subota, 28. rujna 2013.

Razmišljanja o Svetoj Misi uz apostola Euharistije 32NAČIN KLANJANJA PREMA ČETIRI NAKANE SV. MISE

III

Treća četvrt sata
Zadovoljština

1° Klanjajte se Isusu i posjetite njega koji je napušten i ostavljen od ljudi u svom sakramentu ljubavi. Čovjek ima vremena za sve, osim za to da ode posjetiti svoga Gospodina i Boga, koji ga željno iščekuje u svetohraništu. Ulice i javne kuće pune su ljudi, a Božja je kuća prazna. Bježimo od nje i bojimo je se. O, siroti Isuse, jesi li znao da će toliko ravnodušni biti prema tebi oni koje si otkupio, tvoji prijatelji, tvoja djeca, pa i ja sâm?

2° Oplakujte Isusa koji je izdan, izvrijeđan, izrugan i razapet na daleko nedostojniji način u svom sakramentu ljubavi nego u Maslinskom vrtu, Jeruzalemu i na Kalvariji. Oni koje je najviše poštivao, najviše ljubio i na koje je izlio najviše svojih darova i milosti, nedostatkom poštovanja najviše ga vrijeđaju u njegovu hramu, iznova ga razapinju u svome tijelu i duši nedostojnom pričešću i na taj ga način prodaju vragu, gospodaru svoga srca i svoga života. O, ne mogu li i ja sebi prigovoriti tolike grijehe? Jesi li mogao zamisliti, moj Isuse, da će tvoja prevelika ljubav za čovjeka biti predmet njegove zloće, i da će se okrenuti protiv samoga tebe, tvojih milosti i tvojih najdragocjenijih darova? A ja, nisam li ti i ja bio nevjeran?

3° Klanjajte se Isusu i dajte mu zadovoljštinu za tolike nezahvalnosti, oskvrnuća i bogohulstva kojih je svijet pun. Na tu nakanu ponudite sve patnje koje budete pretrpjeli tijekom dana i tjedna. Nametnite si kakvu svojevoljnu pokoru za svoje grijehe i grijehe svoje obitelji, ili za one koje ste možebitno uvrijedili svojim manjkom poštovanja ili pobožnosti na svetim mjestima.

4° No budući da su sve vaše zadovoljštine i pokore premalene i preslabe da daju zadovoljštinu za tolike zločine, sjedinite ih sa zaslugama Isusa, svoga Spasitelja, podignuta na Križ. Sakupite svetu krv koja izlazi iz njegovih rana i ponudite je kao zadovoljštinu božanskoj pravdi. Preuzmite njegove boli i molitve na Križu i po njima nebeskog Oca zamolite milost i milosrđe za sebe i za sve grešnike. Sjedinite svoju zadovoljštinu s onom koju prikazuje Presveta Djevica podno Križa ili pod oltarom, i tako ćete primiti svu ljubav koju Isus ima za svoju Majku.