četvrtak, 18. ožujka 2021.

Bog nagrađuje dobro, a kažnjava zlo, kako je tko zaslužio; ako ne uvijek na ovom svijetu, a ono svakako na drugom. Bog je pravedan.

“Jednom riječi ispunilo se ono, što je rekao prorok: »Deserta est omnis laetitia, translatum est gaudium terrae! Ponestalo je svake radosti, otišlo je svako veselje!« (Iz 24, 11) Ali prorok Izaija, dok naviješta ono teško zlo, što je imalo doći na kraljevstvo židovsko i narod njegov, da ne bi možda njegovi sugrađani ostali u dvoumici, da ih je to zlo stiglo samo onako »slučajno« ili po nekim slijepom usudu, ne ostavlja ih ni malo u sumnji, već im navodi točno razlog: »Dissipatione dissipabitur terra et direptione depraedabitur; Dominus enim locutus est verbum hoc! (Iz 24, 3) Zemlja će biti opustošena i poharana, jer je Gospod izustio ovu riječ!«

Ako je tako, je li to onda onaj milosrdni Bog? Je li to onaj dobri Bog otac sviju ljudi? Je li onaj Bog, za kojeg govori knjiga Mudrosti: »Ljubiš naime sve što postoji, i ništa ne mrziš od onog što si stvorio, jer nisi ništa odredio ili učinio mrzeći.« (Mudr 11, 25)[34] Jest! To je onaj isti Bog! Onaj isti dobri Bog, onaj isti milosrdni Bog! Ali kao što dobar otac ne kažnjava djece nego samo onda, kad su nešto skrivila, tako i Bog ne udara bez ikakva razloga. Zato Izaija i otkriva svojim sugrađanima konačni razlog teške kazne Božje: »Et terra infecta est ab habitatoribus suis, quia transgressi sunt leges, mutaverunt jus, dissipaverunt foedus sempiternum! Zemlja je oskvrnuta od stanovnika svojih, jer pogaziše zakone, promijeniše pravo, raskinuše zavjet vječni!« (Iz 24, 5) To je razlog, veli Izaija, zašto će nevolje snaći zemlju, nevolje tako teške. »Propter hoc maledictio vorabit terram! Zato će prokletstvo proždirati zemlju« (Iz 24, 6).

Teški dakle dani, koje i mi proživljujemo, nisu došli slučajno. Ne uzdiše danas slučajno i sluga i gospodar, poglavar i podložnik, seljak i gospodin, učen i neuk. Viče se na komunizam i kapitalizam, na revolucije i ratove, i s pravom, ali ne valja nikad smetnuti s uma, da je zadnji razlog svim bijedama i nevoljama što tište čovjeka i čovječanstvo, prestupak zakona Božjeg i pravde Božje!”

Iz propovijed nadbiskupa Alojzija Stepinca u katedrali na Staru godinu 1936.“Iznevjerili smo se, Gospodine, Tebi, pogazili smo zapovijedi tvoje; oćutjeli smo zato svu težinu pravedne desnice tvoje. I za sve boli, koje taru danas nas pojedince, za sve boli, koje taru danas tolike obitelji, za sve te udarce kažemo iskreno i otvoreno s onim mladićima u peći babilonskoj: ‘Ti si pravedan u svemu, što si nam učinio. Sva su djela tvoja istinita, putovi su tvoji pravi, sve su presude tvoje stalne.[…]”

Riječi nadbiskupa Alojzija Stepinca prigodom zavjetnog hodočašća Zagrepčana u Mariju Bistricu“U današnje vrijeme, kad nas ubija bol i žalost nad obiteljima bez kuća, nad porušenim selima, moralnom kaljužom. A još više ubija nas bol kad znamo, da smo svemu tome mi sami krivi. Ali isti Onaj Bog, koji nas kažnjava, oprašta nam radi milosrđa svoga. Nastojmo, da iskoristimo ovaj kongres, pružimo ruke Bogu s vrućom molitvom da blagoslovi sve nas pojedince, sve obitelji, našu domovinu Hrvatsku, da nas do kraja očuva od strahota rata. Krist nas je poštedio, ali ako bismo bili objektivni, trebalo bi reći, da smo zaslužili kaznu radi kletve, koja se raširila po narodu.”

Iz govor nadbiskupa Alojzija Stepinca na euharistijskom kongresu u Đurđevcu 30. lipnja 1940.“Bog kažnjava čitave narode i razvaljuje čitave gradove zbog opačina. Općim potopom kažnjava izopačeni ljudski rod. Spaljuje Sodomu i Gomoru zbog teških i sramotnih opačina. Potapa faraona i vojsku egipatsku u Crvenom moru. Kad su Izraelci upali u idolopoklonstvo, šalje ih u ropstvo asirsko i babilonsko. Kad su zabacili pravoga Mesiju Isusa Krista, Bog ih za kaznu raspršuje po svemu svijetu. Promatrajući veličajne zahvate Božje u život naroda, nije teško razumjeti riječi Jeremije proroka: »Tko se ne bi Tebe bojao, o Kralju nad narodima? Tvoja je naime slava: među svima mudracima naroda i u svim kraljevstvima nema nikoga sličnoga Tebi.« Da! Ruka Božja i odviše je očita u povijesti svijeta, i samo ograničeni i pokvareni ljudi ne vide ili neće da vide ono, što je bjelodano razumnom čovjeku.”

Iz okružnice nadbiskupa Alojzija Stepinca od 2. veljače 1941.“Svi smo duboko uvjereni, da je ovaj strašni rat sa svim zlim posljedicama opravdana kazna Božja za tolike grijehe […] Mi Hrvati imademo i te koliko razloga pokorom okajavati svoje grijehe”

Iz okružnice nadbiskupa Alojzija Stepinca 6. srpnja 1943.«Rekao je, naime, Krist: 'Kakvom mjerom mjerite, takvom će se i vama odmjeriti'. I odmjerio je Gospodin Bog čovječanstvu pravednom mjerom. Obraća u prah i pepeo sela, koja su počela proklinjati sv. Ime njegovo i oskvrnjivati dan Gospodnji mjesto da ga blagoslivlju za kruh, koji im daje, i zrak, što ga udišu. Pretvara u prah čovjekove umjetnine. Neka čovjek znade, daje najljepša umjetnina pred Bogom čista ljudska duša, koja je hram Boga živoga, a koju su mnogi ljudi pretvorili grijesima u špilju razbojničku. Danas se ispunjuju riječi sv. Pavla Apostola: 'Strašno je pasti u ruke Boga živoga!' Jer smo zbog svojih grijeha pali u ruke Boga živoga, koji danas poput groma ne samo obara pojedine gradove i sela, nego i čitave narode. To nam zdrav razum govori, ako hoćemo, da se spasimo od potpune propasti, da nam se valja poput onih pokvarenih Ninivljana poniziti pred Bogom i iskrenom pokorom okajavati grijehe, što vape u nebo za osvetom.

[…]

I ljuto bi se varao, tko bi mislio, da iza ovoga poretka nema sankcija za prestupnike. Ta sav ovaj strahoviti kaos, što ga proživljava svijet, nije ništa drugo nego kazna za prestupak Božjih zapovijedi, prezir Kristova Evanđelja. I ako čovječanstvo ne bude htjelo priznati Božji auktoritet nad sobom, sasvim je sigurno, da će desnica Božja još jače udariti».

Iz propovijedi nadbiskupa Alojzija Stepinca 31. listopada godine 1943. na svršetku velike pokorničke procesije“Nije tragika naših dana u tome, što su nam ruševine napunile zemlju, što se i velika carstva ruše kao kuće od karata, pa onda mali narodi i države strepe još više, nego je tragika u tome, što se uslijed pomanjkanja vjere svi događaji u svijetu promatraju čisto naravnim očima, umjesto očima vjere, koja u svim zbivanjima sadašnjice gleda samo svemoguću desnicu Božju. A ta desnica nije zatajila nikad do sada, pa neće ni u buduće. Zato naša jedina briga ima biti, da budemo u prijateljstvu s Bogom. I vi ćete vidjeti, da se nisu nikada prevarili ni pojedinci ni narodi, koji nadu svoju postavljaju u njega, Stvoritelja neba i zemlje. Ali ima razloga strahovanju za bogohulnike i psovače, za narode koji podnose one, što povlače po blatu sveto Ime njegovo.”

Iz propovijedi nadbiskupa Alojzija Stepinca u Remetama 20. rujna 1944.“Činjenica je, da su ove strašne nevolje veliko dobročinstvo Božje. Znam, da će se mnogi začuditi, kada čuju te riječi. Zar je dobročinstvo Božje tisuće popaljenih kuća, porušenih mostova, uništenih javnih zgrada, osiromašenih obitelji, ostavljene djece, poubijanih ljudi? Za onoga, koji sve stvari gleda samo tjelesnim očima, to svakako nije nikakvo dobročinstvo nego strašna nesreća. […] »Tako i sadanja zla nisu za pravoga kršćanina nesreća nego lijek u ruci Božjoj, kojim se Bog služi, da nas izbavi od pravoga zla. Ta zar nas nije Isus Krist učio moliti: »Oče naš, koji si na nebesima?« A za pravoga oca, koji uistinu ljubi svoje dijete, zapisao je sam Bog Duh Sveti: »Tko štedi šibu, ne ljubi sina svojega, a tko ga ljubi, kara ga za vremena.« I nas dakle sve kara Otac nebeski ovim strašnim ratom, jer nas iskreno ljubi.

[…]

Bog kažnjava i čitave narode. Kao što je svaki stvor, tako su i pojedini narodi i svi narodi zajedno potpuno ovisni o Bogu, jer »malo i veliko stvorio je On«. Zato su i narodi dužni, da daju Bogu čast. A kad tamo, događa se protivno. I mi možemo nažalost govoriti o posebnim našim narodnim grijesima, kao što je bijela kuga, pa bogumrska kletva i psovka, koja tako strašno vrijeđa dostojanstvo Božje. Kad dakle gledamo, kako je teško pogodila ruka Božja naš hrvatski narod, nemojmo se čuditi, nego se ponizimo pod silnom rukom Božjom. Ta za Gospodina Boga stoji pisano: »Ljubiš sve, što postoji, i ne mrziš ništa od onoga, što si stvorio. Jer da si bio što mrzio, ne bi onda to stvorio.« Stoga vjerujemo, da dragi Bog po ovim nevoljama, koje je poslao na našu domovinu, želi najbolje našemu narodu. Kao što stabla u voćnjaku nakon zime opet procvatu, prolistaju i donose obilati plod, tako vjerujemo, da će po beskrajnoj dobroti Božjoj sve ove nevolje biti podloga procvatu, sreći i blagostanju naše domovine.”

Iz okružnice nadbiskupa Alojzija Stepinca od 7. siječnja 1945.«Sve mi se čini, da Bog kažnjava naš narod zbog bogohulne psovke. Imali smo Posavsku Hrvatsku, Dalmatinsku Hrvatsku, Ujedinjenu kraljevinu, Bosansku kraljevinu, Dubrovačku republiku, ali nikako se to nije dalo uščuvati. Čini mi se kao da upravo zbog nepoštivanja imena Božjega nama Gospodin Bog govori kao nekoć Izraelcima: 'Bit ćeš kao rep, a ne glava među narodima'».

nadbiskup Alojzije Stepinac župniku Vranekoviću***


Ovo je samo vrlo mali izvadak iz govorâ i tekstova bl. Alojzija Stepinca o Božjoj kazni narodâ i pojedinaca. A u tim stavovima ne izdvaja se on uopće od ostalih pravovjernih biskupa, svećenika, svetih otaca i naučitelja kroz povijest. Svi su oni ovo držali i naučavali, kako nas i uči katolička Crkva. Ako pak danas čujemo od nekih biskupa i svećenika suprotno, jasno je da ti ljudi sami sebe stavljaju nasuprot nepromjenjivom nauku Crkve i, bilo iz loše poučenosti, bilo iz vlastite opakosti, proglašavaju sami sebe lažnim i krivim učiteljima. Koje, dakako, neće slušati onaj tko želi ostati u jedinstvu s neprekinutom Crkvom po nauku koji nam je prenesen od Gospodina Isusa Krista sve do naših dana.

Broj komentara: 80:

 1. Interesantno kako se ova Korona opet pojacava pred velike blagdane.Sad se vec najavljuje o mogucim poostravanjima mjera pred Vazam.Da nam opet nece ukinuti i ove godine obrede vazmenog trodnevlja i samog Vazma.Vjerujem da se to nece dogoditi nikad vise.

  OdgovoriIzbriši
 2. Odgovori
  1. Znate li zašto auktor bloga Murus..., više ne objavljuje?

   Izbriši
 3. Mozete li preporuciti gdje bi se moglo procitati o obredima za blagdan sv.Josipa koji su se nekad obavljali?

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. https://archive.org/details/sveti_josip-naklada_glasnika_srca_isusova

   https://archive.org/details/sv.josip_1939-stjepan_baksic/sv.josip_1939_original-stjepan_baksic

   https://archive.org/details/poboznost_na_spomen_sedam_zalosti_i_sedam_radosti_sv.josipa

   https://archive.org/details/molitvenik_sv.josipa-ivan_skunca/

   https://archive.org/details/sveti_josip_molitvenik_2005-nikica_mihaljevic

   https://archive.org/details/zivot_sv.josipa_prvi_dio-marija_cecilija_baij


   https://hrcak.srce.hr/54549

   https://narodni.net/19-ozujka-sveti-josip-blagdan-obicaji/

   Izbriši
 4. nikada se nisam uzrujavao na priče "kad će Stepinac bit proglašen svetim!?". Volio bi naravno da to bude za mog života, ali načelno nije mi bitno hoće li za 10 ili 300g, jasno je da će biti a za one koji ga štuju je već svet. Poprilično me iritira uopće pogled većine hrvata na taj "problem", oni to svode na plitko nacionalističko pitanje. Puše priče da "srbi to blokiraju". Osobno ne vjerujem da srbi i njihova crkva imaju takav utjecaj u Vatikanu, ako itko ima, onda su to židovi... Čini mi se da je najveći stepinčev "grijeh" upravo ono što je govorio i način na koji je to činio. Bez uvijanja koje je danas toliko rašireno, je branio Kristov nauk. Nezgodno je Vatikanu sada njega kanonizirat s obzirom da onda priča definitivno prelazi iz lokalnih u globalne okvire. Razlika između današnjih hrvatskih pastira i njega nije bilo znanje, nego hrabrost, koju je on imao a danas te hrabrosti nema. Blaženiče naš, moli za svoj blesavi mali narod, da shvate da si im ti najveći dar od Boga u najtežim vremenima njihove povijesti! Pio XII moli za Vatikan! Israel Zolli moli za braću Židove!

  OdgovoriIzbriši
 5. Hvala na ovom duhovnom vrelu našega blaženika. Čitajući neke od ovih tekstova po prvi put dolazi se do spoznaje da je ovaj čovjek bio povezan na brzoj liniji s Bogom. Pravim autentičnim Bogom iz Svetoga Pisma i predaje, ne izmjenjenog na sliku modernog čovjeka kako bi se isti osjećao bolje u svojoj koži, budući je sebe stavio na prvo mjesto a deklarativno glumata da je Bog na prvom.

  Prošli tjedan bio sam na korizmenoj duhovnoj obnovi u Remetama gdje je gostovao jedan crnac svećenik (koji btw ono govori hrvatski jezik ko da mu je materinji.)
  I tamo se on dotakao ovih potresa. Ne morate ni pogađati njegov komentar. Po 1000ti put iz usta novus ordoita od ožujka 2020.: "Ovi potresi nisu Božja kazna." No kao rekao je da su kušnja. Valjda izabro neki srednji put da ne bude preoštar, jer bi inače mogao otjerati 30% hipija i 30% finih katolika sa propovjedi (na kojoj btw jedini ja nisam nosio masku, niti je ikada nosim ako kojim slučajem završim na novoj misi. Ali zanimljivo da još od listopada na NO nisam vidio niti jednu osobu na misi bez maske osim mene i mojih)

  Dobro što je tim ljudima. Slušajući propovjedi bl Stepinca, i kontemplirajući o tim starozavjetnim narodima kako ih je Bog kažnjavao a što i samo pismo govori, razmišljam si koje su to zapravo oholice (u najboljem slučaju konformisti) pa sam sad baš dobio poticaj da prilazim tim svećenicima i pitam ih: Po čemu vi mislite da je ovaj svijet bolji od svih tih naroda plemena iz staroga zavjeta koje je kristalno jasno Bog kažnjavao za njihove grijehe, budući da danas apsolutno ništa ne možete pripisati kazni/opomeni Božjoj? A kada se zna ( a i prema Pismu, recimo proroku Danijelu) kako će u zadnja vremena narodi će biti sve grešniji i kakvi će ljudi biti u ta vremena (2 Timoteju) što jasno danas svako s imalom razuma i duha može razaznati. Oni (modernistički kler) jednostavno žive u nekom paralelnom svijetu, svijetu u kojem su modernistički mentalni manijaci izmijenili sliku Boga po svojoj mjeri i mjeri ovog svijeta i tom slikom peru mozgove ljudi od kad su digli revoluciju u 60tima.
  I dobro je netko komentirao da je najveća razlika između bl Stepinca i Kaptolaša što ovi potonji nemaju hrabrosti.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Žive u strahu.... Nisu naši biskupi/svećenici glupani i još većina spada u prijelaznu generaciju kojoj nije potpuno ispran mozak. Uvijek si kažem ako sam ja shvatio neke stvari o Vjeri, e pa onda oni sigurno znaju 100 puta više. Mnogi od njih su vrhunski obrazovani s ogromnim iskustvom, ali šute, žive u svom komforu i boje se govoriti. Jedino mi nije jasno čega konkretno se toliko boje.. Volio bi da mi netko upućeniji to objasni. U čemu je fora? strah za egzistenciju? strah od hijerarhije? politike? Vjernika? Gubitka vjernika? Medija?

   Izbriši
  2. Zar vas nije sram rasisticki karakterizirati svecenika.Pristojnije bi bilo i ljudski a i krscanski da ste tamo vec zapamtili ime svecenika koji je sluzio sv.Misu.Svecenika vlc.Odilona kojeg poznaje cjela Hrvatska.Vi ste toliko pokvareno sada napisali ovaj clanak kojem nije bii cilj nista drugu nego promovirati a vidi se to i iz vaseg slogana,ideje propalog sustava propale tzv.drzave utemeljene na rasnim zakonima cijeg kratko vjekog Bogu hvala rezima jos i danas kao narod tu mrlju nosimo na sebi i cijih se sotonskh ideja i danas neki u svojim glavama nemogu osloboditi.Ili se pravite lud da neznate tko je taj svecenik koji je sluzio sv.Misu u Remetama ili vi spavate i mastate o nekom nepostojecem svjetu a samo vama prihvatljivom.Bojim se da neznate ni ime zagrebackog nadbiskupa?

   Izbriši
  3. Molim vas da se drzite teme, ne zanimaju me rasprave o tome da li je "za Boga spremni" jer podsjeca na "za dom spremni" lose ili ne.
   Takodjer, ne vidim sto je samo po sebi lose za reci crnac svecenik ako covjek ne zna njegovo ime.

   Imate na internetu dovoljno drugih mjesta za ovakve rasprave.

   Izbriši
  4. Bogoslov, zašto javno iznosite ime Odilona? Vrlo dobro znamo tko je on i što je napravio u Corpusu. Nisam za to da se blati njegovo ime već oni koji znaju da to nije dobro radije neka izaberu za sebe ono što je dobro za spas njihove duše. Ista stvar se ponavlja samo prozivanje i etiketiranje umjesto biranja onoga što je za svaku osobu dobro ponaosob. Smatram da za spas duše nije dobro negativno iznositi imena osim ako je to nešto bum na medijima što u ovom slučaju nije. Pokoj duši vlč. Crnjcu jer u njegovo vrijeme je bilo još ok koliko može biti.
   JM

   Izbriši
 6. J as Jacob, najprije strah od gubitka egzistencije odnosno prihoda. Gubitak vjere u Providnost što ne bi trebalo biti u nikoga od vjernika, a kamoli pastira. No eto ljudski faktor.
  Nažalost naši pastiri s Kaptola su naviknuti na udobnost.
  Ima nečega dobrog u tome što se događa oko (za mene, a vjerujem i za dosta nas svetog) Stepinca, a to je da je ta situacija vjerujem probudila dosta osoba i može ih još više probuditi. Sam Stepinac za svoga života je rekao da se u ljubavi prema svome rodu odnosno Hrvatima ne da natkriliti od nikoga. Za mene to znači da i ova situacija poziva na to da shvatimo kakve pastire imamo i što da od srca slijedimo. Ima jedna istinit priča jedne časne koju osobno znam, a koja sad ima preko 60 godina života... Iako je bila rimokatolkinja sam Stepinac joj je rekao da ode u Red sv. Bazilija (S. Alojzija), grkokatolike. Meni to ponovo i ponovo govori kroz razne situacije i događaje da jedino Krista treba slijediti i tako se izgrađivati kroz svetost tradicije. Molimo za pastire.
  JM

  OdgovoriIzbriši
 7. Prilika je da nasem Uzoritom gospodinu kardinalu Josipu Bozanicu cestitamo Imendan i jos jednom zahvalimo za ocinsku skrb i brigu za sve sto je cinio i cini da se vjernicima koji zivimo tradiciju i obdrzavamo tridentinski oblik sv.Mise zahvalimo na svakoj brizi i pomoci.Ne skrivajuci zelju jednom da dozivimo da naš nadbiskup sluzi jednu sv.Misu ili barem na toj sv.Misi odrzi nam homiliju.Nas kardinal Josip na neki nacin povezan je s nama u tradiciji jer dok je zivio u nadbiskupskom dvoru svako je jutro u biskupskoj kapeli sv.Stjepana sluzio sv.Misu Ad Orientem.Uzoriti nas Kardinale klicemo ti NA MNOGAJA LJETA!!!

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Daj Luka prijatelju molim te, kakvo ti je ovo udvorništvo i servilnost? Kakva 'zahvala'? - što je preko Ecclesia Dei bio prisiljen odobriti tlm u Martinu, nakon što nije htio dati od dobre volje? Ili nakon što nije htio nakon smrti vlč. Vitkovića odobriti drugog svećenika za tlm (2 godine?)? (nego ga je tek pojava 'strašnih' fsspx nagnala da ga odobri, ne bi li neutralizirao utjecaj i širenje te 'sekte'). A to što je služio ad orientem novus ordo (!) je možda posljedica toga što u kapeli sv. Stjepana novus ordo stola ni nema (nekad ih ipak nisu stavljali zbog skučenosti) - ovo da ga nema nagađam, jer ne znam. Slično kao kad Opus Dei svećenici služe ad orientem, ali novus ordo - to nije Tradicija. "Nije zlato sve što sija", pa nije u redu da natežeš. poz

   Izbriši
  2. Rolf jeste blizi Uzoritom od mene?Niste sigurno,niste vjerujte mi inace nebi tako napadao Kardinala.Ruku dajem ako je nas Nadbiskup od pocetka uopce bio upucen u sve to ali kad je do njega i doslo Ordinarij je to odmah i poceo rijesavati sto rezultat toga jest da danas imadete i tridentinu legalno i svecenika i crkvu za sv.obrede a sve prema odredbama Rimokatolicke Crkve,tocnije Ordinarijata Nadbiskupskog Duhovnog Stola.Prema tome velika hvala Kardinalu Josipu Bozaniću,nadbiskupu i metropoliti zagrebackome.A ti tomablizanac ne otvaraj vise ove teme davno i iscrpno izkomentirane na ovom blogu.I jos nesto neka se zna.Prec.Vitkovica su za neke stvari toliko zagnjavili neke osobe iz tih krugova oko odredjenih stvari da bi rado sve prepustio drugom sveceniku ali oni kojima je bilo ponudjeno svi su redom sami odbijali znajuci s kim ce sve u ovoj prici imati posla.Nitki nije ne upucen,sve se prati i sve se zna.

   Izbriši
  3. Super, naravno da nam je jako drago da se u jednoj crkvi u nasoj nadbiskupiji javno i redovito sluzi misa po pravom rimskom obredu. Prenesite izraze stovanja i pozdravite naseg nadbiskupa te recite da molimo da mu Gospodin dade mudrosti i odvaznosti bl. Alojzija Stepinca.

   Veseli me da i osobe od kardinalova povjerenja poput vas citaju i prate sto se dogadja jer onda mogu istinoljubivo prenijeti razlicite poglede i akcije, pa kardinal ne mora ovisiti eventualno o ne nuzno dobronamjernim izvjestajima iz tko zna koje ruke.

   Sto se tice gnjavaze, istina da ima ljudi koji su naporni, ali i njih treba prihvatiti u krscanskom duhu sto ponekad znaci saslusati ih, a ponekad "blokirati" za njihovo dobro i dobro okoline. Tesko je uvijek procijeniti u takvim stvarima.

   Uglavnom nije tesko s nekim se sloziti ako nam stvari u kojima se slazemo predstavljaju vrlo malo u zivotu (npr. koji klub je bolji u sportu koji ne pratimo). Vjerojatno zato svecenici imaju "vise problema" s onima koje privlaci tradicionalna misa jer tim ljudima liturgija i nauk i vjera koji iza nje stoje ipak nesto znace.

   Izbriši
  4. Toma, a jesi se okolo naokolo "oprao", a i dalje smrdiš po sumporu.

   Izbriši
  5. Toma Blizanac Samo zamolite osobe iz vasih krugova,a vi tu imadete utjecaja,vas ljudi slusaju, neka se suzdrze kritizerstva upucene na adresu ovog Ordinarijata.Svaki Ordinarij ima svoj stil i nacin djelovanja i nemora uvjek i u svemu biti upucen.Poglavito za one stvari koje je povjerio drugima.Ponekad je mozda i potreban intervent ako neke stvari stoje u mjestu ali ako se i sporo rijesavaju treba imati strpljenja.U skorije vrijeme pokrecu se projekti i aktivnosti vezane uz obnovu prvostolnice i ocuvanje nadbiskupskog dvora.Katedrala je ogledalo grada.Lijepo bi bilo kada bi se vasi aktivisti medju prvima pokrenuli u konkretnim aktivnostima i sami motivirali druge time bi doslo do punog izricaja ljubav prema tradiciji i bastini!Lijep pozdrav!

   Izbriši
  6. Evo, pustio sam kritiku od Anonimnog cisto zato da oni koji kazu da pustam pohvale, a ne i kritike vide kakva je razina tih kritika. Nije cak ni duhovito.

   Izbriši
  7. @ Luka Mene zanima zašto po pitanju pastorala, dušebrižništva i propovjedi niste tako temeljiti kao što ste u postupanjima u skladu s mjerama koje vam je republika nametnula pritiskom? Bojite li se više Boga ili cezara? Narod sve više spoznaje odgovor na to pitanje od kada je nastupio korona i potres-lakmus test. Pokazali ste tko ste i pokazalo ste da dotada niste živili u istini, jer da ste živili istinu do tada onda bi se drugačije ponašali nakon testa odozgo.

   Vi bi htjeli sada da se tradicionalno usmjereni katolici uključe u obnovu Prvostolnice??? Dragi slijepče (ili suptilni zafrkantu) prvo vi obrežite svoja srca, i okrenite se za 180 stupnjeva, a onda cemo mi uplatiti kolko god treba. To vam je isto kao da sad HDZ ponovno pita dijasporu da šalje novac za oporavak gospodarstva nakon što su punili svoje džepove u 90tima od pomaganja dijaspore.

   Problem je kod vas što bi i ovce i novce (i da se tako nastavi do Sudnjeg dana) a nama koji zaista držimo do očuvanja prave vjere ne priznajete ni ovce, a tu i tamo nam još i nepravedno pripisujete i novce. Vi više ne vidite stvarnost kako ona zaista jest. Analogija sa oboljelima od šizofrenije. Problem je u vašoj glavi, a onda je problem iz glave krenuo u srca pa na kraju u dušu. Svojim mentalnim akrobacijama po pitanju naučavanja vjere i natopljenošću jeftinim božjim milosrđem stvorili ste jedan paralelni svijet i onda nakon nekoliko desetljećima takvog življenja kada se takva stvarnost u vama nataložila i stvrdnula utješena i ohrabrena istovjetnom okolinom u kojoj se nalazite i konformizmom, te naravno što je sve u bliskoj frekvenciji s duhom ovoga svijeta (zbog čega i od tog duha imate nevidljivu podršku i utjehu) nama tu pokušavate nametnuti. Vidite, onaj tko je u istini on ne nameće drugima da tako misli ili živi, ali iz vaših komentara se osjeti nametanje.


   Vi kritizirate one koji u vama primijete devijacije na način da ih etiketirate kao kritizere. Očito imate značajan pad vjernika pa onda ovdje pokušavate upijati energiju i opravdavati svoje postojanje, stoga kad ste već tako mali, bolje bi vam bilo da ili ostanete još uvijek malen ispod zvijezda i dalje u svom okruženju ili lupnite šakom o stol tijekom propovjedi (između ostalog u vezi obmane koja vlada u cijelom svijetu na ugrozu slobode čovjeka i njegove duše - a za to ne morate biti katolik ni bilo koji drugi vjernik da bi spoznali) već jednom pa onda ovdje dođite.

   Izbriši
  8. Kažu korisnije je primati kritike nego li pohvale. Iako su pohvale ponekad potrebne kao vjetar u leđa. Također isto vrijedi ono dobro što nervira ili odbija osobu kod druge osobe tu osobinu posjeduje sama ta osoba koju to nervira samo je lakše prebaciti na drugoga već se suočiti s tim kod sebe. Projekcija, np. S toga ta osoba prikazuje sebe, a ne tebe. Dno dna je ovako se izražavati, a vjerujem da postoji još i gorih komentara.
   MN

   Izbriši
  9. Luka, necu nista brisati. Ovaj put vam nisam objavio komentar jer ste zamolili.

   Izbriši
  10. Luka,

   "Rolf jeste blizi Uzoritom od mene?Niste sigurno,niste vjerujte mi inace nebi tako napadao Kardinala.Ruku dajem ako je nas Nadbiskup od pocetka uopce bio upucen u sve to ali kad je do njega i doslo Ordinarij je to odmah i poceo rijesavati "

   prvo isprika, izgleda da sam pomješao dvojicu Luka, no nije presudno za moj komentar, ostajem pri njemu. Ovdje gore ste bjelodano sami pokazali da:

   1. Netko se među vama izgleda drži kao nedodirljivi feudalac, a netko kao udvornički puzavac koji neke informacije ne želi prenositi Uzoritom misleći da mu time čini neku uslugu neuznemiravanja, negnjavljenja ili sl, ili skuplja za sebe kod njega poene uslužnosti, diskrecije, poniznosti - ili nešto slično što si je sam umislio da čini.

   2. Ordinarijatu je tlm sasvim nebitna, na začelju sekundariteta, jer je imenovanje novog tlm svećenika nakon smrti preč. Vitkovića potrajalo 2 godine

   3. Ordinarijat je jedan oteščali birokratski pogon i stroj gdje je pravodobni protok informacija zagušen a riješavanje upita vjernika ili tekućih problema osujećeno, odnemareno ili sasvim suspendirano.

   Zaključak: Vaša retorika je poslovično ultramontanistička, ne zanima vas dušebrižništvo i "ogledala" vjere duša, nego kulturni identitet "ogledalo"grada, zidanja novih rugoba betonskih crkava u koje će doći 15 baka, građevinarstvo općenito - tehnički poslovi i projekti, jer prave pastoralne dušebrižničke, evangelizacijske zadatke i poslanja, niste u stanju i volji (!) sprovesti.

   Izbriši
  11. Rolf Nemojte mladicu tako udarat na svoje.Pustite vi one koji za to imaju mandat da rade savjesno kao i do sada.Nek se svatko bavi sobom i svojim poslanjem.Upiruci prstom negativnostima prema drugome sve se to odbija od osobe kojoj je upuceno i vraca se nama koji smo tako nastupili.Nedjelja je dan za rasterecenje od svega i misli usmjeriti na svoje bliznje.Ostanite u miru.

   Izbriši
 8. Ja mislim i osjecam da je blazeni mucenik Miroslav Bulesic naj veci u nasem narodu jer je svoj zivot direktno izlozio pogibelji i on je najveci mucenik.Cast blazenom kard.Stepencu ali Miroslav Bulesic nije imao nikakvu moc ni vlast,nije bio u hijerarhiji visoko pozicioniran niti ga je itko mogao zastititi,niti se petljao u politiku,samo i jedino ono cime se rimokatolicki svecenik moze baviti a to je duhovnooscu privoditi ljude k Bogu.Stojim iza ovih stavova cvrsto i nepokolebljivo!

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Meni je bl. Bulešić izuzetno drag i drago mi je da ga se spominje. Međutim, ne bih išao uspoređivati svece u stilu “tko je više svet” - dragi Bog je svakoga od njih postavio u određenu službu i oni su taj poziv prihvatili i ostali vjerni do kraja.

   Nik

   Izbriši
 9. Ova obrusavanja na najvise institucije Crkve ozbiljno zabrinjava.Ne toliko otrovne strelice nego psiha ovih koji napadaju,ne prepoznajem krscanske ljubavi a ni naj manje solidarnosti sa hijerarhijom.Tako je to kod nas,svi su dobri dok te ne pitaju nista ali kad te netko pita kako stojis sa novcanikom odmah sljedi paljba...Takvi su neki nasi dusebrznicki tradi.vjernici.Dok Crkva daje sve je dobro a kad treba se zauzeti i dati nesto e onda udri...Pa kad se nema o cemu friskomu,udri onda od prije pet,sest godina i vise unazad...iznesi prljavo rublje odavno vec izneseno i sto puta jos uprljano...Ali samo udri...mlati praznu slamu...Tako se ne ponasaju cak ni lefebrovci,aki nista,imaju stila i dostojanstva.

  OdgovoriIzbriši
 10. Evo koliko je Kaptol pošten i dobronamjeran prema sv.vječnim misama. Nisu objavili kad je Tradicionalna misa. Glavno da poštuju svetogrdno primanje Hostije na ruke gdje osoba gubi milost zbog svetogrđa. https://www.bitno.net/vijesti/kaptol-objavio-raspored-misa-i-ispovijedanja-u-crkvama-u-sredistu-zagreba/
  MN

  OdgovoriIzbriši
 11. Zanimljivi dani... Porfirije nam šalje poruke o "problematičnim" pismima nadbiskupa Stepinca papi Piu XII., čujem(nisam gledao, nemam želudac) da nas Ivo Gold upozorava da se maknemo od Stepinca (i tuđmana), vojska pro lgbt svećenika urla neposlušnost Rimu zbog zabrana blagoslova lgbt parova, hrvatski katolički biskup kod (navodno) masona(berlin loža) ide u emisiju.... Za svakog po nešto...

  OdgovoriIzbriši
 12. Zanimljivo kako neki mrze Stepinca i još vele kako ih nije briga što drugi misle o tome. Mrze Stepinca ali i papu Pija XII. Mrze Stepinca radi ljubavi i težnji da imamo svoju državu i radi vjernosti KC. Zato mrze i pokojnog Tuđmana koji je Hrvatsku stvorio.
  Koliko je Židova i Srba Stepinac spasio samo Bog zna. Nije dobio zasluženu nagradu pravednika medu narodima kao ni papa Pio XII kojeg će Srbi i Židovi uvijek mrziti bez obzira što su činili dobro i dobrom težili.
  Ne vjerujem da bude ovaj papa kanonizirao Stepinca. Njemu je više stalo do dodvoravanja hereticima i veličanja velikih srpskih patrijarha nego da bude uz mali vjerni hrvatski narod. Jel to poradi naivnosti pošto srbendare su u stanju zavesti i laž pretvoriti u istinu opetovanim laganiju. Vjerujem da je sam papa Franjo obećao da neće proglasiti svetim Stepinca jer vidim da ga Srbi vole, da su mirni jer da je suprotno drugačije bi patrijarh Porfirije govorio.
  Tek neki drugi budući papa bude Stepinca proglasio svetim, potom će brzo i Pio XII postati blaženi.
  Treba skinuti veo obmane sa ta dva prava katolika.
  Daj Bože da tako bude.

  Billy

  OdgovoriIzbriši
 13. Billy Ne guraj politiku ovamo i ne vrsi politicku kampanju pred izbore...Crkva ne poznaje nacionalizam....to sto ti ljubis zadrzi za sebe...koga briga za Tudjmana i 200 bogatih obitelji

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ne guram ovdje politiku. Nacionalizam može biti domoljublje, a ne nužno šovinizam.
   Hvala Mateu na pojašnjenju.

   Billy

   Izbriši
  2. "Billy",

   Nacionalizam nema veze s domoljubljem. Nije domoljublje nego nacionalizam (iliti šovinizam, ako hoćete) zvati Srbe "srbendare" (i to malim slovom) i sve Srbe okarakterizirati da mrze ovog ili onog i sl. To nije ništa bolje od onog kad srpski nacionalisti za sve Hrvate kažu da su ustaše i da mrze Srbe.

   Zlatno pravilo, koje nas je Gospodin naučio, je (ne) činiti (željeti, misliti, govoriti o) drugom što (ne) bi željeli da on čini nama.

   Izbriši
  3. Mateo itekako nacionalizam ima veze sa domoljubljem.
   Prvo pročitaj
   https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=42695

   Pojam "nacionalizam" se u jeziku koristi u pozitivnom, i u negativnom smislu:

   u pozitivnom smislu nacionalizam je isto što i domoljublje (patriotizam), te je taj pojam u europskom 18. i 19. stoljeću imao uglavnom pozitivno političko, moralno i civilizacijsko značenje, jer nacije i nacionalizmi nastaju rušenjem dogmi o svetosti careva, kraljeva i dinastija.[1] Ovdje prepoznajemo činjenicu da se ideja nacionalizma nastavlja na etnički (narodni) identitet - osobinu koja je toliko uobičajena u ljudskom rodu da uopće ne postoji povijesno sjećanje na vrijeme u kojem ljudi sebe nisu doživljavali kao pripadnike nekog naroda,
   u negativnom smislu nacionalizam se poistovjećuje sa šovinizmom prema nepripadnicima vlastite nacije. Ovdje prepoznajemo činjenicu da su pronositelji nacionalističkih ideja prečesto pribjegavali gradnjama negativnih stereotipa o drugim narodima, kako bi motivirali pripadnike vlastitog naroda na okupljanja radi zaštite od stvarne ili zamišljene opasnosti od agresivnosti drugih naroda.
   Nacionalisti smatraju da je za narode razvoj vlastite individualnosti - putem neovisnosti - ispravniji i produktivniji od razvijanja raznih međunarodnih asocijacija i višenacionalnih država.

   Pravo svake nacije na suverenu državu priznato je u međunarodnom pravu (članci 1 i 55 Povelje Ujedinjenih naroda).
   Mo

   Pitanje je za tebe možeš li ljubiti bližnjega svoga ako ne ljubiš svoj narod?

   Nacionalizam koji sam ja spomenuo je onaj pozitivan. Ti si to okrenuo naopako i izvrnuti moj iskaz kao što davao izvrće. U biti budu ponizniji.
   Nigdje nisam Srbe spomenuo niti ikoga vređao.
   Zlatno pravilo je voli svoje da bi mogao voljeti drugoga jer zašto ti meni tupiš nešto što nisam napisao?
   Ili jednostavno još neznaš što je nacionalizam. E pa nauči. Imaš priliku.

   Billy

   Izbriši
  4. "Vređao" si ti i spominjao, kao što se vidi gore. Možda misliš da ljudi na ovom blogu ne znaju čitati.

   Niti priznajem niti me zanima tzv. moderna politička teorija. Što god proizlazi iz Franc. revolucije ili od pomračenja koje zovu "prosvjetiteljstvo" je naopako, uklj. nacionalizam.

   P.S. I sama ta enciklopedijska natuknica opisuje nacionalizam kao negativan i izričito odbacuje podjelu na "dobri" i "loši" nacionalizam.

   Izbriši
 14. Billy Ako nisi nadisao vec vise te nacinalizme i takve ogranicenosti uma onda ti ne zivis u slobodi djece Bozje...Onda je tebi svijet,taj univerzalni svijet kojeg je Bog stvorio ne ogranicavajuci covjeku i ne odredjujuci mu drugi identitet osim Bozjeg totalno ogranicen ljudskom umotvorinom pojma drzava,nacija....Ma covjece okreni se prirodi i zivi kopaktan sa svim zivim bicima i stvorenjima koje je Bog stvorio...Sve drugo sto je covjek izmislio svrha je i razlog odredjenim grupacijama i interesima a ti nebudi ogranicen njihovim interesima i granicama neo ziveci Bozje zapovjedi budi slobodan,budi slobodan,neopterecen prosloscu sada zivi i idi prema buducnosti...

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Vidi ti našeg Rousseaua i Johna Lennona u isto vrijeme.

   Izbriši
  2. Narodi nisu "ljudska umotvorina", "ograničenost uma" i sl. Bog je stvorio narode (pročitajte Pon. Zak. 26:18-19, zatim pogl. 10 Postanka, ali ne moderni prijevod jer nije pouzdan, nego neki stariji prijevod, zatim pogl. 17, i tražite gdje se spominje riječ "narod"), među ostalim i hebrejski narod, posebno ga nadario i izabrao da se u njemu rodi Spasitelj. Iako je većina Židova odbacila Spasitelja i time prekršila Savez, mi očekujemo njihovo obraćenje prije kraja svijeta.
   Bog narodima i državama određuje i posebne zaštitnike i anđele čuvare (npr. u Ukazanjima u Fatimi se ukazao i anđeo čuvar Portugala). Kršćani su dužni ljubiti svoj narod i domovinu i moliti za njih. To možete čuti i pročitati u tradicionalnim propovijedima i izvorima.

   Ali se treba čuvati nacionalizma, jer se on uvijek gradi na nepravdi, grabežljivosti i mržnji, i kao alat koristi laž i propagandu (kao i svaka lažna ideologija). Poradi širenja nacionalnog teritorija (glavna ambicija nacionalizma), susjedna država tj. narod se tretira prvo kao manje vrijedan (da bi se opravdalo širenje na njegov teritorij), zatim kao zapreka (koju treba prevladati da bi se došlo do cilja), te naposljetku kao predmet mržnje kojeg se hoće uništiti (jer stoji na putu ostvarenju ambicija).
   Ta mržnja zatim postaje gorivo kojim se potpiruje i širi nacionalizam (kao požar). Očituje se u vrijeđanju, pogrdnim nazivima, neprijateljskom stavu i djelima protiv nekog naroda. Ta mržnja ujedno zamagljuje um i udaljava čovjeka od Boga, koji je i Ljubav i Istina.

   Moram ispraviti nešto iz članka, jer nije utemeljeno na istini nego na propagandi koje autor tih riječi vjerojatno nije bio svjestan (jer je to vrijeme bilo time zasićeno). Nije postojala (Kneževina) "Posavska Hrvatska", postojala je Kneževina Donja Panonija, tj. Slavonija, u kojoj se hrv. ime pojavljuje tek u 16. st. premještanjem institucija i stanovništva iz Dalmacije na sjever poradi tur. osvajanja (npr. jezik se zvao slovenski, od Slovenje). Do 18. st. ime Slavonija se odnosilo na današnju Središnju Hrvatsku (gornja granica Kraljevine Hrvatske je do sred. 17. st. bila Kupa, a zatim Sava), da bi iza oslobađanja istočnog teritorija od Osmanlija dotadašnja Kr. Slavonija postala Kr. Hrvatska, a novooslobođeni teritorij se nazvao Kr. Slavonija.
   Također ni u Bosanskom Kraljevstvu ni Dubrovačkoj Republici nije bilo hrvatskog imena (osim u ponekom izoliranom slučaju, npr. u imenu Hrvoje Vukčić Hrvatinić) sve do 19. stoljeća, kad nacionalistička propaganda da katolik=Hrvat (iskorištavanje vjere u svrhu širenja nacionalnog teritorija, što je prvo počeo srpski nacionalizam) nailazi i na otpor, u Bosni franjevaca, u Dubrovniku srbokatoličkog pokreta, među kojima i istaknutih pripadnika klera.

   Nacionalistička presezanja na Balkanu su dovela do ideja o osvajanju ili podjeli BiH, što je rezultiralo ratovima (uklj. i 1. svj. rat) i posijalo sjeme za, ne daj Bože, buduće ratove (jer hrvatski i srpski nacionalisti još sanjaju hrv. odn. srp. Bosnu), zatim brojnim žrtvama i opterećenom i zatrovanom okolinom za njezin narod, koji je poradi nacionalizma postao 3 naroda (od kojih 2 imaju odanost prema dr. državi) koji se međusobno ne podnose (a imaju isti jezik, istu krv i često ista prezimena), 2 države, 3 glavna grada (1 neslužbeni), od kojih su 2 podijeljena. To dovodi do pojava kao što su navijanje protiv vlastite države, odbijanje simbola svoje države (zato BiH ima umjetnu, tuđu zastavu i grb umjesto svoje povijesne, kraljevske, koja je puno ljepša i kojom se može ponositi) i preferiranje interesa dr. države nauštrb vlastite. Takvih apsurda ima samo na Balkanu, i to su gorki plodovi nacionalizma, koji nijedan narod nije usrećio nego mu je donio samo štetu.

   Izbriši
  3. Ne komentiram često na ovom, poštovanom blogu Tome i Marka blizanaca, ali sad ću komentirati zbog velike greške koju vidim kod gornjeg komentara. Mateo, iako Vas poštujem i cijenim kao sedevakantista, što sam i ja sam, moram reći da imate loš i neistinit pogled na hercegbosanske i dubrovačke Hrvate, što vam ne služi na čast i ponos. Nije nimalo istina da u Bosanskom kraljevstvu i u Dubrovačkoj republici nije bilo hrv. imena do 19.st., ta na kartama se Bosanska krajina nazivala još od početka 17. pa sve do 19.st. Turskom Hrvatskom(link:https://hr.wikipedia.org/wiki/Turska_Hrvatska), Bihać je jedno vrijeme bio glavni grad Hrvatske(do 1592., sumnjam da ne znate za to, link:https://hemu.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5325), a u Herceg-Bosni jedino Hrvati i muslimani govore štokavicom ikavicom(koja je na Balkanu isključivo hrvatska, Srbi ju govore samo tamo gdje su u okružju Hrvata i muslimana, kao npr. na Kupresu i u livanjskom polju), a na kraju krajeva, kad već spominjete Hrvatsko kraljevstvo, BiH je bila u sastavu Tomislavovog, a još i više Hrv. kraljevstva Petra Krešimira IV. i to do Drine(https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Kre%C5%A1imir_IV_of_Croatia#/media/File:Croatia_Kresimir_IV._map.PNG). Također, evo što Evlija Čelebija kaže o "Bošnjacima":"Što se tiče plemena Hrvata, koji se pripisuje rijeci Bosni, njihov se značaj odrazuje u veseloj naravi; oni su po Bosni poznati i po tekućoj rijeci prozvati. Duša im je čista, a lice svijetlo; većinom su stasiti i prostodušni; njihovi likovi kao značajevi naginju pravednosti. Golobradi mladići i lijepi momci poznati su (na daleko) po pokrajinama radi naočitosti i ponositosti, a daroviti spisatelji kao umni i misaoni ljudi. Uzrok je ovo, što je Bog - koji se uzvisuje i uzdiže - u osmanlijskoj državi podigao vrijednost tomu hvaljenom narodu dostojanstvom i čast njihove sreće uzvisio kao visoki uzrast i poletnu dušu, jer se među njima nasilnika malo nalazi. Većina onih, koji su došli do visokih položaja (u državi) odlikuje se velikodušjem to jest čašću i ponosom; malo ih je, koji su tjesnogrudni, zavidni i pohlepni. Neustrašivi su u boju i na mejdanu, a u društvu, gdje se uživa i pije, prostudušni. Obično su prijazni, dobroćudni i ljubazni. Osobito se odlikuje ovo odlično pleme vanrednom ljepotom i iznimnim uzrastom... Bez sumnje Bošnjaci, koji se pribrajaju hrvatskom narodu, odlikuju se kao prosti vojnici dobrotom i pobožnosti, kao age i zapovjednici obrazovanošću i vrlinom; ako dođu do časti velikih vezira u upravi su dobroćudni, ponosni i pravedni, da ih velikaši hvale i odlični umnici slave" Osim toga, u narodnoj uspomeni hercegbosanskih Hrvata je sačuvano hrvatstvo i znanje da su Hrvati, pa su tako Hercegovci zap. Hercegovinu oko Brotnja nazivali u starini Starom Hrvatskom, a imaju u narodnoj predaji i priče o kralju Tomislavu i Petru Krešimiru IV. (https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=177492). Evo, ovdje je čitav niz dokaza za hrvatstvo Herceg-Bosne još prije 19.st.:https://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatsko_ime_u_Bosni_i_Hercegovini). Kako itko nakon ovih dokaza može besramno lagati da u Herceg-Bosni ne žive Hrvati i da nije hrvatska?! Također, mnogi dubrovački pisci i znameniti ljudi su se Hrvatima izjašnjavali, poput Vetranovića, Ruđera Boškovića i drugih, dok su po Vama Dubrovčani Srbi katolici(ako spominjete umjetni, nikad od naroda i običnog klera podržani srbokatolički pokret?)?! Može vas što se toga tiče biti sram. Ono što nije hrvatsko a hrv. nacionalisti znaju prisvajati je Srijem i Bačka u Vojvodini, to je mađarsko, a sada srpsko, ali Herceg-Bosna i Dubrovnik su stoljećima hrvatski i teško radi protiv hrvatstva onaj koji ih oduzima od matice zemlje kao djecu od svoje majke(i vi, ako ste Hrvat uopće). Ali ipak, pohvalit ću Vas da zbilja dobro poznajete tradicionalni katolicizam i da uvijek imate dobre argumente za tradicionalizam i sedevakantizam.

   Izbriši
  4. O ovakvim stvarima treba raspravljati što je više moguće nepristrano, a ne emocionalno, bez obzira što zaključak druge osobe smeta vašim osjećajima. Prije nego što drugoga pozivate na "sram", treba se zapitati bi li se trebao "sramiti" onaj koji brani samosvojnost jedne zemlje od onih koji joj je hoće oduzeti, ili bi se trebali "sramiti" oni koji je hoće oduzeti (samo što nacionalistička ideologija nema srama)?

   1. Bihać i okolno područje su do Osmanlija pripadali ne Bosni nego Hrvatskoj, to nitko ne spori. Međutim, više nisu dio hrvatske nacije kao što ni npr. Baranja više nije dio mađarske nacije (kojoj je pripadala do iza 1. svj. rata), ili kao što Slovenija više nije dio njemačke nacije (u kojoj je bila također do iza 1. svjetskog rata jer je bila pokrajina Austrije). Taj dio oko Bihaća već dugo stoljeća je u mirnom posjedu Bosne i ne bih dao za pravo Hrvatskoj da poradi toga remeti mir i objavljuje rat (jer bi jedino tako eventualno mogla doći do tog teritorija, kojeg se Bosna ne bi svojevoljno odrekla).
   2. Bosna je jedno vrijeme bila pod Hrvatskim Kraljevstvom, kao što je bila i u sastavu Dukljanskog te Srpskog Kraljevstva. Je li to znači da je Bosna hrvatska, crnogorska ili srpska (ili bosanska, što nacionalistima ni ne padne na pamet), ili mislite da je susjedi trebaju raskomadati kao bijesni psi koji se bore oko komada mesa? Portugal je dugo bio pod španjolskom vlasti. Je li to znači da je Portugal španjolski? Valjda vam je jasno da kad država jednom postane slobodna i priznata njezini bivši gospodari ne mogu na nju polagati pravo.
   3. Evlija Čelebija i njegov putopis se općenito ne smatra povijesno pouzdanim izvorom, pogotovo oko za njega udaljenih krajeva, i sklon je miješanju istine i fikcije. Tadašnji putopisci često griješe i miješaju nazive.
   4. Je li ili nije lokalno stanovništvo krajnji dio BiH smješten uz Hrvatsku zvalo "Stara Hrvatska" (što hoće reći da je to nekad bilo dio Hrvatske, kao što i jest), a jedan anegdotalni izvor nije dovoljan, nije dokaz da se tamošnje stanovništvo nacionalno izjašnjavalo kao Hrvati, samo bi mogao biti dokaz da su bili svjesni da je taj dio nekad pripadao Hrvatskoj.
   5. Zadnji link s wikipedije koji navodite je ogromni propagandni i tendenciozni članak (za domaću upotrebu - nema ga na dr. jezicima), što se vidi ne samo po stilu nego i argumentima (npr. više puta kao dokaz za hrvatstvo Bosne navodi činjenicu da je Bosna bila vazal Ugarskog Kraljevstva), koji svom silom i ne štedeći pristranosti nastoji dokazati da Bosna nije ni srpska, ali niti bosanska, nego hrvatska. Spominje i mitsku "Crvenu Hrvatsku", ali prešućuje da car Porfirogenet (koji se smatra pouzdanim izvorom) piše da su sve krajeve južno od Omiša naselili Srbi (ali ga zato u članku ne propušta optužiti za "podsvijesne simpatije prema Srbima" - eto, ima nešto i za nasmijati se). Kolika je razina članka vidi se npr. da kao dokaz da Bosanci nisu Srbi tumači da se inače bosanski ban i velikaši ne bi suprotstavljali srpskom kralju (ili caru) Dušanu kad im je htio zauzeti zemlju (i završava misao svrstavanjem Bosanaca u hrvatski narod jer su priznavali vlast ugarskog kralja, kao i Hrvati). Ima tu svega, klasična nacionalistička propaganda. Ondje gdje u izvoru piše iliričke ili slovinske zemlje i narod, to stavlja u navodnike i proglašava hrvatskim (za naziv slovinski-slavenski čak kaže da se nije koristio za Srbe). Ide ispravljati i fra Matiju Divkovića da je pogriješio što je u djelu nazvao nazvao ćirilicu "srpska slova". Učenost se vidi po tom što autor članka Ston iz 18. st. smješta u Hercegovinu. Nabrojio sam u cijelom članku samo 4 bosanska izvora kojima se pripisuje da su se identificirali s hrvatskim narodom ili jezikom (daje još nekoliko koji su bili samo porijeklom iz Bosne, ili koji su napustili Bosnu i pisali iz Hrvatske), od kojih samo jednoga citira, a za još jednog daje ime djela. Kao što sam napisao u prošlom komentaru, postoje iznimke, ali su malobrojne (a iznimka potvrđuje da je pravilo nešto drugo).
   (nastavak u idućem komentaru)

   Izbriši
  5. 6. Sâma činjenica da je Bosna izvan hrvatske države više od devet stoljeća trebala bi vam biti dostatan dokaz da ne može biti hrvatska. Hoćemo li se toliko vraćati u prošlost za svaku europsku državu ili su Balkanci vredniji od drugih?
   7. Koliko mi je poznato, samo su se 4 dubrovačka pisca iz vremena Dubrovačke Republike identificirala s hrvatskim jezikom ili narodom, od kojih je autor gorespomenutog članka jednog netočno svrstao u Hercegovce. Vetrani je među njima, ali Bošković nije. Postoji međutim i više zapisa gdje Dubrovčani svoj jezik nazivaju srpskim, pa tako nacionalistička propaganda s hrvatske strane ističe jedne, a sa srpske druge, a obje šute i obje čak lažu o onoj grupi primjera koji im ne odgovaraju.
   8. Ja nisam rekao da su Dubrovčani Srbi katolici nego sam spomenuo taj pokret kao primjer otpora djelovanju hrvatskih nacionalista tog vremena. Tom pokretu je pripadao veći broj tzv. inteligencije i pripadnika dubrovačke vlastele.
   9. Srijem jest bio hrvatski (slična situacija kao s Bihaćem), Bačka nije.

   Pomaknimo malo situaciju s Balkana u nešto zdravije krajeve (što se tiče nacionalizma) pa će možda stvar biti jasnija. Zamislimo da ove riječi izgovori španjolski nacionalist: "Portugal je u davnini bio španjolski. Portugalski jezik je samo dijalekt španjolskog jezika (kao galicijski). Našao sam pet portugalskih pisaca prije 300 godina koji kažu da su Španjolci ili da pišu španjolski. To je dokaz da Portugal pripada španjolskom narodu i treba ga vratiti matici zemlji."
   Pa vi recite da je to zdravo i pošteno.

   Izbriši
  6. Mogu zamisliti beogradski dvor 1918. kako raspravlja o tome da već više od 300 godina sve južno od Velebita nije Trojedna Kraljevina (pretpostavljam od pogibije Petra Kružića tamo još 1537.). Što je bilo u doba Trpimirove dinastije i Ludovika Anžuvinca nije bitno. Dakle, Dalmacija treba biti samostalna (za početak...). Kad su uvedene banovine bile su Savska i Primorska. U konačnici, i HSS i KPJ su smatrali da Split treba ići Zagrebu. Budući da je KPJ izašao kao ratni pobjednik, a namjesnik Pavle Karađorđević odobrio stvaranje Banovine Hrvatske 1939. nije bilo legitimiteta sa bilo kakvu drugu odluku 1945. Ali samo 25 godina prije je bilo. Itekako.
   Filip II. je postao vladar personalne unije Kastilije, Aragona, Napulja itd. i Portugala. Postao kralj Portugala, kao jedan od pretendenata, unuk Manuela I., ali snagom svog oružje i moćne vojske na čelu s vojvodom od Albe. Na kovanicama se pretenciozno i opasno nazivao Rex Hispaniae. De iure ujedinjena Španjolska postoji tek od početka 18. stoljeća (gotovo istodobno Engleska i Škotska).

   Izbriši
  7. A kolika bi trebala biti Hrvatska po Vama, od Klisa do Karlovca?! Istru bi "trebali vratiti" Talijanima, kao i Baranju Mađarima, Dubrovniku dati samostalnost i ni slučajno ni primisliti da zap. Hercegovinu sa 90% hrv. stanovništva pripojimo Hrvatskoj? Inače, ako niste znali, i austr. nadvojvoda Franz-Ferdinand kojeg vjerujem podržavate(kao i ja) je htio napraviti južnoslavensku jedinicu u AU, a Hrvatskoj bi pripojio Bih, jeste li vi onda protiv toga? Ako jeste, onda to pokazuje da niste domoljub, i da ste pod utjecajem srpske i muslimanske("bosanske", a "Bosanci" su dobili ime po Bosni, a ne obratno)propagande.

   Izbriši
  8. M.B.,

   Govorio sam o Portugalu prije samostalnog kraljevstva, dok je još bio dio španjolskih kraljevstava Asturije i Leon (odprilike u vrijeme hrv. narodnih vladara).

   Nije točno to oko Trojedne Kraljevine, jer je Dalmacija bila njezin službeni dio opet barem od 19. stoljeća. Dalmacija nikad nije bila neovisna država (možda kratko prije Slavena, ali to ne znamo pouzdano), tako da nema državno pravo bez Hrvatske i Slavonije, kao što ni Slavonija nema državno pravo bez Dalmacije i Hrvatske.
   Što su prva ili druga Jugoslavija proglašavale je nevažno jer su bile nelegitimne, kao i njihovi vladari. Tadašnji kralj Dalmacije, Hrvatske i Slavonije bio je Karlo IV. i kasnije Oto von Habsburg-Lothringen.

   Izbriši
  9. Pa nećemo valjda mi krojiti granice država. Nismo ni pape ni carevi. No nacionalisti upravo to žele činiti. Odakle vam pravo da, kao što kažete, pripojite zap. Hercegovinu (dio suverene i priznate države BiH) Hrvatskoj? Hoćete li reći da Hrvatska više vrijedi od BiH (pa se jednoj prava ne smiju gaziti, a drugoj smiju)? To bi bio klasični nacionalizam.

   Da je zakoniti vladar Trojedine Kraljevine, Bosanskog Kraljevstva i Vojvodstava Kranjske, Štajerske i Koruške te svoje teritorije htio spojiti u jednu južnoslavensku (ili ilirsku) jedinicu, to je njegovo pravo. Međutim, time ne bi niti Trojednoj Kraljevini niti Kraljevini Hrvatskoj pripojio Bosnu, nego bi sve (bez ukidanje ijedne) uključio u jednu jedinicu (kao što je npr. austrijski dio Monarhije uključivao i dvije kraljevine).

   Izbriši
  10. Nisu li Hrvatska i BiH (gdje su Hrvati bilo iz RH bilo iz BiH, a i Hercegovci) jedno srce i jedna duša figurativno rečeno?
   Ivan A

   Izbriši
  11. Mateo,
   ne, mi nismo carevi, mi smo po Vama isključivo "vierni kmetovi Presvietloga Visočanstva Cara i Kralja Habsburga". Kako možete biti tako smiješni da mi (Hrvati) ne bi mogli krojiti granice država. Pa neke su države imale zločinačka imperijalna carstva(poput Britanije) i nepravedno izrabljivali narode tuđih država i naroda(opet, Britanija u prvom redu, ali bi tu mogli ići i SAD u slučaju Filipina i Italija u slučaju Etiopije), činili genocide nad domicilnim stanovništvom i krali tuđe bogatstvo, a jedna mala Hrvatska po vama ne smije imati pravo da zaokruži svoj nacionalni teritorij zemljama koje joj povijesno i etnički pripadaju(Herceg-Bosna je bila u sastavu Hrvatske i kasnije pod Šubićima, dok Srpsko kraljevstvo koje spominjete nikad nije imalo cijelu Herceg-Bosnu, već samo jugoistočne dijelove). Uostalom, ako ste proučavali porijeklo hrv. stanovništva Herceg-Bosne, velik, velik dio stanovništva zap. Hercegovine baš kao i Tropolja(Livno, Duvno, Kupres) potječe iz Dalmacije tj. avnojevske Hrvatske od 17.,18. i 19.st., kako to onda nisu Hrvati? Evo vam jedan link koji opisuje porijeklo stanovništva u samo dva sela u Herceg-Bosni, župi Grabovici(Tomislavgrad)i selu Miši(Livno): https://selomisi.com/zupa-grabovica/ , https://selomisi.com/danasnja-prezimena-u-misima/
   Ako ste primijetili, u selu Miši bar 89, 90% stanovništva starinom potječe iz Dalmacije, a neki su starosjedioci Livanjskog polja koje je bilo u staroj hrvatskoj državi Tomislava i Petra Krešimira Iv., dok i u drugom selu, Grabovici i okolnim selima značajan dio stanovništva dolazi iz Dalmacije. Imate djelo od Dedijera, "Hercegovina" gdje se pak govori o podrijetlu stanovništva zap. Hercegovine i velik broj rodova potječe iz Dalmacije(čitao sam to djelo, ima prezimena od Sinjske krajine, Imotskog, Vrgorca, pa tako piše da prezime Gojka Šuška,Šušak dolazi iz Imotske krajine a našao sam i da je selo Bijakovići dobilo ime po doseljenicima iz Biokova). Nisu to samo ljudi koji su se vratili iz Dalmacije nakon što su pobjegli od Turaka u Dalmaciju, ima i dosta rodova čije je doslovno podrijetlo iz Dalmacije, što nije ništa čudno, dvije hrvatske regije Dalmacija i Hercegovina su često zamjenjivale stanovništvo budući da je ono istog naroda (hrvatskog) i i ste svete vjere(kršćanske katoličke). Također, u Herceg-Bosni pričaju ikavicom jedino Hrvati i muslimani(Srbi rijetko), a ikavica je na Balkanu isključivo hrvatska. A što se tiče nacionalizma, nacionalizam je druga riječ za domoljublje, jedna lijepa i plemenita riječ kao i domoljublje.

   Izbriši
  12. Neki su bili kmetovi, drugi slobodni seljaci, zatim građanstvo, plemstvo - svakome svoje.

   Hvatate se za zadnju slamku ako mislite da zločini jednog čovjeka ili države (iako imati kolonijalno carstvo nije samo po sebi zločin, katoličke sile su za to dobile i papinsko dopuštenje, pod određenim uvjetima) daju pravo drugom čovjeku ili državi da čini isto. Ako netko krade, to ne znači da i vi smijete krasti.

   Nije točno da je Bosna bila dio Hrvatskog Kraljevstva za vrijeme Šubića, nego su oni osobno bili u isto vrijeme hrvatski banovi i gospodari Bosne. Nije točno ni da su Srbi samo vladali juoistočnim dijelom, informirajte se, imate i karte na internetu.

   Odakle potječu ljudi iz pojedinog sela je za ovu temu potpuno nevažno. Sve da su sami Hrvati, da su njihovi očevi došli iz srca Hrvatske, ne daje im pravo da tu zemlju koju su naselili kao pridošlice pripoje svojoj bivšoj domovini. Ako držite da imaju to pravo, onda morate priznati i pravo Srbiji na cijelu tzv. Srpsku Krajinu.

   Oko ikavice, kao što ste i sami napisali, ne koriste je samo katolici nego i muhamedanci. Reći da je pričaju (hrv. nacionalisti inače drže da je pričati srpska riječ) samo Hrvati je isto kao što srpski nacionalisti pričaju da su svi štokavci Srbi. Nije to jedina sličnost u taktici jednih i drugih, i srpski nacionalisti npr. gdje vide da piše ilirsko ili slovinsko ime ga preinačuju u srpsko, kao ovi u hrvatsko.

   Nacionalizam je pokvareni plod bezbožne Franc. revolucije koji je dosad uvijek bio poražen, i tako će biti i ubuduće. Buduće katoličke države neće se graditi (niti su se gradile) na toj otimačini tuđeg nego na tradicionalnom poimanju država i naroda i kršćanskom poštovanju prema drugima.

   O vama ovisi hoćete li biti na strani uskogrudnih nasilnika, ubojica, mrzitelja, otimača tuđeg i trgovaca tuđim i vlastitim teritorijem kao što je bila NDH, nacistička Njemačka ili fašistička Italija, ili ćete biti na strani katoličke tradicije i tradicionalnih katoličkih država, kao što je bilo i staro Hrvatsko Kraljevstvo i Trojedna Kraljevina Dalmacija, Hrvatska i Slavonija.

   Hoće li Gospodin Bog hrvatski teritorij Svojom voljom u budućnosti proširiti ili umanjiti i hoće li Hrvatsku osloboditi tuđe vlasti (pod kojom je već 9 stoljeća) ili će je vratiti Habsburgovcima, ili nekom drugom, ne ovisi o vama niti imate pravo oduprijeti se odlukama zakonitih vladara.

   To bi bilo sve što vam s moje strane imam reći o ovoj temi.

   Izbriši
  13. "O vama ovisi hoćete li biti na strani uskogrudnih nasilnika, ubojica, mrzitelja, otimača tuđeg i trgovaca tuđim i vlastitim teritorijem kao što je bila NDH, nacistička Njemačka ili fašistička Italija, ili ćete biti na strani katoličke tradicije i tradicionalnih katoličkih država, kao što je bilo i staro Hrvatsko Kraljevstvo i Trojedna Kraljevina Dalmacija, Hrvatska i Slavonija."
   Ja sam na strani tradicionalnih katoličkih država poput Hrvatskog kraljevstva koje je bilo do Drine, dok ste vi dudek koji je zadovoljan sa Perecijom kakva je današnja RH.
   Što se mene tiče, neka je hrvatska država ma koliko mala, ma neka je samo Zagreb i okolica u hrvatskoj državi, ali da je ta hrvatska država tradicionalna katolička, dragome Bogu vjerna država sa potpuno zabranjenim pobačajem i sodomijom, antimasonska i protiv Novog svjetskog poretka, neovisna ja bih bio zadovoljan. Ali, i sa takvom malom ali ponosnom i katoličkom kršćanskom državom, ja se ne bih odrekao povijesnog prava Hrvatske na ostatak današnje avnojevske RH, niti Herceg-Bosne, niti Boke kotorske do Budve i niti Bele krajine, koje su sve bile povijesne hrvatske regije i zemlje. Osobito, ne bih se nikako odrekao Bosanske krajine za koju čak vi priznajete da je bila dio Hrvatske (ali se sramotno odričete zbog toga što je u "mirnom posjedu Bosne", a niste se sjetili da su je muhamedanci krvlju i silom kroz turske ratove oteli od Hrvata)niti Bele krajine, kako živim u Karlovcu potpuno sam svjestan da je upravo na karlovačkom području Hrvatska u nezavidnom geostrateškom području između Slovenije i BiH, i da je Hrvatska državotvorna tražila bi od Slovenije Belu krajinu a od Bih bar hrvatska sela oko Cazina i Bihaća(Zavalje, Šmrekovac) i cijele općine Bužim,Cazin, Kladušu i dijelove općine Bihać. A što se tiče ostale BiH, Hrvati mogu ostati u njoj ali mora se napraviti Treći entitet na hrvatskim područjima Hercegovine, srednje Bosne i Posavine, i zaprijetiti anektiranjem zap. Hercegovine i Tropolja ukoliko se ne bi napravio Treći entitet i dala Turska Hrvatska Hrvatskoj.
   I na kraju krajeva, najmoćniji bosanski kralj Tvrtko bio je po majci Šubić čisti Hrvat, a po dinastiji Kotromanića opet ili porijeklom Hrvat ili po nekim izvorima German, ali kakogod, Herceg-Bosna se ne može odvojiti od Hrvatske, hrvatski kraljevi i Šubići su vladali hrvatskom Herceg-Bosnom, u kojoj se vjekovima spominje hrvatsko ime i stanovništvo izjašnjava i osjeća Hrvatima(i je hrvatsko).

   Izbriši
  14. I još nešto: čak u svijetu cijenjeni povjesničar Noel Malcolm i britanska, u znanstvenom svijetu cijenjena Enciklopedija Britannica smatra da su Hrvati naselili Herceg-Bosnu, tj. većinu srednje, zapadnu i sjevernu Bosnu, a Srbi Podrinje i Hercegovinu(ja bih rekao dijelove Hercegovine, tj. jugoistočnu BiH). Evo linka, scrolajte malo prema dolje: https://www.britannica.com/place/Bosnia-and-Herzegovina/History#ref42680
   Šah mat.

   Izbriši
 15. Još sam ja učio povijest dok se govorilo o Panonskoj Hrvatskoj (pojam jest anakronizam). Pannonia inferior je stara rimska provincija i to ime zaista postoji u analima franačkog dvora za vazalnu slavensku državu, čije ime onda prevodimo kao Donja Panonija. Riječ je o vremenu prije dolaska Mađara pa je takva država mogla sezati do Blatnog jezera, pa i sjevernije i istočnije, a mogla je biti i prostor isključivo između Save i Drave, ovisno o prilikama i međusobnom odnosu slavenskih vladara te koliko je dobar ugled tko od njih bio stvorio kod Franaka. Prostor između Save i Drave je poslije dolaska Mađara vjerojatno povremeno bio pod Hrvatskim, povremeno pod Ugarskim kraljevstvom, a sv. Ladislav ga je zauzeo nakon smrti Zvonimira. No nakon što je Koloman postao kralj Hrvatske, područje južno od Drave nije postalo dio integralne Ugarske, nego je imalo bana. Od Andrije do Matijaša Korvina bila su dva bana, Hrvatske i totius Sclavoniae (premda se znalo dogoditi da ista osoba obnaša obje dužnosti). Korvin je ujedinio bansku funkciju nakon što je najprije dvadesetak godina uvijek ista osoba obnašala obje banske časti.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Posavskoj Hrvatskoj je trebalo pisati u prvoj rečenici.

   Izbriši
 16. Nacionalizam jest loš, ali zašto bi se katolički zimije osjećali pripadnicima istog naroda kao i oportunisti muhamedanci, a ne bi se smjeli osjećati pripadnicima istog naroda kao katolici s druge strane granice koji govore istim tim jezikom. Uostalom, to da je Imotski s ove, a Posušje s one strane granice rezultat je malo manje ili veće ratne sreće. S Bosnom je vjerojatno drugačije, premda ne vidim neku zdravu osnovu. Bez presezanja susjeda, ali s potencijalom za unutarnje međuvjerske sukobe.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Mogu se ja osjećati pripadnikom japanskog naroda ako hoću, i tako se pisati, ali to ne znači da je to istina.

   Opravdanje je išlo u smjeru "ako mogu Srbi (svojatati raskolnike u BiH) zašto ne bismo mi (svojatali katolike)? No to nisu bezazlene ideje, što su pokazali ratovi i stanje države. Stanje bi i danas i u 20. st vjerojatno bilo puno drukčije, povoljnije i stabilnije za zemlju, a time i za narod da je većina bosanskih katolika slijedila početni otpor hrv. nacionalizmu. Jesu li imali od Hrvatske (koju idealiziraju) kakve koristi, ili obrnuto (tu mislim na one što su ostali u svojoj zemlji, jer očito da je drukčija situacija s onima koji su je svojom ili tuđom voljom napustili)? Što im znači ta simbolična milostinja koju im hrvatski političari davaju svake godine i hvale se da im pomažu kao da su im dali gomilu zlatnih poluga?

   Također, ne treba pripisivati današnje ponašanje tadašnjim ljudima (anakronizam) jer današnje političko ponašanje muhamedanaca u BiH uvjetovano je u velikoj mjeri tim da su ostala dva dijela naroda odlučila slijediti interes dr. država i najradije bi raskomadali vlastitu državu ili je utopili u drugu (upečatljiv primjer je da ni politički predstavnici katolika ni raskolnika nisu htjeli prihvatiti kraljevsku zastavu i grb pa je morao intervenirati strani komesar s umjetnim rješenjem, da bi država mogla imati osnovne državne simbole). Zato je Bosna umjesto treće sile na ovim prostorima sada to što jest. Što bi bosanski kraljevi na sve to rekli? Malo je reći da im ne bi bilo drago.

   U Bosni, koliko mi je poznato, nije bilo ozbiljnijih međuvjerskih sukoba i mržnje prije nacionalizma, koji je iskoristio razliku u vjeri kako bi preveo dvije trećine stanovništva drugom narodu (plan srp. nacionalizma je opisan u Načertanijama, hrvatski nac. nije imao plan nego je reagirao na srpsku inicijativu), ali je pritom, vezujući vjersko izjašnjavanje s narodnim, stvorio veliko neprijateljstvo koje se vrlo brzo i lako proširilo u narodu.

   Što se tiče granica, u većini Europe bi se moglo reći da su one rezultat "ratne sreće", no to ne znači previše jer i granice stvaraju identitet.
   (Nastavak u idućem komentaru)

   Izbriši
  2. Ja se držim tradicionalnog srednjovjekovnog poimanja naroda iliti nacije (prije Franc. revolucije tj. prije ideologije nacionalizma) po kojoj država definira narod. To čuva poštovanje među državama i potiče domoljublje prema vlastitoj državi (kršćanske vrline), dok nacionalizam potiče presezanje za tuđim teritorijem (a time ratove) i prezir dijela stanovništva prema vlastitoj državi. U nekim jezicima su se sačuvale riječi koje odražavaju trad. poimanje naroda, npr. u engleskom jeziku se za onog tko se rodio kao državljanin Bosne piše "Nationality: Bosnian" i njega se zove "Bosnian National", što doslovno znači pripadnik bosanskog naroda (iako se danas prevodi kao "bosanski državljanin").
   To se razlikuje od antičkih plemenskih naroda, koji su nastajali od potomaka jednog zajedničkog patrijarha. Današnji narodi nisu tako definirani (ima iznimaka, kao što su Židovi), nego kao posljedica djelovanja države, koja je amorfnu masu stanovništva različitih krajeva, plemena i sl., nekad i različitih jezika ili vjera, na temelju neke zajedničke osobine (koja može biti i samo geografska, ali može ih i biti više) homogenizirala u jedan narod, sa zajedničkom povijesti, geografskim položajem, simbolima, nacionalnim identitetom itd. Drugim riječima, Hrvatsko Kraljevstvo (počevši kao samostalna država, a zatim Trojedna Kraljevina kao dio Ugarske i Austrije) je definiralo što je to hrvatski narod, koji su mu simboli, geografski razmjer, povijest i identitet, ono što i sami pripadnici naroda, ali i stranci, prepoznaju kao hrvatsko.

   Izbriši
 17. Sta ste tolko zapeli za BiH.Zar nije dovoljno sto o tamosnjim hrvatima koji su konstitutivni narod u 3 htv emisije se nonstop govori.I reportaze u Mir i Dobro i u emisiji Pogled preko granice i u emisiji Hrvati izvan domovine.Za njih se na nivou HBK godisnje skuplja milostinja,uveden je tjedan molitve za njih....Dokle ce se vise njih maziti i tretirati kao lijenu djecu.Zasto se hrvatski politicari tamo ne brinu za taj narod.Nasa drzava silne novce ulaze u mostarsku bolnicu a nase su nikakve...Silne stipendije i povoljnosti odavde njihovim studentima a nasima studentima ovdje kako je...Nemam protiv njih nista ali mislim da bi recimo vise trebali pomagati hrvatima u Vojvodini i sredisnjoj Srbiji.Tamo je nasima tesko i nisu konstitutivni nego manjina kao i malobrojnkma u Crnoj Gori...Briga hrvate BiH za Hrvatsku.Oni gledaju svoje interese a velikim hrvatstvom ulaguju se kad su tu kod nas jer drukcije ih veliki dio naroda tu ne dozivljava...Ovi"nasi"iz BiH dodju u Hrvatsku,rade biznis sa knaufom,gradjevinarskim radovima i drugo na crno,oduzimaju nasima posao.Ne placaju ovoj drzavi porez i sa gotovim parama odu tamo...Kad im nebude odgovarala vise Hrvatska otici ce oni u trece zemlje
  ..U Crkvi u Hrvatskoj prevelik je njihov lobij u samoj hijerarhiji gdje vec dosta imamo biskupa iz BiH i oni svojim autoritetom vuku prema tamo.Zato nam se sve to i dogadja....I jos nesto...sjcam se za vrijeme Juge kad si ih pitao vi ste Hrvati...Neee oni su hercegovci i bosanci...evo kako se sve okrece a ti domovino budi krava muzara iz koje ce se nekontrolirano kapital na stetu nas obogacivati u BiH....Zasto hercegovci ne pomognu Hercegovini kad vec znaju graditi ogromne kuce,radne hale kod kuce,voze skupe aute...Nek imaju samo ne na nasoj muki i nas koji u vlastitoj zemlji placamo porez.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. "sjcam se za vrijeme Juge kad si ih pitao vi ste Hrvati..." - to si ti pitao te ljude to, ili si čuo da ih netko pita? To mi je neobično, jer ja to nisam nikada čuo kao temu razgovora u bezbrojnim društvima i situacijama.

   Izbriši
  2. BiH sam naveo kao primjer jer je to zemlja i narod koja je najviše oštećena od nacionalizma i koja je, dok god postoji nacionalizam, predisponirana biti "bojno polje" na kojem se sukobljavaju interesi susjednih naroda.

   Izbriši
  3. Kakva hrpa gluposti na razini udbaških viceva o Hercegovcima devedestih.
   Nema smisla komentirati sve što ste nalupetali, ali moram istaknuti provalu da knauferi i građevinari iz Bosne rade na crno i oduzimaju našima poslove :-))))))
   Kojim našim knauferima to oni oduzimaju poslove???? Onima u Minhenu????
   Prošlo ljeto mi Ukrajinci rade na kući usred Zagreba a vi baljezgate o uzimanju posla našima. Saberite se!

   Ero

   Izbriši
  4. Ero A kakav glupi zakljucak...vama hercegovcima i bosancima i ultradesnicarima sve sto nije po volji trpate u udbasenje...dosta vise tih idijotarija i pranhe mozga...To je isto ko kad je Tudjman zadnjih godina vladanja narod stalno strasijo s "unutarnjim i vanjskim neprijateljima"uz blagoslov nekih istostranackih biskupa...i tako svaki put kad njegovom hdz-u rejtin pada...na kraju su i otusli sa scene...istina na kratko i sto se nazalost nije ni jedan zdravi demokrscanski duh pojavio...zato danas trpimo kriminal i korupciju u svim drustvenim sverama a ni Crkva danas ne lici svom poslanju neko raznim interesima pojedinaca u hijerarhiji...

   Izbriši
  5. Demokršćani? Tako se zove umjereno krilo vječne revolucije progresivnog liberalizma. To su oni "umjerenjaci" koji svako novo ludilo i nastranost od jučer čine općeprihvatljivim danas. Hranitelji i njegovatelji tumora, odgovorni za tisuće ljudskih duša. Istina, bili smo naivni i optimisti 1990. Bio je i Tuđman. Unutarnji neprijatelji? Možda Woke Plavuša od Srednjeg Prsta, poklonik lika i djela Hillary Clinton? Vanjski? Naši gospodari koje Hrvateki (bez smrdljivih bosančerosa!!!) toliko obožavaju, oni koji nam uzimaju danak u krvi, kao onomad Osmanlije, da narod ode na taj bajni Zapad dizati cijenu nekretnina i spuštati cijenu rada, a ipak su bijeli i bolje rade nego oni tamo iz Afrike.

   Izbriši
  6. Amilohije ne ubacuj mi ono sto nisam ni mislio ni rekao.Kad kazem demokrscani onda jasno mislim na neku politicku strukturu koja ima program kroz krscanski smisao zivota..

   Izbriši
  7. Koristiš kompromitirani pojam "demokršćanin", a teže je reći jesu li se više kompromitirali u Italiji (gdje je pola sad sjedi u stranci s komunistima) ili u Njemačkoj, kako pod pastorovom kćeri tako i ranije. No dobro... kod nas je Partija na vlasti od 1945. (premda su imali svojih istomišljenika, raznih Ribara i Budisavljevića, još tamo u Kraljevini SHS/Jugoslaviji). Službena javnost varira od HDZ-ove partijske linije prema liberalno-progresivnoj vanjskoj. A što se biskupa tiče... radili su greške... ali ne morate se bojati, migranti, sodomiti i isprike za zločine bijelaca su budućnost. Iz Vatikana i njegovih vladara sa Zapada. Bar ćemo se Jasenovca moći odricati o terci, seksti i noni.

   Izbriši
  8. Sram te bilo.Jaseniva je nasa najveca ljudska sramita.Umjesto da s dubokim postovanjem o njemu govoris ti i po drugi puta progonis zrtve...

   Izbriši
  9. Kakve veze ima Jasenovac s nama? To bi trebala biti unutarnja stvar BiH...Glavna gubilišta su bila na teritoriju BiH, većina žrtava i počinitelja su bili otamo. Svi zaboravljaju da je većinu teritorija NDH činila današnja BiH.

   Izbriši
  10. Muppet a sto drugo nego si Muppet Shou.
   Sram te bilo za nijekanje najvece hrvatske sramote JASENOVAC

   Izbriši
  11. Yeah. Muppet Shoah

   Ajde sad lijepo ponovo pročitaj što sam napisao i kaži mi gdje ja negiram kaznena djela koja su se tamo dogodila? Negiram samo da su se dogodili na teritoriju današnje RH (skela je prevozila u BiH) te da su žrtve/počinitelji bili u većem omjeru s teritorije BiH nego današnje RH.

   Izbriši
  12. Za @Mateo

   Udbašu, toliko si laži i poluistina napisao o Hrvatima izvan Republike Hrvatske da bi ti i Šešelj pozavidio.

   Toliko gluposti i gadosti si napisao da niti imam vremena niti živaca svaku pojedinačno ogoliti ovdje.

   Samo ću ti postaviti par pitanja:

   -mogu li postojati Hrvati a da ne žive u Republici Hrvatskoj? (Da/ne)

   -koje su nacionalnosti bili po tebi Hrvati u BiH (ne Bosni, nego BiH!) prije tog po tebi "nasilnog kroatiziranja" ?

   -zašto ti je tako mučno preko tipkovnice napisati "Hrvati u BiH" pa umjesto toga pišeš "bosanski katolici"?
   Btw, ne postoje "katolički politički predstavnici" jer hrvatski politički predstavnici u BiH ne predstavljaju vjersku zajednicu nego predstavljaju narod - Hrvate. Među tim Hrvatima ima i muhamedanaca i ateista i svega što i u ostalim narodima na kugli zemaljskoj.

   -postoji li po tebi "Mateo" u "Bosni" ijedan još nacionalizam osim hrvatskoga i srpskoga? Kako se zove taj nacionalizam? Koje je vjere taj navionalizam? Bi li ga, ako si dosljedan u izražavanju, nazivao muhamedanski ili islamski nacionalizam? Zašto ne bi?

   -od kada postoji "bosanska nacija" (možda misliš na bošnjačka)?

   -ako je moderni pojam političkih nacija nastao oko 19 stoljeća, zašto današnjim shvaćanjem političkih nacija retroaktivno maliciozno i skrupulozno skeniraš hrvatsko nacionalno biće, a istu stvar ne radiš na nepostojećom "bosanskom nacijom"?

   Za kraj:
   -koliko se ljudi na posljednjem popisu stanovništva u BiH (2013) izjasnilo nacionalno kao "Bosanci"?
   Gdje je nestala ta bosanska nacija?
   Pokaži bilo koji popis stanovništva na kojim je većina stanovništva Bosne i HERCEGOVINE (sic!) bila izjašnjena nacionalno kao "bosanci".
   Namjerno istaknuto i hercegovine jer današnji bošnjački islamofašizam negira postojanje hercegovine i njenog identiteta. Zanimljivo bi naročito bilo vidjeti da se nekad u povijesti većina pučanstva Hercegovine izjasnilo nacionalno kao Bosanci. To bi bilo čudo ravno piramidama u Visokom.


   P.S. Tomi i njegovom čitanom "tradi" blogu čestitam da su sa furanja tradicionalizma i bljuvanja po postkoncilskoj Crkvi krenuli u bljuvanje po Hrvatima izvan RH. Barem se tako stječe dojam dopuštanjem ove besmislene i duboko problematične rasprave. Ali valjda je sve to "u redu" dok god je onaj koji sotonizira Hrvate izvan RH "tradicionalist".
   To je ta ljubav prema bratu i ljubav prema istini.

   Hrvat iz Hercegovine

   Izbriši
  13. Mora da je taj Mateo nekamo iz Dalmacije koja je puna Jugoslavena i slika druga Tita po mnogim stanovima i kućama, počevši od mjesta i kvartova koje su napunili bivši jugo-oficirčići i titoistička omladina smlaćena marksizmom i ostalim ljevičarskim obmanama koje su došle glave preko 100 milijuna ljudi.

   Snajper

   Izbriši
  14. @snajper

   Ma ne, općenito je pogrešno difamirati Hrvate iz pojedinih regija. To je upravo što neprijatelji Hrvata i žele, da se ionako malen narod dijeli između sebe sijući besmislenu i bezrazložnu mržnju.

   Ja bih ruku u vatru dao da je ovaj "Mateo" neki "udbaš" to jest lik koji je ovdje sa zadatkom da tradicionalne katolike još više radikalizira.

   To se uvijek događalo i svježe su uspomene ljudi iz komunističkih vremena kada se redovito događalo da u pojedinom društvu najveći bukadžija glumeći teškog nacionalistu navuče naivne budale pa ih sutra prijavi.

   Čuo sam svejdočenja ljudi koji su pjevali hrvatske pjesme u vlastitoj kuči sa svojom najbližom obitelji i rodbinom, da bi sutra završili u zatvoru zbog prijave rođenog brata.

   Ljudi, ne dajte se nikada navlačiti na nekakve ideologije. Jedina ideja vodilja je ekonomija spasenja Isusa Krista. Sve ostale krajnosti čovjek radi vlastitog duševnog, mentalnog i tjelesnog zdravlja treba odbaciti.

   Pogotovo treba biti pozoran na ovakve koji glume sedevakantiste, antituđmanovce, antibergoljijance, antihercegovce, anti ovo anti ono...
   Šire lude ideje i zablude vodeći ljude u slijepe ulice.

   Mene samo čudi stav autora ovog bloga. Mada nazirem da je sličan stav, volio bi da se odredi, mrzi li kao i ovaj "Mateo" Hrvate van RH u ime svog čistunstva šireći tako urbani rasizam.

   Hrvat iz hercegovine

   Izbriši
  15. Hrvat iz Hercegovine,

   Nije mi u genima difamirati Hrvate, već lupati po ljevičarima i liberalima novog marksističkog vala čije jezovito naslijeđe i danas ostavlja nove krvave tragove, te svakodnevnu duhovnu, kulturnu, ekonomsku i svaku postojeću pustoš iniciranu inkubatorima glavnih i manje glavnih politikantskih partija, (nelustriranih mrzitelja Božjih) koje za bakšiš svjetskim sekularističkim hohštaplerima produciraju kontrolirani kaos kako bi izazvali veću razinu bezbožnosti i blasfemije kod ionako razmontiranih 95 posto Hrvata koji su ispražnjeni od gotovo svih supstanci katoličke vjere po kojoj su naši preci bili poznati i slovili za dobre kršćane: časne i plemenite ljude, vrijedne umove na svim poljima i nasadama katoličke Europe.

   Ali, Bog imaše svoje planove!

   Laudetur Iesus Christus! +

   Pozdrav iz Hercegove zemlje!


   Snajper

   Izbriši
  16. Hrvat iz Hercegovine,
   dobro ste primjetili. Ali nije u pitanju samo Mateo već izgleda da provedba programa SANU 2 ide u svim segmentima društvenog života i na svim razinama pa su se tako pojavili i na ovom blogu. Jesu li to profi "udbaši" ili samo korisne budale, možemo raspravljati, ali je činjenica kako su aktivni na nekoliko članaka unazad mjesec dana.
   Počeli su s napadom na ZDS, preko Mateovog promicanja Bakir/Erdoganovog koncepta "građanske" BiH (naravno, za njih je samo "Bosna") do ovog splitskog orjunaša dolje koji izjednačava krivnju za ratove.

   Začuđuje da, u ime katoličanstva, među čitateljima prevladava prešutno odobravanje takvih provokacija.
   Koliko god se slažem sa stajalištem da je Krist na prvom mjestu tj. da nacija ne može biti zamjena za Njega, ali kad vidim ovo čistunstvo, sto puta su mi draži npr. muhamedanac Hasanbegović ili pravoslavac Mišić od katolika koji su ravnodušni na četničke i jugoslavenske laži dok god je promicatelj tradicionalni katolik.

   Izbriši
  17. Na puno toga nema smisla ništa reći, pa ću reći samo da nikoga ne mrzim i želim dobro svima, uključujući ilirsku braću Bosance i Hercegovce (odakle s jedne strane imam daleko porijeklo), kojima svim srcem želim da im se zacijele narodne i vjerske rane i da se opet nađu svi zajedno u jedinstvu Svete Vjere Katoličke i u pravoj ljubavi prema svojoj rođenoj i jedinoj zemaljskoj domovini (s obraćenjem Rusije, koje je obećala BDM u Fatimi, doći će i obraćenje svih raskolnika, a za naše krajeve među proročanstvima u zbirci "Catholic Prophecy" Yvesa Duponta ima i jedno koje kaže da će Južni Slaveni formirati veliko katoličko carstvo, što znači da će Hrvati i Srbi opet biti braća u vjeri, kao što su u genima i jeziku).
   Također ću reći i da osuđujem nacionalizam jednako kao i komunizam. Obje ideologije su krive za izazivanje brojnih ratova i gubitak nebrojenog broja života (uklj. Prvi i Drugi svjetski rat, kao i ratove 90-tih). Obje su strane kršćanskom duhu, komunizam jer mrzi Boga, a nacionalizam jer mrzi brata tj. bližnjega.

   Izgleda da su u isticanju hrvatstva "Hercegove zemlje" neki komentatori zaboravili da je njegova puna titula bila "Herceg svetog Save", a zemlji "Hercegovina svetog Save". (hr.wikipedia.org/wiki/Stjepan_Vukčić_Kosača), kao i da je Hercegovina zakoniti dio Kraljevstva Bosne, pa tako i naroda Bosne, što znači da se može koristiti zbirno ime bosansko kad se misli na ono što je zajedničko, kao što se za Dalmaciju, Hrvatsku i Slavoniju koristi zbirno ime hrvatsko.

   Ono što nacionalisti s hrvatskim predznakom (a meni su svi nacionalisti isti, kojom se god zastavom kite) ne vide je da promoviranjem nacionalističkih principa čine štetu hrvatskim interesima, jer ako Hrvatska, zato što se sad jedan dio stanovništva BiH izjašnjava kao Hrvati, ima pravo tražiti da joj se pripoji BiH u cjelini ili u velikom dijelu, onda i Srbija ima pravo tražiti da joj se pripoji Republika Srpska i tzv. RSK. Također, ako to što je Bosna davno u povijesti bila u sastavu Hrvatske daje Hrvatskoj pravo pripojiti je sada sebi, onda s istim pravom Bosna može tražiti da se njoj pripoji veliki dio Dalmacije, koji je jedno vrijeme bio pod njezinom vlasti (commons.wikimedia.org/wiki/File:Medieval_Bosnian_State_Expansion-en.svg).
   Možda spomenutim komentatorima iz Hercegove zemlje ne bi smetalo kad bi Hrvatska pripojila Hercegovinu, a pritom izgubila velike dijelove Dalmacije, Hrvatske i/ili Slavonije, ali bi cijelom hrvatskom narodu to sigurno itekako smetalo.

   Izbriši
  18. Kakva "ilirska braća"?? Bosanci i Hercegovci koji su katolici mogu biti samo braća katolička i hrvatska, slavenska, a ne ilirska(to je izmišljen pojam 19.st., tako su se nazivali ilirci npr. koji su imali francusko nadahnuće tj. bili su bliski idejama Francuske revolucije). Također, ako ste dosljedni i smatrate Slavoniju i Dalmaciju hrvatskom, onda biste morali smatrati i Herceg-Bosnu hrvatskom jer su nakon turskih ratova upravo doseljenici iz Herceg-Bosne, Hrvati dakako(po vama "Bošnjaci") naselili Slavoniju i Dalmaciju(tako Šokci iz sjeverne i istočne Bosne Slavoniju, a ljudi iz Završja i Hercegovine Dalmaciju, npr. zna se da su Sinj i okolicu naselili Ramljaci i Duvnjaci, a Livnjaci dobar dio Cetinske krajine), ili su po vama nepostojeći "Bošnjaci" naselili Dalmaciju i Slavoniju(po tome su onda današnji stanovnici Dalm. i Slavonije Bošnjaci, hahaha). To dakako nema smisla, a nema smisla ni da su Hrvati tijekom naseljenja u 7. st. naselili Slavoniju i Dalmaciju, ali eto Herceg-Bosnu na svom putu preko Slavonije i srednje Hrvatske za Dalmaciju nisu prošli. Notorne gluposti. I na kraju krajeva, jedina zemaljska domovina Hrvatima Herceg-Bosne je Hrvatska, a nikakva BiH jer ih je maćeha BiH ubijala u Uzdolu, Grabovici, Doljanima, Vitezu, Buhinim kućama itd. tj. vojska "domovine" ARBiH. Nije dakle ni čudo da su najveći i po meni najbolji Hrvati upravo Hercegovci i Bosanci, to kao "avnojevski" Hrvat odgovorno tvrdim, jer su stoljećima bili žrtve progona Turaka, Srba i domaćih poturica(kojima vi tepate "Bošnjaci", a koji su se u jednom trenutku povijesti nacionalno izjašnjavali Hrvatima-u NDH).

   Izbriši
  19. „Ilirska braća“, „naši krajevi“, „Hrvati i Srbi braća u genima i jeziku“, „nacionalizam kriv za ratove 90-tih“, „Hercegovina svetog Save“… Kao da sam na YT kanalu četnika Gorana Šarića ili Jovana Deretića, a ne na hrvatskom katoličkom blogu. Razlika je samo što oni ne skrivaju ciljeve dok ste vi ove pojmove umotali u katoličko ruho.

   Osim kao regionalne odrednice Bosanci i Hercegovci ne postoje kao narodi (čak su se i muhamedanci nazvali Bošnjacima, a ne Bosancima), već postoje tri naroda Hrvati, Srbi i zahvaljujući Titu muhamedanci, koliko god to apsurdno bilo. A žive, ne u jedinoj zemaljskoj domovini, već u potpuno nefunkcionalnom protektoratu zvanom BiH koji opstaje samo dok Amerikanci na odluče drugačije.

   Kad su već u rijekama krvi propale i Karađoletova i Titina Jugovina treba pokušati sa trećom pa makar bila i „katoličko carstvo Južnih Slavena“?! A car tog „katoličkog“ carstva će naravno, stolovati na Dedinju?
   Ako Deretić sazna za ovo proročanstvo „ima odma da se šlogira“ od užasa.

   Začuđuje da, s obzirom na vašu zainteresiranost za povijest, ne znate značenje osnovnih pojmova pa tako ne razlikujete i miješate nacionalizam i šovinizam.
   90-tih je došlo do nacionalističkog buđenja kod svih naroda bivše Jugovine, a komunizam se raspao. Da je nacionalizam problem nacionalisti raznih naroda bi se makljali međusobno. Ali nisu, već su šovinisti samo jednog naroda izvršili agresiju na sve ostale države.

   Po vama hrvatski nacionalisti čine štetu hrvatskim interesima. Ajde što je oksimoron sam po sebi, ali to ni teoretski nije moguće. Hrvatski nacionalisti ne mogu raditi ni na korist ni na štetu hrvatskim interesima jer svu moć (političku, medijsku, ekonomsku, kulturnu…) čvrsto u rukama drže jugoslavenski i srpski nacionalisti. I eto, njima na pamet ne pada tražiti da se dio BiH pripoji Hrvatskoj (ali nemaju ništa protiv da se dio pripoji Srbiji), pa vidimo rezultate.

   Prvo, nema „Bosna“ pravo tražiti bilo koji dio Hrvatske jer je BiH bila u sastavu Hrvatske, a ne Hrvatska u sastavu BiH.
   Drugo, ne postoji Bosna kao što ne postoji ni Velika niti Crna. Već postoje Velika Britanija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina.

   Hrvatskim komentatorima smeta gubitak bilo kojeg hrvatskog kraja, ali zato titoističkim ljubiteljima „naših krajeva“ ne smeta gubitak Bosne, Hercegovine, Boke, dijela Baranje, Neuma, Zemuna i ostalih krajeva koje je Tito razdijelio susjedima.

   Izbriši
  20. Kvatrić, kao što sam već naveo Mateo očito ne vlada s poviješću. Iskrivljuje i krivo tumači pozdrav ZDS, a tako i povijest BiH. U pravu je Grešni carinik, a i Vi koji ste primijetili da krivo tumači ZDS. Malo sam stariji čovjek i to znam iz osobnog iskustva. Mateo je vjerojatno iz krajeva gdje su ga krivo učili ili se sam dao krivo naučiti pa je došla zbrka. Još su moji bježali pred Turcima u Slavoniju tj. Osijek iz srca Hercegovine. Osobno znam da ste Kvatrić i Grešnik carinik u pravu i to svjedočim životnim i osobnim iskustvom i najbližim podrijetlom.
   MN

   Izbriši
  21. "Cariniče",

   Ilirski nije izmišljen pojam 19. stoljeća. Iliri je najstarije poznato ime naroda na ovim prostorima, što je razlog zašto je to ime prije više od četiri stoljeća postalo općeprihvaćeno za stanovništvo s područja bivše Jugoslavije. Tijekom 19. stoljeća to se ime zamijenilo jugoslavenskim ili južnoslavenskim, prvo jer je Austrija iz političkih razloga zabranila ilirsko ime, a drugo jer su neki tvrdili da mi nismo Iliri po porijeklu nego Slaveni. Prvi razlog je odavno nevažan, a drugi su osporila genetska istraživanja, koja su pokazala da su stari pisci bili u pravu (savjetujem da ih proučite) kad su ponovno preuzeli ilirsko ime, jer narodi s područja bivše Jugoslavije (puno je jednostavnije i ljepše reći jednostavno narodi Ilirije) u velikom postotku imaju ilirske haplotipove, a u dinarskim i jadranskim krajevima radi se o većinskom postotku (slavenski haplotip je tamo u manjini).

   O drugom neću, jer sam o dijelu već pisao, a o drugom vidim da dopuštate da vas vode emocije i da nemate jasno razumijevanje (npr. ne razumijete zašto Dalmacija i Slavonija pripadaju Trojedinoj Kraljevini, što nema nikakve veze s onim tko ih se kad i odakle naselio, miješate pojam Bosanac i moderni politički pojam Bošnjak, kojeg ja nijednom gore nisam upotrijebio).

   Ako želite napredovati u razumijevanju, savjetujem da se informirate o povijesti i književnosti van nacionalističkih pamfleta.

   Izbriši
  22. Znam tko su Iliri, i sigurno ih i ja imam među precima, osobito s majčine strane jer s te strane potičem iz Like(iako se majčin prezimenjak iz susjednog sela testirao i ispao R1a, tj. slavenska haplogrupa), a koja je dinarski kraj. Ali, s druge strane, po ocu potječem iz Moslavine koja je predominantni, bar 70% slavenski kraj tako da imam bar 3/4 slavenskog hrvatskog podrijetla, ako ćemo djedovu granu staviti pod "ilirsku". Također, ako smo Iliri, zato što onda govorimo slavenskim jezikom-hrvatskim i imamo slavenske nazive-Bistrica, Luka, Gora,Draga itd.? Nema smisla po meni izmišljati u sadašnjem stoljeću neke ilirske nazive i potencirati to ime. Hrvati su Hrvati, bili iz Međimurja, Like ili Boke kotorske,bilo kojih haplotipova, jer smo mi kao narod od najstarijeg-iranskog postanja,potom slavenskog podrijetla i starosjedilačke ilirske komponente. Vi pak ne razumijete da Hrvatskoj povijesno pripadaju i Herceg-Bosna, Boka kotorska do Budve i Bela krajina, jer su to područja gdje su vladali hrvatski kraljevi i (u slučaju Boke kotorske) gdje je hrvatsko ime stoljećima potvrđeno, čak i iz srednjeg vijeka. Ja zbilja ne znam tko vas je naučio takvom zapanjujućem malohrvatstvu kod vas, ali to nije nimalo dobro.

   Izbriši
 18. Trendovi hrvatskog nacionalizma definitivno ne idu u dobrom smjeru. Ne radi se tu o mržnji prema drugome, nego u podizanju Hrvatstva na mjesto Boga. Bojim se da se mitomanijom i mentalitetom približavamo srbima, umjesto da se udaljavamo što bi bilo logično ako smo se iz Juge izvukli. Sve mi jasnije postaje zašto smo uopće i ušli u Jugu i zašto su ovdje komunisti uspjeli doć na vlast. Nije to jadnom hrvatskom dobrom narodiću nametnuto od zlih imperijalističkih sila, te priče odavno ne pušim. Mi smo lako kvarljiva roba i pogodno tlo za sve idijotarije.
  Zadnjih 5-10g, bar koliko ja vidim, primijetio sam da je sve popularnija ideja tzv Hrvatske Pravoslavne Crkve, nekad je to bila sprdnja, danas uopće ne mislim da je to šala. Desničarski novinari(bujomir i onaj velebitaš s jutuba) poprilično često promoviraju tu ideju a horda ljudi oduševljeno plješću, čak i u privatnim razgovorima vidim da je većini ljudi to okej, nemaju percepciju suludosti te ideje. Onda još onaj tzv desničarski biskup s njima se druži, prijateljuje, umjesto da ih sve postroji, išamara i objasni im zašto trebaju prestat s promocijom toga. Al i ja glup, šta očekujem od biskupa koji polaže kamen temeljac za džamiju.
  Živimo vremena u kojima nešto što je bilo bizarno prije 10ak g, danas postaje prihvatljivo, sutra i poželjno. Većini zagriženih domoljubnih glasača nacija postaje br 1, a Vjera onako na drugom, trećem mjestu, to je onako usput. Bog s hrvatima brutalno ima strpljenja, čudo što smo koliko toliko još tu.
  Blaženi Karlo,kralju naš, oprosti nam i moli za nas

  OdgovoriIzbriši
 19. J as Jacob Sve si dobro rekao...Da su kod blazenog Stepinca vise isticali duhovne vrline a manje ili nikako politicke on bi vec bio Svetac...Devedesetih Crkva u Hrvatskoj uopce nije bila spremna za prihvat velikog broja Katekumena jer nista od tog broja nije ostalo u Crkvi.Ali se jako zalagalo za nacijonalizam sto nikako nije poslanje rimokatolicke crkve.I tako se na ustrp hrvatstva izgubila duhovnost...Dobrim djelom za prosle ratove,mrznju,korupciju i kriminal ima odgovornost dio nase crkvene hijerarhije jer su na pojedinim teritorijima nase zemlje podupirali najokorijelije i nebi mozda bilo tolko zlocina i danas tolko kriminala da nisu pojedinim celnicima davali podrsku...Mile Bogovic silne je novce dao za "svetiste"na Udbini govoreci u idejnom plano da je to svehrvatska poveznica svih hrvatskih stradanja.To je teska laz.Odite tamo i vidjet cete spomen plocice i kamenja samo sa ustaskih stradanja i pogubljenja...Zato nikad tamo nece se okupit vise od par stotina desnicarskih istomisljenika...Kuharic,Badurina,Juric...takve generacije biskupa u nas vise nema...Kad je umro Ivan Pavao II.novinar radijo Vatikana je tih dana na trgu sv.Petra u Vatikanu intervjuirao dvije mlade djevojke splicanke koje su tih dana bile na hodocascu u Rimu....Rekle su da nam je vise pomogao papa I.P.II. nego svi nasi biskupi i svecenici zajedno.Sve su mladi rekli a ja samo nadodajem,cast izuzecima!.

  OdgovoriIzbriši

Upute za komentiranje

Kako bi se razlikovali sugovornici, obavezno koristite neko ime ili nadimak koji možete dodati i na kraju komentara. Potpuno anonimni komentari najčešće se brišu.

Nijedan komentar objavljen na ovom blogu ne podrazumijeva ni u kojem stupnju prihvaćanje od autorâ ovog bloga mišljenja koja su u komentaru izražena.