srijeda, 25. travnja 2018.

Gostujući autor - Referendum protiv Istanbulske konvencije

Zamoljen sam da objavim tekst o referendumu protiv Istanbulske konvencije, pa to rado i činim. S obzirom na molbu priređivača teksta da isključim komentiranje, raspravu o ovoj temi (primjerice, zašto je potrebno organizirati dva referenduma u isto vrijeme), ostavit ćemo za neki drugi članak.

***


Nemamo puno vremena!

Na blagdan Gospe Fatimske, 13. svibnja, počinje odlučujuća borba za Hrvatsku i njezin narod. Istanbulska konvencija je paravan za nametanje rodne ideologije i ne samo to. No možemo otkazati Konvenciju! Kako? (pročitajte dalje u tekstu)

Iako se posljednjih godina 'rod' pojavio kao pojam u nekim hrvatskim zakonima, ali bez njegove definicije, Istanbulska konvencija ga po prvi put definira. Ta definicija pojam rod svodi na isključivo društveni konstrukt. Istovremeno pojam spola pretvara u isključivo tjelesni, biološki konstrukt. Spol i rod postaju potpuno različiti. (čl. 4.3)

Da Istanbulska konvencija odvaja spol kao biološku kategoriju i rod kao društvenu kategoriju potvrđuje i Pojašnjavajuće izvješće (službeni dio Konvencije) u dijelu koji pojašnjava navedeni čl.4.3."Određene skupine pojedinaca mogu doživjeti diskriminaciju i na temelju rodnog identiteta, što jednostavno rečeno znači da rod s kojim se poistovjećuje nije u skladu sa spolom koji im je dodjeljen pri rođenju. (točka 53 Pojašnjavajućeg izvješća). Problem je i u tome što bi GREVIO (čl. 66. Grevio će imati deset do petnaest članova koje bira Odbor potpisnica Istanbulske konvencije i nadzirati će provedbu „Istanbulske konvencije“ od potpisnica.) od toga učinio dogmu i više se nitko tome ne bi mogao suprotstaviti. Također, problem je i u tome što bi vaš novac kroz porez i slična nametnuta davanja odlazio LGBT udrugama, a taj novac bi te udruge koristile ne samo za širenje i poticanje homoseksualnosti u Domovini već vjerojatno i za pobačaj, a mogao bi dovesti do legalizacije pedofilije i eutanazije u ime ljudskih prava. OVDJE pročitajte kako su u Švedskoj djecu od tri godine odveli na 'Gay Pride!' Želimo li se tome svemu oduprijeti podržimo građansku inicijativu Istina o Istanbulskoj sakupljanjem potpisa (volontiranjem) ili svojim potpisom i poticanjem rodbine, prijatelja, poznanika da potpišu za izlazak na referendum i zaokruže na referendumu da su za otkazivanje Istanbulske konvencije. Potrebno je pažljivo pročitati pitanje na samom referendumu ukoliko dođe do njega, a za što se zaista borimo prikupljanjem potpisa što je pripremna faza za organiziranje referenduma. Sakupljanje potpisa je različito od samog referenduma na kojem će se očitovati volja naroda.

Konvencija je u samoj sebi kontradiktorna u definiciji roda. Čl. 3 Konvencije definira rod kao nešto što je osobi nametnulo društvo, a na drugom mjestu u točki 53 Pojašnjavajućeg izvješća kao nešto što osoba sama bira. Ova neznanstvena i zbunjujuća teorija bi mogla opasno ugroziti uravnotežen i zdrav razvoj djece i mladih za koju je pripremljen teren da uđe u sve pore društva, a ne samo u zakone i koja želi mijenjati mentalitet naroda. I oni će to uspjeti ukoliko se narod ne odupre molitvom krunice i otkazivanjem Konvencije. Konvenciju je moguće otkazati (čl. 80) ukoliko se skupi dovoljan broj potpisa i ukoliko prođemo Ustavni sud za kojeg smo uvjereni da Božjom pomoći možemo proći. Bitno se boriti s Gospodinom po zagovoru Gospe i sv. Josipa i dati svoj maksimum. Konvencija zahtijeva da se rodna pitanja i nastavni materijali uključe "u redovni nastavni program plan i program i na svim razinama obrazovanja." (čl. 14 st. 1), te da se promiču u sportskim i kulturnim okruženjima i okruženjima za slobodno vrijeme te medijima. (čl. 14 st. 2)

Budući da bi rodne dogme postale obvezujuće, ugrozilo bi se Ustavno pravo roditelja da slobodno odlučuju o odgoju svoje djece!

Čl. 33 Istanbulske konvencije roditelje koji bi se htjeli suprotstaviti nastavi o kontroverznom seksualnom „obrazovanju“, gdje se djecu uči prigrliti i istraživati različite seksualne orijentacije i rodne identitete bi se moglo optužiti za nasilje prema njihovoj kćerki ako ju odbiju tretirati kao dječaka, ako ona to želi i okarakterizirati ih kao „psihološko nasilje“ koje je kažnjivo djelo. Isto se može dogoditi ako roditelji zatraže medicinsku pomoć za svoje dijete koje pati od rodne disforije (stanje u kojem osoba osjeća da je zarobljena u tijelu suprotnog spola.)

Čl. 28 Katoličkim i pravoslavnim svećenicima kao i savjetnicima, terapeutima i dr. Prisiljava ih da dokinu „sakramentalni pečat ispovijedi“ i temeljno povrijede svoju slobodu vjeroispovijesti. Nije dopušteno odstupanje od ovog pravila.

Zatim, Konvencija traži da se "kultura, običaji, vjera i tradicija" dotične zemlje podčine njezinim ciljevima i tumačenjima (čl. 12 st. 5) Možemo li zamisliti taj poganluk koji bi nastao, a na čelu vodstvo žena koje su sklone LGBT skupinama? Konvencija ne ide samo prema tome da u potpunosti zbuni i zlostavlja djecu (komentar: osoba ili dijete će učeći reći danas sam žensko, sutra muško, prekosutra žensko pa sam opet muško itd. Koji je to rascjep osobe, a nećemo se moći suprotstaviti jer će sa svih strana biti nametnuto! Koliko se povećeva mogućnost samoubojstava!), ne ide ona za tim da i bez vaše volje vaš novac daje LGBT skupinama kroz razne poreze i nametanja, ne ide ona samo za rastakanjem zdrave spolnosti, prikazivanjem stereotipnog muškarca kao agresora, rušenjem obitelji već za potpunim uništenjem katoličke vjere jer "lijepu" poruku su ostavili "ako se nećete promijeniti, mi ćemo vas zamijeniti". Zar sve ovo ne upućuje jasno na to kako živimo u novom obliku porobljavanja unatoč tome što ih se pokušava predstaviti istinskom emancipacijom ili zaštitom žena? Ta rušilačka snaga izrastala je iz feminističkih pokreta šezdesetih godina prošlog stoljeća.

Zagovornici Rodne ideologije (genderizma) smatraju da se čovjek rađa neutralan, točnije, da se nitko ne rađa kao žena ili muškarac, već da takvima postajemo, te da je čovjek po spolu determiniran i neslobodan, a po rodu samoodređen i slobodan. Na taj način ide se ka denaturalizaciji spolova i potpunom gubitku spone između čovjeka i Boga.

Samo neprijateljima katoličke vjere, neprijateljima obitelji i djece to odgovara.

Vjerujem kako zajedno želimo otkazati Istanbulsku konvenciju!

Sve informacije i mogućnost prijave za volontiranje na www.istinaoistanbulskoj.info

Još nekoliko informacija za one koji žele znati više..

  1. Kako je došlo do Istanbulske konvencije i jesu li sve zemlje Vijeća Europe potpisale Konvenciju?
Za sada ju je manje od polovice država članica Vijeća Europe (22 od 47) i polovice EU država članica (14 od 28) ratificiralo. Pet država članica Vijeća Europe nije ni potpisalo niti ratificiralo Istanbulsku konvenciju. Članak 20. (d) Statuta Vijeća Europe utvrđuje da usvajanje ugovora „zahtijeva dvotrećinsku većinu predstavnika koji glasuju i većinu predstavnika koji imaju pravo sudjelovati u radu Odbora“. Neobično, Istanbulska konvencija je jedina konvencija Vijeća Europe gdje ovaj uvjet nije ispunjen. Donesena je bez potrebnih glasova zbog kratkog vremena na raspolaganju i političke proračunatosti turske vlade: tursko predsjedavanje Odborom ministara približavalo se kraju te je izvršilo pritisak na usvajanje Istanbulske konvencije kako bi poslali politički signal glede njihovog zalaganja za ravnopravnost žena obzirom da traže pristup EU.

(komentar: prisjetimo se proroka Muhameda i Ajše, jedne od njegovih žena koja je imala samo šest godina života, a koju je on uzeo bez njezine privole samo zato što ju je njezin otac dao zbog osobne časti. Možemo li to nazvati zaštitom žena ili pedofilijom, ako je razlika u godinama minimalno 40?)

  1. Jesu li uistinu samo žene one koje trpe nasilje?
Istraživanje također bilježi da su “postotci ženskih počinitelja nasilja veći od muških počinitelja nasilja (28,3 posto prema 21,6 posto)“ (Izvor: Partner Abuse State of Knowledge Project, „Findings At-a-Glance“, accessed 3 May 2016). Čini se da je „Istanbulska konvencija“ neopravdano zanemarila žrtve nasilja koje nisu žene. Sve žrtve nasilja u obitelji, osobito djeca, trebaju dobiti jednaku pomoć i podršku, bez obzira na njihov spol ili drugi status!

  1. Je li rodna ideologija lijepak za mnoge?
Rodna ideologija koja se prodaje gotovo za „prosvjetiteljsku; upakirana u omot na kojem su velikim slovima ispisane riječi: „priroda“; „sloboda“; „razum“ i „tolerancija“ gotovo da je lijepak za mnoge. Pogotovo onda ako se ne uspijeva razaznati da iza „prirode“ (biološke, spolne datosti, spola) stoji nasilje nad istom (rod kao društveni „konstrukt“), da iza „slobode“ i oslobađanja iz okova te i takve prirode, stoji trajno uzništvo, da umjesto „razuma“ koji bi trebao biti „u suglasju“ s prethodne dvije stavke, imamo patološko poimanje sebe i nijekanje vlastitog “ja“; a umjesto „tolerancije“ pojedinca spram vlastite prirodne, spolne datosti i pripadnosti, imamo krajnju „netoleranciju“ i od pojedinca i od onih koji ga sustavnom indoktrinacijom uvjeravaju kako je to isto društvo „netolerantno" spram njega, njegovih potreba i htijenja. Naravno, takvi pojedinci postaju oruđe u rukama onih koji, za ljude poput njih, ne gaje ni trunku empatije, ljubavi i razumijevanja, već ih koriste kao sredstvo u promicanju vlastitih rušilačkih ideja postojeće civilizacije, u nadi stvaranja nekog novog društvenog poretka, po njihovoj namisli i mjeri. Ali, svakako društvenog poretka u kojem obitelj više neće biti temeljna stanica društva.

Rodna ideologija nije samo suprotna vjerskoj antropologiji, već je prije svega suprotna zdravom razumu.

  1. Je li Istanbulska konvencija u sukobu s Europskom konvencijom o ljudskim pravima?
Nalazimo se na povijesnoj prekretnici jer države stranke Istanbulske konvencije ignoriraju osnovna načela međunarodne i europske zaštite temeljnih ljudskih prava i tako pristaju na buduće konflikte. Gender perspektiva nije uobičajena neutralna zakonska reforma nego ideologijski opterećena politička strategija na čijem kraju stoji transformacija društva odnosno nova kulturna revolucija. Dođe li do provedbe konvencije trebamo se bojati da će mnoga temeljna prava koja danas poznajemo postati stvar prošlosti.

Istanbulska konvencija se zalaže da tradicionalni, kulturni, nacionalni i vjerski identitet društva, tj. država potpisnica konvencije treba dekonstruirati, dakle de facto ukloniti. A to ne samo da je u očitom proturječju s prethodno iznesenim ustavnim pravima, nego još i više proturječi temeljnim načelima Lisabonskih ugovora.

  1. Stajališta biskupskih konferencija različitih država članica Europske unije o rodnoj ideologiji?
Na ovom mjestu prikladnim se čini napomena da se kod rodne perspektive, odnosno rodne ideologije samo na površini radi o tolerantnoj politici. Stvarni karakter ideologije je u svojoj srži anti-kršćanski. Što više utjecaja i moći ove politike imaju, to će otvorenije i intenzivnije biti anti-kršćanske mjere koje će se poduzimati. Katolička Crkva odlučno se izjasnila protiv uvođenja rodne ideologije u obrazovni sustav. Crkvena tijela upozorila su na katastrofalne posljedice rodne ideologije na djecu, obitelj i na kraju čitavo društvo. Djeca bi bila podvrgnuta ranoj seksualizaciji, kako bi im se podvalila rodna ideologija. Pri tome bi ih se suočilo sa seksualnim sadržajima koji nemaju nikakvog poštovanja prema dječjoj nevinosti. Stajališta svih crkvenih tijela i predstavnika jedinstvena su i u stavu kako se na grub način krši pravo roditelja na odgoj djece, što je zapravo logička posljedica ove ideologije: Kada je spol „konstrukt“, onda su to i brak i obitelj, a ukoliko su ove institucije proizvoljna izmišljotina, onda im niti ne pripadaju ikakva prava.

Istina je oduvijek bila i svjedok same sebe i onoga što je lažno, dakle, rodna teorija je osuđena na propast.


Izvori: 
1.Pravno - medicinski kritički osvrt na nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

2. Pravno mišljenje odvjetnika koji se bavi međunarodnim pravom o ustavnosti i zakonitosti Istanbulske konvencije

3. http://istinaoistanbulskoj.info/sto-je-istanbulska-konvencija

4. www.istinaoistanbulskoj.info