srijeda, 30. studenoga 2011.

Papa na Svjetskom danu mladih u Madridu - 3


Euharistijsko slavlje sa sjemeništarcima
Propovijed pape Benedikta XVI.

Prvostolnica Svete Marije la Real de la Almudena, Madrid
subota, 20. kolovoza 2011.


Gospodine kardinale, nadbiskupe madridski!
Časna braćo u biskupstvu!
Dragi svećenici i redovnici!
Dragi rektori i odgojitelji!
Dragi sjemeništarci! Svi dragi prijatelji!

Iskreno se radujem što mogu slaviti svetu misu s vama koji želite postati Kristovi svećenici u službi Crkve i naroda, i zahvaljujem vam na prijateljskim pozdravnim riječima kojima ste me dočekali. Ova je časna prvostolnica Svete Marije la Real de la Almudena, danas poput velike dvorane Posljednje večere, gdje Gospodin gorućom željom želi slaviti pashalnu večeru s onima koji žude da jednoga dana, u Njegovo ime, slave otajstva spasenja. Kad vas vidim, ponovo ustanovljujem da Krist i dalje poziva mlade učenike da ih učini svojim apostolima, čuvajući tako živim poslanje Crkve i ponudu evanđelja svijetu. Kao sjemeništarci na putu ste k svetom cilju: da nastavite poslanje koje je Krist primio od Oca. On vas je pozvao, slijedili ste njegov glas i privučeni Njegovim pogledom punim ljubavi, napredujete prema svetoj službi. Usmjerite svoje oči na Njega koji je po svom utjelovljenju najviša objava Boga svijetu, i koji je svojim uskrsnućem vjerno ispunio Njegova obećanja. Zahvalite mu za taj znak Njegove posebne ljubavi koju iskazuje svakomu od vas.

Prvo čitanje, koje smo čuli, prikazuje nam Krista kao novog i vječnog svećenika, koji je potpuno žrtvovao svoj život. Antifona psalma se može potpuno primijentiti na Njega koji je ulazeći u ovaj svijet rekao svom Ocu: 'Evo dolazim, vršiti volju Tvoju' (usp. Ps 40, 8-9). U svemu se nastojao svidjeti Ocu; u svojim riječima i djelima, na putovanjima i u prihvaćanju grješnika. Njegov je život bio služenje, a Njegova čežnja neprestani zagovor pred Ocem u ime svih, kao prvorođenac među mnogom braćom. On je – kako nas uvjerava pisac Poslanice Hebrejima – svojom jedinom žrtvom zauvijek priveo savršenstvu nas koji smo pozvani imati udjela u Njegovu sinovstvu (usp. Heb 10, 14).

Euharistija, čije je ustanovljenje spomenuto u upravo naviještenom evanđelju (usp. Lk, 22 14-20), pravi je izraz tog bezuvjetnog Isusova predanja za sve, pa i za one koji su ga izdali. Prinos Njegova Tijela i Krvi za život ljudi i na otpuštenje grijeha. Krv, znak života, dana nam je od Boga za Savez da tamo gdje je zbog naših grijeha zavladala smrt, možemo primijeniti snagu Njegova života i tako uništiti grijeh. Slomljeno Tijelo i prolivena Krv – Njegovo odricanje od slobode – postali su u euharistijskim znacima novim izvorima čovjekove otkupljene slobode. U Njemu primamo obećanje konačnog otkupljenja i sigurnu nadu u buduća dobra. Po Kristu znamo da nismo na putu u podzemlje, u tišinu ništavila i smrti, nego da smo hodočasnici na putu u obećanu zemlju, k Njemu, koji je naš cilj, ali i naš izvor.

Dragi prijatelji, vi se pripremate da budete apostoli s Kristom i poput Krista, da biste bili suputnici i sluge ljudi! Kako treba živjeti te godine pripreme? Prije svega, to trebaju biti godine unutarnje tišine, postojane molitve, ustrajnoga studija i postupnog uvođenja u pastoralne djelatnosti i strukture Crkve. Crkva je zajednica i institucija, obitelj i poslanje, djelo stvoreno po Kristu u Duhu Svetom, te istodobno rezultat onoga što činimo po našoj svetosti i grijesima. Tako je htio Bog koji se ne koleba od siromaha i od grješnika napraviti svoje prijatelje i oruđa za spasenje ljudskoga roda. Svetost Crkve je prije svega objektivna svetost same Kristove osobe, Njegova evanđelja i Njegovih sakramenata, svetost sile odozgor koja oživljuje i nadahnjuje. Moramo biti sveti, kako ne bi nastalo protuslovlje između znaka koji jesmo i stvarnosti koju želimo izraziti.

Razmišljajte pažljivo o tom otajstvu Crkve, za vrijeme godina vaše formacije, dubokom radošću, spremnošću na učenje, u jasnoći i radikalnoj vjernosti evanđelju, kao i u obzirnom odnosu prema vremenu i osobama s kojima živite. Nitko ne bira okvire niti ljude kojima je poslan. Svako vrijeme ima svoje teškoće, ali Bog u svakom vremenu osigurava potrebnu milost da ih s ljubavlju i realnošću prihvatimo i nadvladamo. Stoga svećenik mora u svakoj situaciji u kojoj se nađe – koliko god bila teška – na svaki način donositi plod dobrih djela, čuvajući uvijek u sebi živim riječi s dana svoga ređenja, kojima je potaknut da stavi svoj život pod tajnu križa Gospodinova.

Staviti se pod Kristovo otajstvo, dragi sjemeništarci, uključuje to da se sve više poistovjećujemo s onim koji je za nas postao sluga, svećenik i žrtva. Postati Njemu istovjetnim, zapravo je zadaća na kojoj svećenik mora provesti čitav svoj život. Mi, naravno, znamo da nas ona nadilazi i da nam nikad neće uspjeti izvršiti je u potpunosti, no, kako nam sveti Pavao kaže, ipak hitimo prema cilju u nadi da ćemo ga dostići (usp. Fil 3, 12-14).

Međutim, Krist, Veliki Svećenik, također je i Dobri Pastir koji se skrbi za svoje ovce do polaganja svoga života za njih (usp. Iv 10, 11). Da biste i u tomu nasljedovali Gospodina, vaše srce mora u sjemeništu dozrijevati da se posve stavite na raspolaganje Učitelju. Ta raspoloživost koja je dar Duha Svetoga, nadahnjuje na odluku da se živi celibat radi Kraljevstva nebeskoga, odricanje od zemaljskih dobara, skromnost i iskrena, neprijetvorna, poslušnost.

Molite ga i da vam dade da ga nasljedujete u Njegovoj ljubavi prema svima, tako da ne odbacujete udaljene i grješne, nego da se vašom pomoću obrate i krenu pravim putem. Molite ga da vas nauči da budete bliski bolesnima i siromašnima u jednostavnosti i velikodušnosti. Suočite se s ovim izazovom bez kompleksa i osrednjosti. Neka vam bude smisleni način ostvarivanja ljudskoga života u nesebičnosti i služenju, kao svjedoci utjelovljenoga Boga, glasnici najvišega dostojanstva ljudske osobe, i njegovi bezuvjetni branitelji. Oslonjeni na Njegovu ljubav, ne dajte se zastrašiti od okruženja u kojem se Boga želi isključiti, i u kojem su moć, bogatstvo ili užitak glavni kriteriji prema kojima se ravna opstojanje. Moguće je da budete prezreni, kako se obično događa onima koji pozivaju na više ciljeve ili raskrinkavaju idole pred kojima se mnogi danas bacaju na koljena. Tada će se život koji je čvrsto ukorijenjen u Kristu, zaista pokazati kao novost onima koji iskreno traže Boga, istinu i pravdu, te ih snažno privući.

Ohrabreni od svojih odgojitelja, otvorite svoje duše Gospodinovu svjetlu da biste uvidjeli je li taj put, koji zahtijeva hrabrost i vjerodostojnost, vaš put. Koračajte naprijed na putu prema svećeništvu samo ako ste čvrsto uvjereni da vas Bog na to zove, da budete Njegovi sluge, i ako ste potpuno odlučni raditi prema pravilima Crkve.

S tim pouzdanjem, učite od Njega koji je za sebe rekao da je krotka i ponizna Srca. Usto, neka vas oslobodi od svih ljudskih želja, da ne tražite sebe same, nego da svojim držanjem izgrađujete svoju braću, kako je to činio zaštitnik španjolskoga svjetovnog svećenstva, sv. Ivan Avilski. Nadahnuti njegovim primjerom, gledajte prije svega na Djevicu Mariju, majku svećenikâ. Ona će znati oblikovati vaše duše prema uzoru Kristovu i naučiti vas da uvijek čuvate dobra koja je On zaslužio na Golgoti za spas svijeta. Amen.

___________________________________________________________

Riječi Svetog Oca

Najava o predstojećem proglašenju svetog Ivana Avilskog
crkvenim naučiteljem

Draga braćo i sestre!

S velikom radošću želim sada, ovdje, u časnoj prvostolnoj crkvi Svete Marije la Real de la Almudena, najaviti Božjem narodu: Na traženje nadbiskupa madridskog i predsjednika Španjolske biskupske konferencije, kardinala Antonia Maríje Rouca Varele i drugih biskupa španjolskoga episkopata, kao i velikog broja nadbiskupa i biskupa iz drugih dijelova svijeta te mnogih vjernika, uskoro ću proglasiti svetog svećenika Ivana Avilskog crkvenim naučiteljem.

Obznanjivanjem ove vijesti želim da riječ i primjer ovoga uzornoga pastira prosvijetli sve svećenike, kao i one koji se u radosnom iščekivanju pripremaju na to da jednoga dana prime sveti red.

Sve pozivam da se ugledaju na ovoga sveca. Njegovu zagovoru preporučujem biskupe Španjolske i cijeloga svijeta, kao i svećenike i sjemeništarce, da mognete očuvati vjeru koje je on bio naučiteljem, i izgrađivati svoje srce prema duhu Isusa Krista, Dobroga Pastira, kojemu čast i slava u vijeke vjekova. Amen.

Nema komentara:

Objavi komentar

Upute za komentiranje

Kako bi se razlikovali sugovornici, obavezno koristite neko ime ili nadimak koji možete dodati i na kraju komentara. Potpuno anonimni komentari najčešće se brišu.

Nijedan komentar objavljen na ovom blogu ne podrazumijeva ni u kojem stupnju prihvaćanje od autorâ ovog bloga mišljenja koja su u komentaru izražena.