subota, 3. ožujka 2012.

Razmišljanja o Svetoj Misi uz apostola Euharistije 20BOŽANSKI ZARUČNIK CRKVE

III

Zbog Euharistije Crkva je moćna i plodna: tko bi joj izbrojio svu djecu, raširenu po čitavoj zemlji, kojoj svakog dana misionari dodaju novu? Ona mora biti majka ljudskog roda.

No odakle dolazi njezina plodnost? Iz krštenja ili ispovijedi? Nema sumnje da ti sakramenti daju život i vraćaju ga, no što s djecom koja su rođena iz vode božanskom preobrazbom?

Treba ih nahraniti i odgojiti. Ona u sebi nose Božju klicu koju treba razvijati i potaknuti na rast. A Crkva upravo putem Euharistije oblikuje Isusa Krista u svojoj djeci.

Euharistija je taj živi Kruh kojim Crkva održava nadnaravni život svoje djece.

I upravo ih kroz Euharistiju Crkva odgaja jer samo u njoj duše nalaze obilatost svjetlosti i života, kao i snagu za sve svoje kreposti. Hagara je u pustinji plakala jer nije mogla napojiti i nahraniti svoje dijete koje je gotovo umrlo od gladi. No Crkva svakoga jutra prima Kruh s neba za svako svoje dijete: ima ga za svakoga.

I to je Kruh anđeoski, Kruh kraljeva, čija su djeca lijepa poput Kruha koji ih hrani. Nahranjeni su izabranom pšenicom i svakoga dana imaju pravo sjesti za stol kraljevske gozbe. Stolovi se uvijek postavljaju u Crkvi, a ona ih poziva i da ondje dođu pronaći snagu i život.