subota, 17. ožujka 2012.

Razmišljanja o Svetoj Misi uz apostola Euharistije 22PRESVETI SAKRAMENT NIJE LJUBLJEN

Cio dan pružah ruke svoje prema neposlušnom i buntovnom narodu. Rim 10, 21

I

Avaj! Takva je, nažalost, istina: Naš Gospodin u Presvetom sakramentu nije ljubljen! Prije svega, ne ljube ga toliki milijuni pogana koji ne znaju za Euharistiju ili o njoj imaju iskrivljeno mišljenje.

Od tolikih tisuća stvorenja u koje je Bog stavio srce sposobno ljubiti, koliko bi ih ljubilo Presveti Sakrament da ga poznaju kao što ga ja poznajem!

Nisam li dužan barem truditi se ljubiti ga za njih, umjesto njih?

Među katolicima je malo, vrlo malo, onih koji zaista ljube Isusa u Presvetom Sakramentu. Koliko ih često o njemu razmišlja? O njemu govori? Koliko ih dolazi klanjati mu se i primati ga?

O, zašto taj zaborav i ta hladnoća? Zato što nikada nisu okusili Euharistiju, njezinu milinu i slasti njezine ljubavi. Zato što nikada nisu upoznali Isusa u njegovoj dobroti. Zato što ne mogu ni zamisliti koliko je široka njegova ljubav u Presvetom sakramentu.

Ima ih koji vjeruju u Isusa Krista, no njihova je vjera pasivna i toliko površna da ne zahvaća izravno srce, već se zaustavlja na onome što zahtijevaju pravila savjesti i spasenje. A i takvih je relativno malo spram tolikih katolika koji žive poput pravih pogana, kao da nikada nisu čuli za Euharistiju.