subota, 31. prosinca 2011.

Razmišljanja o Svetoj Misi uz apostola Euharistije 12TAJNA VJERE

II

Uostalom, zašto bismo se žalili? Naš je Gospodin znao sve pomiriti: iako ga svete prilike ne dotiču, jer nisu dio njega samoga, neodjeljivo su sjedinjene s njegovom osobom. Uvjet su njegove prisutnosti, govore nam gdje se On nalazi. Naš je Gospodin mogao odlučiti biti prisutan samo na duhovan način, ali kako bismo ga onda pronašli? Gdje bismo ga tražili?

Zahvalimo mu, tomu dobrome Spasitelju! Nije se sakrio, već je samo prekriven. Za skrivene stvari ne znamo gdje se nalaze, stoga kao da i ne postoje. No ono što je prekriveno posjedujemo, i u to smo sigurno, iako ne vidimo gdje je.

Znati da kraj sebe imamo prijatelja, da je on ovdje, nije li samo ta činjenica već mnogo? Dakle? Dobro vidite gdje je Naš Gospodin – pogledajte svetu hostiju, i bit ćete sigurni da je ovdje.