subota, 16. svibnja 2015.

Dobra nakana


1. Dragi Spasitelj reče jednom: »Svako drvo, koje ne rađa dobra roda, isjeći će se i u oganj baciti.« Drvo je čovjek. On mora plodove nositi, t. j. on mora dobra djela obavljati za cijelog svog života. Sve misli, govori i čini cijelog našeg života moraju biti dobra djela. Stoga kaže sv. Pavao: »Ili vi jeli ili pili ili što drugo radili, činite sve na slavu Božju.« Kada se ujutro probudiš, mora tvoja prva misao biti Bog. Kad ustaneš reci: Bogu za ljubav ustajem. Ako ideš u crkvu ili u školu: U ime Božje idem. Kad učiš ili što radiš: Sve Bogu na slavu! Ako ideš na igru ili zabavu: Isuse, sve za Tebe! Isto tako čini kod jela i kod počivanja, kod spavanja i kod svega, što činiš. To se zove dobra nakana.

2. Ova nakana je zbilja dobra. Ona čini cijeli život službom Božjom, ona čini svaki čas našeg života dobrim djelom i pripravlja nam mnogo zasluga za nebo. Svakako moramo još spomenuti i to, da onaj, koji hoće, da od svakog dobrog djela ima zaslugu, mora biti u stanju milosti posvećujuće. Tko je u smrtnom grijehu, neprijatelj je Božji, i ne može nikada ništa zaslužna učiniti za nebo.
Odluči stoga danas kod svete Pričesti: 1. da ne ćeš nikada i pod nijednu cijenu učiniti smrtnoga grijeha; 2. da ne ćeš lakoumno i rastreseno živjeti, nego često pobuditi dobru nakanu i moliti streloviti molitvice.
(Put Srcu Spasiteljevu, Zagreb 1934.)

Nema komentara:

Objavi komentar

Upute za komentiranje

Kako bi se razlikovali sugovornici, obavezno koristite neko ime ili nadimak koji možete dodati i na kraju komentara. Potpuno anonimni komentari najčešće se brišu.

Nijedan komentar objavljen na ovom blogu ne podrazumijeva ni u kojem stupnju prihvaćanje od autorâ ovog bloga mišljenja koja su u komentaru izražena.