nedjelja, 29. travnja 2018.

Nova paradigma


Hilary White

Dotakni nebo: Novusordoistička nova paradigma nije ista religija

Činjenica da zapravo još nemamo službeno ime za Novu paradigmu (i vjerojatno ga nećemo imati još nekoliko stoljeća) otežala mi je nastojanje da razjasnim što mislim kad kažem da ustvari većina redovitih novusordovskih pohađatelja mise ne vjeruje u isto u što je vjerovao prijašnji naraštaj katolika. Rekla sam mnogo puta, i nisam jedina, da novusordoizam nije katolicizam. To je već pomalo postalo krilaticom. Često sam također upotrebljavala naziv "Nova paradigma" da označim stvaranje onog što je u biti, ako i ne zasad po imenu, novotvorina proizvedena nakon II. Vatikanskog. Zadovoljština mi je što vidim da papini najbliži suradnici počinju i sami promicati taj naziv da je opišu. To olakšava stvar.

Kako ju definirati? Govorili smo o "lažnom tlu" novusordoističke nove paradigme i golemom "izgubljenom gradu", punom blaga katoličke vjere, koji su skrivali i zakopali nakon II. Vatikanskog i za koji malo, veoma malo katolika zna da je ondje dolje. Govorili smo kako je to teško objasniti zbog velikog uspjeha novocrkvenjaka u suzbijanju čak i jezika kojim se služimo (ne, nije latinski) u opisivanju tih pojmova.
Naime ljudi koji su 1965. podigli novi crkveni sustav Orwella su uzeli kao uzor, priručnik, a ne opomenu. Velik dio sadržaja vjere bačen je u memorijsku rupu, a novo zdanje ispunilo je praznine.

Stvorili su neku vrstu mjehura ili "Matrice" – cijeli lažni novi svijet čija je sama opstojnost ljudima koji u njem žive neznana.

No s vremena na vrijeme pokoji pothvatni mladac odluči otkriti što se stvarno krije ondje preko, na toj zabranjenoj planini, te ode, uspne se i dotakne nebo. Ili, još bolje, potkopa lažno tlo drugovatikanstva, novusordoizma, novoparadigmatizma i otkrije ono golemo izgubljeno carstvo puno blaga, čiju opstojnost, odmah tu pod našim nogama, jedva da itko sluti.

Istraživali smo malo gdje bi bile glavne točke razlaza. Razmijenili preporuke za čitanje. No možda smo sad u stanju biti malo određeniji: koje točno jesu neke od glavnih točaka razlaza?

Loša vijest je da će neke od njih biti pomalo šokantne. Podosta ljudi nije nikad čulo, na primjer, dogmatsku definiciju "Extra ecclesiam nulla salus". Mnogo više ljudi vjeruje da je "II. Vatikanski promijenio" "staro" crkveno naučavanje da je Stari zavjet zamijenjen Kristovim Novim zavjetom.

Zato ćemo povesti jedan mali razgovor koji bi mogao pomoći u usmjeravanju naše rasprave.

Najprije zamislimo ovakav scenarij:

Osoba koja je čitala u tradicionalističkim člancima da je pokoncilski katolicizam zapravo druga religija dođe k mojoj kući (a ja ne pozovem policiju) da bi me pitala o tome.

(Također se pretvarajmo da ćemo nas dvije raspravljati razumno i razborito, bez vrištanja, pogrdnih imena ili uvrijeđenog naglog odlaska. Neće biti riječi poput: "Dakle Vi kažete da ću u pakao zbog toga što..." Pretvarajmo se da svaka od nas vjeruje da ona druga ima dobre namjere i ne nabacuje se bezrazložnim optužbama. Znam da na to više nismo navikli, ali bilo je vrijeme kad ljudi jesu vodili takve razgovore. Stvarno.)

Obična novusordovska katolička gospođa: Ali ja sam dobra katolikinja. Idem nedjeljom na misu, odgajam djecu katolički i volontiram u župnoj pučkoj kuhinji / karitasu. Vjerujem sve što Crkva naučava. Idem čak na klanjanje četvrtkom i molim krunicu tu i tamo. Imam jednu u torbici. Kako možete reći da zapravo nisam katolikinja, ili da moja župa zapravo nije katolička?

HJMW: Pretpostavit ću da ste potpuno u pravu. Imate nakanu i želju biti dobra katolikinja. Dakle, otkuda doznajete o katoličkom nauku?

Sjećate li se razlike između materijalnog i formalnog? Je li vam poznat pojam nesavladivog neznanja?

Je li moguće da osoba, kako god dobre bile njezine nakane, pristaje uz nauk o kojem joj nikad nisu govorili? Mislite li da će Vas Bog držati odgovornom za nepoznavanje stvari koje su ljudi u Crkvi namjerno potisnuli davno prije nego što ste se Vi rodili?

ONKG: Pa, ne. Očito ne.

HJMW: U redu. Sad pogledajmo gdje su te praznine. Možda ćemo ih najlakše naći tako da mi odgovorite na neka pitanja o nekim ključnim temama. (Redoslijed pitanja nije važan.)

Treba li Crkva bitno biti uključena u politiku ili je rastava Crkve i države opravdana?

Trebaju li se Židovi obratiti na katolicizam da se spase ili je Stari zavjet i dalje na snazi?

Je li nužan dio katoličke vjere obraćati ljude na katolicizam?

Je li smrtna kazna uvijek i svagdje pogrešna?

Jesu li sve države dužne štititi i promicati katoličku vjeru?

Ima li država obvezu ograničiti slobodu nekatoličkih religija?

Je li sloboda govora prirođeno ljudsko pravo?

Imaju li ljudi neotuđivo pravo izabrati religiju koja im se, u skladu s njihovim unutarnjim rasvjetljenjima, čini najboljom?

Može li čovjek doći u nebo / spasiti se baš zato što je npr. 'dobar musliman' ili 'dobar ateist'?

Budući da Bog hoće da se svi spase, je li moguće da će se 'na kraju' svatko spasiti?

Je li ljudski rod potekao od jednog ljudskog para, Adama i Eve?

Imaju li rađalačko-odgojna i sjedinidbena svrha ženidbe jednak položaj?

Duguje li žena poslušnost mužu ili se od oboje zahtijeva da budu jednako podložni jedno drugomu? Tko je 'glava' u ženidbi?

Je li posvećeni život viši poziv nego ženidba ili su jednaki?

Može li se Božje postojanje sa sigurnošću spoznati samim razumom?

Imaju li svi katolici pravo primati svetu pričest?

Ima li papa vlast na svoju ruku proglasiti novi nauk, ili proglasiti da stari nauk više nije na snazi?

Kako vidite, neka od tih pitanja važnija su od drugih. Neka od njih odnose se na ljudsku narav, na pravilan način uređivanja naših društava, na narav sakramenata, na ovlasti Crkve. A neka mnogo dublje i izrazitije na narav Božju. No svako od tih pitanja predstavlja prazninu, komad stare religije koji nedostaje, i na gotovo svako obični vjernici, pa i oni koji idu na misu, redovito odgovaraju drukčije nego što je Crkva na njih odgovarala prije II. Vatikanskog. Bila bi možda vrlo korisna vježba potražiti što su pape i koncili prije 1965. govorili o tim temama.

Također ćete primijetiti da nijedna od njih nema veze s liturgijskim jezikom, glazbenim stilom, ruhom ili arhitekturom. Bit tradicionalizma nisu te stvari.

http://whatisupwiththesynod.com/index.php/2018/04/17/touching-the-sky-novusordoist-new-paradigm-isnt-the-same-religion/

33 komentara:

 1. Samoprozvani mislilac 'novoparadigmatskog' smjera30. travnja 2018. u 11:39

  Iako članak dotiče neke suvremene probleme čini se da zbog svojeg hipotetičkog izlaganja zamršene problematike autorica propušta izreći bilokakav smislen zaključak. No stjecajem okolnosti iznosi nekolicinu tvrdnji na kojima (po mojem skromnom mišljenju) krhko opstoji tradicionalistički stav. Nakana mi je stoga, sukladno mojim skromnim sposobnostima, naglasiti nejasnoću ovog članka i lošu apologiju u obrani tradicije Katoličke Crkve.

  Mi uopće nemamo pojma što označava pojam religije o kojem govori gospođa White. Čini se da njeno poimanje puno više obuhvaća od onog pojma kojeg sv. Toma Akvinski objašnjava u 81. članku drugog odsjeka drugog dijela Sume Teologije. Nije isključivo bitno što sv. Toma piše već je bitno istaknuti što pojmu 'religija' pripada, a što ne pripada.

  To se očituje tako što ne ističe razliku između prudencijalnih naputaka od pitanja univerzalne naravi (od kojih su neka i dogmatski definirana) pa tako u odnosu na spasenje poistovjećuje značaj pitanja uređenja države sa pitanjima vezanim uz Božje stvaranje, narav sakramenata i sl. To ostavlja dojam da su sva pitanja (i to upravo pitanja koje gospođa navodi) jednako bitna u podjeli katoličko-novusordoističko/novoparadigmatično, a u konačnici (u kontekstu hipotetske rasprave) jednako bitna i za spasenje.

  Nadalje, nije jasno ni imenovanje novusordoista u odnosu na tradicionaliste jer i jedno i drugo ime, čini se, aludiraju na obred, a autorica govori da nijedno od navedenih pitanja vezanih uz obred nije uistinu bitno. Tako i dalje ne znamo jesu li pitanja vezana uz obred uopće bitna (iako su ta pitanja religiozna), jer ako nisu onda podjela nema utemeljenja, barem nominalno.

  Zaključno, nakon nekoliko primjedbi smatram ovaj princip izlaganja problematike neprimjerenim i besmislenim ukoliko mu je konačna namjera doprinos rješavanju suvremenih problema, makar je nemoguće odrediti konačnu svrhu pisanja. Članak ovisi o puno pretpostavki gospođe White koji su, osim želje za restauracijom zakopanog blaga, nama ostali nepoznati.

  U bratskoj ljubavi sve katolike istočnih i rimskog obreda pozdravlja "Samoprozvani mislilac 'novoparadigmatskog' smjera". Štogod to ime označava.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Puno ste napisali, a skoro nista niste rekli. Kako biste vi odgovorili na ta pitanja?

   Meni se cini da je prilicno jasno kako bi na njih odgovorio ili trebao odgovoriti netko tko se naziva tradicionalnim katolikom, a kako ce odgovoriti netko tko prihvaca novus ordo kao sasvim prihvatljiv i korektan oblik katolicke liturgije.

   Izbriši
  2. I ja evo, ni uz najbolju volju ne uspijevam se oteti dojmu čitajući ovaj novoparadigmatski komentar, kako isti vodi nigdje drugo doli u neki novoparadigmatski smjer bez jasnog cilja. Osim ako izuzmemo kritičarenje autora članka za ono u čemu se, zapravo, sam komentator (ne) uspijeva očitovati.

   I da, bilo bi zanimljivo vidjeti komentatorove odgovore na sve navedene dubije napisane ukošenim slovima.
   JbD

   Izbriši
  3. Meni je tekst izvrstan.
   Hvala prevoditelju.

   K.

   Izbriši
  4. Samoprozvani mislilac novoparadigmatskog smjera3. svibnja 2018. u 16:06

   Odgovor Tomi Blizancu:
   1. Sve što je napisano, smisleno je. Tako da sam sve što sam napisao i rekao, ukoliko rečenim smatrate ono što je napisano a nije besmisleno. Određeno sam vrijeme proveo u interpretaciji i članka i odgovora te nisam pisao s razumom na paši u vrijeme pauze za ručak. No moja interpretacija nije Govor na Gori. Iako sam već to napisao (autocitat: "sukladno mojim skromnim sposobnostima"), znam da postoji vjerojatnost da nešto nisam dobro zaključio. Nisam i dalje u to siguran, jer niste naveli što nisam dobro zaključio, odnosno što je besmisleno.

   2. Na pitanja mogu odgovoriti, ali neću na taj način na koji autorica naglasila, u da/ne ili ili/ili formulaciji. Ipak, vama za informaciju smatram da bi 70,59% odgovora u konačnici bilo tradicionalno iako ordinarnu formu rimskog obreda smatram prihvatljivim i korektnim oblikom katoličke liturgije.

   3. To me iskustvo, među ostalima, dovodi do onoga što sam mislio da je shvatljivo iz mojeg komentara. Nema jasne podjele između novoparadigmatičara i tradicionalista. Ili ona meni nije jasna, pa ako je shvatim očekujte moju ispriku.


   Odgovor JbD:
   4. Možda će vas zaprepastiti kad kažem da sam jasno napisao cilj svojeg odgovora (autocitat: "Nakana mi je stoga, sukladno mojim skromnim sposobnostima, naglasiti nejasnoću ovog članka i lošu apologiju u obrani tradicije Katoličke Crkve."). Na prvu sam svrhu odgovorio u drugom i trećem odlomku, dok sam za drugu svrhu dao odgovor u četvrtom odlomku. Možemo raspravljati jesam li u pravu no smatram da sam bio jasan i nije mi bilo u namjeri odgovoriti na pitanja koja autorica postavlja, pa zato nisam ni davao odgovor.

   5. Zanimljiva je pritom formulacija da usmjerenje nema jasnog cilja, jer recimo sv. Toma Akvinski (u definiranju nužnosti svršnog uzroka unutar četverouzročnog modela) govori da bez jasne svrhe nema djelovanja jer je djelovanje uvijek poradi svrhe i ona čini djelatnika djelatnim (više možete pročitati u manjem filozofskom djelcu De Principiis Naturae). Dakle, ne znam što to znači imati usmjerenje bez jasnog cilja. Čini mi se da je nakon ovog moguće ne upasti u kontradikciju samo ako prihvatite mogućnost da je vrlo lako moguće suditi "novoparadigmatičara a priori", stoga sam vas preduhitrio i sam se tako nazvao (jer a posteriori bi, kad bi se npr. našli na pivu i to temeljito raspravili, to bilo manje vjerojatno).


   Nakon odgovora dodajem:
   6. Može se primjetiti da kao "novoparadigmatičar" volim uzeti sv. Tomu kao paradigmu obranu i poimanje nauka koji je Bog objavio Katoličkoj Crkvi u potpunosti, a po svim stvorenjima analogno.

   7. Šesti bi odlomak sada trebao pojasniti sklad one dvije navedene svrhe u prvom komentaru. Da umom, koji mi nitko nije mogao dati osim Boga, djelujem na taj način koji će me voditi još većem zajedništvu s Čistom Zbiljnosti, tj. onim koji Jest, Njim samim. Stoga bih a priorno prihvaćanje neke teze koja je u mogućnosti razumskog dohvaćanja trebao svojevoljno učiniti samoubojstvo osobnosti (shvaćene u striktno tomističkom smislu). To opet ne znači da ono što ne mogu shvatiti neću vjerno prihvatiti u skladu s crkvenim naukom.

   8. Konačno, mislim da bi moglo biti jasno kako mi nije namjera nekog uvrijediti. Ne zato jer mi je draga politička korektnost već zato jer se nadam iskrenom dopisivanju bez osobnih uvreda. Trudim se biti što jasniji pa to očekujem zauzvrat. Zato vas i ovog puta pozdravljam (autocitat: "U bratskoj ljubavi sve katolike istočnih i rimskog obreda pozdravlja "Samoprozvani mislilac 'novoparadigmatskog' smjera". Štogod to ime označava").

   Ps. dodao sam brojeve kako bih se lakše snašao, odgovori li mi tko.

   Izbriši
  5. "Nema jasne podjele između novoparadigmatičara i tradicionalista. Ili ona meni nije jasna, pa ako je shvatim očekujte moju ispriku."

   Podjela je jasna, a vi je ne razumijete. I prihvatit ću vašu ispriku kada je izreknete. A podjela počinje na pitanju br. 1)

   "Treba li Crkva bitno biti uključena u politiku ili je rastava Crkve i države opravdana?"

   Katolik na ovo pitanje odgovara: Da.
   Ne(o)katolik na ovo pitanje odgovara: Ne.

   Razlika se zatim očituje u pitanju br. 2)

   "Trebaju li se Židovi obratiti na katolicizam da se spase ili je Stari zavjet i dalje na snazi?"

   Katolik odgovara: Židovi se moraju obratiti na katolicizam i Stari Zavjet više nije na snazi.
   Ne(o)katolik odgovara: Židovi se ne moraju obratiti na katoličku vjeru jer se mogu spasiti po svom Savezu koji za njih još uvijek vrijedi.

   Slijedeća razlika se očituje u pitanju br. 3)

   "Jesu li sve države dužne štititi i promicati katoličku vjeru?"

   Katolik odgovara: Država je dužna štititi i promicati katoličku vjeru.
   Ne(o)katolik odgovara: Država nije dužna štititi i ne smije promicati katoličku vjeru.

   Itd.

   P.S. Potpuno mi je jasno da ne želite odgovoriti na gore postavljena pitanja sa jasnim i nedvosmislenim odgovorima.

   DM

   Izbriši
  6. "Treba li Crkva bitno biti uključena u politiku ili je rastava Crkve i države opravdana?"

   "Jesu li sve države dužne štititi i promicati katoličku vjeru?"

   Hilary White

   Draga Hilary,

   Pročitaj encikliku Rerum Novarum pape Leona XIII i 1944 CHRISTMAS MESSAGE of Pope Pius XII.

   Juraj

   Izbriši
 2. Autorica kao i većina tradicionalista smata da katolici koji idu na NO misu nisu katolici.
  Ako nisu katolici da l to znači da su heretici?

  Sumnjivo mi je što ne daje odgovore, a optužbe su ozbiljne stoga je tekst nedorečen i nije dobronamjeran.

  Odgovorit ću na neka pitanja kao novusordovac pa Vi kao tradicionalist (katolik) replicirajte kratko i jasno.
  Samo bi molio da u odgovorima navedete autoritet zbog kojeg je vaše mišljenje ispravno.

  - Dakle, otkuda doznajete o katoličkom nauku?
  Iz Katekizma Katoličke Crkve koji ima imprimatur pape Ivana Pavla II. Ovo smatram ex cathedra naukom iako (moram priznati) da ga nisam cijelog pročitao. Nadalje od živog Učiteljstva, iz Biblije te onda i ostale katoličke literature...

  - Sjećate li se razlike između materijalnog i formalnog?
  Ne, stoga Vas molim da pojasnite i napišete zašto je to važno.

  - Treba li Crkva bitno biti uključena u politiku ili je rastava Crkve i države opravdana?
  Opravdana je. Krist je rekao caru carevo, Bogu Božje.

  - Jesu li sve države dužne štititi i promicati katoličku vjeru?
  Rekao bih da ne, zašto bi bile dužne?
  Da li vi zastupate model teokracije i ako da što to znači: kako bi izgledali zakoni i ustav?

  - Je li sloboda govora prirođeno ljudsko pravo?
  Nije jer svatko snosi posljedice za ono što govori i radi.

  - Imaju li ljudi neotuđivo pravo izabrati religiju koja im se, u skladu s njihovim unutarnjim rasvjetljenjima, čini najboljom?
  Nažalost da jer to im je to pravo dao Bog.
  Ne znam iskreno na koji način bi im netko mogao ili trebao uzeti to pravo?

  - Može li čovjek doći u nebo / spasiti se baš zato što je npr. 'dobar musliman' ili 'dobar ateist'?
  Ne može baš zato što je 'dobar musliman', ali može usprkos tome što je 'dobar musliman'.

  Imaju li svi katolici pravo primati svetu pričest?
  - Da, ako nisu u stanju teškog grijeha

  Ima li papa vlast na svoju ruku proglasiti novi nauk, ili proglasiti da stari nauk više nije na snazi?
  - Papa ne može niti će ikad moći ex cathedra proglasiti novi nauk jer bi ga Duh Sveti prije ubio nego mu to dopustio.

  Oblačan

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Oblačan, Haha, već po pitanjima koja ste izbjegli odgovoriti se vidi kakav ste moderni katolik. Kako ste žestoko počeli odgovor, očekivao sam stvarno zanimljivu raspravu, ali ono ćorak. Baš ste me nasmijali.

   K.

   Izbriši
  2. Oblacan,


   1.” Ovo smatram ex cathedra naukom iako (moram priznati) da ga nisam cijelog pročitao.”

   TKO PRIPADA KATOLICKOJ CRKVI?
   836 "Svi su ljudi pozvani na katolicko jedinstvo Bozjega naroda (...) i na razne mu nacine pripadaju ili su na nj upuceni bilo vjerni katolici bilo drugi koji vjeruju u Krista, bilo napokon svi ljudi, miloscu Bozjom pozvani na spasenje".

   Ako je ovo “ex cathedra”, da li vjerujete da su svi ljudi djelom katolicke Crkve i da joj na razne nacine pripadaju neovisno o tome da li ispovijedaju katolicki nauk??

   CRKVA I NEKRSCANI
   Odnos Crkve sa zidovskim narodom.

   840 Osim toga, kad se promatra buducnost, Bozji narod Staroga saveza i novi Bozji narod teze k slicnim ciljevima: ocekivanju Mesijina dolaska (ili povratka).

   Cujte, jedni cekaju antikrista, a drugi drugi dolazak Krista, ali sve je to tu negdje, pa necemo sad sitnicaviti.


   The most Holy Roman Catholic Church FIRMLY believes, professes, and preaches that none of those existing outside the Catholic Church, not only pagans, but also Jews, heretics and schismatics, can have a share in life eternal; but that they will go into the eternal fire which was prepared for the devil and his angels, unless before death they are joined with Her, Council of Florence, Bull Cantate Domino, 1441


   2. “Ne, stoga Vas molim da pojasnite i napišete zašto je to važno”
   Vrlo je vazno i trebalo bi par stranica za objasniti zasto je tako. Radi se “samo” o tome da li je Franjo i dalje papa ili ne.
   Poslusajte govor ovog doktora kanonskog prava pa saznajte ako vas zanima-https://www.youtube.com/watch?v=osFzsy2-XEo&t=1s


   3.“Opravdana je. Krist je rekao caru carevo, Bogu Božje.”


   That the State should be separated from the Church is an absolutely false and most pernicious thesis. For first, since it is based on the principle that religion should be of no concern to the State, it does a grave injury to God, He Who is the founder and conserver of human society no less than He is of individual men, for which reason He should be worshipped not only privately but also publicly.- Vehementer nos, Piux X

   https://www.remnantnewspaper.com/Archives/archive-christ_the_king.htm

   4. “Može baš zato što je 'dobar musliman', ali može usprkos tome što je 'dobar musliman'.
   Ako cemo po “ex cathedri” novog katekizma, ili dokumentu VII, onda moze zato jer je dobar musliman. Svi su anonimni krscani, nema pogresnog odgovora.

   Ili mozda po recenici Tereze iz Kalkute: “Yes, I convert. I convert you to be a better Hindu, or a better Muslim, or a better Protestant, or a better Catholic, or a better Parsee, or a better Sikh, or a better Buddhist.”

   Ako ako cemo po katolickom nauku ( Bull Cantate Domino, vec citiran gore) onda je stvar malo drugacija.

   Isus odgovori: "Zaista, zaista kažem ti: ako se tko ponovo ne rodi vodom i Duhom (Svetim), NE MOŽE ući u kraljevstvo Božje. Iv 3,5   5.“Papa ne može niti će ikad moći ex cathedra proglasiti novi nauk jer bi ga Duh Sveti prije ubio nego mu to dopustio”

   “Iz Katekizma Katoličke Crkve koji ima imprimatur pape Ivana Pavla II. Ovo smatram ex cathedra naukom”

   Dajte nam objasnite, ovaj br ispod iz KKC Ivana Pavla i zasto ga Duh Sveti onda nije “ubio” ako tako mislite?


   842. Odnosi Crkve s muslimanima. "Odluka o spasenju obuhvaca i one koji priznaju Stvoritelja, medju kojima su u prvom redu muslimani, koji se, ispovijedajuci da drze vjeru Abrahamovu, klanjaju S NAMA jedinomu, milosrdnom Bogu, koji ce suditi ljude u posljednji dan".

   Ili se muslimani klanjaju s nama jedinome Bogu ili su to oni djelovi katekizma koje jos niste procitali, pa mozda zelite povuci svoju recenicu da imprimatur pape Ivana Pavla II smatrate dogmatskim naukom?

   Izbriši
  3. Memento Mori,

   odgovorit ću kroz koji dan kad uhvatim vremena.
   Možete li mi u međuvremenu reći da li ste vi sedevakantist?

   Oblačan

   Izbriši
  4. Glede spasenja "muslimana i drugih nekatolika" i interpretacije bule Cantate Domino kao KATOLIK ću prije vjerovati unisonom naučavanje svih biskupa Katoličke Crkve, te se složiti također i s unisonim naučavanjem nadbiskupa Lefebvra i svih biskupa FSSPX-a te biskupa Williamsona, nego nekakvom Memento Mori.

   Memento Mori, bavi se onim što ti je Bog odredio da se baviš i za što ćeš Bogu položiti račun, a u pitanjima vjere i morala slušaj one koje je Krist postavio da slušaš ("Tko vas sluša, mene sluša; tko vas prezire, mene prezire").

   Zaključak:

   Nije teologija za svakoga.
   Bježi od protestantizma (vlastitih "mišljenja") kao od kuge.

   Juraj

   Izbriši
  5. Oblacan,

   Nisam sedevakantist, priznajem sve koncilijarne pape i podlozan sam njihovom autoritetu dokle god naucavaju u skladu sa tradicijom.

   Sto se tice Franje, iako prvobitno jesam, vise ne vjerujem da je ikada bio papa. Jer ukratko:

   Ili je Benediktova ostavka prisiljena ili je koristio nevaljalu formulu -https://ww
   w.barnhardt.biz/2016/06/19/vocem-alienorum-the-voice-of-antipope-francis-bergoglio-is-the-voice-of-a-stranger/

   U protivnom neka Benedikt prestane nositi bijelo, zivjeti u Rimu, dati da ga se zove sa Vasa Svetosti ili papa, nek skine papinski prsten i vrati ime Ratzinger ako ne misliti stvarati konfuziju da vise nije papa.


   Ili je nevaljan izbor s obzirom na St Gallen grupu jer je IP2 zabranio tako u UNIVERSI DOMINICI GREGIS:

   82. I likewise forbid the Cardinals before the election to enter into any stipulations, committing themselves of common accord to a certain course of action should one of them be elevated to the Pontificate. These promises too, should any in fact be made, even under oath, I also declare NULL and VOID.

   76. Should the election take place in a way other than that prescribed in the present Constitution, or should the conditions laid down here not be observed, the election is for this very reason NULL and VOID, without any need for a declaration on the matter; consequently, it confers no right on the one elected.

   Ili je Franjo herezom sluzbenog autenticnog magisterija i stavljanja pisma na acta apostolicae sedis, gdje dozvoljava pricest bludnicima sam sebi presudio i izgubio stolicu.

   Ili je kombinacija svih mogucih okolnosti kako god pogledamo.

   Jer uz sve uzase, nejasnoce i razaranje nauka, koncilijarni pape nisu Franji ni do koljena. Glavna razlika izmedju materijalnog i formalnog heretika je ta sto materijalni kazu i vjeruju to i to je u skladu sa tradicijom iako objektivno nije, a formalni kaze tradicija je a, a ja kazem b.

   Otprilike kao “Hence it can NO LONGER SIMPLY BE SAID that all those in any “irregular” situation are living in a state of mortal sin and are deprived of sanctifying grace. (AL 301)


   ili njegovo neodgovaranje na dubiu vec 591 sto je odgovor sam po sebi, ili bilo koji paganisticki video u kojem promovira sinkretizam ili "obicne" blasfemije na tjednoj bazi.


   Ako npr ovih 5 stvari moze reci katolik i jos k tome papa kojeg stiti Duh Sveti, kakav tek treba biti antipapa ako Bergoglio to nije:

   1.It is a curious thing: it makes me think of this. The Paraclete creates all the differences among the Churches, almost as if he were an Apostle of BABEL. (https://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2013/march/documents/papa-francesco_20130315_cardinali.html)

   Usporedba Duha Svetoga sa apostolom babilona.

   2.…as a reminder of the One who made himself to be sin, who made himself to be DEVIL,(https://w2.vatican.va/content/francesco/en/cotidie/2017/documents/papa-francesco-cotidie_20170404_in-the-sign-of-the-cross.html)

   Usporedio je Krista sa djavlom

   3. Our Lady was human! And perhaps she even had the desire to say: ‘LIES! I WAS DECEIVED!’ (Propovijed, Dec.
   20, 2012, http://www.abbey-mariapia.net/files/Weekday-homilies-of-Pope-Francis-Dec-16-to-30.pdf

   Za Bl Djevicu Mariju kaze da je htjela reci pod krizom:"Lazi, prevarena sam!"

   4.Nikada necete naci samo jednu jedinu novusordo misu gdje Bergoglio jednom poklekne pred Gospodinom tijekom Pretvorbe!

   5. And I believe in God, not in a Catholic God, there is no Catholic God,(http://www.repubblica.it/cultura/2013/10/01/news/pope_s_conversation_with_scalfari_english-67643118/)

   Vjeruje u "boga", ali ne katolikog Boga. Vjerojantno u "boga iznenadjenja", istog onog kod kojeg nema pakla, a losi bivaju unisteni.

   Isprike Toma na toliko linkova, ali bio bih klevetnik ako ne kazem gdje i kada je recena koja blasfemija.


   Izbriši

  6. Juraj,

   Ne znam da li ovime KATOLIK implicirate da ono sto sam naveo nije katolicki nauk o dogmi da van crkve nema spasenja. Ako je jedan papa tumacio suprotno od te dogme (izuzevsi koncilijarne) molim vas da navedete. 

Kada kazete ovo za biskupe Lefebvra i Williamsona, prepostavljam da mislite nesto u stilu sto je rekao i father Hesse, da je moguce da na samrti muslimanu ili nekatoliku dodje Blazena Djevica i da mu milosti potrebne za spasenje, ako nista drugo da ima krstenje zeljom, ali i takav onda postaje katolikom, a ne biva spasen kao dobar musliman, ili protestant, ateist, itd..

   
Uostalom, sto je to dobar musliman? Onaj tko drzi do svih zapovijedi kurana, a ne samo nekih ili obrnuto? 


   Vas mozda drzi modernisticki mentalitet gdje nesto mora biti vrlo nejasno, pa da si svatko uzme kako mu vec pase i svi zadovoljni.

   Meni se ovo cini vrlo jasnim katolickim naukom:

   Papa Boniface VII: "With Faith urging us, we are forced to believe and to hold the one, holy, Catholic Church and that, apostolic, and we firmly believe and simply confess this (Church) outside which there is neither salvation, nor remission of sin”( Unam Sanctam, 1302)   Pio IX (Singulari Quidem, §4):
   "There is only one true, holy, Catholic Church, which is the Apostolic Roman Church. There is only one See founded in Peter by the word of the Lord, outside of which we cannot find either true faith or eternal salvation. He who does not have the Church for a mother cannot have God for a father, and whoever abandons the See of Peter on which the Church is established trusts falsely that he is in the Church."

   
Pio XI (Mortalium Animos, §11.):
   "The Catholic Church alone is keeping the true worship. This is the font of truth, this is the house of faith, this is the temple of God; if any man enters not here, or if any man goes forth from it, he is a stranger to the hope of life and salvation."


   

Sveti Augustin

   "He who is separated from the body of the Catholic Church, however laudable his conduct may otherwise seem, will never enjoy eternal life, and the anger of God remains on him by reason of the crime of which he is guilty in living separated from Christ." (Epistle 141.)

   Papa Grgur Veliki
   "The Holy Catholic Church teaches that... all those who are separated from Her will not be saved.”
   De Moralis, bk.14, §5.   “Nije teologija za svakoga.”
   Bježi od protestantizma”
   Ako sam u krivu, ispravite me. Ne znaci mi puno vas savjet ako ne vidim sto i gdje sam tocno “protestantizirao”.

   
A sto se tice toga da teologija nije za svakoga, mozda ste u pravu. Mozda cu morati podnijeti jos veci racun jer sam se usudio nesto upozoriti ili reci. Ali, vasa optuzba nista ne znaci, ako mi ne kazete gdje sam ja nametao svoje misljenje, ne slusao autoritete ili nedaj Boze govorio nesto kontra katolickog nauka.

   Izbriši
  7. Memento Mori,

   Gore sam napisao da SVI biskupi Katoličke Crkve, kao i SSPX-a naučavaju unisono isti nauk glede spasenja "muslimana i drugih nekatolika" te također naveo primjer nadbiskupa Lefebvra (R.I.P.).

   Budući da je nadbiskup Lefebvre mrtav, citirat ću njegov pravovjerni nauk o gore navedenom pitanju:

   "The doctrine of the Church also recognizes implicit baptism of desire. This consists in doing the will of God. God knows all men and He knows that amongst Protestants, Muslims, Buddhists and in the whole of humanity there are men of good will. They receive the grace of baptism without knowing it, but in an effective way. In this way they become part of the Church.

   The error consists in thinking that they are saved by their religion. They are saved in their religion but not by it. There is no Buddhist church in heaven, no Protestant church. This is perhaps hard to accept, but it is the truth. I did not found the Church, but rather Our Lord the Son of God. As priests we must state the Truth."

   Neću navoditi citate drugih biskupa, ne toliko jer smatram da su ljudi dovoljno internetski pismeni da sami pronađu ili zbog zauzeća prostora, nego zato što su svi gore navedeni biskupi živi i može ih se osobno pitati. U tome je bit ŽIVOG Učiteljstva Crkve ili, tko preferira, SSPX-a (ostavimo zasad tako).

   Lijepo je biti katolik, a odvratno protestant. Katolik ima MAJKU Crkvu, protestanti i "protestanti" imaju citate i vlastitu interpretaciju i tisuće sekta, "lijevih" i "desnih".

   Sačuvaj me Bože da bih ti ja išao bilo što tumačiti. Ideš li ti na misu, imaš li svog župnika? Pitaj njega. Ako si sklon SSPX-u, u Hrvatskoj postoji službeno imenovani svećenik. Pitaj ga. Ne vidim nikakav razlog da te neće primiti i (pravovjerno) odgovoriti na tvoju brigu hoćeš li raj dijeliti s nekatolicima.

   Juraj

   Izbriši
  8. Kad kazem uputite i mislio sam uputite na sluzbeno uciteljstvo Crkve, a ne da bi mi vi osobno tumacili, to se valjda podrazumijeva. Kad kazete “protestanti” imaju tisuce citata implicirajuci ponovo da sam jedan od takvih, mozete li mi objasniti da li se vama uciteljstvo Crkvenih Oca mozda usadilo nekako drugacije ili ste sve CULI unisono oralnim putem direktno od navedenih biskupa?

   Dao dragi Bog da zavrsimo u Raju, a ko tako i bude, vidjet cemo da su tamo iskljucivo katolici.

   Sto se tice vaseg citata, iz istog govora biskupa Lefebvrea: "There is no Buddhist church in heaven, no Protestant church. This is perhaps hard to accept, but it is the truth."   ”But at the cost of what difficulties do people in those countries where Christianity has not penetrated come to receive baptism by desire! Error is an obstacle to the Holy Ghost. This explains why the Church has always sent missionaries into all countries of the world, why thousands of them have suffered martyrdom. If salvation can be found in any religion, why cross the seas, why subject oneself to unhealthy climates, to a harsh life, to sickness and an early death?"


   Prema tome i dalje ne vidim sto zelite meni pripisati? Da sam Feeneyist? Kad spominjete tu biskupa Williamsona (koliko god vrhunske govore on imao), ironicno on nema problema sa djeljenjem Potvrde onima za sto mene indirektno optuzujete.

   http://cor-mariae.com/index.php?threads%2Fbishop-richard-williamson-administered-confirmations-at-feeneyite-chapel-may-25-2016.3987%2F


   Van Crkve nema spasenja, a uzdati se da ce netko tko Sina naziva najgorim blasfemijama (talmud), negira da je Bog (kuran) ili zivi kao poganin krseci svaki zakon upisan u srce kao iznimka bez da to promijeni, je vrlo hrabro od vas!

   Da li postoji iznimke? Zar je nama sjesti na mjesto Suca i preispitivati srca?

   Savjetujem da procitate ovu propovijed svetog Leonarda iz Porto Maurizija. Izdvojit cu dva citata, ali procitajte cijelu da nebi bilo “protestantizacije”.

   http://tomablizanac.blogspot.co.uk/2016/10/gostujuci-autor-malo-je-spasenih.html

   “O bezdane kazna Božjih! Od trideset tisuća samo je petero bilo spašeno! A od šezdeset tisuća, samo je troje otišlo u nebo! Vi grešnici što me slušate, u koju kategoriju ćete vi biti ubrojeni?… Što kažete?… Što mislite?…”

   Da nisu mozda bili 5 ateista i 3 muslimana? Mozda, opet, vidjet cemo na Posljednem Sudu.

   Dobro procitajte zadnje kljucne cetri recenice.

   “Nezahvalni grešniče, nauči danas da, ako si osuđen, nije Bog kriv, nego ti i tvoja samovolja. Da se uvjerite u ovo, odimo štoviše u ponore bezdana i tamo ću vam dovesti jednu od pokvarenih prokletih duša koje gore u paklu da vam ona može rastumačiti ovu istinu. Evo jedne upravo: „Reci mi tko si?“ „Ja sam bijedni idolopoklonik, rođen u neznanoj zemlji; nikad nisam čuo ni o raju ni o paklu, niti o ovom što sada trpim.“ „Bijedna huljo! Bježi, ti nisi onaj kojeg tražim.“ Jedan drugi dolazi; evo ga. „Tko si ti?“ „Ja sam raskolnik s rubova Tartara; oduvijek sam živio u neciviliziranom stanju jedva znajući da Bog postoji.“ „Nisi onaj kojeg želim; vrati se u pakao.“ Evo drugoga. „A tko si ti?“ „Ja sam bijedni krivovjernik sa Sjevera. Rođen sam ispod Pola i nikad nisam vidio ni svjetlo sunčevo ni svjetlo vjere.“ „Ni ti nisi onaj kojeg tražim, vrati se u pakao.“ Braćo, srce mi je slomljeno vidjevši sve ove bijednike koji nikad nisu čuli za istinsku vjeru među osuđenicima. Ipak, znajte da je presuda osude bila izrečena protiv njih i da im je rečeno: „Tvoja osuda dolazi od tebe.“ Bili su osuđeni jer su htjeli biti. Primili su toliko mnogo pomoći od Boga da budu spašeni! Mi ne znamo što su oni bili, ali oni znaju i sada glasno izvikuju: „Pravedan si, Gospode, i pravi su sudovi tvoji.“ (Ps 119,137)”


   John Venneri je u jednom svom govoru prenio pricu o monsignoru Fentonu, koji je bio peritus kardinalu Ottavianiju, a koji je pak rekao da je u svakom dobu Crkve bio jedan dio katolicke doktrine koju ljudi pod kusnjom negiraju ili ignoriraju, a da je u nasem dobu to dogma o spasenju van Crkve.

   Izbriši
  9. Memento Mori,

   Ne postoji taj svećenik na svijetu koji bi tebi bilo što objasnio. Ti bi se zaista bolno trebao "skinuti" sa sedevakantističkih stranica i selektivnih citata i početi učiti katoličku vjeru doslovce ispočetka.

   Drugi bolni rez je da shvatiš: "Zadaća vjerodostojno tumačiti pisanu ili predanu riječ Božju povjerena je samo živom crkvenom učiteljstvu, koje to s autoritetom čini u ime Isusa Krista",tj. biskupima u zajedništvu s Petrovim nasljednikom, rimskim biskupom."
   Kao što vidiš - nikakvi Memento Mori.

   Onako tek usput: “How many sheep there are without, how many wolves within!”

   Sv. Augustin

   Juraj   Izbriši
  10. Implicitno krštenje željom uz sebe nosi određene uvjete: nesavladivo neznanje o Katoličkoj Crkvi, savršenu ljubav prema Bogu, savršeno pokajanje za smrtne grijehe, izostanak formalne hereze, te, najvažnije, katoličku vjeru (i to nadnaravnu vjeru, eksplicitnu u glavna otajstva, barem implicitnu u ostala). Takve osobe su ujedinjene s dušom Crkve, iako nisu članovi Crkve - primjer (ali eksplicitnog krštenja željom) su katekumeni koji umru prije krštenja.

   No, svi ostali uvjeti nisu dovoljni bez Katoličke Vjere, koja je nužna za spasenje.
   Crkva je proglasila da su svaka od ova tri uvjeta apsolutno nužna za spasenje:
   1. Katolička Vjera,
   2. Krštenje (ili barem želja za krštenjem),
   3. Pripadnost Katoličkoj Crkvi (bilo vidljivo ili nevidljivo)

   SVETO PISMO:
   "Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni."
   (Iv 3:16)

   "Tko vjeruje i pokrsti se, spasit će se; a tko ne vjeruje, osudit će se."
   (Mk 16,16)

   "Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega."
   (Iv 3:18)

   "Stoga vam i rekoh: ‘Umrijet ćete u grijesima svojim.’ Uistinu, ako ne povjerujete da Ja jesam, umrijet ćete u grijesima svojim."
   (Iv 8:24)

   "Reče joj Isus: 'Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li ovo?'"
   (Iv 11:25-26)

   "A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu."
   (Iv 20:31)

   "I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti."
   (Dj 4:10-12)

   FIRENTINSKI KONCIL:
   "Ona [Sveta Rimska Crkva] čvrsto vjeruje, ispovijeda i propovijeda da nikad nitko, začet od muškarca i žene, nije bio oslobođen od vragove vlasti osim vjerom u našega Gospodina Isusa Krista, posrednika između Boga i čovječanstva, koji je bio začet bez grijeha, rođen i umro."

   "Presveta Rimska Crkva čvrsto vjeruje, ispovijeda i propovijeda da nitko tko se nalazi izvan Katoličke Crkve, ne samo pogani nego niti židovi niti krivovjernici ili raskolnici ne mogu biti sudionici vječnoga života, nego da će ići u oganj vječni “koji je pripremljen đavlu i anđelima njegovim” [Mt 25,41], osim ako joj ne budu pripojeni prije smrti; i da je toliko važno jedinstvo ovog crkvenog tijela da crkveni sakramenti vrijede za spasenje samo onima koji ostaju unutar tog jedinstva, i samo oni mogu primiti vječnu nagradu za njihove postove, milostinju i druga djela pobožnosti i vježbe kršćanske vojske. Nitko, koliku god on dijelio milostinju, pa za Kristovo ime prolio i krv, ne može se spasiti osim ako ne ostane u krilu i u jedinstvu Katoličke Crkve."
   (Firentinski koncil, sjednica 11, http://www.ewtn.com/library/COUNCILS/FLORENCE.HTM#5)

   Nastavak ispod.

   Izbriši
  11. Nastavak:

   TRIDENTSKI KONCIL:
   "Uzroci tog opravdanja su: ... instrumentalni uzrok je sakrament krštenja, koji je sakrament vjere, bez koje nikomu nikad nije dano opravdanje (ovo je neslužbeni prijevod, službeni hrvatski prijevod je nejasan, ali u latinskom originalu piše: "sacramentum baptismi, quod est sacramentum fidei, sine qua nulli umquam contigit justificatio", dakle, qua je u ženskom rodu, što se odnosi na imenicu fides - vjera, također u ženskom, a ne na sacramentum, u srednjem rodu) ... vjera je početak ljudskog spasenja, temelj i korijen svakog opravdanja, bez koje je nemoguće omiljeti Bogu i stići u sudioništvo Njegove djece."
   (Dekret o opravdanju, pogl. 7 i 8, http://www.ccel.org/ccel/schaff/creeds2.v.i.i.iv.html)

   PRVI VATIKANSKI KONCIL:
   "Budući pak da je “bez vjere nemoguće omiljeti Bogu” [Heb 11,6] i stići u sudioništvo njegove djece, zbog toga nitko nikada bez nje neće biti opravdan, niti će itko, ako u njoj ne “ustraje do svršetka” [Mt 10,22; 24,13] postići život vječni."
   (sjedn. 3, pogl. 3, član. 9: www.ewtn.com/library/councils/v1.htm#4)

   ATANAZIJEVO VJEROVANJE:
   "Tkogod se želi spasiti, taj mora prije svega čvrsto ispovijedati katoličku vjeru, a tko je ne sačuva u cijelom njenom sadržaju, taj će biti zauvijek izgubljen... To je katolička vjera. Tko je vjerno i čvrsto ne čuva i vjeruje, ne može se spasiti."
   (http://tomablizanac.blogspot.com/2009/06/presveto-trojstvo.html)

   PROFESSIO FIDEI TRIDENTINA:
   "Hanc veram Catholicam Fidem, extra quam nemo salvus esse potest, quam in praesenti sponte profiteor et veraciter teneo..."
   (Tu istinitu Katoličku Vjeru, izvan koje se nitko ne može spasiti, koju sada slobodno ispovijedam i istinito držim... http://www.preces-latinae.org/thesaurus/Symbola/Tridentinae.html).

   Sveta Kongregacija za promicanje Vjere 1907., za vrijeme pontifikata sv. Pija X., na pitanje smije li se reći da je Konfucije bio spašen:
   "Nije dopušteno reći da je Konfucije bio spašen. Kršćani, kad ih se upita, moraju odgovoriti da su oni koji umru kao nevjernici prokleti (tj. izgubljeni)."


   Po principu nekontradikcije, netko tko nešto eksplicitno niječe (kao što židovi i muhamedanci niječu Kristovo božanstvo i Presveto Trojstvo, ili kao što mnogobošci niječu da postoji samo jedan Bog, ili kao što bezbožnici niječu da uopće postoji Bog), ne može u isto vrijeme u to implicitno vjerovati. Nitko ne može u isto vrijeme vjerovati da Isus Krist i jest i nije Bog, ili da postoji samo Jedan Bog i da postoji više bogova - jedno isključuje drugo. Dakle, nitko ne može biti kršćanin tko eksplicitno odbija Krista, što znači da se nauka o krštenju željom ne može primijeniti na muhamedance, židove, mnogobošce ni bezbožnike, jer da netko od njih ima nadnaravnu vjeru, više ne bi ispovijedao nijednu od tih lažnih religija (ili u slučaju bezbožnika, više ne bi bio bezbožnik).

   Zato Katolička Crkva u (katoličkim, ne modernističkim) obredima Velikog Petka moli za pripadnike svih tih lažnih religija, ne da ostanu u njima, nego da se obrate kako bi se spasili.

   Izbriši
  12. Sve što sam napisao Memento Mori vrijedi i za Matea (selektivni citati, živo Učiteljstvo Crkve, ...). Pažljivo pročitati. Ljudima poučenima u katoličkoj vjeri i internetski pismenima ne treba ništa objašnjavati, ovim drugima ... ne postoji taj svećenik na svijetu...

   Glede "Extra Ecclesiam Nulla Salus":

   Nadbiskup Lefebvre i SVI njegovi "nasljednici" (četiri biskupa) naučavaju nauk koji su naučavali SVI biskupi Katoličke Crkve u 1962. godini (tj. tadašnje ŽIVO Učiteljstvo Crkve) kao i SVI daljnji biskupi Katoličke Crkve i, naravno, ŽIVO Učiteljstvo. Učiteljstvo Crkve naravno uključuje biskupe istočnih obreda, tj, Istočnu Tradiciju koji također jednoglasno naučavaju isti nauk.

   SAPIENTI SAT!

   Juraj

   Izbriši
  13. Katolička Vjera je jasna, kao i dani nepogrješivi i za svakog katolika obvezujući citati (odbiti nepogrješivu nauku je hereza).

   Učiteljstvo Crkve nikad nije učilo suprotno onom što govore ti citati, niti je Crkva ikad rekla da se muhamedanci, židovi, nevjernici i mnogobošci mogu spasiti, osim ako ne obace te lažne religije i obrate se na Katoličku Vjeru.

   Izjave jednog biskupa (mons. Lefebvrea) nisu nepogrješive niti čine nauku Učiteljstva, kao ni eventualne izjave njegovih nasljednika (koji nisu članovi Učiteljstva jer nemaju jurisdikciju), kao ni izjave raznih modernističkih heretika koji nezakonito i nevaljano uzurpiraju većinu biskupija.

   Ponavljam, Učiteljstvo Crkve nikad nije reklo da se bezbožnici, pripadnici muhamedanske, židovske, te mnogobožačkih religija, mogu spasiti (ako netko tvrdi da Učiteljstvo to jest reklo, neka da konkretne dokaze, inače su takve tvrdnje bez ikakve vrijednosti). Naprotiv, kao što citati pokazuju, reklo je upravo suprotno.

   Izbriši
  14. Mateo,

   ti bi kao povjesničar trebao znati da li je nadbiskup Lefebvre naučavao glede "EENS" ISTI (pravovjerni katolički) nauk kao i SVI katolički biskupi iz 1962. godine (tj. tadašnje ŽIVO Učiteljstvo Crkve) ili je bio blatantni heretik. Nadam se da kao povjesničar koristiš drukčiju metodiku i logiku nego kad je u pitanje teologija i da stručne povijesne knjige čitaš u cjelini, a ne po principu jedan citat - jedna knjiga (čitatelji ovog bloga znaju na engleskom pročitati CIJELU encikliku... i puno toga).

   SVI biskupi SSPX-a + Williamson naučavaju ISTI nauk kao i nadbiskup Lefebvre i SVI biskupi iz 1962. godine. Zato sebe i nazivaju "tradicionalistima". Što god ja mislio o njima, cijenim ih.

   Nešto sasvim drugo su PROTESTANTI (namjerno bez navodnika...)

   Juraj

   Izbriši
  15. Quod gratis asseritur, gratis negatur.

   Izbriši
  16. Mateo, nešto si postao nemušt.

   KATOLIK je dužan braniti svakog nepravedno optuženog čovjeka, tim više nadbiskupa Katoličke Crkve Lefebvra (R.I.P) od optužbi da je bio heretik i naučavao glede "EENS" protivno katoličkom nauku, tj suprotno tada ŽIVOM Učiteljstvu Crkve.

   Znači, pitanje glasi: da li je nadbiskup Lefebvre u vremenu prije i poslije posvećenja za biskupa (1947.) i pontifikata Pija XII (1939.-1958.) pa sve do zaključno 1962. godine glede "Extra Ecclesiam Nulla Salus" bio heretik?

   Što je Crkva naučavala u svojim katekizmima za vrijeme Pija XII?

   168. How can persons who are not members of the Catholic Church be saved?

   "Persons who are not members of the Catholic Church can be saved if, through no fault of their own, they do not know that the Catholic Church is the true Church, but they love God and try to do His will, for in this way they are connected with the Church by desire."

   Baltimore Catechism, 1941.

   "Živo želimo da se žarkom ljubavlju uprave te zajedniĉke molitve i za one, koje ili još nije prosvijetlila istina Evanđelja te nisu ušli u sigurni ovĉinjak Crkve, ili koji su zbog nesretnoga raskola vjere i jedinstva odijeljeni od Nas ... i pozivamo ih svakoga pojedinog i sve zajedno, srcem punim ljubavi, da se dragovoljno predaju *nutarnjim poticajima milosti Božje*, te uznastoje da se oslobode stanja u kojemu ***ne mogu biti sigurni za svoje vjeĉno spasenje*** (usp. Pio IX., Iam vos omnes, 13. rujna 1868.: Spisi Vatikanskoga koncila, C.L. VII, 10); jer iako i njih neka kao nesvjesna ĉežnja i želja ***veže uz Otkupiteljevo mistiĉno Tijelo***, ipak ostaju bez tolikih nebeskih darova i pomoći koje je moguće uživati samo u Katoliĉkoj Crkvi."

   Pio XII, Mystici Corporis, 1943.

   Dakle, papa one koje "još nije prosvijetlila istina Evanđelja" (prašume Amazonije, muslimane iz 1943. koji su svi znali za katolike, Budiste iz 1943. također i ostale, moja opaska) nego i one koji su "zbog nesretnoga raskola vjere i jedinstva odijeljeni od Nas (protestante i pravoslavne) ne šalje u pakao, ostavlja mogućnost spasenja, njihovom "nevjesnom ĉežnjom i željom vezuje ih uz Otkupiteljevo mistiĉno Tijelo, poziva ih u puninu milosti i pritom navodi "link" na svog predšasnika Pija IX: Apostolic Letter Iam Vos Omnes (1868): TO ALL PROTESTANTS AND OTHER NON-CATHOLICS
   "and let them, in obedience to the longings of their own hearts, be in haste to rescue themselves from a state in which they cannot be assured of their own salvation."

   Sapienti Sat! O tome bi se moglo pisati satima i danima.

   ZAKLJČAK: mons. Lefebvre je kao svećenik i nadbiskup glede "EENS" bio kristalno pravovjeran.

   Juraj

   Izbriši
  17. S obzirom da je nekad pametnije govoriti manje, a ne više, pokušat ću ovo zaključiti što jednostavnije: kao što rekoh, bez konkretnih dokaza sve su samo prazne tvrdnje. Evo još jednom:
   Crkva nikad nije rekla da se muhamedanci, židovi, nevjernici i mnogobošci mogu spasiti, osim ako ne obace te lažne religije i obrate se na Katoličku Vjeru.

   Dokazi za suprotno ne postoje, a citate koje si stavio nijedan katolik ne spori. Savjetujem ti da se umjesto pokušaja nadvikivanja vratiš svim citatima Učiteljstva (uklj. i one koji uče o implicitnom krštenju željom) i potrudiš bolje razumjeti što piše i uskladiti svoje mišljenje s nepogrješivom naukom Crkve.

   P.S. Nitko nije optužio mons. Lefebvrea da je bio heretik.

   Ako misliš nastaviti s daljnim pustim riječima bez dokaza ili pokušaja razumijevanja, ne vidim smisao povlađivati takvim željama daljnjim raspravljanjem.

   Izbriši
  18. Papa Pio XII preko sv. Oficija (1949.) jednom tvrdoglavom PROTESTANTU (namjerno bez navodnika):

   "... this dogma (Extra Ecclesiam Nulla Salus, moja op.) must be understood in that sense in which the Church herself understands it. For, it was not to private judgments that Our Savior gave for explanation those things that are contained in the deposit of faith, but to the teaching authority of the Church."

   "Toward the end of this same encyclical letter, when most affectionately inviting to unity those who do not belong to the body of the Catholic Church, he mentions those who "are related to the Mystical Body of the Redeemer by a certain ***unconscious yearning and desire***," and these he ***by no means excludes from eternal salvation***, but on the other hand states that they are in a condition "in which they cannot be sure of their salvation" since "they still remain deprived of those many heavenly gifts and helps which can only be enjoyed in the Catholic Church"

   Izdvajam ponovno:
   ***unconscious yearning and desire***,"

   ***by no means excludes from eternal salvation***

   A WORD IS ENOUGH TO THE WISE!

   Nije zaboravio ni Matea:

   "Therefore, let them who in grave peril are ranged against the Church seriously bear in mind that after "Rome has spoken" they cannot be excused even by reasons of good faith. Certainly, their bond and duty of obedience toward the Church is much graver than that of those who as yet are related to the Church "only by an unconscious desire." Let them realize that they are children of the Church, lovingly nourished by her with the milk of doctrine and the sacraments, and hence, having heard the clear voice of their Mother, they cannot be excused from culpable ignorance, and therefore to them apply without any restriction that principle: submission to the Catholic Church and to the Sovereign Pontiff is required as necessary for salvation."

   Katolici su shvatili, Mateo nije.

   Drukčije ne može biti. Deo gratias!

   Juraj

   Izbriši
 3. Oprostite, može li mi netko napisati što je bit ove teme? Što se tiče NOM ionako je uskoro neće biti... U Njemačkoj možemo reći da je uglavnom više niti nema jer kakva je to misa u kojoj protestanti zajedno Pričest primaju s katolicima u katoličkoj crkvi? Provjerena informacija u osobnom životu ne preko medija, neta i sl.
  Instabulska prolazi jer nema sloge i gotovo je sve... o čemu pričamo uopće... Gotovo je, čini mi se, vrlo brzo s NOM. Na sreću vidjela sam barem to pozitivno u nedjelju da se u Posušju svi pričešćuju na usta.. Pozitivnoga sve manje i manje će biti... biti će da sam loš prorok ;)Ali stado malo i odabrano ne bojte se! Tko bude tražio Istinu naći će je.
  JMS

  OdgovoriIzbriši
 4. S obzirom na jedno od pitanja koja je ovdje ponudila Hilary White, naime o pravu svih na pričest, zanimljiva je bila zadnja emisija Bože Baruna na Radiju Marija (http://www.radiomarija.hr/arhiva/04/barun20180413.mp3), tamo negdje od svoje tridesete minute. Autor je samom sebi zazvučao previše tradicionalnokatolički a da se ne bi morao ograditi ("Što ja imam s tradicionalnim ili modernim?... Imam Duha Svetoga").
  M. P.

  OdgovoriIzbriši
 5. Meni je iznimno drago da se ovako jasan članak pojavio i da nije bilo nekih posebnih reakcija među tradicionalnim vjernicima.
  Dokaz je to zrelosti tradicionalista u našim krajevima. Brzo je nadoknađeno ono što je na Zapadu i u SAD-u sporije teklo.
  Morali smo to u svega nekoliko godina postići.
  Mislim da je svima jasno i što je Novus ordo i što je Koncil. Deo gratias!
  Čak je i svijest o važnosti Fatime i posvete Rusije duboko prodrla (tu bi ipak još trebalo ozbiljno raditi).
  U sljedećoj fazi, fazi stvaranja, izgradnje očito nas čekaju teže stvari: o našim karakterima, sposobnostima, o našoj želji za širenjem kraljevstva Božjega i svete Tradicije, o našoj poniznosti, strpljivosti i spremnosti na žrtve i poniženja sada će možda puno više ovisiti širenje Tradicije.
  Često se tu ugase oni koji su blistali u prvoj fazi, a pojave se novi: zidari, stolari, moleri i meštri svake vrste.
  Tada počinje divljati sujeta i egoizam u nekih. I izgube sve milosti koje su ranije stekli.
  Nije to više zajedničko traženje ispravnoga tumačenja dogmi i koncilskih odluka. Ortodoksija je dobrim dijelom pobijedila.
  No modernizam se uvukao u svaku poru našega života, međusobnoga komuniciranja, čak i apostolata.
  Ogromna je sada opasnost heteropraksije i trabunjanja dogmi i kanona, uz nekatolički način rada s ljudima i liberalni pristup pastoralu, iako naizust znamo sve antimodernističke zakletve.
  Opasnost je i od zatvorenih skupina koje ne mogu podnijeti dolazak novih ljudi.
  Ja se ozbiljno bojim te ludo-praksije, uz najrigorozniju ortodoksiju.
  Mislim da nečastivi ima veliku korist od toga i da svi zajednički trebamo moliti i biti budni.
  Možda sam dosadan:
  širit će se one skupine koje imaju zdrave, svete ljude koji ne stavljaju sebe, nego Tradiciju na prvo mjesto.
  Sada će mnoge maske pasti.
  Tradicija treba i misionare, a ne samo učenjake.

  Kikii

  OdgovoriIzbriši
 6. Pošto smatram da poruka nije off topic, a ne čini mi se beznačajna, rado bih je podijelio sa svim čitateljima ovoga bloga.

  Vjerujem da bi OVU propovijed, nadbiskupa Alexandra K Sample trebali svakako proslijediti svim Hrvatskim biskupima i svećenicima!

  "This is the Mass of the ages." ... "This is the Mass that has produced the Saints!" - Archbishop Alexander K Sample

  https://youtu.be/FRCZstIYSak

  Dobri primjeri svakako zavrijeđuju više pozornosti, i svakako da budu podijenjeni sa mnogima.
  JbD

  OdgovoriIzbriši
 7. Dobro je Ivkošić rekao, našu desnicu UDBA pomete i za doručak pojede kad god se sjeti. Čisto onako da im pokaže kako su jadni i slabi. Gledajući ovolike ego-e ovdje mislim kako je vrlo lako reći kako sotona naše tradidicionaliste pomete za doručak kao HPS-ove u RH pa i šire. Na žalost :-( njihov ego će ih koštati računa pred Gospodinom kad se pojave. Ni mrve ohrabrenja ni vedrine ni traga pozitivizmu nego odmah "u glavu" - papa ne valja, NO ne valja, ti tamo iz kuta šta klimaš glavom nisi ... ne valjaš ni ti i tako samo negativnosti kao nekakve žene. A koliko im prostora sad kad su imigranti došli da na vlastitom primjeru pokažu nama slabima i grešnima kako se obraća musliman i nevjernik i propovijeda na djelu ni 20min. udaljenosti zračne linije od dotičnih u centrima kod Importane galerije - samo treba doći. Čak i globus/jutarnji prije koji tjedan sa svojom reportažom bio tamo...
  Ivan

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. "A koliko im prostora sad kad su imigranti došli"

   Ja još niti jednog nisam sreo. A ima dovoljno pravoslavaca za obraćati sve ove godine tko je htio.

   Izbriši
  2. Ne da se baš primjetiti, osim u tek pojedinim slučajevima, neki posebno povećani ego kod komentatora.
   A zašto vi Ivane ne zaključaste vaš vlastiti ego negdje u podrum dok nam tako uvjerljivo očitujete svoje misli ovdje?
   Eto globus i jutarnji su baška oni čije bi primjere u bilo čemu trebalo slijediti. Kao i vaše osobno uvjerenje da se o Katoličkom nauku može bolje naučiti od tek obraćenih krivovjernika. Pa makar oni zacijelo bili ispunjeni Duhom Svetim ako su uistinu obraćeni.
   Znate li vi da je puno teža stvar obratiti katoličke heretike nego li neznabošce i krivovjerce?
   Jer prvima već jednom bi dana istina na spoznaju, ali se od nje udaljiše ili ju čak sami potpuno odbaciše, mada sami vjeruju kako su i dalje u njoj, dok ovi drugi, ne poznajući prave istine iz opravdana razloga nikada prije, sada nakon što je čuše, spoznaše i upoznaše, lako ju i prihvatiše svi oni koji su otvorena srca.
   JbD

   PS. Ovime ne želim explicitno reći kako ima katoličkih heretika na ovom blogu, nego da su ovakvi blogovi i rasprave na ovakvim blogovima upravo ono jedno dobro a i potrebno sredstvo za sprečavanje upadanja katolika u hereze.

   Izbriši

Upute za komentiranje

Kako bi se razlikovali sugovornici, obavezno koristite neko ime ili nadimak koji možete dodati i na kraju komentara. Potpuno anonimni komentari najčešće se brišu.

Nijedan komentar objavljen na ovom blogu ne podrazumijeva ni u kojem stupnju prihvaćanje od autorâ ovog bloga mišljenja koja su u komentaru izražena.