petak, 11. rujna 2020.

Znamo da bl. dj. Maria tješi srčbu Boga, uzstavlja kaštigu odredjenu


[...] I premda Bog svagdje i na svakom mjestu pripravan je pokorno i pobožno moleće uslišati, osobitim opet načinom dopalo se je dobroti božanskoj milosti i dobročinstva svoja na zagovaranje i molbu svetih svojih na stanovitima mjestih dieliti; izmedju takovih mjestah u arcibiskupiji našoj zagrebačkoj osobito, i od božanskih pomilovanjah najglasovitije mjesto jest ovo blažene djevice Marie u Bistrici, kud ste se vi iz najdaljnih mjestah potrudili sa velikom pobožnošču, da si po njezinom zagovaranju izmolite od Boga milost proti neprijateljem duše vaše, djavolu paklenomu, proti svietu i njegovih napostovanjih kroz zločeste izglede i nagovaranja, proti tielu i njegovima zločestim poželenjima i strastmi, da dobijete oproštenje grieha i olakšate si terah, ter umirite sviest vašu, da dostignete pomoć u svima potrieboćah duše i tiela, da zahvalite na dosad primljenih dobročinstvih i cielo vaše zaufanje izručite u njedra premile matere Marije bistričke. Hvale i nasljedovanja vriedan trud, putovanje i molitva vaša, kada znamo da bl. dj. Maria tješi srčbu Boga, uzstavlja kaštigu odredjenu, okreće gorko u sladko, nemilosrdje u pomilovanje, srditost u ljubav, pokaranje u oproštenje; da ona uzdržaje krieposti, izvriža zločinjenja. 

[...] Znamo da mi milosti božjoj sadjelovati moramo, da spaseni budemo, moramo indi priliku grieha bježati i sredstva poboljšanja upotrebiti, zato molimo da nam bl. djevica Maria milost izmoli, da milosti božjoj dobro sudjelujemo, dobro činimo, zlo bježimo i jednoć spasimo se. Liepo govori sv. Bernardo: "Maria, kad se zazove, moljbu našu neodbacuje, od svojih se vazda ljubi; ona milosrdja svog naručaj svima odtvora, da iz njezine podpunosti svikoliki sva prime, kano sužanj odkupljenje, bolestni ozdravljenje, žalostni razveseljenje, griešnik oproštenje, pravedni milost." Samo se mi kroz nasljedovanje njezinih kriepostih zagovaranja vriedni ukažimo. 

 [...] Ako spoznaje slabosti naše i potrebe pomoći nami oči otvora, da u griesih ležeči i milost Boga zadobiti želeći pomoćnika potrebujemo, tada se možemo veseliti, da nam providnost Boga vlastitu svoju mater dade za našu braniteljicu i zagovoriteljicu, koja srditost božansku već kaznit hoteću tješi, koja na najtavnijemu putu spasenja svjetlošću svoje milosti razum naš razsvjetljuje i do spoznanja pravog dovodi, a srce naše plamenom ljubavi svoje užiže, da u izpunjenju zapovjedih božjih veselje i utjehu nalazimo; ona moli, i Bog šalje angjela svog za pomoć neprijateljah naših uništiti; ona traži i dobije za dvojeće svjet, za tužne razveseljenje, za pritisnute pokriepljenje, za griešnike pokajanje, za pravedne stalnost; kroz njezino zagovaranje jesu neprijatelji poniziti, oluje strastih umirite, srce strašljivo upokojito, nepokorni na pokoru i poboljšanje probuditi, strasti i požude jesu izkorenite, zločeste navade odbacite, kriepostni život poprimit i dovršit. 

Veselimo se nad mogućom našom zaštitnicom, nad neoskvrnjeno začetom djevicom Mariom, materom Isusa Krsta i našom, zazivajmo ju poleg nauka sv. matere crkve, "mater od milosrdnosti, sladkost života i ufanje naše"; slavimo utočišće griešnikah k njoj vapjiući: one tvoje milosrdne oči k nami obrati i Isusa blagoslovljeni plod utrobe tvoje nami po ovom izagnanju skaži, izmoli nami milost, da poleg zakona sina tvog "ono jedino" poznamo i za ono brinemo se; "koje je Bogu služiti, Boga ljubiti i spasiti se", da po tomu i mi izaberemo onaj najbolji dio, koji se od nas neodnese. Nestrašite se vi putnici Marianski nad velikoćom vaših grieha, negubite ufanje pomoći njezine, ako u poniznosti srca k čudotvornom kipu njezinom pristupite, suze tuge vaše duševne joj prikažete, nevolju sviesti odkrijte ili i potriebe vremenite otvorite, ona će vas, ako svi neprijatelji na vas navale, ako ste zbog grieha i angjelom mrzki, kano nevoljno svoje diete zagrliti, osloboditi, s Bogom pomiriti i u njegovu milost vas natrag privesti, ako se za griehe svesrdno pokajete, ako griehe istinito izpovjedite, ako odluku više negriešiti i griešne prigode bježati uzdržite, ako za griehe zadovoljiti gledjete, onda je ona moguća, kako nitko drugi od svoga sina sva izmoliti, ona bo je mati njegova i naša, njoj Isus mora ljubav djetinsku, koje radi sva joj učiniti će, i radi moći, koju sa materom dieli. 

Primi o bl. dj. Mario Bistrička molitve naše, primi, što ti prikazujemo, pomiri nas sa uvriedjenim sinom tvojim, pokloni nam što tražimo, odvrati što se bojimo, budući si ti jedino ufanje naše, izmoli nam djetinsku vjernost u slušanju i izvršenju rieči božje, poniznost i zatajenje samog sebe, moli za nevine i pravedne, moli za sav puk kršćanski, moli najposlim za nas griešnike sada i u vrieme smrti naše. Amen. 

(Mateo Skender Babić, Propovjedi svetkovne, sv. IV., Zagreb 1868.)Nema komentara:

Objavi komentar

Upute za komentiranje

Kako bi se razlikovali sugovornici, obavezno koristite neko ime ili nadimak koji možete dodati i na kraju komentara. Potpuno anonimni komentari najčešće se brišu.

Nijedan komentar objavljen na ovom blogu ne podrazumijeva ni u kojem stupnju prihvaćanje od autorâ ovog bloga mišljenja koja su u komentaru izražena.