utorak, 14. listopada 2014.

Kerubinski putnik 15V, 40

Christus ist wie ein Fels
Wer sich an Christum stößt, er ist ein Felsenstein,
Zerschellt; wer ihn ergreift, kann ewig sicher sein.

Krist je kao stijena
Tko lupi u Krista, smrska se o hridi;
Tko se za njeg primi, on spasenje vidi.

***

V, 74

In der Hölle ist keine Ewigkeit
Betracht es eigentlich, bei Gott ist Ewigkeit,
Beim Teufel in der Höll, da ist ein ewge Zeit.

U paklu nema vječnosti
Daj promisli dobro: Bog je vječnost sama;
S vragom je u paklu samo vječna tama.

***

VI, 46

Das Abgesonderte hat nichts mit dem Ganzen gemein
Ein abgefallnes Laub, ein saures Tröpflein Wein,
Was hat es mit dem Baum, was mit dem Most gemein?

Odvojenō nije dio cjeline
Kap prolita vina, list što s grane pade,
Što s lozom il stablom zajedno imade?


(original, prijevod/prepjev)