srijeda, 13. rujna 2017.

Zadaća čovječja


Shvaćam, o moj Bože, da si čovjeka stvorio samo radi svoje slave i da je njegova najbitnija zadaća Tebi prikazivati kult štovanja. Ja sam na ovom svijetu kako bih Te upoznao, uzljubio i služio. Sve što imam, od Tebe sam primio, pravo je da to posvetim Tebi na službu. Sve sposobnosti moje duše i moga tijela trebaju biti korištene Tebi na slavu: moj duh da Te upozna, moje srce da Te ljubi, moj jezik da Te blagoslivlja i hvali. Ah! Koje bi Te drugo stvorenje častilo, o moj Bože, onako kako Te treba častiti? Bez čovjeka je sva priroda nijema: na čovjeku je da Ti u njezino ime zahvaljuje; na čovjeku je da Ti iskazuje počast priznavanja i klanjanja koju ti sva stvorenja duguju. To je njegova svrha; sve ostalo si stvorio čovjeku za uporabu, no želiš da sve prinese Tebi na slavu te da tako učini i sa samim sobom. Osjećam, o moj Bože, da se moja sreća sastoji u ispunjavanju te zadaće. Ne mogu biti sretan osim ako se vežem uz Tebe; nijedan drugi cilj ne može zadovoljiti želje moga srca. Jedini si Ti izvor pravih dobara; nema drugog znanja doli Tebe poznavati, stvarnijeg užitka doli Tebe ljubiti, druge slave doli Tebi služiti.

(prema C. F. Lhomond, “Doctrine chrétienne en forme de lectures de piété, où l'on expose les preuves de la religion, les dogmes de la foi, les règles de la morale, ce qui concerne les sacrements et la prière, à l'usage des maisons d'éducation et des familles chrétiennes.”)

1 komentar:

  1. I nakon stotinu godina molitva Anđela koju je naučio djecu u Fatimi treba odjekivati čitavim svijetom. Ona u tih par riječi sadrži sve čega se trebamo držati . Također možemo na ovo nadovezati kratke molitve Vojske Bezgrešne , molitvu Sv. Montforta , Sv. Ignacija.
    Danas u doba ,,milosrđa" popularno je skratiti Isusov zapovijed ljubavi . Tako neki preskaću prvu zapovijed i samo drže drugu . A ne razumiju da bi mogli ljubiti bližnjega prvo moraju ljubiti Boga svim svojim bićem i moraju ljubiti sebe. Sam Gospodin uči da je to jedna zapovijed. Ovako se ljubav prema bližnjemu svodi samo na nekakvu formalnu obavezu koja se hoće ispuniti kroz razne oblike društvenog aktivizma. Nažalost mnogi svećenici to nemaju jer ih na tim fakultetima ne mogu naučiti ljubiti i kako piše ,ljubav će u mnogih ohladnjeti. A jednoga dana bit ćemo pitani i suđeni samo prema ovom koliko si ljubio ?
    Bog je Ljubav.
    Robelar

    OdgovoriIzbriši

Upute za komentiranje

Kako bi se razlikovali sugovornici, obavezno koristite neko ime ili nadimak koji možete dodati i na kraju komentara. Potpuno anonimni komentari najčešće se brišu.

Nijedan komentar objavljen na ovom blogu ne podrazumijeva ni u kojem stupnju prihvaćanje od autorâ ovog bloga mišljenja koja su u komentaru izražena.