subota, 23. svibnja 2015.

Kako se duhovno pričestiti?


Kako se možemo duhovno pričestiti? Za duhovnu sv. pričest nije propisan nikakav poseban oblik, i čovjek može svaki to udesiti, kako njegovoj duši najbolje odgovara. Isus ne traži lijepih riječi, nego žarku ljubav i srce, koje ljubi. Ali, ako bi to nekome pravilo poteškoće, i želi imati ipak neki oblik, prema kojemu da se pričešćuje duhovno, može to učiniti na način, kako vam ga pruža svaki bolji molitvenik. Takav može to učiniti otprilike ovako: »Isuse moj, vjerujem, da si prisutan u Presv. Sakramentu; ufan se u Te, jer si beskrajno milosrdan; ljubim Te, jer si neizmjerno dobar. Ja se kajem od srca za sve grijehe svega svoga života i odlučujem čvrsto, radije umrijeti, nego Tebe ikada više uvrijediti. ]a bih Te vruće želio primiti u sv. pričesti, ali mi nije moguće (nisam natašte, na putu sam, na poslu sam u tvornici itd.). A budući, da Te ne mogu primiti stvarno u sv. pričesti, smiluj mi se, pa dođi bar duhovnim načinom u moju siromašnu dušu i obogati je svojim svetim milostima.«

Eto kratke i dovoljne priprave za duhovnu sv. pričest. A onda, kao da je Isus stvarno došao, pristoji se, da Mu ukratko i zahvalimo za veliko dobročinstvo. Ni za to nije potreban nikakav poseban oblik, jer kako rekosmo, Isus gleda na srce i ljubav, a ne na prazne riječi. Ali evo jedan oblik za one, koji baš hoće: »Isuse moj! Ti si bio tako dobar, da se duhovnim načinom svratiš u moju siromašnu dušu. Hvala Ti od sveg srca! Ja Ti se klanjam svim žarom srca svojega i želim da budem s Tobom sjedinjen zauvijek. Ne daj, Isuse moj, da se ikada od tebe rastavim! Tvoj sveti blagoslov neka me prati sada i do konca života moga. Amen!«
(Katehetske propovijedi kardinala Alojzija Stepinca)

Nema komentara:

Objavi komentar

Upute za komentiranje

Kako bi se razlikovali sugovornici, obavezno koristite neko ime ili nadimak koji možete dodati i na kraju komentara. Potpuno anonimni komentari najčešće se brišu.

Nijedan komentar objavljen na ovom blogu ne podrazumijeva ni u kojem stupnju prihvaćanje od autorâ ovog bloga mišljenja koja su u komentaru izražena.