nedjelja, 19. ožujka 2023.

Sajam pri crkvi sv. Blaža

Ove nedjelje održan je sajam raznoraznih stvari u blizini crkve sv. Blaža. Evo osnovnih informacija kroz par fotografija koje zorno tumače kako doći od prostora nasuprot Kinoteke (iza crkve) do atrija s tezgama. 

četvrtak, 16. ožujka 2023.

Svećenik Božji


Ali i izvan crkve ne može Božji svećenik da zaboravi, tko je on, sve da bi i htio. Već njegovo odijelo, koje ga od svih razlikuje, opominje ga, da je on segregatus a populo, electus, učenik Isusov, ne više Simon, sin Jonin, nego Petar, ne Ivan, sin Zebedejev, nego Ivan Evanđelist.

Kao duhovna zbiljnost ide Krist pred njim, s njim ide u školu, u kolibicu siromaha, u tamnicu, stoji uz njega kod postelje bolesnika i umirućega, uza nj hoda na svim putovima i koracima, kuda stupa kao svećenik.

Sigurno, on toga nije vazda jasno i neposredno svjestan. To nije bilo ni kod apostola. Ni njihove oči nisu bile vazda upravljene na Učitelja, niti njihove misli a ni govor. Oni primaju tuđe dojmove, idu za drugim mnijenjem, dapače se prepiru i prodaju, dok on samo nekoliko koračaja podalje od njih boravi ili trpi.

Ali su ipak ponešto svjesni, da je blizu, da ih vidi i čuje i čita njihove misli.

Razne brige i poslovi mogu da ga otrgnu za neko vrijeme od Učitelja, zastru sliku Spasitelja, da za koji čas iz pameti iščezne; ali mu ono zvanje, koje ga bilježi posvemašnjim namjesnikom, opet natrag dozivlje uspomenu na Gospoda i Učitelja. 

(izvor)

petak, 10. ožujka 2023.

Franjini Malci

Predstava u frankfurtskoj katedrali povodom početka njemačkog sinodalnog zasjedanja na kojemu su već službeno usvojeni blagoslovi homoparova. 

Sv. Augustin piše: "Crkva Božja, postavljena između mnogo pljeve i ljulja, mnogo tolerira, ali što je protiv vjere i ćudoredna života, ne odobrava, ne šuti, ne čini".

nedjelja, 5. ožujka 2023.

To da učenici padoše na lice svoje, znak je svetosti, jer za svetce se kaže da padaju na lice, a za bezbožnike, da padaju na leđa


Zapovieda nam Bog, da Krista kao zakonodavca slušamo t. j. da mu se pokoravamo. Veli bo: njega slušajte, kano da bi se drugimi riečmi kazalo: Neka odstupe sjene zakonske i slike proročke ter idite jedino za sjajnim svjetlom evangjeoskim. Ili zato veli: Njega slušajte, da dokaže, kako je on onaj, o kom je Mojsij prorokovao govoreći: Proroka će vam Bog podignuti izmedju braće vaše kao što sam ja, njega slušajte. Tako dakle Gospodin imaše odasvud svjedokâ: s neba glas Otčev, iz raja Iliju, iz predpakla Mojsiju, izmedju ljudi apostole: da se u ime Isusovo svako koljeno pokloni na nebu, na zemlji i pod zemljom. 

[...]

A oni podignuvši oči svoje, nikoga ne vidješe do Isusa sama. A to bi razborito, da nebi, kad bi Mojsij i Ilija ostali s Gospodinom, Otčev glas bio neizvjestan, za koga upravo svjedoči. Vidješe takodjer Isusa gdje stoji, kada je nestalo oblaka, kada je nestalo Mojsija i Ilije; jer kada je nestalo sjene zakona i proroka, nadje se i jedno i drugo u evangjelju.

(izvor)