utorak, 24. listopada 2023.

Kako se valja vladati u crkvi


Na svakom mjestu, u svakom kutiću može se moliti, nu crkva je svakako za molitvu najshodnije mjesto.

Bio čovjek ma gdje i u čijoj god kući, ima se pristojno ponašati. — Svoju pristojnost treba da čovjek osobito pokaže u kući božjoj, u crkvi, gdje je samome Bogu na dogled.

Ovo počitanje prama hramu Gospodnjem pokazat će kršćanin i svojom vanjštinom, te će u nedjelje i blagdane javnoj službi prisustvovati u pristojnom stajaćem ruhu, a ne možda u svakidanjem odijelu, što ga nosi kod kuće, kod posla.

Lagano i čedno koracanje zahtijeva se od čovjeka u svakoj kući, a kamo tek u crkvi. Ne smije se zakasniti u crkvu, jer je to znakom ne samo nepristojnosti, ravnodušnosti i neštovanja prama Božanstvu, nego to smeta i svećenika i ostali svijet u pobožnosti. Ako li se s važnih razloga zakasni u crkvu, onda valja polagacko, tihim korakom unići u crkvu i sa strane gdje ostati.

Ne valja se za službe božje leđima okretati k žrtveniku, gdje se sv. misa služi, a licem gledati natrag na pjevalište. Nelijepo je bez razloga za vrijeme propovijedi iz crkve izlaziti, jer se tim pokazuje nehaj za božji nauk, a i druge se svojim izlaskom buni.

Narivavanje, obaziranje po crkvi, nasmješkivanje ne samo da je nepristojno i neuglađeno, nego je i grješno. Unišavši u crkvu pozdravimo znanca, kraj kojega baš prolazimo i to samo prignuvši nešto glavu.

Stariji neka posjedaju u klupe, a mlađi, koji su jači i zdraviji, neka stoje. Ako dođe koji starac, starica ili odličniji stranac, treba mu ustupiti mjesto u klupi.

Kod službe božje treba pokazati svojom pobožnosti, da smo nadahnuti svetošću, da nam se duša vinula u više blaženstvo. Ne sramimo se ovršavati čina, koje propisuje naša vjera, primjerice sklopiti ruke, pokleknuti i t. d.

Ko se ne bi htio u crkvi pristojan pokazati, ne bi došao molitve radi, već bi dolazio k službi božjoj iz znaličnosti, da vidi druge, a oni opet njega ili kako se ono veli: »da si oči pase, ili da se pokaže svijetu u svojoj gizdi, ili možda čak s gorih razloga«, taj bi doista bolje učinio, da ne ide crkvi ni blizu, nego da snizi kuću Gospodnju do kuće prostih požuda svojih.

Malenu djecu vodimo tek onda u crkvu, kad smo sigurni, da će se mirno ponašati. Ako li ko ljuto kašlje, ili ga inače muči kakova bolest, kojom bi mogao drugoga smetati, bolje mu je da ostane kod kuće.

Najnepristojnije pak jest voditi pse sa sobom u crkvu.

Za službe božje pokraj crkve brzo se voziti, bičem pucketati, halabučiti, pucati iz puške i t. d. zle su i grde navike, koje može počiniti samo čovjek, ne imajući smisla za ono, što je pristojno, lijepo i uzvišeno.

Iz crkve treba izlaziti mirno, čedno i ponizno.

Kad je crkva dupkom puna, neka najprije oni izađu, koji su bliže vratima, a onda tek oni, koji su dalje unutar crkve. Tako je u redu, a zgodnije je i za svakoga; jer bi se u velikoj nalozi kod vrata mogla i nesreća dogoditi.

Mladeži napose a osobito ženskoj preporučamo nabožnost i lijepo i čedno vladanje u crkvi.


(Marija Jambrišak, O pristojnom vladanju u svim životnim prilikama)

1 komentar:

Upute za komentiranje

Kako bi se razlikovali sugovornici, obavezno koristite neko ime ili nadimak koji možete dodati i na kraju komentara. Potpuno anonimni komentari najčešće se brišu.

Nijedan komentar objavljen na ovom blogu ne podrazumijeva ni u kojem stupnju prihvaćanje od autorâ ovog bloga mišljenja koja su u komentaru izražena.