petak, 1. kolovoza 2014.

Molitva pape Pija XII. za mir


Otče Naš, koji si na nebesima, o Bože, zaštitniče naš, baci svoj pogled na Krista, Sina Svoga! Pogledaj  na rane njegove, što ih je otvorila njegova ljubav prema nama i poslušnost prema Tebi! Po njima htio je biti naš posrednik i zagovornik u svakoj našoj nevolji.

O Isuse, Spasitelju naš! Moli za nas kod svoga i našega Otca nebeskoga! Moli za našu Crkvu i za sve ljude, koje si otkupio svojom krvlju!

O Kralju mira, o Kneže mira! Ti imaš ključeve života i smrti. Daj mir i vječni pokoj dušama sviju vjernika, koji izginuše u vrtlogu ovoga rata, poznatima i nepoznatima, oplakivanima i zaboravljenima! Daj mir i vječni pokoj onima, koji su pokopani pod ruševinama razorenih gradova i sela, ili na krvavim bojnim poljanama, ili u dubinama dolina i valovima mora! Neka na njihove bolove siđe Tvoja prečista Krv, da očisti njihove haljine i da ih učini dostojnima Tvojega blaženoga lica!

Ti si ljubezni tješitelju nesretnika, zaplakao s Martom i Marijom i tješio ih poradi smrti njihova brata, Ti udieli mir, predanje i pomoć biednicima, koje su ratne nevolje bacile u biedu i žalost, udieli mir izbjeglicama iz domovine, prognanicima, zarobljenicima i ranjenima, koji se svi ufaju u Tebe!

Osuši suze tolikim suprugama i majkama, tolikim sirotama i obiteljima, tolikim ostavljenima. Osuši sakrivene suze, koje padaju na kruh, što ga s tugom jedu iza dugoga gladovanja, u studenim kolibicama! Osuši suze, koje padaju na kruh, što se dieli djeci, kada dođu pred Tvoje oltare u skromnoj crkvici, da se mole za otca, ili starijeg brata, koji je možda poginuo, možda osakaćen, možda izgubljen! Utješi sve nebeskim radostima i onom plodonosnom ljubavlju, koja donosi pomoć i olakšicu, a koju Ti znaš uliti u plemenita srdca, koja u gladnima i nesretnima gledaju svoju braću i u njima ljube Tvoju sliku! Podaj borcima, koji junački vrše svoju dužnost, pa za obranu domovine prinose najveću žrtvu, podaj njima onaj plemeniti osjećaj čovječnosti, koji ni u kojem slučaju ne čini drugima nešto, što ne bi htio, da se učini njemu i njegovu narodu.

O Gospodine, neka zavlada cielim svietom ljubav Tvojega svetoga Duha, i neka se povrati među narode mir u slogi i pravednosti. Neka Tvoje blago i milosrdno srdce usliši molitve naše! Neka Te učine milostivim svete Mise, što ih prinosi Tvojemu Otcu Nebeskomu čitava Crkva, Zaručnica Tvoja, preko Tebe samoga, koji si svećenik i žrtva zauviek!

Govori Ti srdcima ljudi! Ti imaš rieči koje prodiru i potresaju srdca, koje razsvjetljuju duh, smiruju srčbu, gase mržnju i osvetu. Reci onu rieč, koja utišava oluje, ozdravlja bolestne, koja je svietlo sliepima i sluh gluhima i život mrtvima!

Mir među ljudima, kako ga Ti hoćeš, mrtav je. Probudi ga, o Božanski pobjedniče smrti! I po Tebi neka se opet smire zemlja i more!

Učini da prestanu oluje na nebu, koje danju i noću rigaju smrt i uništenje na goloruko pučanstvo! Neka pravednost s kršćanskom ljubavlju sve izjednači tako, da se ukloni svaka nepravda, da se pravo opet uzpostavi, da ugasne svaka nesloga i svaka mržnja u dušama! Neka pravi uređeni i trajni mir opet oživi, koji će sve narode pobratiti u jednoj obitelji pod Tvojom moćnom zaštitom. Amen.

(iz Molitvenika Hrvatski vojnik kojeg je 1944. g. odobrio Nadbiskupski duhovni stol u Zagrebu)

1 komentar:

Upute za komentiranje

Kako bi se razlikovali sugovornici, obavezno koristite neko ime ili nadimak koji možete dodati i na kraju komentara. Potpuno anonimni komentari najčešće se brišu.

Nijedan komentar objavljen na ovom blogu ne podrazumijeva ni u kojem stupnju prihvaćanje od autorâ ovog bloga mišljenja koja su u komentaru izražena.