srijeda, 28. rujna 2011.

Molitve poslije svete mise za svaki dan u tjednu - srijeda


Moj Isuse, dobro vidim sve što si učinio i sve što si propatio za mene da bih te zavolio – ja, koji sam prema tebi bio toliko puta tako nezahvalan. Koliko puta sam, Bože moje duše, prokockao tvoju milost za neki ludi užitak ili neku zlu želju i izgubio te.

Toliko puta sam bio zahvalan stvorenjima, zbog užitka kojeg sam u njima nalazio, a samo prema tebi pokazao sam se nezahvalnim. Oprosti mi, Bože moj: boli me ova krivica moje nezahvalnosti i kajem se svim srcem. Uzdam se u tvoje milosrđe jer ti se neizmjerna dobrota. Da nisi neizmjerna dobrota morao bih biti bez nade i ne bih se mogao utjecati tvojem milosrđu. Dajem ti hvalu ljubavi moja, jer me nisi osudio na pakao kao što sam zaslužio, toliko dugo si me podnosio.

Sama činjenica da imaš toliko strpljenja sa mnom, Bože moj, trebala bi me privući k ljubavi. Tko bi me nastavio voljeti, podnositi, osim tebe koji si Bog neizmjernog milosrđa? Dugo vremena me već pozivaš da te ljubim. Ne želim se više opirati tvojoj ljubavi. Sasvim ti se predajem. Dosta sam griješio protiv tebe; od sada te želim ljubiti. Ljubim te neizmjerna dobroto, Bože moj, koji si dostojan beskrajne ljubavi i želim ponavljati sada i zauvijek u vječnosti: ljubim te…

Bože moj, uzalud sam protratio tolike godina i tolike prilike, kada sam te mogao voljeti, upoznati te i služiti ti. Ali Isuse, tvoja Krv je moje ufanje. Nadam se da te neću prestati ljubiti. Ne znam koliko ću još živjeti, dugo ili malo, ali ti se sada potpuno predajem. Čekao si me sve do sada. Tako da želim ti udovoljiti, želim te zauvijek ljubiti, Gospodine. Što su užici? Što su bogatstva? Što su časti? Samo ti, Bože moj, samo ti ćeš uvijek biti moja ljubav i moje sve.

Ne mogu učiniti ništa ukoliko mi ne pomogneš svojom milosti. Rani moje srce, zapali ga svojom svetom ljubavlju, sjedini ga sa sobom, tako da se nikada više ne mogu odijeliti od tebe. Obećao si ljubiti onoga koji tebe ljubi. Ljubim te: oprosti na mojoj smjelosti i ne dopusti da učinim ništa što može biti na putu tvoje ljubavi prema meni: Onaj koji me ne ljubi mrtav je. Oslobodi me od te smrti. Učini da te uvijek ljubim, da bi i ti mene ljubio; na taj način će naša uzajamna ljubav biti vječna, nikada neće prestati. Udijeli mi to, vječni Oče, po ljubavi Isusa Krista. Udjeli mi također slatki moj Isuse, po tvojim zaslugama, po kojima se nadam uvijek ljubiti te i biti ljubljen od tebe.

Marijo, Majko Božja i moja Majko, moli se i ti Isusu za mene.