ponedjeljak, 12. prosinca 2011.

Papa na Svjetskom danu mladih u Madridu - 5


Sveta misa na XXVI. Svjetskom danu mladeži
Zračna luka 'Cuatro Vientos', Madrid
nedjelja, 21. kolovoza 2011.


Riječi Svetog Oca na početku euharistijskoga slavlja

Dragi mladi prijatelji!
U ovim satima za kojih se nismo vidjeli, mnogo sam mislio na vas. Nadam se da ste mogli malo odspavati usprkos nezgodnom vremenu. Sigurno ste u svitanje više nego jedanput podigli oči k nebu, ali ne samo oči, nego i srce; i to je bila prilika za molitvu. Bog iz svega izvlači dobro. S tim uvjerenjem i spoznajom da nas Bog nikada ne ostavlja same, započnimo naše euharistijsko slavlje – puni entuzijazma i čvrsti u vjeri.


Propovijed

Dragi mladi prijatelji!
Ovim euharistijskim slavljem dolazimo do vrhunca ovoga Svjetskog dana mladeži. Kada vas ovdje vidim kako ste u velikom broju došli iz svih dijelova svijeta, srce mi se ispunjava radošću i istodobno mislim na posebnu ljubav kojom Isus na vas gleda. Da, Isus vas voli i zove vas svojim prijateljima (usp. Iv 15,15). Izlazi vam ususret i želi vas pratiti na vašem putu da vam otvori vrata k jednom ispunjenom životu, i da vam omogući udio u Njegovu nutarnjem odnosu prema Ocu. Svjesni veličine Njegove ljubavi, sa svoje strane želimo odgovoriti tom izrazu naklonosti, s namjerom da radost koju smo primili dijelimo također s drugima. Zasigurno, danas ima mnogo onih koji se osjećaju privučeni Kristovim likom i žele ga bolje upoznati. Oni osjećaju da je On odgovor na mnogo toga što ih se osobno tiče. Ali, tko je On zapravo? Kako netko tko je prije toliko godina živio na Zemlji, može imati nešto zajedničko sa mnom?

U evanđelju koje smo čuli (usp. Mt 16,13-20) opisana su dva različita načina na koja možemo upoznati Krista. Prvi bi se oblik sastojao od površnoga poznavanja koje je obilježeno trenutačnim mišljenjem. Na Isusovo pitanje: 'Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?', odgovaraju učenici: 'Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka.' To znači držalo ga se još jednom vjerskom ličnošću pored onih već poznatih. Zatim se Isus osobno obraća učenicima i pita ih: 'A vi, što vi kažete, tko sam ja?' Petar odgovara riječima koje predstavljaju prvu ispovijest vjere: 'Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.' Vjera nadilazi čisto empirijske danosti i u stanju je shvatiti otajstvo Kristove osobe u njenoj dubini.

Međutim, vjera nije plod ljudskog napora, nije rezultat uma, nego dar Božji: 'Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima.' Ona ima svoje podrijetlo u inicijativi Božjoj, koji nam otkriva svoju nutrinu i poziva nas na udjelovanje u svom božanskom životu. Vjera ne pruža samo neku informaciju o Kristovu identitetu, nego pretpostavlja jedan osobni odnos prema Njemu, pristanak cijele osobe sa svojim razumom, svojom voljom i svojim osjećajima na samoobjavu Božju. Isusovo pitanje: 'A vi, što vi kažete, tko sam ja?' zapravo potiče učenike da s obzirom na odnos prema Njemu, donesu osobnu odluku. Vjerovanje i nasljedovanje Krista, usko su povezani. A, kako vjera pretpostavlja da se Učitelja nasljeduje, ona mora jačati i rasti, postajati dublja i zrelija u mjeri u kojoj odnos prema Isusu, povjerenje u njega postaje intenzivnije i snažnije. I Petar i drugi apostoli, morali su ići tim putem dok im susret s uskrslim Gospodinom nije otvorio oči punini vjere.

Dragi mladi prijatelji, čak i danas vam se Krist obraća istim pitanjem koje je upravio apostolima: 'A vi, što vi kažete, tko sam ja?' Odgovorite mu velikodušno i hrabro, kako jednom mladenačkom srcu, kao što je vaše, odgovara. Recite mu: Isuse, znam da si Ti Sin Božji koji je svoj život položio za mene. Vjerno ću te slijediti i voditi se Tvojom riječju. Ti me poznaješ i ljubiš. Vjerujem ti i stavljam cijeli moj život u Tvoje ruke. Želim da Ti budeš snaga koja me nosi, radost koja me nikada ne napušta.

U svom odgovoru na Petrovu ispovijest Isus govori o Crkvi: 'A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju'. Što to znači? Isus podiže Crkvu na stijeni Petrove vjere koja ispovijeda Kristovo božanstvo. Naravno, Crkva nije samo ljudska ustanova kao bilo koja druga, nego je usko povezana s Bogom. Krist se osobno prema njoj odnosi kao prema 'svojoj' Crkvi. Ne može se odijeliti Krista od Crkve, kao što se ne može odijeliti glavu od tijela (usp. 1 Kor 12,12). Crkva ne živi od sebe, nego od Gospodina. On je prisutan u njenom središtu i daje joj život, hranu i snagu.

Dragi mladi prijatelji, dopustite mi da vas kao Nasljednik Petrov potaknem na to da ojačate tu vjeru koja nam je predana od samih apostola, i da u središte svoga života stavite Krista, Sina Božjega. Dopustite mi da vas podsjetim na to da slijediti Isus u vjeri, znači ići s njim u zajednici Crkve. Ne može se Isusa slijediti sam. Tko popušta napasti da slijedi Isusa 'na svoj vlastiti način' ili da živi vjeru prema prevladavajućem individualističkom shvaćanju društva, u opasnosti je da se nikada ne susretne s Isusom, ili da u konačnici slijedi neku njegovu karikaturu.

Imati vjeru znači da se oslanjaš na vjeru svoje braće i da je tvoja vjera oslonac za vjeru drugih. Molim vas, dragi prijatelji, ljubite Crkvu koja vas je rodila za vjeru, koja vam je pomogla da bolje upoznate Krista, koja vam omogućuje da otkrijete ljepotu Njegova života. Za rast vašega prijateljstva s Kristom, odlučujuće je da priznate temeljno značenje vaše radosne povezanosti u župama, zajednicama i pokretima, kao i sudjelovanje na euharistiji svake nedjelje, često primanje sakramenta pomirenja, redovite molitve i razmatranja riječi Božje.

Iz toga prijateljstva s Isusom, proizaći će impuls da na različitim područjima dajete svjedočanstvo vjere, uključujući i ona mjesta gdje vlada odbijanje ili ravnodušnost. Nije moguće susresti Isusa, a ne raditi na tomu da ga i drugi upoznaju. Ne čuvajte, dakle, Krista samo za sebe! Dijelite s drugima svoju radost vjere! Svijet treba svjedočanstvo vaše vjere, on sigurno treba Boga. Mislim da je vaša nazočnost ovdje – mladih ljudi s pet kontinenata – čudesan dokaz za plodnosti Kristova naloga Crkvi: 'Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju'! (Mk 16,15). I vas obvezuje izvanredna zadaća da budete učenici i misionari Kristovi u drugim krajevima i zemljama, gdje ima mnogo mladih ljudi koji teže k višemu i u svom srcu osjećaju mogućnost pravih vrijednosti, i ne daju se zavesti lažnim zamkama životnoga stila bez Boga.

Dragi mladi prijatelji, molim za vas svom naklonošću svoga srca. Povjeravam vas Djevici Mariji, da vas ona sve više prati svojim majčinskim zagovorom i pouči vas vjernosti Božjoj riječi. Molim vas i da molite za Papu, kako bi mogao i dalje kao Petrov nasljednik jačati svoju braću u vjeri; da svi u Crkvi, pastiri i vjernici, svaki dan dolazimo bliže Gospodinu kako bismo rasli u svetosti života i tako davali djelotvorno svjedočanstvo, da je Isus Krist zaista Sin Božji, Otkupitelj svih ljudi i živi izvor njihove nade. Amen.

1 komentar:

Upute za komentiranje

Kako bi se razlikovali sugovornici, obavezno koristite neko ime ili nadimak koji možete dodati i na kraju komentara. Potpuno anonimni komentari najčešće se brišu.

Nijedan komentar objavljen na ovom blogu ne podrazumijeva ni u kojem stupnju prihvaćanje od autorâ ovog bloga mišljenja koja su u komentaru izražena.