam Bog, da Krista kao zakonodavca slušamo t. j. da mu se pokoravamo. Veli bo: njega slušajte, kano da bi se drugimi riečmi kazalo: Neka odstupe sjene zakonske i slike proročke ter idite jedino za sjajnim svjetlom evangjeoskim. Ili zato veli: Njega slušajte, da dokaže, kako je on onaj, o kom je Mojsij prorokovao govoreći: Proroka će vam Bog podignuti izmedju braće vaše kao što sam ja, njega slušajte. Tako dakle Gospodin imaše odasvud svjedokâ: s neba glas Otčev, iz raja Iliju, iz predpakla Mojsiju, izmedju ljudi apostole: da se u ime Isusovo svako koljeno pokloni na nebu, na zemlji i pod zemljom. 

[...]

A oni podignuvši oči svoje, nikoga ne vidješe do Isusa sama. A to bi razborito, da nebi, kad bi Mojsij i Ilija ostali s Gospodinom, Otčev glas bio neizvjestan, za koga upravo svjedoči. Vidješe takodjer Isusa gdje stoji, kada je nestalo oblaka, kada je nestalo Mojsija i Ilije; jer kada je nestalo sjene zakona i proroka, nadje se i jedno i drugo u evangjelju.

(izvor)