subota, 19. listopada 2013.

Razmišljanja o Svetoj Misi uz apostola Euharistije 34USTANOVLJENJE EUHARISTIJE

Isus, budući da je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio. Iv 13,1

Kako je dobar naš Gospodin Isus, kako je pun ljubavi! Nije mu bilo dovoljno da postane našim bratom po Utjelovljenju i našim Spasiteljem po svojoj Muci. Nije mu bilo dovoljno ni da se za nas preda, već nam je htio do kraja pokazati ljubav, postavši za nas sakramentom života! S kolikom je radošću pripremio taj veliki i posvemašnji dar svoje ljubavi! Koliko je bio sretan kada je ustanovio euharistiju i ostavio nam je kao svoju oporuku. Pratimo kako je božanska mudrost pripremala euharistiju. Klanjajmo se njezinoj moći koja se posve daruje u tom činu ljubavi.