subota, 12. studenoga 2011.

Razmišljanja o Svetoj Misi uz apostola Euharistije 5ISUSOVE ŽRTVE U EUHARISTIJI

"Koji mi je iskazao ljubav i samoga sebe za mene predao" (Gal 2, 20).

Po čemu prepoznajemo ljubav? Samo po jednome obilježju – žrtvama na koje nas ona potiče ili koje rado prihvaća. Ljubav bez žrtve isprazna je riječ, samo prikriveno sebeljublje.

Ako dakle želimo razumjeti veličinu Isusove ljubavi za čovjeka u Euharistiji, ako želimo shvatiti cijenu njegove ljubavi, pogledajmo žrtve koje Euharistija iziskuje.

To su iste one žrtve koje je Bogočovjek pretrpio u svojoj Muci. Baš kao ondje, Isus Krist i u Euharistiji žrtvuje svoj javni život, svoj naravni život i svoj božanski život.

I

U svojoj je Muci, na koju ga je poticala njegova velika ljubav prema nama, Isus Krist stavljen izvan zakona. Njegov ga se narod odriče, kleveće ga, ali on ne izgovara ni riječi obrane. Prepušten je na milost svojim neprijateljima a da nitko ne staje u njegovu obranu. Ne traži ni prava dostupna najobičnijim zločincima, a žrtvuje ona koja mu pripadaju kao građaninu i poštenu čovjeku za spasenje i ljubav svojega naroda.

U Euharistiji Isus Krist prihvaća i žrtvovanje svojega javnog života.

U njoj se nalazi bez ikakvih prava, zakon ga ne prepoznaje. Njega, Boga koji je postao čovjekom, Spasitelja ljudskoga roda narodi koje je otkupio uklanjaju iz svojega društva; živi među nama, a mi ga ne poznajemo. "K svojima dođe, ali ga njegovi ne primiše" (Iv 1, 11).

Nema nikakva društvenog ugleda. U više zemalja ukinuta je procesija za blagdan Tijelova. Isus Krist ne može izaći niti se pokazati u javnosti. Mora se skrivati; čovjek se srami Isusa Krista. "Ne poznam ga" (Lk 22, 57).

Euharistija nema ni obrane ni zaštite.

Možda će nebo stati u njegovu zaštitu? Neće. Kao ni kod Kajfe ni kod Pilata.

Otac predaje Sina volji grešnika: "Isusa predade njima na volju" (Lk 23, 25).

Je li Isus to znao kada je ustanovio Euharistiju i je li slobodno izabrao to stanje? Jest. Da bi nam bio uzor, utjeha u našim nevoljama, kada nas svijet progoni. I sve do kraja svijeta tako će ostati kako bi bio primjer i milost svakome od svoje djece. On nas ljubi.