subota, 4. veljače 2012.

Razmišljanja o Svetoj Misi uz apostola Euharistije 16EUHARISTIJA – POTREBA NAŠEGA SRCA

II

Ljubav teži za zajedništvom dobara i zajedničkim posjedovanjem. Ona želi podijeliti i sreću i nesreću. U njezinoj je prirodi da dijeli, da sve radosno i sretno daje.

Tako i Isus Krist u Presvetom Sakramentu velikodušno i obilato daje svoje zasluge, milosti, pa čak i svoju slavu! Kako se trsi davati! Odbija li nas ikada?

Sam sebe daje, uvijek i svima.

Prekriva svijet posvećenim hostijama. Želi da ga posjeduju sva njegova djeca. Kada je umnožio kruh u pustinji, preostalo je dvanaest košara od onih pet kruhova, jer je potrebno da svi imaju kruha!

Isus-Euharistija želi čitav svijet obaviti oblakom svojega sakramenta, oploditi sve narode tom oživljujućom vodom koja se gubi u oceanu vječnosti, no tek nakon što napoji i nahrani zadnjega od svojih izabranika!

Isus-Hostija, dakle, doista je s nama, čitav nam se daje.