četvrtak, 19. svibnja 2022.

Što ste uradili, o anđeli bijeli, da ste nam kućicu Majčinu odnijeli?


[...]

Divo sveta, Božja Mati, 
Milost molbi ne suskrati. 

Molimo te, Majko mila, 
Ka si svigdar naša bila, 

Moli za nas Sinka tvoga. 
Iz pržuna nas ovoga, 

U kom s pultom pahnu kosti, 
Dobrostivo da oprosti. 

Ah, usliši, slobod vrati, 
Milo oko k nam obrati 

Za da vide svikolici 
Tvoja Majka da si dici.

1 komentar:

Upute za komentiranje

Kako bi se razlikovali sugovornici, obavezno koristite neko ime ili nadimak koji možete dodati i na kraju komentara. Potpuno anonimni komentari najčešće se brišu.

Nijedan komentar objavljen na ovom blogu ne podrazumijeva ni u kojem stupnju prihvaćanje od autorâ ovog bloga mišljenja koja su u komentaru izražena.