nedjelja, 22. rujna 2013.

Razmišljanja o Svetoj Misi uz apostola Euharistije 31
NAČIN KLANJANJA PREMA ČETIRI NAKANE SV. MISE

II

Druga četvrt sata
Zahvaljivanje

1° Klanjajte se i blagoslivljajte neizmjernu Isusovu ljubav prema vama u ovom sakramentu njega samoga. Da vas ne ostavi same i siročad na ovoj zemlji progonstva i bijede, on dolazi s nebesa za svakoga od vas kako bi vam pravio društvo i bio vam tješitelj. Zahvalite mu stoga svom svojom ljubavlju i svim svojim snagama, zahvalite mu u zajedništvu sa svima svetima.

2° Divite se žrtvama koje si nameće u svom sakramentalnom stanju: on sakriva svoju božansku i tjelesnu slavu da vas ne zabljesne i ne zaslijepi; prekriva svoje veličanstvo da biste se usudili prići mu i obratiti mu se kao prijatelj prijatelju; sputava svoju moć da vas ne bi zastrašio ili kaznio; ne pokazuje vam savršenstvo svojih kreposti da ne bi obeshrabrio vašu slabost; čak i ograničava gorljivost ljubavi svoga Srca prema vama jer ne biste mogli podnijeti njezinu snagu i nježnost; dopušta da vidite samo njegovu dobrotu koja odiše i izbija iz svetih prilika poput sunčevih zraka kroz pahuljasti oblak. Doista, kako je dobar Isus u Presvetom sakramentu! Čeka vas u svako doba dana i noći i njegova ljubav ne zna odmora. Uvijek je pun nježnosti prema vama. Zaboravlja vaše grijehe i nesavršenosti kada ga posjetite kako bi vam prenio samo svoju radost, nježnost i ljubav. Kada vas prima, čini se kao da treba baš vas da bi bio sretan. O, zahvalite mu stoga, tome dobrom Isusu, čitavom silinom svoje duše. Zahvalite Ocu što vam je dao svoga božanskog Sina; zahvalite Duhu Svetom što ga je nanovo utjelovio na oltaru po službi svećenika i za vas osobno. Zazovite nebo i zemlju, anđele i ljude, da vam se pridruže u zahvaljivanju, blagoslivljanju i veličanju tolike ljubavi koju ima za vas.

3° Razmatrajte sakramentalno stanje u koje se Isus stavio zbog ljubavi prema vama i nadahnite se njegovim osjećajima i životom. U Euharistiji je jednako siromašan kao u Betlehemu, čak i više, jer je u Betlehemu imao svoju Majku, a ovdje je nema; ništa ne donosi s neba osim svoje ljubavi i milosti. Gledajte koliko je poslušan u božanskoj hostiji: s nježnošću će odmah poslušati sve, čak i svoje neprijatelje. Divite se njegovoj poniznosti; u hostiji on silazi do dna ništavnosti jer se sakramentalno sjedinjuje s nevrijednim i neživim prilikama, koje nemaju nikakvu prirodnu vrijednost ni postojanost osim one koju im daje njegova svemoć, koja ih čuva trajnim čudom. Njegova ga ljubav prema nama čini našim zarobljenikom: on će do kraja svijeta biti u okovima svoje euharistijske tamnice, koja treba biti naše nebo na zemlji.

4° Sjedinite svoje zahvale sa zahvaljivanjem Presvete Djevice, nakon prikazanja i napose nakon pričesti. Zajedno s njom radosno i sretno ponavljajte Magnificat svoje zahvalnosti i ljubavi, te bez prestanka govorite: O Isuse u hostiji, kako si dobar, ljubazan i kako nas ljubiš!