subota, 26. listopada 2013.

Razmišljanja o Svetoj Misi uz apostola Euharistije 35USTANOVLJENJE EUHARISTIJE

I

Isus objavljuje euharistiju već mnogo ranije. Rađa se u Betlehemu, što na hebrejskom znači "kuća kruha". Ondje ga polažu na slamu, koja kao da naviješta da nosi klas prave pšenice. U Kani, u pustinji i kada umnaža kruh, također naviješta euharistiju. Isus obećava euharistiju. Njegovo je obećanje javno i formalno. Pod prisegom obećaje da će svoje tijelo dati za hranu i svoju krv za piće. To je daleka priprema euharistije. No stiže i trenutak kada će neposrednije pripraviti euharistiju. Ovaj put Isus želi sve sâm pripremiti. Ljubav ni na koga ne prebacuje svoje obveze, ona sve ispunjava sama. U tome je njezina slava. Isus određuje Jeruzalem, grad žrtve staroga zakona. Određuje kuću u kojoj će se održati Posljednja večera. Izabire izvršitelje toga djela: Petra, učenika vjere, i Ivana, učenika ljubavi. Označava i čas – posljednji trenutak svoga života kojim će moći slobodno raspolagati. Na kraju, iz Betanije odlazi u dvoranu Posljednje večere. Radostan je. Požuruje korak, jedva čeka stići. Ljubav hita pred žrtvom.