subota, 18. veljače 2012.

Razmišljanja o Svetoj Misi uz apostola Euharistije 18BOŽANSKI ZARUČNIK CRKVE

Krist je ljubio Crkvu i sam sebe predao za nju, da je posveti čisteći je u kupelji vode uz pratnju riječi, da sam sebi privede Crkvu krasnu, bez ljage, bez bore, bez ičega tomu slična, da bude sveta i bez mane. Ef 5, 25

I

Još je jedan od razloga utemeljenja Euharistije ljubav Isusa Krista prema njegovoj Crkvi.

Naš Gospodin, koji je sišao s neba da bi oblikovao i utemeljio svoju Crkvu, umro je za nju na Križu. Ona je izašla iz njegova otvorenog boka zajedno s krvlju i vodom koji su odande potekli kao nova Eva nastala od tijela drugoga Adama. Cilj svih djela i svih patnji Isusa Krista bio je da njegovoj Crkvi steknu beskonačno blago milosti i zasluga kojima može raspolagati u korist svoje djece. Crkva je, dakle, nasljednica tih milosti i zasluga.

No da je Isus morao otići na nebo nakon uskrsnuća te se zadovoljiti time da ostavi Crkvi da raspolaže njegovom istinom i milostima, ona bi na ovoj zemlji bila poput supruge u koroti koja oplakuje odlazak dragoga božanskog zaručnika.

Tome ne može biti tako. Takav rasplet događaja ne bi bio dostojan Spasiteljeve moći i ljubavi. Isus će ostati s Crkvom da bi bio njezin život, njezina moć i slava.