subota, 7. siječnja 2012.

Razmišljanja o Svetoj Misi uz apostola Euharistije 13TAJNA VJERE

III

Naš se Gospodin prikriva za naše dobro. Tako nas prisiljava da proučavamo njegovu dušu, njegove namjere, njegove kreposti. Kad bismo ga vidjeli, divili bismo se samo njegovoj izvanskoj pojavnosti, i voljeli bismo ga samo osjećajima. No On želi da ga volimo ljubavlju koja se žrtvuje.

Našega Gospodina, dakako, košta da se tako prekriva. Više bi volio pokazati svoje božanska obilježja, kojima bi privukao tolika srca; no ostaje prekriven za naše dobro.

Na taj način naš duh razmatra Euharistiju, a vjera se izoštrava: ulazimo u tajnu Našega Gospodina.

Umjesto da se pokazuje našim očima, pokazuje se našoj duši. U nama se pokazuje svojim vlastitim svjetlom. Istodobno nas obasjava i predmet je našeg razmatranja. On je predmet i sredstvo naše vjere.

Ovdje je stanje stvari takvo da onaj tko više voli, tko je čišći, jasnije vidi. I Naš je Gospodin sam to kazao: "Tko pozna moje zapovijedi i vrši ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ga ljubiti i objaviti mu samoga sebe" (Iv 14, 21).

Naš Gospodin daje molitvenim dušama zaista velika rasvjetljenja o samome sebi, rasvjetljenja koja ne zavaravaju.

Na različite načine daje svoje svjetlo. Katkad osvjetljujući jedan vid svojega života, katkad drugi, a kako je Euharistija proslava svih otajstava, u njoj Isus Krist sam postaje naše razmatranje, koja mu god bila tema.