petak, 16. veljače 2024.

Onda kada su u bijedi


Krug budućnosti Rusije proširuje se. Utemeljeno je načelo cijeloga novog svijeta, načelo kojemu je svrha obnova kršćanstva posredstvom sveslavenske pravoslavne ideje i uvođenje nove misli u čovječanstvo. To će se zbiti čim Zapad istrune, a istrunut će kad papa pošto konačno izobliči Krista – tim samim dozove ateizam u pokvareno zapadnjačko čovječanstvo.

Dostojevski u pismu Majkovu 15. svibnja 1869.

Sveti Otac posvetit će mi Rusiju, koja će se obratiti, pa će svijetu biti poklonjeno jedno razdoblje mira.

Gospa Fatimska 13. srpnja 1917.

* * *


Lik Tarasa Ševčenka nad Rusijom¹


Ukrajince sam poznavao otprije vrlo površno po Ševčenkovim "Hajdamacima", po Tolstojevim "Kozacima", po Gogoljevu "Tarasu Buljbi", po Sienkiewiczevu "Potopu", po Byronovu "Mazepi" i po nekim drugim djelima prozne privovjedačke i stihovne lirske umjetnosti. U Judenburgu² je to poznavanje prestajalo biti romantično. Upoznavao sam ne samo ukrajinsku literaturu u originalu nego i ukrajinsku publicistiku i žurnalistiku. Ti slavenski ikavci bili su uprli svu snagu da postanu slobodni. Nisu ih shvatili ni prijatelji Rusa ni njihovi neprijatelji.

Moj drug jednogodišnji dobrovoljac³, inače student slavistike, Lubinecki davao mi je na čitanje Ševčenkova "Kobzara". Bila je to već izlizana knjiga, koja je išla od ruke do ruke, ali samo kod onih koji su bili pristaše ili prijatelji ukrajinske državne samostalnosti. Na koricama izvana bio je štampan naslov neke njemačke knjige. I prvi arak u samoj knjizi bio je njemački tekst. To je bilo zaštitno sredstvo protiv zapljena, koje su se provodile više puta u školi jednogodišnjih dobrovoljaca u Gracu i Judenburgu. Zaštitno se sredstvo pokazalo uvijek uspješnim. Njemački oficiri, koji su plijenili sve što je imalo natpis ćirilicom, pogledali bi samo njemački naslov "Kobzara" i vratili bi knjigu vlasniku. Lubinecki mi je napose stavio na srce da knjigu ne čitam kod zajedničkog stola, nego na svojem ležaju, a pritom neka se čuvam da u knjigu ne bi zavirio jedan Ukrajinac, kojega su njegovi sunarodnjaci držali špijunom. Ja se nisam uvjerio o tom da bi taj jednogodišnji dobrovoljac bio špijun, ali sam iz razgovora s njim saznao da on ne pristaje uz ukrajinske nacionaliste zato što se kao Rusin smatrao nacionalno osviještenim Rusom. Svakako sam skrivao knjigu pred njim i izbjegavao u njegovoj prisutnosti razgovore o ukrajinskom pitanju. A ako bi knjiga bila kod mene zaplijenjena, ja sam imao preuzeti odgovornost za nju kao njezin vlasnik. Čitao sam s oduševljenjem sve Ševčenkove pjesme do kojih sam došao. Neke sam stihove prepisao te sam ih učio napamet.

Nikada mi se kasnije nije izbrisao iz sjećanja uvod balade "Ivan Pidkova":

"Bulo kolys, na Vkraini
revily harmaty,
bulo kolys, Zaporozci
vmily panuvaty.
Panuvaty, dobuvaly
i slavy i voli;
minulo sia, ostaly sia
mohyly po poli..."

"Bilo nekad, na Ukrajini su grmjeli topovi, bilo nekad, Zaporošci su znali gospodovati. Gospodovali su, stjecali su i slavu i slobodu; to je prošlo, ostale su mogile (grobovi) po polju. Visoke te mogile, gdje lako počivaju kozačka bijela tjelesa, povijena u kitajku. Visoke te mogile crne se kao brda i u polju tiho govore s vjetrovima o slobodi. Kao svjedoci pobjedonosne slave s vjetrovima se razgovaraju, a unuk koseći rosnu travu pjeva za njima."

Recitirao sam pred drugovima Ukrajincima napamet, vježbajući se u ukrajinskom izgovoru, također neke lirske pjesme Tarasa Ševčenka. On je svoju liriku gradio na narodnoj poeziji. Zato su ga morali zavoljeti široki narodni slojevi, koji su osjetili sebe u ovakvim i sličnim Ševčenkovim stihovima:

"Na ščomeni čorni brovy,
na ščo kary očy,
na ščo lita molodiji
veseli djivoči?

Lita moji molodiji
marno propadajutj;
očy plačutj, čorny brovy
od bitru lyniajutj..."

Ime Tarasa Ševčenka bilo je g, 1914. nacionalni, kulturni, a donekle i socijalni program Ukrajinaca.

Slavila se stogodišnjica pjesnikova rođenja. Val oduševljenja razlijevao se početkom te godine po svim ukrajinskim krajevima. Ševčenko se rodio 9. ožujka 1814. Pripreme su za proslavu rođendana bile veličajne. Gradska su zastupstva votirala oveće svote za sam jubilej, rodoljubive, prosvjetne, pa i ekonomske korporacije najaviše da će 9. ožujka održati čitav niz predavanja i akademija; mnoge su ulice, čitaonice, muzeji, knjižare, trgovi i perivoji nazvani Ševčenkovim imenom; na uspomenu pjesnikovu utemeljeno je više stipendija za školsku mladež; od spomenika Ševčenkovih najpoznatiji bi bio u Kijevu, spomenik koji je stajao 300 000 kruna, a izradio bi ga jedan talijanski kipar. Snažnim poklikom radosti klicalo je činovništvo, građanstvo, seljaštvo, radništvo, a osobito mlađi naraštaj.

Službena carska Rusija, osnovana na velikoruskom šovinizmu i imperijalizmu, nije mogla ni umjela taj veliki pokret svesti u granice svojih pravih političkih interesa. Daleko od svake autonomije i federacije, htjela je ona svim nasilnim sredstvima učvrstiti svoj centralizam. "Državno je jedinstvo u pogibli, Mazepinci hoće održati smotru svojih revolucionarnih pristaša!" – tako je zaintačila službena i šovinistička velikoruska štampa. A ministar javnih poslova Maklakov jedva je dočekao tu graju pa je zabranio javnu proslavu jubileja.

Ogorčenje je Ukrajinaca bilo veliko – to veće što je ruska vlada i godine 1911. spriječila proslavu pedesetgodišnjice Ševčenkove smrti. Protestirao je složno čitav ukrajinski narod. A pritekao mu je u pomoć i jedan dio same velikoruske javnosti.

Dvije stranke, kadetska radna i socijaldemokratska, iznijele su 24. veljače u dumi hitnu interpelaciju zbog te šikanacije. U debati koja se pritom razvila morala je vlada progutati mnogu gorku. Napokon je dobila za sebe jedva 115 protiv 160 (147) glasova. Isti su dan protestirali protiv zabrane ruske vlade u lavovskom pokrajinskom saboru i galicijski Ukrajinci.

Ministar Maklakov htio je uzmaknuti tako što je izdao proglas da je Ševčenkova proslava dopuštena, ali da ne smije biti nikakve političke natruhe.

Ukrajinci se nisu zadovoljili takvim ograničenjem. Oni nisu dopustili svojemu protivniku da polovičnim uzmakom postigne rehabilitaciju. Zadovoljili su se donekle time što je pred ruskom javnošću i pred svjetskim javnim mišljenjem velikoruska tlačiteljska politika prema ukrajinskom narodu bila žigosana, a usto je upravo tom zabranom Ševčenkovo ime u narodu bilo još više popularizirano. Stoga su se odbori dali na žestoku propagandu u povjerljivim sastancima, a javne su svečanosti otkazali, da ogorčenje naroda protiv progonitelja bude što veće.

Na sam dan Ševčenkova rođenja, 9. ožujka, iznenadile su ipak policiju i mjesne vojničke garnizone po ukrajinskim gradovima velike skupine demonstranata. Đaci na visokim školama u Kijevu, Harkovu, Jekaterinoslavu i Odesi, pa čak i u Petrogradu prirediše tom prigodom štrajk i ulične manifestacije. Osobito je burno bilo u Kijevu. Devetoga i desetoga ožujka došlo je ondje do pravih bitaka između policije, vojnika i svjetine. Rusija je prvi put nakon socijalne revolucije iz g. 1905. morala slušati revolucionarne poklike, među kojima su se isticali i: "Živjela samostalna Ukrajina! Dolje Rusija!", pa čak i: "Živjela Austrija!"

Taj posljednji, paradoksni poklik u čast jednoj državi koja je sama bila preopterećena progonstvom Slavena i imperijalizmom Nijemaca i Mađara, bio je posljedica elastičnije austrijske politike prema Ukrajincima. Razumljivo je samo po sebi da bi samostalna Ukrajina značila u krajnjim konsekvencijama isto tako komadanje Austro-Ugarske kao i Rusije. Ali je bečka vlada mislila da bi neprilikom svoje moćne susjede mogla privremeno ušićariti kakav plijen za sebe, zato je iz špekulacijskih razloga dopustila Ševčenkovu proslavu.

Progonstvo ukrajinskih nacionalista bilo je pojačano i prošireno kada su ruske carske čete g. 1914. bile osvojile Galiciju. Sva mržnja Ševčenkovih slavitelja bila se usredotočila oko riječi "carizam". Carizam je bio najbolji nišan ne samo socijaldemokrata, koji su se bili pocijepali na boljševike i menjševike, nego i svih struja koje su se dičile da idu za progresom.

Ušavši u Bukovinu i u Galiciju, caristička je Rusija izdavala manifeste rastapajući se od sveslavenskih fraza. Njezini su generali i komesari govorili o oslobođenju, a s poljskim legionarima postupali su tako da su svakoga koga su uhvatili strijeljali ili vješali. Zabranili su sve ukrajinske listove, potjerali u progonstvo stotine hiljada građana, preplavili ukrajinska naselja svojim carističkim propagandistima i prozelitima.

Sa svepoljskom su se strankom bili donekle složili, jer su dopustili da njezin organ "Slovo polskie" i dalje izlazi u Lavovu. Izlazile su isto tako poljske novine "Gazeta Wieczorna", "Kurjer Lwowski" i "Wiek Nowy". Svi službeni oglasi štampali su se samo na ruskom i poljskom jeziku. Ukrajince su Velikorusi bili pozvali da se odreknu svojih nacionalističkih osobina i da prihvate velikorusku orijentaciju. U Lavovu je bilo čak zabranjeno govoriti ukrajinski.

Najveći martirij morali su podnijeti ukrajinski grkokatolici. Lavovski grkokatolički metropolit Šepticki bio je odveden duboko u Rusiju. Na svojem povlačenju kroz razne postaje križnoga puta bio je 1. listopada 1914. prevezen iz Nižnjega Novgoroda u Kursk. Volhinijski pravoslavni biskup Dionizije prolazio je Bukovinom i Galicijom. Skidao je grkokatoličke i namještao pravoslavne župnike. Grkokatoličkim svećenicima objavio je da će im dopustiti vršenje svećeničkih dužnosti ako se odreknu zajednice s Rimom i ako pri službi Božjoj umjesto molitve za Sv. Oca papu budu molili za Sv. Sinod. U duhovne akademije u Rusijii počeli su prozeliti Dionizije i njegovi pomoćnici odašiljati sinove "galicijskih, bukovinskih i ugarskih Rusa", kako su službeno nazivali ukrajinske grkokatolike.

Ukrajinske su škole u okupiranim krajevima caristički činovnici predavali ruskim učiteljima, koji su se imali boriti proti ukrajinskom jeziku i proti ukrajinskoj narodnoj svijesti.

Nije čudo što je ovakva velikoruska šovinistička i imperijalistička praksa naišla na osudu i ondje gdje je prije bilo rašireno rusofilstvo. U samoj Rusiji jako se širila ilegalna literatura, u kojoj se isticala godine 1914. osobito zbirka revolucionarnih pjesama s naslovom "Novija pjesni novobranca" (Nove pjesme rekruta). A ministar Menjšikov pisao je u "Novoje vremja": "Ne čuje se, na žalost, ništa o masovnim ustancima u slavenskim zemljama austrijskim – u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, Dalmaciji, Češkoj i Moravskoj. Ako su ti narodi tako ravnodušni za svoju sudbinu, možda će Rusija požaliti svetu krv svojih sinova, koja je previše izdašno bila prolivena za slavensku slobodu. Rusija ima pravo očekivati mnogo djelotvorniju potporu austrijskih i balkanskih Slavena..."

Velike je udarce ruskomu apsolutizmu i imperijalizmu zadavao i Lenjin, koji je održao među ostalim g. 1914. u Zürichu predavanje "Rat i socijaldemokrati". Napadajući kapitalizam i imperijalizam, dotaknuo se Lenjin i ukrajinskog pitanja. Priznao je da u Rusiji ima desetak narodnosti koje su potpuno lišene svih narodnih prava. Među njima je i veliki ukrajinski narod, koji se u razvijanju kulture ne smije služiti ni svojim materinskim jezikom. Ukrajina je u istom odnosu prema Rusiji kao Irska prema Engleskoj. Ona je ostala zemljom naturalnoga gospodarstva, jer bez svojega jezika nije mogla razviti ni trgovinu ni industriju. Zato je – izveo je Lenjin zaključak – u interesu međunarodnoga proletarijata da Ukrajina neminovno zadobije svoju državnu samostalnost. A "ruski je narod dovoljno velik da stvori za sebe posebnu nacionalnu državu i time bi mu bila dana mogućnost najbržeg razvoja".

Lenjin nije bio nikakav prijatelj Austro-Ugarske, ali je rekao da caristička Rusija nema nikakva prava vladati se kao nekakva osloboditeljica austrougarskih Slavena, jer da ti Slaveni imaju veću slobodu nego njihova braća u "slavenskoj Rusiji" ili u drugim slavenskim državama.

Praveći u sebi sintezu ovih i drugih podataka koje su donosili ukrajinski bečki listovi "Vistnik sojuza vizvolenja Ukrajini", "Dilo" (prije dnevnik u Lavovu, a g. 1914. tjednik u Beču), "Ukrainische Nachrichten" i "Ukrainisches Korrespondenzblatt" i čitajući osim Ševčenkova "Kobzara" dramu u tri čina "Sfinka Evropi" Vasilja Pačovskoga, koji je za života Franje Ferdinanda očekivao od njega oslobođenje Ukrajine, ja sam kroz bolna razočaranja zapadao u sve veći pesimizam ne nalazeći ni na jednoj zaraćenoj strani ljudi o kojima bih mogao vjerovati da su jednako pravedni prema svima, pa i prema mojoj izrabljivanoj Hrvatskoj.

Stao sam se pitati: Nisu li svi narodi jednaki grabežljivci, koji se pozivaju na opću pravednost samo onda kada su u bijedi, a kada dođu do veće snage i slobode, spremni su jednako potlačiti i izrabljivati druge kako su drugi tlačili i izrabljivali njih?

Ponovno i ponovno vraćao sam se na modeliranje portreta Tarasa Ševčenka, čiji se lik u mojoj duši sve više ocrtavao kao lik suca, koji je vikao: Kamo ideš, Rusijo? Kamo ideš, Europo? Kamo ideš, čovječanstvo?

*

Zaklapao sam "Kobzara" ili koju drugu knjigu u kojoj sam čitao njegove pjesme. Na svojem tvrdom ležaju razmišljao sam zatvorenih očiju o umjetničkom stvaralaštvu toga darovitoga borca za slobodu. Činilo mi se da gledam kako se u užurbanoj mješavini miču konture nežive prirode, slike zvjezdanoga ukrajinskoga neba i biljnoga carstva, pojave careva, hetmana, buntovnika, mučenika, nesretnih zaljubljenika. Sve se to micalo i jurilo preda mnom kroz atmosferu radosti i bola, humora i ogorčenja, sarkazma i sažaljenja. Kako da čovjek bude ravnodušan prema tim likovima, koji nas potresaju udivljenjem ili grozom, veseljem ili sjetom, koji nam mame na usne smijeh ili na oči suzu, koji nam bude u srcu prezir ili poštovanje, mržnju ili ljubav? Sve nijanse sklonosti i odvratnosti mogao je ovako darovit pjesnik evocirati u čitaocima prema tomu kakvu je čuvstvenu vrijednost ulijevao u pojedine oblike svojega stvaranja. On je mogao svoje osobe uresiti aureolom svetosti, a mogao ih je zaviti i u crninu pakla. Time je Ševčenko postao sudac posebne vrste. Izvadio je iz ukrajinskoga života tipove realnosti i prenio ih u svijet svojih čuvstava i raspoloženja. Ti odljevci postadoše predmeti ne samo našega znanja nego i našega osjećanja.

Njegova je poezija uvijek sugestivna, čuvstvena i plastična. Ishitrenosti u njega nema, on je govorio uvijek ono što je duboko osjećao. Njegovo životno iskustvo nije poteklo iz proučavanja, nego iz proživljavanja i trpljenja.

Bio je sin kmetskih roditelja, koje je izgubio u djetinjstvu. Učio je školu i početke slikarstva kod raznih seoskih đakona. Bio je neko vrijeme općinski pastir i gospodski lakaj, dok ga nisu g. 1838. kao dvadesetičetverogodišnjeg mladića otkupili od kmetstva ruski slikar Brülow i pjesnik Žukovski. Platili su za njega vlastelinu Engelhardtu 2500 rubalja.

Na slikarskoj akademiji u Petrogradu učio je Ševčenko slikarstvo kod Brülowa. Uzgredno je pisao i pjesme pa je g. 1840. izdao zbirku "Kobzar", a g. 1841. osvanuše i krvavi "Hajdamaci".

Ševčenko je bio nakon svojega oslobođenja samo devet godina na slobodi, jer ga 1847. utamničiše kao člana potajnoga Bratstva Ćirila i Metoda. Optužiše ga da je zajedno s povjesničarom Kostomarovom, s Hulakom, Biloserskim i nekim drugim prijateljima spremao revoluciju kojoj bi bila svrha: "uspostavljanje ukrajinske samostalnosti i ukrajinskoga hetmanata". Nisu mu mogli dokazati nikakve krivnje, ali ga zbog nekih pjesama, koje su bile uperene proti ruskim carevima, osudiše na prisilno vojništvo, u kojem je patio punih deset godina. Amnestiju mu je isposlovao grof Tolstoj.

Nakon amnestije poživio je samo još četiri godine, jer ga je 10. ožujka 1861. snašla smrt u Petrogradu. Već 6. svibnja iste godine prenesoše mu tijelo u Kaniv, gdje ga sahraniše na jednoj uzvisini iznad Dnjepra.

*

Idejna podloga Ševčenkove poezije jest borba proti kmetstvu, borba proti ruskom carizmu i slavljenje ukrajinske samostalnosti.

Meni se često pričinjala borba Turgenjeva za ukidanje kmetstva, usprkos divnim pjesničkim slikama, licemjernom poezijom. Toga dojma nisam se mogao osloboditi ni pri čitanju nekih Tolstojevih djela. Kako su ti velikaši mogli iz kmetskih žuljeva stvarati svoj socijalni, a dobrim dijelom i kulturni položaj? Zašto nisu povukli konsekvencije iz svog uvjerenja, nego su u praksi ostali feudalci do kraja života?

Ševčenkova poezija za oslobođenje kmetova krvavo je iskrena i uvjerljiva. Ševčenko nije slao druge u boj protiv feudalizma, dok bi sam bio feudalac, nego je osuđivao ono u čem su se drugi ogrešivali o njega, a on nije nikada bio ortak feudalnih derikoža. Osobno je preturio preko glave patnje kmetstva, a usto je sve do svoje smrti morao gledati kako mu braća i sestre žive u neslobodi. S ogorčenjem se pjesnik sjeća više puta jedne sudbine u očinskom domu. "Gledao sam u gaju u očinskoj kući umjesto raja samu grozu pakla, samu rabotu, ropstvo i bol, ni za molitvu nam nisu dali vremena." Tako jaduje u jednoj pjesmi, u kojoj prekorava idiličare koji slikaju seoski život kao uzor sreće. A najvećom je snagom provalila Ševčenkova težnja za oslobođenjem seljaštva u "Hajdamacima". Tu je zanos za slobodu katkada prešao u neetično držanje, naime u glorifikaciju okrutnosti i surovosti.

Bičem satire šibao je Ševčenko osobito ruske careve. U vizionarnom snu dozvao je na ročište Petra I. Velikoga, Katarinu II. i Nikolaja I. nabrajajući im grijehe što su ih počinili proti njegovoj Ukrajini. Opisujući kako su pobijeđeni Kozaci sušili nevske močvare da Petar I. Veliki uzmogne sagraditi sebi novu prijestolnicu, prelazi pjesnik u drastične psovke: "Care, Bogom osuđeni, / govori, nezasitna sotono, / reci, prokletniče, / što se zbilo s Kozacima? / Da izravnaš močvare, / uzeo si njihove kosti / i sagradio na njihovim lešinama / rezidenciju..." Ševčenko ne može oprostiti ni Katarini II., koja je uništila posljednje ostatke ukrajinske državnosti, razorivši slobodnu republiku zaporoških Kozaka, zvanu "Sič".

*

Velikorusko gospodstvo donijelo je Ukrajini feudalizam i zabranu ukrajinskoga jezika. Carevi su oružanom silom podržavali svoj sistem sprečavajući nesmiljenim knutom svaki pokret sputanog roba. Taj je knut morao na sebi i Ševčenko osjetiti. Njegova desetgodišnja kazna, koju je car Nikolaj potvrdio, bila je upravo okrutna. U svojem "Dnevniku" zabilježio je pjesnik 19. lipnja 1857. i ovo:

"Sve kad bih ja bio i krvni ubojica, za moju osobu ne bi mogao nitko izmisliti oštriju kaznu negoli je ova, što su me uvrstili u orenburški kor kao vojnika. A da čaša bude puna, zabraniše mi slikanje i uzeše mi tako najplemenitiji dio mojega životnog djelovanja... Poganin je August prognao onoga Nazona k divljim Gotima (to nisu bili Goti, nego Geti, latinski Getae, op. prev.), ali mu nije zabranio ni pisanje ni slikanje; meni je kršćanski vladar Nikolaj zabranio oboje. Drugi od tih dvaju krvnika jest kršćanin 19. stoljeća."

Razumije se samo po sebi da su ovakve Ševčenkove invektive ostale trajno na carističkom indeksu. Zato je i 1914. bilo zaplijenjeno u Kijevu potpuno izdanje Ševčenkovih djela, koje je bilo štampano u 10 000 primjeraka.

I mučenici gube mnogo od svoga ugleda ako nisu spremni i drugima priznati onu slobodu koju traže za sebe. Ševčenko nije bio u toj opasnosti, jer je tražio slobodu ne samo za Ukrajinu nego i za druge narodnosti koje su bile potlačene u Rusiji. Rusku imperijalističku politiku i nasilno rusificiranje žigosao je on najjače u svojem "Kavkazu", uzevši iz čerkeskoga života sadržaj za tu poemu. Da se osjeti snaga pjesnikova sarkazma, dovoljno je pročitati samo ono mjesto gdje Rusi poučavaju Čerkeze:

"Mi nismo pogani, ta mi smo kršćani, koji se rado zadovoljavamo najmanjim. Pustite da vas u prijateljstvo sputamo, potražite dobre nauke u nas; vasioni svijet pripada nama! Sibirija je već sama dovoljna da služi bezbrojnom narodu kao – tamnica. Od Moldavinih obala pa do Finske u svim se jezerima neprestano šuti..."

Među sačuvanim Ševčenkovim slikama osobito je lijep jedan pejzaž s Aralskog jezera. Pejzažist je bio Ševčenko i u svojim pjesmama. Naučio je osobito oštrim okom promatrati prirodu, koja se u njegovoj domovini veoma razlikuje od prirode u sjevernoj Rusiji. Duša mu bila odviše dojmljiva a da ne bi osjetila tu razliku. On sam piše:

"Velikorusko selo, kako veli Gogolj, jest hrpa sivih bijelih balvana s crnim rupama umjesto prozora, vječna prljavost, vječna zima; jedva opažaš ondje pokoji zeleni stručak. Iza sela zelene se beskrajne šume, a samo selo čini se kao da je s marom ispuzlo iz sjene toga neprohodnoga vrta sve do velike ceste, da se u dva reda utabori uz nju... Kako li je drukčije u Ukrajini, tu su po svakom selu, štoviše, i po gradu rasute bijele, prijazne kuće, koje leže u sjeni višnjika i trešnjika... O moja siromašna, moja čarobna, moja draga zemljo! Hoću li naskoro udisati tvoj životvorni slatki zrak?" ("Dnevnik", 14. srpnja 1857.)

Ševčenko je u svojoj poeziji proslavio ukrajinsku stepu, ukrajinske visočine i šume, uskrisivši grobove (mohyly) pradjedova i pokazavši ujedno kako njihovi unuci u toj lijepoj zemlji moraju živjeti u ropstvu i u nekulturi. Osobito često opisuje on Dnjepar, tu svetu historičnu ukrajinsku rijeku. A iza Dnjepra i njegovih pragova (porohy) dolazi more, po kojem su hetmani s Kozacima poduzimali krvave šetnje sve do Sinope, Trapezunta i Carigrada.

*

Svi veliki pjesnici koji trpe skloni su religioznosti. Za njih je potreba da osjećaju blizinu Boga, koji će konačno izravnati sve ove nepravde zemaljskoga života. I Ševčenko je bio iskren vjernik. Što svojega vjerovanja nije dublje usavršio, kriva je mnogo i ruska pravoslavna crkva, koja se bila previše povezala s carizmom te je zanemarila produbljivanje apostolata među svjetovnjacima, a osobito među inteligencijom. Carizam, birokratizam i jednostran misticizam i pijetizam potjerao je mnoge vjernike, koji su tražili istinu, u svakojake hereze i raskole. Na jednom mjestu govori Ševčenko o svojoj pobožnosti u djetinjstvu:

"Bilo mi je upravo trinaest godina kad sam čuvao ovce iza sela. Sad, je li bilo sunčano svjetlo ili kakav drugi sjaj, ja ne znam što me je tako obasjalo pa mi je bilo sveto i toplo pri srcu, kao nekomu tko se k nebu uspeo. Poziv na večeru već je davno bio odzvonio, ali ja sam, klečeći u šikari, uznesen u razgovoru s Bogom, taj poziv prečuo; tako sveto i lako tekla mi je iz srca usrdna molitva..."

Najznatniji je Ševčenkov religiozni pjesmotvor "Marija". Ali ta Marija nije Bogorodica ni ruskih ortodoksnih pravoslavaca, a još manje katoličke Crkve. Ruska je crkva s pravom taj pjesmotvor osudila. Ševčenko nije dovoljno poznavao Mariju iz Evanđelja i iz kršćanske tradicije. Zapadajući u racionalizam, pjesnik se nije mogao ukloniti osjetljivim zabludama, premda je inače imao dobru volju da bude kršćanski mistik.

*

Mnoge Ševčenkove lirske i epske pjesme znali su napamet i oni koji nisu znali čitati i pisati, nego su ostali analfabeti. Ševčenko je usavršio narodnu pjesmu formalno i idejno. Samo do jedne vrline nije se ipak uspeo. Narodna je pjesma katkada okrutno krvava, njezini su junaci katkada previše zadojeni mržnjom i neobuzdanom senzualnošću. Takve elemente treba purificirati, treba ih iznositi s pravednom sugestivnom odbojnošću, a ne s odobravanjem. Ševčenko nije toga svagdje proveo, zato je to sjena u nekim njegovim baladama.

Ispoređivao sam ukrajinsku literaturu s velikoruskom. Kolika li je razlika bila među njima! Velikoruska literatura bila je svjetski priznata. Puškin, Turgenjev, Bjelinski, Černiševski, Dostojevski, Tolstoj, Gončarov, pa i Čehov i Gorki bili su tužitelji mnogih mana službene carističke Rusije. A pitanje Ukrajine i njezinih patnja slabo je i tek sporadično odjeknulo u njihovim djelima.

Priznavao sam i dalje veličinu ruske literature s umjetničkoga gledišta. Ali s etičkoga gledišta mnogo me više osvajao lik Tarasa Ševčenka, kojemu su životne borbe dopustile da postane umjetnik samo srednjega glasa, premda se inače uzdigao visoko iznad Ukrajine i čitave Rusije.


___________________

¹ Poglavlje neobjavljene knjige Petra Grgeca "Između puške i pera".

² Autor je bio jednogodišnji dobrovoljac 27. gradačke pješačke regimente, koja se 10. listopada 1914. preselila iz Graza u Judenburg i tu ostala do 29. studenoga 1914.

³ "Ajnjeriger", vojni obveznik na tzv. đačkom roku, u Austro-Ugarskoj.

Broj komentara: 50:

 1. I Dostojevski i "Gospa Fatimska" se pokazuju kao loši prognozeri.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Vrijeme će vam pokazati. Gospa nije prognozer. Ona je rekla što će biti.

   Izbriši
  2. "Gospa" je rekla da će se Rusija obratiti na katoličanstvo. Prije će biti da katoličanstva niti u Europi gotovo nema, zvali to proročanstvom ili prognozerstvom. Meni se čini primjerenije ovo drugo.

   Izbriši
 2. Prošlo je skoro godinu dana od lakrdije od posvete Rusije, poginulo skoro pola milijuna ukrajinskih vojnika u međuvremenu. kako je prorekao pio 10 vidim ruske trupe blizu đenove. Šta je vidio to će se i desiti

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Eto prilike da se ponovi zgoda pape Lava Velikog i Atile. Franjo izlazi pred vojskovođu Putina i Putin očaran woke vjerom Jorgea Bergoglia odustaje od pohoda na Rim i čak se podvrgava operaciji 'promjene spola' i uzima ime Vladimira.

   Izbriši
  2. U Rusiji su zabranjene lgbt parade i promjena spola tako da pravoslavci mogu Vatikan smatrat babilonom koji promiče ljubav dvoje istospolaca kako reče bergolio braneći svetogrdno blagosove eu je trula duhovno i materijalno nema Božiju zaštitu kazna je neminovna putin je još normalan u odnosu na medvedova ako umre ili bude ubijen putko medvjede će preorat zapad ko rimljani kartagu

   Izbriši
  3. Davore, to je rusko-srpska kibidabi priča. Kakav-takav NATO ima deset puta veći vojni proračun od Rusije pa je plašenje Rusijom plašenje tigrom od papira. Veliki kršćanin Putin nije zabranio abortuse. Kako to?

   Izbriši
  4. Netko tko ima 5889 nukl bojevih glava tebi tigar od papira😅 lgbt nato je tigar od papira

   Izbriši
 3. Samo se rugaj rusija je kazna za čitav svjet reče gospa u fatimi napravit će trutovi od biskupa posvetu kad bude jasno da nas dani dijele od nuklearnog armagedona očito ih jedino strah za vlastito dupe može probudit iz sna a i papa će platit glavom po proročanstvima očito ih nije impresionirao njegov lgbt liberalizam pošto u Rusiji nema lgbt parada

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Teško da će papa platiti glavom. To je posebno sporan dio proročanstva jer da bi papa platio glavom mora postojati papa, a je li heretik papa?

   Izbriši
  2. Pa malahija u svojim proroštvima o papama ne stavlja redni broj ispred zadnjeg pape što upućuje da ga ne smatra papom a djeca iz fatime vide papu u ogledalu znači obrnuta stvarnost vide biskupa koji izgleda kao papa nije dobro šta duhovnu krizu prati geopolitika kriza tj napetost

   Izbriši
 4. Odgovori
  1. Po meni je razlog potpore Rusiji određeni sentiment prema bilo kakvom društvu koje nije sasvim zapostavilo hijerarhijsku strukturu, bez obzira na stvarne namjere Rusa. Kao da u kući gledaš roditelje alkoholičare koji su zapustili vlastitu djecu, pa ti se autoritativni susjed koji maltretira obitelj čini kao uzoran roditelj.

   Izbriši
  2. inquirens,
   potporu mnogih Hrvata Rusiji objašnjava zdrav razum. Već 30 godina traje okruživanje Rusije i širenje NATO-a, a sa ulaskom Ukrajine u NATO Amerikanci bi Rusima ušli, ne u dvorište, već u dnevnu sobu. Kada je granica prijeđena Rusija je morala intervenirati tj. Zapad je gurnuo Ukrajinu u rat i bori se protiv Rusije do posljednjeg Ukrajinaca.
   Što se tiče rusko-srpskog savezništva to je više srpski mit nego realnost. Srbi se uvaljuju Rusima, ali im nisu važni ni približno kao mi tj. Hrvatska. Druga je stvar što mi ne gledamo vlastite interese nego smo skinuli gaće pred zapadnim degenericima pa su se Rusi "na ovim prostorima" silom prilika okrenuli Srbima. Ista je stvar sa Orbanom i Mađarskom.
   U vezi Domovinskog rata, na neke je činjenice podsjetio Davor, a ja bih se nadovezao i parafraziram vas, pitao otkud potpora Hrvata SAD-u i Zapadu?
   Naime, dozvolu Srbima da nas napadnu nije dala Rusija već SAD. Američki je državni tajnik Warren Christopher, a ne ruski, sletio u Beograd i dao Srbiji dva tjedna da riješi Hrvatsku ali bez puno krvi. Kad Srbi to nisu uspjeli Ameri su nam nabili zabranu naoružavanja pa smo oružje, gle čuda, nabavljali od Rusa dok su američki brodovi pazili na Otrantu da nam brodom ne stigne kakva pomoć.
   Tijekom cijelog rata Zapad nam je, a ne Rusija, prijetio sankcijama i ometao baš svaku oslobodilačku operaciju. U Traktorijadi 95 nije se ruski veleposlanik vozio na četničkom traktoru već američki Gailbraith. Kruna svega je bila Banja Luka, što je i Davor spomenuo, kad su nam prijetili zračnim udarima i dovođenjem tisuća NATO vojnika u Podunavlje u koje onda ne bi mogli ući. Nakon rata, naše branitelje nisu progonili i sudili Rusi već opet Ameri i Zapad.
   Konačno, sve zlo i sve što ugrožava Hrvatsku stiže nam isključivo od dragih Amerikanaca i dobrog i poštenog Zapada. Sve, od zamjene stanovništva, sodomije, pedofilije, degeneričnih školskih programa, GMO-a, uništavanja proizvodnje hrane...

   Izbriši
  3. Kvatrić i Davore, predlažem da odselite u Rusiju jer po svemu tamo pripadate. Ne ćete! Zašto? Jer prosipate Putinove ispraznice a živjeli biste ipak u kakvom-takvom zapadnom svijetu koji prezirete.

   Izbriši
  4. Dizma,
   a ja vama predlažem da odselite u Ukrajinu i djelatno pokažete kako slijedite puteve Ursule i Plenkija. Nećete! Zašto? Jer prosipate Plenkijeve ispraznice te vam je kao i ljevičarskim licemjerima najgora noćna mora doživjeti na svojoj koži ono što sami zagovarate.
   S obzirom da ne možete pobiti ni jednu činjenicu koju sam iznio ponavljate glupu mantru svih eurofila o preseljenju u Rusiju. Ja neka idem iz svoje zemlje kako bih zaluđenim eurofilima nešto dokazivao? Svašta. I onda se čudite otkud podrška Rusiji?! Kad čujem rezoniranje NATO/EU fanatika Putin mi je sve draži.

   Izbriši
  5. Kvatrić, izjaviti da mu je Putin drag ili sve draži može samo čovjek poremećena moralnoga kompasa. To je potpuno jednako kao u vrijeme srpske agresije isto ustvrditi za Miloševića. Uostalom, vi ste pristaša 'ruskog i srpskog sveta'. Na referendumu sam glasovao protiv pristupanja RH Europskoj uniji.

   Izbriši
  6. Kvatrić, mogu li vam postaviti dva pitanja i dati odgovor na njih. Prvo je jeste li glasali na referendumu za pristupanje RH Europskoj uniji. Drugo je jeste li ovaj tekst o Tarasu Ševčenku uopće pročitali do kraja. Odgovor na ova pitanja je da niste. Molim da me demantirate.

   Izbriši
  7. Dizma,
   podržavati guranje Putinu prsta u oko preko krvi Ukrajinaca tj. navijati za ostvarenje bolesnih ambicija, ali gurajući druge u smrt, može netko još poremećenijeg moralnog kompasa.
   Izgleda da vam osim moralnog ni logički kompas baš nije najtočniji. Prvo, izjednačavate Putina s Miloševićem iako je "ruski svijet" izmišljotina zapadnih propagandista tipa Bujanec. Dapače, on, kako bi pojačao dojam kaže "velikoruski". Valjda ne moram pojašnjavati koliko je to besmisleno i komično?
   Drugo, iznio sam činjenice koje dokazuju kako su Miloševića podržavali upravo SAD i Zapad. Isti oni koji sad preko krvi Ukrajinaca pokušavaju iscrpiti Rusiju. Žalosno je da se na to uopće mora podsjećati s obzirom da Domovinski rat nije bio prije 300 nego prije 30 godina.

   Ja sam pristaša izmišljenog ruskog i stvarnog "srpskog sveta" jednako kao i vi zapadnog LGBT woke svijeta.
   Ako ste glasali protiv ulaska u EU, ali sad podržavate pripreme EU-a za rat protiv Rusije onda osim poremećenih kompasa imate i neku vrstu krize identiteta.
   Vidim da u mi donjem komentaru postavljate neka pitanja i umjesto mene na njih odgovarate. Predlažete i usvajate. Prava zapadnjačka demokracija. Ali da onda ja vas nešto pitam i ne ću umjesto vas odgovarati. Podržavate li slanje hrvatskih vojnika u Poljsku na granicu s Rusijom? Drugim riječima, jeste li toliki protivnik "ruskog svijeta" da bi za ciljeve briselskih degenerika slali hrvatske mladiće u rat na drugom kraju Europe?

   Izbriši
  8. Dizma,
   nemate argumenata i izbjegavate temu prebacujući lopticu meni koji bi se sad trebao braniti od vaših podmetanja i besmislenih pitanja. Za zaključiti kako sam glasao protiv ulaska u EU ne treba biti Sherlock Holmes. Osim ako je pitanje bilo jesam li uopće glasao, što je još gluplje.
   Uglavnom, vaše rezoniranje je na razini prosječnog HDZ-ovca ili SDP-ovca koji uopće ne mogu razmišljati izvan kategorija HDZ-SDP, ljude svrstavaju samo u te dvije ladice i ne mogu zamisliti kako postoji nešto treće. Tako ste i vi mene svrstali, ni manje ni više, nego u "srpski svet" i miloševićevog obožavatelja. Površno, plitko...

   Izbriši
  9. Samo bih dodao kratki komentar o tzv "Referendudmu o ulasku u EU".
   Dakle, kad je zbiljski Hrvate trebalo pitati jesu li za ulazak u EU ( a to je trebalo biti prije otpočinjanja ikakvih pregovora ) Hrvate nitko ništa nije pitao. Ta odluka je donesena u strukturama. Kad su "pregovori" bili gotovi onda je trebalo provesti referendum o prihvaćanju Ugovora o pristupanju. No to nikome nije padalo na pamet. Ugovor je proglašen drzavnom tajnom, a Hrvate se himbeno kao pitalo jesu li za pristupanje uniji, još i uz smanjeni prag.
   A ona milostiva šupjača Pusić je prijetila umirovljenicima da neće biti ništa od mirovina ako se "pristupanje" ne izglasa.
   Dakle onaj ko je upće izišao na tu farsu je samo pokazao da je malouman.
   DD

   Izbriši
 5. Devedesetih zapad nam je uveo embargo na oružje nismo mogli ni vatrogasna vozila uvesti ta ista rusija nam je prodala borbene helikoptere m24 i protuoklopne sustave kornet dok nam ukrajna je isporučila šipak taj isti nato nas je zaustavio ispred banjalučke taj isti nato je dopustio bosanskim srbima da drže sarajevu pod opsadom 1000 dana mi Hrvati smo ovce bez mozga Amerika je super masonska država osuđena na propast kao i njeni sateliti od kvazidržava

  OdgovoriIzbriši
 6. Dizma ne moram ići u Rusiju doći će oni do brisela slavit ću kad propadne masonska tvorevina EU. koja je Bogu objavila rat svojim bezbožnom zakonima volim Rusiju jer su slaveni a ti voli franke i germane koji nikad nisu volili slavenske narode Slava Rusiji kreni Putine Bog ti je dao pobjedu u ruke nad bezbožnim neprijateljem koji služi mamoni

  OdgovoriIzbriši
 7. inquirens22. veljače 2024. u 12:37

  "A kako objasniti činjenicu da u Hrvatskoj ima jako puno podupiratelja Rusije čak i u ovom ratu, i to podupiratelja iz redova tradicionalista, desničara, konzervativnih katolika, pa čak i nekih veterana Domovinskog rata? Je li to samo proizlazi iz mržnje (sasvim opravdane) i inata prema sadašnjem rh- režimu, prema Plenkiju i ostalima (nazovimo ga HDZ-SDP-Možemo režim), pa i prema ateističkom odvratnom lgbt-zapadu i njegovoj izopačenoj (anti)-"civilizaciji"? Režim podupire Ukrajinu, pa su oni za Rusiju. Neprijatelj mog neprijatelja je moj prijatelj. Ili ima nešto drugo?
  Naravno, postoji i ona paleo-jugoslavenska, paleo-komunistička, srpska ekipa u RH koja podržava Rusiju, ali to je nešto općepoznato, gotovo samorazumljivo, pa me toliko ne interesira. Interesantniji su mi ovi podupiratelji iz redova Hrvata."

  OdgovoriIzbriši
 8. Onaj tko razmišlja dublje, tko ne preuzima narative iz medija, mainstream ili ne, shvatit će da u slučaju Zapada i Rusije nema "pozitivaca", nego se na obje strane nalaze dvije opake ideologije, dvije strane iste kovanice. Obje naime zazivaju masonski "novi svjetski poredak", samo s različitim kulisama.
  Isto kao u Drugom svjetskom ratu, u kojem također nije bilo "good guys", nego samo tri različite ideje i vizije zla - liberalizam, fašizam i komunizam, ali zapravo intimno povezane i srodne u porijeklu i cilju.

  Zdravorazumski

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ne samo dubok nego vrlo visok komentar koji zdravorazumske ljude baca visoko nad oblake gdje mogu oprati ruke od patnji žrtava ruske agresije. Ma sve je to isto fuj.

   Izbriši
  2. Zdravorazumski,
   možda ste u pravu, ali kakav to konkretno novi svjetski poredak zaziva Rusija? Koje ideologije i u koje države Rusija silom gura kao što to radi USA sa woke ideologijom i divljim gospodarskim liberalizmom? Koje ruske multinacionalke uništavaju poljoprivrednu proizvodnju diljem svijeta i masovno uzurpiraju plodnu zemlju kao što radi Monsanto i drugi? Pokušavaju li se zemlje BRICSA osloboditi dolara ili rublje? Potiče li Rusija azijsko-afričku invaziju na Europu? Itd.

   Izbriši
  3. Gospon Kvatrić, jeste li čuli za Aleksandra Dugina? No bez obzira, ako USA radi nešto loše znači li to da smijete napasti suverenu državu i ubijati Ukrajince?

   Izbriši
  4. Šjor Dizma, naravno da sam čuo, a čim ga napadaju svi jugosrpski i globalistički mediji, odmah mi je simpatičan. I jasno, ništa im ne vjerujem jer lažu, iskrivljuju i podvaljuju mu ono što uopće ne zastupa. Tako su i njegovu "globalnu Rusiju" pretvorili u "ruski svijet" koji ste i vi nekritički progutali.
   Kad se već raspitujete za ideologe velikh sila, jeste li vi čuli za Johna Mackindera? I možete li objasniti logiku, međunarodno pravo, pravdu općenito ili kako god to nazvali, po kojem Britanija i USA imaju pravo okruživati Rusiju i planirati njeno konačno uništenje dok Rusija nema pravo utjecati ni na sigurnosno stanje u njoj susjednim zemljama?

   Samo ponavljate papagajsku mantru iz MSM-a o ruskoj agresiji na Ukrajinu i ne želite vidjeti kako je Zapad natjerao Ukrajinu u rat s Rusijom. Mogu razumijeti ideološku zalupanost, neinformiranost ili ispranost mozga, ali ne mogu razumijeti nemogućnost najjednostavnijeg povezivanja uzroka i posljedice tj. neke akcije i očekivanih rezultata. Ne mogu razumijeti da razumni ljudi očekuju kako NATO može prekršiti sve dogovore o neširenju na istok i stezati obruč oko Rusije stavljajući Moskvu na dohvat konvencionalnih raketa, a da Rusija pri tom ništa ne poduzme?! Bi li USA izvršila agresiju na Meksiko ili Kanadu ukoliko bi Rusi tamo razmjestili svoje rakete i okrenuli ih prema USA? Ili bi čekali da ruske rakete počnu padati po Washingtonu?
   Konačno, rat je mogao biti zaustavljen na samom početku kad je, posredstvom Izraela postignut dogovor, ali je britanski zlotvor Boris Johnson brzo sletio u Kijev te klaunu Zelenskom izvukao uši i objasnio mu kako mora nastaviti rat.

   Izbriši
  5. Gospon Kvatrić, oprostite mi jer sam mislio da na katoličkom blogu komuniciram s bratom koji je katolik, takvim se naziva, ili barem to želi biti. Međutim, nalazim da ste opsjednuti igrama moći i geopolitikom koja čovjeka dovede do konstrukcija kakve su "pravo okruživanja" ili "natjeravanje na rat". U takvom svijetu nije problem nekome objasniti da je JNA morala braniti zemlju čija je to vojska bila. Već sam spominjao pokvarenu busolu. Nu, ovdje su stvari još čišće jer Ukrajina je bila samostalna i međunarodno priznata država, iako ne će uspjeti ostati u granicama koje je imala, zahvaljujući i vama koji podupirete krađu (!) tuđeg teritorija. Nego da se vratim tome što je katoličko razmišljanje, a to je podupiranje pravednoga rata, a taj ne može biti ruska agresija i zbog toga ponavljam "papagajsku mantru".

   Izbriši
  6. Uvijek mi se smuči kad čujem "brate u Kristu" i slične ispraznice karakteristične za protestantske licemjere, a vi imate i isti način komunikacije kao i oni. Ne odgovarate na pitanja o temi koju ste sami pokrenuli i izmišljate konstrukcije za što onda mene optužujete. Uglavnom, najviše laži i podmetanja sam doživio od onih koji su me nazivali bratom. Zato me poštedite patetike.

   Vi ste se meni obratili i to sa pitanjem o ruskom ideologu Duginu, a kad sam odgovorio zaključujete kako sam opsjednut igrama moći i geopolitikom 🙄. Koliko ste površni pokazuje to što vam, svima dostupne informacije, djeluju kao duboka geopolitika.
   Samo u vašem svijetu plitke propagande moguće je NATO-ruski sukob preko leđa Ukrajinaca povezati sa agresijom JNA na Hrvatsku. Podmećete mi JNA, a upravo vi, tipično bizantinski, preskačete uzrok i odmah prelazite na posljedicu. "Zaboravili" ste kako sukob nije počeo 2022. već 2104. državnim udarom na legalnu ukrajinsku vlast u režiji Zapada. Tad Ukrajina nije bila samostalna i međunarodno priznata država? Inače, u godinama nakon Majdana slijedila su bjesomučna granatiranja Donbasa sa tisućama žrtava. Samo što Index i 24 sata o tome nisu izvještavali pa ste vi bili blaženi u neznanju.
   Da, Ukrajina ne će ostati u dosadašnjim granicama. Konačno ste to shvatili i vi koji ste vjerovali Plenkiju i tlapnjama globalističkih medija. Ali za to nećemo biti krivi mi koji se ne oduševljavamo zapadnjačkim izvozom "demokracije" već vi NATO fanatici koji podržavate sve amričke neposredne i posredne ratove.

   Naravno da je katoličko stajalište potpora pravednom ratu. A to nikako ne može biti kršenje svih sporazuma i agresivno širenje NATO-a i postavljanje raketnih "štitova" uperenih na Rusiju.
   Pogotovo je nekatolički i odvratno kad se to radi preko tuđe krvi.

   Izbriši
  7. Gosn Kvatrić, brate u Kristu, hvala ti što postojiš. Dakle, ljuti te državni udar Ukrajinaca da bi od Rusa u svoje ruke uzeli svoju državu. Naravno da do tada nije bilo potrebe da Rusi otimaju Ukrajinu jer su vladali njome. Slično, dok su Srbi držali SRH za vrat sve je bilo u redu. No, zli Ukrajinnci i Hrvati odlučili se boriti za svoju državu. A to je neoprostivo za sve putinoljube i miloševićevce, velikosrbe i velikoruske, srbosvetaše i ruskosvetaše.

   Izbriši
  8. Ako se činjenice ne uklapaju u teoriju tim gore po činjenice. Pa je tako za tebe Ukrajina 2014. u istoj poziciji kao i Hrvatska do 1991. Dakle, Ukrajina se nije osamostalila prije više od 30 godina te je i duboko u 21. stoljjeću još bila u SSSR-u? Janukovič nije došao na vlast na izborima već ga je imenovala Partija? Toliko o konstrukcijama koje meni predbacuješ.
   Čak i da su tvoje nebulozne teorije točne, opet dolazimo do pitanja na koje nikako da daš odgovor. Ni smušeni, a kamoli suvisli odgovor. A to je, po kojoj logici USA/Britanija imaju pravo vladati Ukrajinom, a Rusi ne? S obzirom da voliš povlačiti paralele, možda ti ovako bude lakše. Imaju li Rusi pravo izvršiti udar na kanadsku ili meksičku vlast i postaviti tamo prorusku vlast? Da ili ne?
   Ili, da se odmaknemo od Miloševića i ruskosvetaša, zašto su Japanci bili agresor na Filipine, a Amerikanci nisu? Zašto američka vojska smije biti na Filipinima,a japanska ne smije, iako je to japansko, a ne američko dvorište? Zašto Britanci smiju okupirati Burmu, a Japanci ne smiju?
   Osim što ćeš zaključiti kako sam obožavatelj japanskog cara i revni šintoist, probaj smisliti i logičan odgovor na ove pitalice.

   Izbriši
  9. Ser Kvatrič, uopće se ne sjećate da su Sovjeti instalirali rakete na Kubi i umalo izazvali nuklearni rat. Ali to nije poanta. Vi ste onaj koji zaobilazi u nemoralnom luku i rusku agresiju i ukrajinski pravedni rat i svaku paralelu s našim ratom za oslobođenje. Stvar je vrlo slična, a Hrvati i Ukrajinci su vrlo slični narodi vrlo slične sudbine (s agresivnim i budalastim susjedima). Da niste hrvatski domoljub ne bih se trudio ovo pisati. Stvarno mi je žao da ne stojite svime što jeste iza bratskog ukrajinskog naroda odakle su se Hrvati spustili i stvorili državu od ovdašnjih starosjedilaca. Umjesto toga bajate o nekakvim Amerikancima, geopolitici, rodnim poremećajima i slično.

   Izbriši
  10. Ah Dizma, tri dana ti trebaju za odgovor, a onda i nakon toliko razmišljanja ispaljuješ gluposti. Ne da nisam zaboravio Sovjete i Kubu već sam se upravo na taj događaj pozvao odmah na početku, u prvom odgovoru tebi. Ti si taj koji zaboravljaš. A i ne znam zašto potežeš taj argument jer ti ne ide u prilog.
   Ako Ukrajina vodi pravedan obrambeni rat onda ga je vodila i Kuba kada je u Zaljevu svinja odbila američku agresiju. Slažeš li se ili katoličko stajalište o pravednom ratu mijenjaš od prilike do prilike?

   Ukrajinski rat ni malo nije sličan našem Domovinskom ratu. Sličan je jedino u tlapnjama agitpropovaca, od Indexa i Večernjaka do Bujanca i Dujmovića.
   Hrvatska je bila nepriznata, razoružana i doslovno sama dok Ukrajina postoji 30 godina, ima ozbiljnu vojsku i pola svijeta iza sebe. U Domovinskom ratu USA i Zapad su bili na strani Srba, a nama su nabili embargo na oružje i još nam ometali svaku oslobodilačku operaciju dok Ukrajinu neograničeno opskrbljuju oružjem. Do te mjere podržavaju Ukrajinu da Macron najvljuje slanje francuske vojske na bojište, a Nijemci razglabaju o udaru na samu Rusiju. A za to vrijeme zapadni agitprop plaši tupave zapadnjake ruskim pohodom na Europu?!

   Ja i stojim iza bratskog ukrajinskog naroda. Da sam ja odlučivao ukrajinski narod se ne bi niti našao u ovoj situaciji. Ti si taj koji nemoralno navija za daljnji pokolj Ukrajinaca i ustrajavanje na nastavku rata koji Ukrajina nikako ne može dobiti. A sve zbog iracionalne mržnje prema Rusima i nasjedanja na zapadnu propagandu.
   To ludilo je toliko jako da uopće nisi u stanju vidjeti kako ono za što navijaš vodi u opću propast. Čak i da u nekom fantastičnom scenariju Ukrajina istjera Ruse i iz Donbasa, Rusija bi bila životno ugrožena i tada bi na redu bila masovna uporaba nuklearnog oružja.
   Mržnja i glupost NATO/EU fanatika graniči sa ludošću muslimana koji žele uništiti Izrael iako Izraelci odavno ne skrivaju, kako će u slučaju da opstanak Izraela bude u pitanju, spržiti cijeli Bliski istok.
   Upravo su tvoji obožavani Amerikanci pokazali što slijedi ukoliko se supersila nađe životno ugrožena. To nije zamršena geopolitika već zdrav razum i povijest koja nas tome uči.

   Izbriši
  11. Mr. Vladimir Kvatrič, dakako da je Kuba vodila pravedan obrambeni rat. Ne mijenjam katoličko stajalište jer sam katolik, a ne rusko-srpski grkoiztočnjak. Međutim, sličnost je kod izazivanja rata u "tuđem dvorištu". Međutim, irelevantno je kako mi mislimo da je stvar trebalo voditi, jesu li Ukrajinci trebali biti sretni s 'egipatskim (ruskim) loncima' ili pokušati živjeti slobodno, je li trebalo biti strpljiviji. To su stvari za raspravu, ali nisu odlučujuće za zauzimanje temeljnog stava.
   Ukrajinu sad opskrbljuju oružjem koliko mogu, ali dok su Rusi držali šapu na njoj to nije bilo moguće u dovoljnoj mjeri. Zato je ruski prvi plan bio blitzkrieg, da smijeni vlast (provede pravi državni udar na način da instalira kvislinge) i onemogući dugotrajno ratovanje s naoružavanjem Ukrajine.
   U našem oslobodilačkom ratu je točno da su u početku SAD bile na strani očuvanja YU, ali to nije neočekivano s obzirom na višedesetljetnu jugosrpsku diplomaciju i američko kreditiranje Titova režima. Međutim, kraj rata smo dočekali kao saveznici SAD. Najvažnija sličnost između Hrvatske i Ukrajine je borba jednoga stoljećima tlačenoga naroda za oslobođenje od 'susjeda iz pakla' (to nazivaš moja iracionalna 'mržnja' prema Rusima a samo je gola poviestna realnost). I ti, kao hrvatski domoljub, pristaješ uz hrvatske proruse, Milanovića i takve, koji bi nas vratili u '45. Neshvatljivo. Ti iza bratskog ukrajinskog naroda stojiš na način na koji je '91. iza hrvatskog naroda stajala "Stranka naravnog zakona". Oni su, ako se sjećaš, propagirali nekakvu sinkretističku molitvu kojom ćemo kao zaustaviti srpskog agresora. Dakle, otvoreno se zalažeš da se nasilniku i kabadahiji prepusti ono što hoćeš i da mu se ne opire jer tako ginu Ukrajinci (kod nas Hrvati). Žrtva je zapravo kriva jer se brani. A istovremeno kao podupireš pravedan obrambeni rat? Ne, Naravnozakonski, ti podupireš agresiju, pljačku, palež i širenje rusko-srbskog sveta. Usporedba sa židovsko-arapskim sukobom nije primjerena.

   Izbriši
 9. Ne želiš prihvatiti realnost i uporno ustraješ na izmišljotini kojom opravdavaš krivu teoriju. Nije Ukrajina što imala biti zadovoljna ili ne "ruskim loncima" jer ni nije bila pod ruskom okupacijom već je samostalna od 1991. Pa nisu npr. 2012. Europsko prvenstvo u nogometu organizirali SSSR i Poljska već Ukrajina i Poljska. Više ne znam kako ti nacrtati da je Ukrajina samostalnost stekla bez kapi krvi i da nikako ne možeš dokazati teoriju o sličnosti s Domovinskim ratom. Stvaranje i obrana države (Hrvatska) je jedno, a izazivanje i ugrožavanje Rusije za račun Amerike (Ukrajina) je nešto sasvim drugo.
  Mi rat nikako nismo mogli izbjeći dok su Ukrajinci u rat gurnuti kao korisne budale Zapada.

  Naravno da je blitzkreig bio prvi plan Rusije? A što je trebao biti? Kao da USA u svim agresijama diljem svijeta planira stogodišnje rovovske ratove.

  USA nikad nije bila saveznik Hrvatske. Ni u 2WW, ni na početku, ni na kraju Domovinskog rata, ni danas. Nikad.
  USA nam je u Domovinskom ratu bila saveznik kao i Njemačka u 2.WW. Saveznik pored kojeg ti ne trebaju neprijatelji.
  Ni 1941. Zapad nije želio Hrvatsku pa smo silom prilika gurnuti na stranu Njemačke koja nas također nije željela dok god je postojala Jugoslavija. U ratu su zapadni, a ne ruski avioni bombardirali Hrvatsku. Poslije rata su nas Britanci, a ne Rusi izručili Titu. Opstanak Jugoslavije 1991. i podršku Srbima za to opet je davao Zapad, a ne Rusija. Kraj rata nismo dočekali kao saveznici već Amerikanci nisu imali izbora nego nas prihvatiti kao neželjene partnere. Ti "saveznici" su još dan prije Oluje pokušavali spriječiti njen početak. Na smotri HV-a na Jarunu nakon Bljeska u psihološkoj pripremi Oluje pokazan je dio sustava S300. Taj sustav nam nije stigao od "saveznika" već od Rusa dok smo od "saveznika" dobili zabranu naoružavanja i prijetnje sankcijama.
  Nakon rata nije FSB vršljao po Hrvatskoj i progonio hrvatske časnike već "savezničke" službe. I dan danas naši "saveznici" rade protiv nas, a to se najbolje može vidjeti na primjeru BiH što sam već spominjao.
  Žao mi je što ti rušim iluzije o Americi temeljene na John Wayneu i Elvis Presleyu. I ja ih volim, ali Amerika nam nikad nije bila saveznik i naivno je takvo samozavaravanje.

  Oh, pa sa Milanovićem sam i dobro prošao. Čudo da se nisi sjetio npr. Dodika.
  Ako nas netko želi vratiti u 1945. onda su to proameri kao Plenki i prosrbi kao Pupovac uz koje ti pristaješ.

  Ne zalažem se da Ukrajinci prepuste Rusima išta već da ne prepuste Amerima da ih koriste kao topovsko meso.
  Ne znam gdje to u Ukrajini vidiš širenje ruskog, a kamoli srpskog sveta, ali zato srpski svet kojeg su utemeljili i obranili Amerikanci možeš vidjeti na 50 km od Zagreba. Možeš ga vidjeti i u samom Zagrebu, a podupire ga i financira američki lutak Plenki.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ukrajina samostalna od 1991.?! Nemoj me nasmijavati Vladimire Kvatričeviču. USA je danas hrvatski partner i to najvažniji. Blago tvome imenjaku Putinu jer ćete ga ti i takvi dočekati s cvijećem, a on će doći na bijelom konju zajedno s Vučićem i Dačićem. Nevjerojatna je povijest hrvatske političke gluposti. Odustajem od mlaćenja prazne ruske slame.

   Izbriši
  2. "Deklaracija o neovisnosti donesena je 24. VIII. 1991 (potvrđena je referendumom 1. XII. 1991), a stupila je na snagu raspadom SSSR-a 25. XII. 1991. Na prvim predsjedničkim izborima početkom prosinca 1991. pobijedio je kao nestranački kandidat Leonid..."
   Izvor:Hrvatska enciklopedija

   I uz takvog najvažnijeg partnera će Putin na bijelom konju ujahati u Hrvatsku? Jaki partner.
   Što se tiče dočekivanja cvijećem, upravo su se tvoji HDZ-ovski Europljani do jučer oduševljavali Putinom i Rusima. Pijana Kolinda je skakala na njega, Grlić-Radman bio očaran Lavrovom i čitao mu poeziju...
   Teška kriza identiteta.
   Vučić i Dačić ni ne moraju dolaziti jer je Pupovac ionako već šef tvom "Amerikancu" Plenkiju, a "Amerikanac" unaprijed obećava vjernost četnicima i nakon izbora.

   Izbriši
  3. Kvatrinho, lako je izglasati nezavisnost, ali Ukrajina se još ni danas za nju nije izborila. Koliko je Plenković američki igrač govori to da ga nikad nisu primili u US. On je francuski igrač koji nije bio oduševljen ni 'američkim' LNG terminalom, iako se sad njime hvali. Barem nije Putinov podrep poput tebe, Milančeta, Dodika i Dačića.

   Izbriši
  4. Znači ipak je Hrvatska 2012. nastupila na EP u SSSR-u? Više se ne radi o ideološkom ludilu, ovo već graniči s pravom dijagnozom.

   Američki, francuski, britanski igrač, svejedno. Po pitanju Ukrajine, kao i po bilo kojem drugom bitnom pitanju, među njima nema razlike. Kupovina aviona od jednih ili drugih i durenje jednih, a tapšanje po ramenu drugih, samo su male kućne svađice oko sitnica u istom globalističko-masonskom zvjerištu. Kao kad Možemosi i SDP-ovci paradno prosvjeduju protiv HDZ-a, a HDZ ih održava na vlasti u Zagrebu dok SDP-ovci plješću HDZ-u u Saboru zbog Istanbulske.
   Plenki kao i ti pati od teške krize identiteta pa je tako ne samo podrep Putina i Dodika već je direktno omogućio pljačku novca ukrajinskog ministarstva obrane i ostavio Ukrajinu bez stotina tisuća plaćenih granata i drugog oružja, a Dodikovom i Vučićevom namjesniku Pupovcu je praktično prepustio vlast nad Hrvatskom.
   Kako vi HDZ-ovci izlazite na kraj sa svim tim kognitivnim disonancama ne zna ni medicina.

   Izbriši
  5. HDZ-ovci :-D Rode, tebi je Vrapče puno bliže nego meni. Od Kvatrića Tram 11 pa još malo. Dakle, usuprot globalističko-masonskom hadezeovsko-derlajenovskom zvjerištu, naš Kvatrinjo podupire prave domoljubno-moskaljsko-putinske vrijednosti. Daj me naj me. Očito ti ne odgovara moje povlačenje iz rasprave. To je legitiman stav, ali mislim da si nepopravljiv slučaj moskalja koji uživa zapadne slobode i čini veliku nuždu u pijat iz kojega jede. U slast!

   Izbriši
  6. Ha, ha, ha, baš se povlačiš. Pa nema babe koja te može nadlajat. Doduše, samo gruvaš bezveze, bez argumenata, odgovora i bilo čega smislenog. Vrapče, Tram 11, moskalji, Vučić, Dodik..., ali bez komentara o tome kako su tvoji HDZ-ovski europljani opelješili Ukrajince za koje tako brineš.
   Kako je moguće da briselski europejci prevare i pokradu Ukrajince? I to im maznu lovu za prijeko potrebno oružje! Ne hrvatski moskalji već briselci!
   Što ćemo s tim? Imaš komentar?

   Izbriši
  7. Ser Kwatrič, ti si? Kakvi moji HDZ, kakvi Ukrajinci, kako pelješenje. Jesi ti taj Maxim Kvatrić što lupa po diviziji? Bitno je samo jedno. Nakon prjepiske sa mnom više ne gledaš na stvari kako si gledao. Razumijem da ti je nezgodno to priznati. Meni to i ne treba. Na Dan bezbednosti ako me se sete, sete se, a ako ne - nikom ništa. To je bila moja dužnost da učinim. Najveće zadovoljstvo bit će mi misao da sam jednog čoveka izveo na pravi put.

   Izbriši
 10. Ne znam zašto mi je bio anoniman komentar.

  Objasnio bih ti više, ali ne zaslužuješ trud jer objašnjenja na tebe ne djeluju poticajno nego umirujuće.
  Eto ti hint pa sam malo čačkaj. Mada ne vjerujem da išta može poljuljati tvoju virtualnu stvarnost koju si stvorio na naslovima iz 24 sata i Indexa.
  https://www.facebook.com/share/p/P4Jwp5Dhf5xWtjZC/

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Vladimira Putinoviću Kvatriću, ne čitam ni Index ni 24 sata. Štoviše, gade mi se.

   Izbriši
  2. Vladimire Putinoviću, još ovo: nisu briselski europejci pokrali Ukrajince nego valjda lopovi prezimena Zubak. U Ukrajini ima toliko korupcije da im je dovoljno i njihovih. Nu, veliš ti i Jorge Bergoglio ste za predaju i bijelu zastavu.

   Izbriši
  3. Zubak kažeš? Nemoj reć?!
   A Zubak inače trguje oružjem bez znanja vlasti? Nisu briselci krivi nego MUP, SOA, DORH, USKOK koji s briselcima nemaju veze? Nisu briselci stopirali pisanje o slučaju nego mediji kojima Plenki prijeti prstom i javno govori što očekuje od njih?
   Dokazano je da pretjerano buljenje u ekrane kod djece smanjuje koncentraciju i mogućnost povezivanja informacija. Izgleda da jednako djeluju i na odrasle pa zato smanji uporabu mobitela i ostalih gadgeta.

   Koliko ti se gade 24 sata i Index o tom potom, ali ste na istoj globalističkobriselskoj liniji. Teško da bi Bergoglio išao protiv Bidena i Ursule, a ja sam za to prestane pokolj Ukrajinaca i Rusa za račun tvojih voljenih LGBT globalista. Taj prizemni cilj je prebanalan za tvoju uzvišenu kršćansku ljubav i želju za pravednim ratom u kojem sam ne sudjeluješ.

   Izbriši
 11. Kvatrić, može komentar teksta na ovom linku:

  https://x.com/krasnec/status/1768986314295193951?s=48

  M.

  OdgovoriIzbriši
 12. M.,
  Krasnec je jedan od najljigavijih briselskih propagandista kojemu ne vjerujem ni da mi kaže kako je danas nedjelja. Kao da me tražite da komentiram tekst Gojka Borića ili izjave Karla Resslera. Nemam mazohističkih sklonosti pa da čitam Krasneca. Globalističko-masonskog narativa i laži su mi ionako pune uši.
  Ako se želi doći do istine ne reciklira se režimska propaganda već se traže alternativni izvori informacija. Umjesto Krasneca preporučio bih vam intervju u dva nastavka s Robertom Valdecom u Hrvatskom tjedniku.
  Čak i da je ovo iz naslova točno, ne bi bilo iznenađujuće. A sami smo se, vlastitim sluganstvom, doveli u tu poziciju. Plenki se bahati i kao Ursulin glasnogovornik prijeti Rusiji. Što očekivati onda od Rusije? Čak smo i od Mađarske uspjeli napraviti neprijatelja. Orban je bio istinski tuđmanov štovatelj i jedan od rijetkih koji mu je bio na sprovodu, a mi smo ga gurnuli Srbima u zagrljaj. Za to su potrebni posebno umijeće i razina kmetstva.
  Imamo neprijatelje na čije neprijateljstvo ne možemo utjecati i ti su uglavnom na zapadu. Ali ima država koje su nam, iz raznih razloga, naklonjene. I umjesto da, gledajući vlastite interese, s potencijalnim saveznicima razvijamo dobre odnose, mi s njima ulazimo u nepotrebna neprijateljstva, a sve kako bi se umilili onima koji ne žele da uopće postojimo.
  Uglavnom, možemo spekulirati o mišljenju ruskih stratega o nama zbog situacije u koju smo se sami doveli, ali ono što sigurno znamo je da Zapad uopće ne želi postojanje Hrvatske što su djelatno bezbroj puta i pokazali.

  OdgovoriIzbriši

Upute za komentiranje

Kako bi se razlikovali sugovornici, obavezno koristite neko ime ili nadimak koji možete dodati i na kraju komentara. Potpuno anonimni komentari najčešće se brišu.

Nijedan komentar objavljen na ovom blogu ne podrazumijeva ni u kojem stupnju prihvaćanje od autorâ ovog bloga mišljenja koja su u komentaru izražena.