ponedjeljak, 28. prosinca 2020.

Gostujući autor - LjudožderiLjudožderstvo je definirano kao čin u kojem neki čovjek konzumira ljudsko meso ili organe. Wikipedija navodi kako se od 17. do 19. stoljeća prakticiralo medicinsko ljudožderstvo, odnosno uživanje krvi, ljudskih organa i drugih dijelova ljudskog tijela u medicinske svrhe. Wikipedija propušta spomenuti kako je ta praksa opće prihvaćena i u bezbožnom društvu današnjice.

U filmu “Ljudožder vegetarijanac” protagonist je ginekolog koji ne jede životinjsko meso. Taj ugledni pripadnik medicinske struke zarađuje za život kao aborter, komadajući nerođenu djecu za novac. Takvih je uglednih stručnjaka stvarnost puna, ali poslovno su daleko sposobniji od našeg ljudoždera vegetarijanca. Oni ne dopuštaju da išta od raskomadanog djeteta propadne i prodaju ljudske ostatke ljudožderima znanstvenicima. Ljudožderi znanstvenici pak na tim ljudskim ostatcima vrše eksperimente i razvijaju razne pripravke. U slučaju uspješnih eksperimenata ljudožderi farmaceuti u suradnji s ljudožderima medicinarima distribuiraju ono što su razvili ljudožderima pacijentima, koji od toga budu manje bolesni (barem na papiru). Gotovo svi u lancu dobivaju nešto: neki novac, neki profesionalno priznanje, a neki produljenje ili poboljšanu kakvoću života. Svi osim raskomadanog djeteta i Boga koji je tvorac i svrha života.

Kontrolavirus i cjepivo

Kongregacija za nauk vjere (CDF) izdala je 17. prosinca 2020. godine “Bilješku o moralnosti upotrebe nekih cjepiva protiv Covid-19”.

Bolest izazvana kontrolavirusom je vrlo popularna bolest. Mogla bi se natjecati za najpopularniju bolest svih vremena. Svoju popularnost ne duguje smrtnosti reda veličine 0.4% zaraženih niti činjenici kako nije značajno utjecala na ukupnu smrtnost od svih uzroka na godišnjoj razini u zemljama poput Hrvatske i Španjolske (za koju su mediji pričali kako tamo mrtvi padaju po ulicama). Kako je riječ o virusnoj bolesti, imunizacija populacije, koju se nastoji postignuti cijepljenjem, može biti učinkovita. Vlasti iz nekog razloga žele postignuti globalnu masovnu procijepljenost protiv kontrolavirusa.

Mnoga pitanja vezana uz cjepiva protiv kontrolavirusa padaju na pamet: pitanje medicinske opravdanosti cijepljenja protiv bolesti takve težine, pitanje prekratkog razvojnog ciklusa cjepiva protiv kontrolavirusa (oko godinu dana u odnosu na uobičajenih sedam godina), pitanje preskočene druge faze i površno obavljene treće faze kliničkih ispitivanja.

Ključno je pitanje moralnog razvoja i proizvodnje cjepiva, te pitanje moralnog statusa njihove upotrebe. Kako bi na to odgovorili moramo se služiti načelom cjelovitog dobra: bonum ex integra causa, malum ex quocumque defecto. Ukoliko je u bilo kojem koraku istraživanja, razvoja, ili proizvodnje cjepiva počinjeno zlo, cjepivo kao proizvod time je kontaminirano i moralno neprihvatljivo.

U tom smislu možemo podijeliti cjepiva protiv kontrolavirusa na tri skupine. Prvu skupinu čine cjepiva koja sadrže tkivo djece zaklane u pobačajima ili produkte toga tkiva. Drugu skupinu čine cjepiva koja ne sadrže ostatke djece zaklane u pobačajima, no u čijem se istraživanju, razvoju ili proizvodnji u bilo kojem koraku koristilo tkivo djece zaklane u pobačajima ili produkti toga tkiva. Treću skupinu čine cjepiva koja ne sadrže ostatke djece zaklane u pobačajima niti su se u njihovom istraživanju, razvoju ili proizvodnji koristili ostatci djece zaklane u pobačajima. Sva cjepiva protiv kontrolavirusa u uporabi na hrvatskom tržištu pripadaju prvoj ili drugoj skupini.

Prema načelu cjelovitog dobra nema razlike između moralnog statusa prve i druge skupine cjepiva. Obje su skupine cjepiva nastale tako da su u barem jednom koraku njihovog razvoja korišteni ostatci djece ubijene u pobačajima, te je proces njihova nastanka u cjelini moralno neprihvatljiv, odnosno moralno zlo. Upotreba tako razvijenih cjepiva predstavlja suradnju sa zlom.

Staro mišljenje

U mišljenju iz 2005. godine CDF procjenjuje kako su roditelji i pacijenti koji u svrhu zaštite zdravlja koriste takva cjepiva znajući (no ne i odobravajući, jer tada je suradnja formalna i uvijek povlači krivnju) njihovo podrijetlo odgovorni za vrlo udaljenu posrednu materijalnu suradnju u zločinu pobačaja, posrednu materijalnu suradnju u zločinu trženja staničnih linija koje su produkt pobačaja i blisku materijalnu suradnju u trženju cjepiva koja su nastala upotrebom produkata pobačaja.

S obzirom na propust prigovora savjesti na upotrebu produkata pobačaja i time neizravno poticanje kulture smrti, roditelje i pacijente koji se cijepe takvim cjepivima CDF drži odgovornim za (barem) udaljenu posrednu pasivnu materijalnu suradnju u zločinu pobačaja i neposrednu pasivnu materijalnu suradnju u zločinu trženja produkata pobačaja.

CDF naglašava kako su oni koji se cijepe tim cjepivima suodgovorni za stvaranje društvenog ozračja prihvatljivosti prakse upotrebe ostataka djece zaklane u pobačajima za istraživanje i razvoj cjepiva i prema tome imaju tešku dužnost uložiti prigovor savjesti na moralno neprihvatljiva cjepiva, odabrati alternativna moralno razvijena cjepiva i vršiti pritisak na vlade i industriju u svrhu razvoja i prihvaćanja moralno razvijenih cjepiva.

U slučaju kada cjepiva koja sadrže ostatke ubijene djece nemaju alternative, CDF tvrdi kako je ispravno izbjegavati cijepljenje ako je to moguće učiniti bez uzrokovanja značajne opasnosti za zdravlje djece i cijele populacije. U slučaju značajne opasnosti CDF dopušta privremenu upotrebu cjepiva dobivenih nemoralnim putem i to opravdava tvrdnjom kako u slučaju teške nevolje dužnost izbjegavanja pasivne materijalne suradnje sa zlom nije obvezujuća.

Novo mišljenje

U drugoj stavci novog mišljenja CDF se bavi pitanjem cjepiva protiv kontrolavirusa koja su proizvedena nemoralnim putem, a za koja ne postoji moralna alternativa. Tamo stoji tvrdnja: “moralno je prihvatljivo cijepiti se cjepivima protiv covid-19 koja su se u istraživanju i proizvodnji koristila staničnim linijama koje potječu od [ubijene djece]”. To se opravdava tvrdnjom kako moralna dužnost izbjegavanja pasivne materijalne suradnje sa zlom ne obvezuje u slučaju teške opasnosti.

U petoj točki CDF tvrdi kako cijepljenje u pravilu nije moralna obveza, no kako moralnost cijepljenja ovisi o općem dobru, te kako u slučaju epidemije cijepljenje može biti u skladu s diktatom općeg dobra. CDF nadalje tvrdi kako oni koji odbijaju cijepljenje cjepivima dobivenim uz pomoć staničnih linija koje potječu od djece raskomadane u pobačajima moraju “izbjegavati bilo kakav rizik za zdravlje onih koji se iz medicinskih i drugih razloga ne mogu cijepiti i onih najranjivijih”.

Zajednički problemi starog i novog mišljenja

Oba se mišljenja CDF-a usredotočuju na udaljenu materijalnu suradnju s počinjenim grijehom ubojstva nerođenog djeteta, pri tome zanemarujući druge teške grijehe koji su u trajnom počinjenju. Riječ je o zločinu krađe posmrtnih ostataka djece ubijene u pobačajima, o zločinu oskvrnuća posmrtnih ostataka djece ubijene u pobačajima i o zločinu uskraćivanja dostojnog pokopa ostataka djece ubijene u pobačajima.

Posmrtni ostatci ubijene djece pripadaju Bogu i moraju se vratiti Bogu dostojnim pokopom. Njima nema pravo raspolagati nitko na zemlji. Ubijena djeca ne mogu objaviti želju kako će se njihovim ostatcima raspolagati. Pravo raspolaganja nemaju roditelji i obitelj, jer ubijena djeca nemaju roditelje niti obitelj: oni koji dijete ubiju umjesto da ga rode i podižu nisu roditelji i nemaju pravo raspolagati ostatcima svoje žrtve. To ne može niti plaćeni ubojica aborter niti klaonica u kojoj radi niti država koja je to ubojstvo dopustila i potaknula. Dakle, ostatci toga djeteta pripadaju samo Bogu i Bogu se moraju vratiti. Svako eksperimentiranje na ostatcima pobačajem ubijene djece predstavlja njihovo oskvrnuće, bez obzira na broj staničnih dioba između tkiva koje je od ubijenog djeteta ukradeno i tkiva koje se trenutno iskorištava za eksperimente na cjepivima protiv kontrolavirusa i drugih virusa. Poput Tobije mi smo dužni sve te posmrtne ostatke pokopati, a ne se njima koristiti.

Grijeh krađe posmrtnih ostataka ubijene djece, grijeh njihovog oskvrnuća i grijeh uskraćivanja dostojnog pokopa grijesi su u kontinuiranom počinjenju i suradnja onih koji se cijepe cjepivima u čijem su razvoju oskvrnjivani ukradeni posmrtni ostatci ubijene djece u tim teškim grijesima jest bliska i neposredna. Ne postoji proporcionalan razlog koji bi opravdao blisku i neposrednu suradnju s tim teškim grijesima.

Zanemarivanje tih grijeha u počinjenju, unatoč opomenama kompetentnih moralnih teologa i svećenika (Wolfe, 2015; Copenhagen, 2019; Kellmeyer, 2015; Torraco, 2015), predstavlja težak propust CDF-a.

Privremeno i trajno ljudožderstvo

Mišljenje iz 2005. govori o privremenoj dopustivosti uporabe cjepiva dobivenih uz pomoć ostataka ubijene djece u slučaju teške opasnosti i nepostojanja moralno prihvatljive alternative no stoji kako je i dalje riječ o zlu (iako je i tada bilo vidljivo kako takva privremenost vodi u trajno stanje, jer se koljače djece, kradljivce i oskvrnitelje posmrtnih ostataka ubijenih beba time samo ohrabruje u njihovom financijski isplativom grijehu).

Novo mišljenje proglašava zlo moralno prihvatljivim i tom lažnom tvrdnjom čini veliku sablazan. CDF griješi u obrazloženju te tvrdnje, jer koristi kriterij teške opasnosti, koji bolest čija je smrtnost u razini sezonske gripe nikako ne zadovoljava.

U novom mišljenju CDF stavlja nejasan i nerazuman teret “izbjegavanja bilo kakvog rizika” (što god to bilo) na ljude koji ne žele sudjelovati u ovome zlu.

Potpuno se zanemaruje utjecaj masovne upotrebe cjepiva koja su dobivena uz pomoć ukradenih ostataka ubijene djece na cjelokupnu zajednicu. Svatko tko se tim cjepivom cijepi sudjeluje u stvaranju društvene klime prihvatljivosti suradnje u zločinu ubojstva nerođenog djeteta, krađe i oskvrnuća njegovih ostataka. Time nanosi štetu zajednici u cjelini šaljući poruku kako neki vremeniti ciljevi, kao što su zdravlje i produljenje života, opravdavaju kao sredstva teške grijehe ubojstva, krađe ljudskih posmrtnih ostataka i njihovog oskvrnuća. Pojedinac koji je svjestan kako razvojni postupak cjepiva uključuje ukradene posmrtne ostatke ubijene djece voljno sudjeluje u normalizaciji tih zlodjela kako bi izvukao neku osobnu korist i ne može izbjeći osobnu krivnju pred Bogom.

Preteško je ne biti ljudožder

Ne mogu se oteti dojmu đavolske, protusakramentalne naravi ljudske žrtve putem pobačaja kao perverzije Kristove žrtve na križu, cijepljenja produktima ostataka ubijene djece kao konzumacije te žrtve, odnosno perverzije pričesti, koja ide ruku pod ruku sa psihoterapijom kao perverzijom sakramenta pokore, eutanazijom kao perverzijom sakramenta posljednjeg pomazanja, “stručnjacima” kao antisvećenstvom, sodomitskim povorkama kao antiprocesijama i drugim stupovima nove sekularne religije i izokrenutog poretka. CDF očito ne dijeli moju zabrinutost.

U perverziji izreke “Lex orandi, lex credendi, lex vivendi”, drugovatikanski zloduh nakon pokušaja zamjene Mise svih vremena Bugninijevom podvalom i pokušaja subverzije crkvenog nauka zabludama nove teologije sada pokušava uvesti novi moral, u kojem je ljudožderstvo radi produženja života moralno prihvatljivo, rame uz rame sa svetogrdnim pričešćivanjem. Jer preteško je ne biti ljudožder. Nevina će dječica svjedočiti pred pravednim Sudom našega Gospodina o krivnji svih onih koji su to veliko zlo činili, pomagali, u njemu sudjelovali ili ga ohrabrivali i opravdavali. Neka nam se svima Bog smiluje.


Reference

Copenhagen, F. M. (2019). Restore Ye to Its Owners: on the immorality of receiving vaccines derived from abortion. Retrieved from https://cogforlife.org/wp-content/uploads/VaccineFrCopenhagen.pdf

Kellmeyer, S. (2015). Medical Cannibals: The Moral Implications of Fetal Tissue Vaccines. Retrieved from Children of God for Life: https://cogforlife.org/steven-kellmeyer/

Torraco, R. F. (2015). The Subtle and Far Reaching Tentacles of the Culture of Death . Retrieved from Children of God for Life: https://cogforlife.org/rev-torraco/

Wolfe, F. P. (2015). The Morality of using Vaccines derived from Fetal Tissue Cultures: a few considerations. Retrieved from Children of God for life: https://cogforlife.org/fr-phil-wolfe/ 


Relikvije nevine dječice u Pagu

Broj komentara: 26:

 1. "jer koristi kriterij teške opasnosti, koji bolest čija je smrtnost u razini sezonske gripe nikako ne zadovoljava."

  Dakle, postoji ova dolje stranica.

  https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid19/excess_deaths.htm

  Pri dnu te stranice je grafikon s tjednim brojem umrlih od svih uzroka u Sjedinjenim američkim državama. Grafikon prikazuje razdoblje od početka 2017. godine do danas. Vidljivo je iz grafikona da je na zimu sa 2017. na 2018. godinu bila veća smrtnost od očekivane, a što znači da je te zime harala malo jača gripa. To pokazuje koliki je višak smrtnosti od malo jače gripe. E sad, od proljeća 2020. godine višak smrtnosti je osjetno veći cijelo vrijeme. To se može protumačiti na dva načina:

  1) smrtnost od kovida je ipak značajno veća nego ona od prosječne gripe;
  2) američka agencija CDC laže s ovim podacima o broju umrlih.

  Što bi ameri rekli - which is it? Obzirom da se na ovom blogu iznose/prenose ovakve tvrdnje da je smrtnost od kovida u rangu obične gripe, mislim da je vlasnik bloga dužan očitovati se po tom pitanju.

  Da se razumijemo, ovo pitanje je nezavisno od pitanja je li smrtnost od kovida dovoljno velika da bi opravdala sve ove mjere pa i cijepljenje moralno nedopustivim cjepivom. Osjetno veća smrtnost nego ona od obične gripe još uvijek može biti dovoljno mala da se ne računa kao 'teška opasnost'. Ovo pitanje se tiče nečeg drugog, a to drugo je princip - laž je laž. A koji se onda nadovezuje na princip - dobar cilj ne opravdava zlo sredstvo. Koliko god namjera da se ljude upozori na moralnu problematiku pobačaja i cjepiva koja nastaju iz njih može biti plemenita, svejedno ne opravdava korištenje laži u tu svrhu. I kad ja konkretno vidim da takvi propovjednici koriste laži kao potporu za svoje tvrdnje, odmah mi izgube svaku vrijednost u očima, jer su propagandisti ko i svi drugi.

  Dakle, ili CDC laže ili laže taj tu gore što ovaj članak čini lažljivom propagandom. Which is it?

  M.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Zašto vjerujete CDC-u? Kako su stekli vaše povjerenje? Bar se statistikom uvijek može manipulirati... zato je Gatesu jedna od omiljenih knjiga na temu kako lagati koristeći statistiku. I. M.

   Izbriši
  2. Mislim da je iz komentara jasno da pitanje nije upućeno vama, nego vlasniku bloga. Razlog za to je što je on plasirao ovaj članak u javnost, mimo toga ovdje se i inače u komentarima javljaju ljudi za koje je moja procjena da imaju problema u glavi dovoljno da se s njima ne isplati raspravljati. Moj dojam o vlasniku bloga je bio drugačiji, očito neutemeljeno jer narod je davno rekao - s kim si, takav si.

   Razloga zašto više vjerujem CDC-u nego autoru ovog članka je više. Pod jedan, CDC ima pristup podacima o broju umrlih u SAD-u dok autor članka to nema mimo njih, zatim autor članka nije ponudio ništa što iti sliči na dokaz da CDC laže, brojni izvori neovisni o CDC-u (primjerice varaždinski i zagrebački grobari) prijavljuju slično povećanje smrtnosti u mjesecima u kojima se korona razmahala.

   Ima ona narodna - corruptio optimi pessima, ružno je kad bilo tko lažima propagira svoju stvar, a posebno je ružno kad to čine oni koji su navodnon navjestitelji istine i moralnog ponašanja. Citirat ću biskupa Perića, za kojeg mi još jedino ostaje nada da je možda jedan normalan čovjek u tim vodama koji se tih principa uistinu i drži.

   Narav mati želju dade
   da istinu svak poznade.
   Zato pamet razboritu
   zadobismo mi na svitu.
   Da se čovik uvik uči,
   stvari pravo da dokuči.
   I da pamet ne počine
   dok ne stigne do istine.

   (Izvorni autor je Vid Došen koji je živio u 18. stoljeću).

   M.

   Izbriši
  3. Ja cu pustiti autora clanka da odgovori na upit o usporedbi smrtnosti od covida i sezonske gripe koju je iskoristio. Nisam dovoljno upucen u statisticke podatke koje M. spominje, a kad sam poceo citati objasnjenja naisao sam na neke nejasne informacije (nor. da se u slucaju da je u nekom tjednu na nekom podrucju stvarna smrtnost manja od ocekivane razlika pise kao 0, a ne negativan broj te da je bar jedna trecina viska smrtnosti po sluzbenim podatcima nevezana uz oboljenja koronom).
   No neovisno o tome, cini mi se jasnim da je za starije ljude i one koji imaju druge bolesti covid dosta tezi, a opcenito da je manje predvidljiva bolest od gripe.

   Izbriši
  4. Fina politika. Dakle, čini ti se jasnim da je kovid ipak teža bolest, a opet nekritički propuštaš članke u kojima pišu takve problematične stvari. I ja isto mislim da je do ovih dana razumski prilično utemeljena ocjena da je kovid teža bolest od gripe, iako je pitanje koliko točno teža i još odvojeno pitanje je li to dovoljno teško da opravda sve ove mjere. Sigurno nije onoliko teška koliko neki krugovi, iz razloga kojeg god, žele prikazati. Primjerice...

   https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/svijet/drugi-val-korone-svedane-natjerao-da-preispitaju-sto-rade-krivo-posljednji-put-im-je-ovoliko-ljudi-umiralo-1918-u-vrijeme-kobne-spanjolske-gripe-1064923

   ...ovo je članak koji ima jako tendenciozan naslov, gdje se implicite uspoređuju kovid i španjolka. A kad se pročita članak, ispade da je u švedskoj u studenom ove godine umrlo 8000 ljudi na 10 milijuna stanovnika koliko ih švedska ima danas, dok je 1918 godine u toj istoj švedskoj umrlo 16 000 ljudi na 6 milijuna stanovnika koliko je švedska imala tada. Jednostavna matematika kaže sljedeće: da je švedska te 1918 godine imala 10 milijuna stanovnika koliko ih ima danas, onda bi te 1918 godine bilo umrlo 26 000 ljudi. To stvari lijepo stavlja u perspektivu, 8000 mrtvih ljudi u doba kovida i 26 000 mrtvih ljudi u doba španjolke. Dakle, toliko opasan kovid ipak nije. Ni blizu.

   No, ako ovi gore lažu, od njih je to još i za očekivati. Da li to opravdava drugu stranu da kontrira lažima suprotnog predznaka? To nas vraća na ono od čega je sve počelo - laž je laž. Nikakav dobar cilj ne opravdava laži kao sredstvo. To znači da problem ima i onaj ko je ovaj članak napisao i onaj ko ga je propustio. Po mom. Kao da je malo laži i dezinformacija u svemu, pa da treba nadodavati. I to od onih koji se kakti kunu u istinu. E pa svašta.

   M.

   Izbriši
  5. Točan je treći odgovor: vi, gospodine M. lažete i muljate manipulativno prikazujući irelevantne podatke i izvrćući značenje napisanog, a zanemarujući relevantne podatke od koji su objavljeni u članku.

   Prvo, jedini koji ovdje spominje "prosječnu" gripu ste vi. Sezonska gripa po težini varira i ukoliko se za neku bolest kaže kako je za zaraženoga opasna u razini sezonske gripe, to znači da pripada unutar nekog tipičnog intervala sezonske varijacije težine gripe po zaraženog (što izražava IFR).

   Drugo, umjesto ukupne smrtnosti vi navodite tjednu varijaciju tzv. viška smrtnosti na području jedne države, dakle uzimate već izmasirane podatke koji ne kažu ništa po pitanju kvantitativne procjene rizika, odnosno je li riječ o 'teškoj opasnosti' ili ne.

   Treće, u članku se navodi smrtnost među zaraženima (IFR) od oko 0.4%. Nova procjena središnje vrijednosti (median) IFR WHO na globalnoj razini je oko 0.3% : https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf.
   IFR sezonske gripe kreće se oko 0.1%, no sezonska varijacija obuhvaća i gore navedene vrijednosti. Dakle, tvrdnja kako je IFR po težini usporediv (a to znače riječi "u razini gripe") s gripom stoji.

   Ako se uzme u obzir varijacija IFR u raznim državama, koja ovisi prije svega o starosti stanovništva i odgovoru medicinskog sustava, i dalje stoji zaključak kako ta IFR ne predstavlja tešku opasnost i ne može opravdati sudjelovanje u krađi i oskvrnuću ostataka djece zaklane u pobačajima. No čini se vi od toga, što je u članku glavno, pokušavate odvratiti pažnju.

   Također se u članku navodi usporedba ukupne smrtnosti u Hrvatskoj i Španjolskoj između 2020. godine i svih godina u proteklom desetljeću. Ta je usporedba bitna prije svega za procjenu težine bolesti, no može poslužiti i za usporedbu gripe i kontrolavirusne bolesti jer ove godine (kako kažu "stručnjaci") nema gripe, odnosno zamijenila ju je bolest izazvana kontrolavirusom. Iz toga bi se dalo zaključiti kako varijacija na godišnjoj razini u odnosu na predhodne godine dobro predstavlja razliku u težini kontrolavirusne bolesti i gripe.

   Brojke za Španjolsku su dostupne na https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/docs/indNacDefunciones/2020_Defunciones_10.pdf, a zorno ih može prikazati graf: https://imgur.com/JLZxdWV . Iako su pri objavi nedostajali podatci za zadnja dva tjedna 2020. godine, moguće je ekstrapolirati i sasvim je sigurno kako je što se tiče ukupne smrtnosti od svih uzroka u Španjolskoj 2020. godina unutar normalne varijacije, pa čak i ispodprosječna u odnosu na tekuće desetljeće. To daje potporu tvrdnji kako je (barem u Španjolskoj) težina bolesti izazvane kontrolavirusom usporediva s težinom sezonske gripe. Za usporedbu se koristi Španjolska, jer ima najažurnije podatke o ukupnoj smrtnosti i jer nema izgleda da broj žrtava u 2020. u preostala dva tjedna značajno poraste.

   Zaključak slijedi: članak je istinit, a M. skriven pod maskom (ili možda brnjicom) anonimnosti laže i kleveće.

   Izbriši
  6. Čini se da imamo nesretnog dobitnika autorstva nad ovim člankom. Čestitke!

   Najprije gospodine, čini se da vi ne znate čitati, barem ne s razumijevanjem. Lijepo vam je navedena stranica CDC-a s grafikonom koji pokazuje podatke o smrtnosti u americi od početka 2017. godine. To znači da taj grafikon sadrži podatke o zimskoj smrtnosti za barem tri sezone gripe (jer to je ono što uzrokuje veću smrtnost zimi), a to bi bile sezone s kraja 2017. godine, s kraja 2018. godine i s kraja 2019. godine. I od te tri sezone gripe ona s kraja 2017. je bila najjača, čak vrlo jaka jer je veća od očekivanog broja smrti koji se računa na temelju prosjeka prethodnih nekoliko godina. Dakle, mi na tom grafikonu imamo jasno navedeno koliki je višak smrtnosti u natprosječno jakoj sezoni gripe, a opet - smrtnost od proljeća 2020. godine je osjetno veća čak i od te najjače sezone gripe. I to je već rečeno u mom prvom komentaru. Razumijete li vi to? Kako se čini - ne. Meni se čini da vi nemate dovoljan intelektualni kapacitet za shvatiti to na što vam ukazujem. Zato meni ovdje nije toliki problem što ste vi ovakav članak napisali, nego što je on nekritički objavljen ovdje.

   I nije to jedina stvar u vašem komentaru koja ukazuje da vi nemate dovoljan intelektualni kapacitet da shvatite stvari o kojima ste uzeli pametovati. Druga takva stvar je ovo vaše lupanje po IFR-u. Znate li vi što ta kratica IFR predstavlja? Ako se ja ne varam, ta kratica bi trebala značiti 'infection fatality rate', prevedeno na hrvatski to je otprilike 'odnos broja umrlih prema broju zaraženih'. Jeste li vi svjesni da na taj postotak *bitno* utječe metodologija brojanja zaraženih? Jeste li vi svjesni da ako ta metodologija nije ista kod dviju različitih bolesti ili u dvjema različitim državama, da onda ti postotci nisu usporedivi? Jeste li vi svjesni da je upravo zato broj ukupnih smrti u populaciji puno pouzdaniji podatak koji govori o jačini epidemije, jer je to goli podatak koji ne ovisi o metodologijama? Razumijete li vi išta od toga na što vam ja ukazujem? Ja se bojim malo ili ništa.

   I konačno, taj pdf s ukupnim brojem umrlih u Španjolskoj, jeste li vi primijetili da ispod tablice u tom dokumentu stoji kraći napis na španjolskome? Očito niste. Što bi se reklo - google translate is your friend, kad već ne razumijete španjolski.

   Toliko od mene.

   M.

   PS. I da, jako je bitno tko i što sam ja, jer naravno izrečeni argumenti nemaju nikakvu težinu… za one koji ih ne mogu razumjeti.

   Izbriši
  7. Gospodine M, vi ste najobičnija kukavica, koja nije u stanju stati imenom i prezimenom iza gluposti i laži koje lupeta, projicirate na druge vlastitu nepismenost i podkapacitiranost, koja je očita iz "prosječne gripe" i drugih laži, a o statističkoj obradi podataka i interpretaciji rezultata nemate pojma.

   Stavili ste poveznicu na uzorak od "čak" tri godine, koristite neprikladnu friziranu metriku "viška smrtnosti" koju neuspješno pokušavate opravdati i izravno povezati s bolešću koje uzrokuje kontrolavirus i izvodite mentalnu gimnastiku i trošite vrijeme čitateljima bloga.

   Za razliku od vas, pismenom je očito iz izraza "smrtnost reda veličine 0.4 % zaraženih" znam li što znači IFR. Znate li vi što znači red veličine? Da ste imalo pismeni pročitali biste i razumijeli slijedeće:

   1. u članku sam koristio dvije informacije: obrađene do sada dostupne podatke o ukupnoj smrtnosti od svih uzroka za razdoblje 2010-2020 i IFR; oboje upućuje kako nije riječ o teškoj opasnosti.

   2. metoda kojom se uzima u obzir i uklanja utjecaj različitih načina procjene IFR opisana je u citiranoj publikaciji (https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf), autor te publikacije uspješno je obranio metodu i medijan jest dobar nepristrani procjenitelj u opisanom slučaju. Ako s tim imate problem, slobodno pišite autoru publikacije i WHO, siguran sam da jedva čekaju da im metode krene osporavati komentator M., anonimac previsokog mišljenja o vlastitoj pameti. Uostalom, meni je dovoljan red veličine kako bih podupro tvrdnju o nedostatku teške opasnosti.

   Kašnjenje u prijavi ukupnog broja mrtvih koje se navodi ispod tablice nije toliko da bi se ukupan broj mrtvih povećao za 40000, koliko je potrebno da bi ova godina dostigla prosjek ukupne smrtnosti za razdoblje 2010-2019. Čak i ako ga dostigne i prestigne, za moju je tezu dovoljno da ukupna smrtnost bude unutar standardnog odstupanja prosjeka desetljeća, dok je za vašu tezu nužno da 2020. bude statistički outlier u odnosu na prethodno razdoblje, do čega ne će doći. To će se pokazati vrlo brzo, kad svi podatci budu dostupni. Isto vrijedi i na razini Hrvatske (gdje za sada imamo podatke samo do 31. listopada), a vjerojatno i na globalnoj razini. Svi će relevantni podatci u svakom slučaju biti dostupni brzo, pa niti neznalica poput vas više ne će imati potrebe gledati tjednu varijaciju "viška smrti".

   Dodajmo za kraj kako je na vama i drugim pobornicima cjepiva protiv kontrolavirusa napravljenih upotrebom dijelova tijela ubijenih beba teret dokaza teške opasnosti. A ovdje ne samo da nemate dokaze, već dokazi upućuju kako teške opasnosti nema.

   Pustite se google prevoditelja, statistike koja vam ne ide i lažnih optužbi, a uhvatite se knjige i litanija poniznosti, te za promjenu dignite svoj glas protiv zla ljudske žrtve - abortusa i drugih opisanih zala koja iz njega slijede, uključujući cjepiva koja su razvijena uz pomoć posmrtnih ostataka u pobačajima ubijene djece.

   Izbriši
  8. Novi podaci za gospodina Obrenovića.

   https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/novi-podaci-zavoda-za-statistiku-od-pocetka-epidemije-do-kraja-studenog-6-vise-umrlih-nego-lani-15039956

   Podnaslov kaže sljedeće: "U studenome je broj preminulih 33 posto veći nego u istom mjesecu lani. Ukupan broj umrlih od početka godine veći je 2,3 posto". Gospodine Obrenoviću, jel vi možete trpjeti ovakvu laž! LAŽU!!! PLAĆENICI!!! Ne može biti smrtnost u studenom veća za 33% od lanjske, ako je WHO dokazao da je smrtnost u rangu obične gripe. A lani u studenom gripa nije ni harala! LAŽU!!! Sigurno su izmislili mrtve kojih nema. Ja mislim gospodine Obrenoviću da je vaša sveta dužnost da zatražite popis mrtvih u studenome i da otkrijete doti jedno lažno i izmišljeno ime na tom popisu, a ima ih fala bogu barem 33%. Pa makar im grobne humke trebalo kopati da se dokaže da nisu umrli!!! Jel tako gospodine Obrenoviću! Pa da oni znaju da nije šaliti se sa nama. E.

   M.

   Izbriši
  9. Bilo bi zanimljivo vidjeti koliko su od spomenutog povećanog broja umrlih uzrokovali prekasno otkriveni karcinomi i razne druge neliječene i netretirane bolesti koje su posljedica otkazivanja sistematskih pregleda ili straha da se ode u bolnicu kako se ne bi zarazilo Covidom. Plus još smrti uzrokovane općom psihozom, koja opet stvara karcinome i druge bolesti. Bojim se da nas ovo zadnje u punom segmentu tek čeka u narednim godinama. Naravno, uz pretpostavku da cjepivo za koju godinu ne pokaže izvjesne fatalne nuspojave za koje trenutno "nema osnovanog razloga" da nastupe.

   Izbriši
  10. I ja si mislim je li ta povećana smrtnost od stresa, noceba, zapostavljenih drugih ozbiljnih bolesti, nošenja maski, nekretanja starijih ljudi što može uzrokovati trombozu i potpuno neprimjerenog liječenja remdesevirom i respiratorima? I.M.

   Izbriši
  11. M. objasnite mi molim Vas kako da autor teksta o kojem raspravljamo, vama i nama dokaže da npr. ovakve gluposti poput sljedećeg linka također guraju statistiku na Vašu stranu?

   https://www.glasistre.hr/istra/forenzicari-otkrili-uzrok-smrti-gradevinskog-radnika-koji-je-proljetos-prije-nego-sto-se-epidemija-razbuktala-preminuo-na-gradilistu-kod-poreca-definitivno-nije-ono-sto-se-najprije-mislilo-682056

   K.

   Izbriši
  12. "Bilo bi zanimljivo vidjeti koliko su..."

   Ako bi to bilo zanimljivo vidjeti, čemu čekati? Hajmo to odmah vidjeti, jer ja mislim da je odgovor na to pitanje sadržan u podacima iznesenim u linkanom članku s jutarnjeg, samo ako čovjek zna iole razmisliti.

   Dakle, u studenom je povećanje smrtnosti 33%, dok je za razdoblje od početka godine povećanje 2.3%. Kad se 33% podijeli na 11 mjeseci, to bi bilo otprilike tih 3% povećanja, što znači da vjerojatno u mjesecima prije studenog povećane smrtnosti nije bilo. Kažu također da je od početka ožujka, kad je proglašena epidemija, do danas povećanje smrtnosti 6%. Kad se tih 33% podijeli na 9 mjeseci to je oko 3.6% što je malo manje nego tih 6%, ali to je objašnjivo time da su u tom zbroju izbačeni siječanj i veljača, koji su zimski mjeseci u kojima je smrtnost veća, pa se velik apsolutni višak u studenom dijeli na ljetne mjesece s manjom apsolutnom smrtnošću, i ako je tako i to isto ukazuje da je povećana smrtnost i to osjetno - samo u studenom.

   I sad - zašto je to važno? Pa zato što smo mi i još veću psihozu i još veći zastoj zdravstvenog sustava i još puno jači lockdown koji znači ne kretanje imali u - ožujku. Jedino što u ožujku nismo imali, a u studenom jesmo je - veliki broj zaraženih. A ako u ožujku nije bilo povećane smrtnosti, što izgleda da nije, iz toga bi se trebao nametati prilično jednostavan zaključak. Hajde, uspijeva li netko dokučiti koji? :p Meni se čini da za taj zaključak nije potrebno više od dva grama mozga, ali možda se varam.

   Ovo psihotično navijanje za jednu ili drugu stranu, pri čemu se odbacuje svaka iole trezvena procjena situacije, je meni žalosno. Ako nije bijela onda je crna, nema mrdanja, plavo, žuto i zeleno ne postoji, ne daj bože nijanse sive. Ako nije španjolka onda je gripa, ako nije gripa onda je španjolka, ništa između ne postoji. O onom gore koji mi i nakon jasne ograde da to što smatram da je kovid ozbiljniji od gripe ne znači da smatram da je teška opasnost, trubi kako ja kao pobornik cjepiva moram dokazat tešku opasnost, o tome nemam šta pričat - čovjek očito ima problema u glavi. Što reći, koju posluku porati...

   M.

   Izbriši
  13. Na zapadu ništa novo, gospodin M. opet manipulira podatcima. Kad ste vec odlučili gledati podatke isključivo na mjesečnoj razini, što odaje neznanje ili zlu namjeru, tada ste mogli usporediti studeni 2020. (5486 umrlih) sa siječnjom 2017. (6441 umrli!), siječnjom 2019. (5777 umrlih), ožujkom 2015. (5484 umrla) i slično. Prilično je jasno da se značajan dio umrlih u tim mjesecima može pripisati gripi. No ne sjećam se nikakvih strašnih pandemija, brnjičara na ulicama, zatvaranja i masovnih kampanja za cijepljenje niti u 2015., niti u 2017., niti u 2019, a niti vašeg trokeljanja kako gripa u tim sezonama nije po težini u razini gripe.

   Vi jako volite uzimati kratka vremenska razdoblja izvan godišnjeg konteksta no za procjenu težine je ipak nužno sagledati dulje, npr. godišnje razdoblje. Kako nam nije dostupna cijela 2020. godina, možemo gledati prvih 11 mjeseci.

   Ove je godine u prvih 11 mjeseci umrlo ukupno 49282 ljudi (0.53 standardne devijacije više od prosjeka). 2017. je u istom razdoblju umrlo 50191 ljudi (1.21 standardne devijacije više od prosjeka). "Strašne" 2015. godine umrlo je u istom razdoblju 51145 osoba (1.95 standardnih devijacija više od prosjeka). Prema vama ta bi 2015. trebala biti poznata po pomoru neviđenih dimenzija i po strašnim zarazama koje su tada harale. Po gripi, koja nije u razini gripe. Međutim, to nije slučaj. Kako to?

   Evo i malo vizualizacije navedenog.
   Tablica: https://imgur.com/sLgX8Bd .
   Graf: https://imgur.com/ptKI8cU

   Podatci su skinuti ne sa yutarnjeg lista, vec sa stranica Državnog zavoda za statistiku: https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/Pokazatelji/MSI%20STANOVNISTVO.xlsx

   Sad se vidi tko laže i kleveće. Pametnom dosta.

   Izbriši
 2. Jučer na blagdan Nevine dječice, Bog je poslao upozorenje Hrvatskoj potresom. Osim rijetkih iznimaka, iz crkvenih krugova se ne čuje skoro ništa o cjepivima, a to je trenutno najvažnija tema.

  Zabrinuti

  OdgovoriIzbriši
 3. Biskupi su ponovno besramno izdali svoj narod. Ovo je gore od rata jer u ratu su nas napadali drugi, a u ovome biskupi i politačari su izdali narod i naredili smrt bez ikakve borbe biskupa. Mislim da dalje ne treba ništa govoriti niti pisati. Sve je jasno.
  JMS

  OdgovoriIzbriši
 4. Stiglo cjepivo od nevine djecice a potresi na dan Nevine djecice. Interesantno Pismo veli bit ce potresa a ne potres. Stvarno su pobornici milosrdja Bozjeg u pravu, veliko je milosrdje Bozje na djelu. A mi koji vidimo sve kao kaznu smo glupi jer nemamo optimizma, jos se kao radujemo sto milosrdni Bog cak vise ne opominje nego sad kaznjava. Vrijeme opominjanja je proslo, milosrdja je sada, a kazna i Bozja pravda ne postoje. Sad koliko vidim vise nema potrebe priznati grijehe, pokajati se, obratiti se, vrsiti pokoru, vjerovati Evandjelju jer cemu to ako Bog nece svoje pravednosti nego nas evo obasipa samo milosrdjem. Nemoramo traziti na prvome mjestu Bozje Kraljevstvo i Njegovu pravednost jer ce nam i bez toga u svom milosrdju sve nadodati. Automatski. I kugu, i potrese, i glad i rat. Vjerojatno bi trebali sad cekati da se Bog nama dodje ispricati i moliti nas da mi Njemu oprostimo. Da On nama obeca da to vise nece raditi i da ce se popraviti. Da posto je svemoguc ukine ove kazne, pardon milosrdja, pa da se moze nastaviti dalje po svom bez Boga. Onaj stari Herod je bio milosrdan prema ovim danasnjim herodima u cistim kutama krvavih ruku jer je ubijao samo musku djecu. Ovi ubijaju i curice i decke. Sad koje su upotrebili za cjepivo ne znam a nije ni bitno jer je to bilo prije 50 godina. Dakle nekako kako se zabranila TLM. Sretnih li roditelja koji su tada isli na pobacaj umjesto na prikazanje u hram. Eto ta njihova milosrdna gesta spasit ce cijeli svijet i svi ce imati njihove gene preko cjepiva. Tako da ce i jedan dio gena njihovog milosrdja dobiti svaki procjepljeni. Sad mi nije jos jasno zasto se niko iz vlade, sabora, kriznog stozera, ureda Zmaja kamenitih vrata pa i sam on ne cjepi. Mislim da bi se oni trebali prvi cjepiti jer kako bi drzava funkcionirala bez njih. Oni su nam prioritet a ne tamo neki osamdesetogodisnjaci po domovima. Zato su trebali nahrupiti na cjepljenje a ne da su humani pa da prepustaju svoju dozu obicnim smrtnicima. Tko bi nas vodio, ne valjda Bog.
  Robelar

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Evo, pisali ste to pola sata prije nego je došao najjači potres. Sad su potresi. Nedjelja Laetare, Nevina Dječica (i Herod), Toma Becket (i Henrik II.) Bog je nekoliko djece uzeo. Vjerujem da su to bila djeca koja su otišla k njemu, nama kao znak. A uokolo ide neprijatelj, ričući lav, okružen velikom slavom i sjajem.

   Izbriši
  2. Svaki od nas se treba upitati koliko i u cemu sam se promijenio na bolje od kad je pocela kuga i prvi potres. Koje su to duhovne mjere uz mjere koje je propisao car. Dajem li samo caru ili i Bogu Bozje. Jesam li i malo pomaknuo svoj zivot na bolje i uz svjetovne poduzeo i duhovne promjene u svome zivotu. Mislim li se uopce promijeniti ili samo cekam da sve ovo prodje i vrati se u,, normalu" pa da mogu nastaviti svoj zivot graditi i dalje na grijehu na kojem sam stao. Cekam li da se Bog promijeni ili zelim da se ja mijenjam prema Bogu i Njegovim zapovijedima.???
   Predsjednik Milanovic je danas dao isto jedno iskreno prorostvo o sirotinji koja uvijek najlosije prodje.
   Robelar

   Izbriši
  3. Sigurno da nije slučajnost da je Gospodin poslao potres na blagdan sv. Tome Becketa, biskupa i mučenika, koji je krunu mučeništva stekao poradi borbe za prava Crkve protiv uzurpacije od strane svjetovne vlasti (podsjeća li vas to na današnja vremena?).
   Također sigurno nije slučajnost da su osim kuća najviše oštećene crkve i katedrale, ali i gradske vijećnice i zgrada Ministarstva obrane.

   Mislim da je time Gospodin Bog upozorio hrvatske moderniste koji nezakonito uzurpiraju stolice autoriteta, ali koji imaju mogućnost i pred svijetom moć boriti se protiv napada od strane države, da se bore za Crkvu i vjernike (nedavno su ih posramili inače još gori francuski modernisti koji su se ipak borili protiv tiranskih i uzurpatorskih ograničenja, i pobijedili na sudu). Također mislim da je Gospodin Bog upozorio svjetovnu vlast da se ne miješa u slobodu i autonomiju Crkve, jer će navući na sebe gnjev Onog pred kime drhti sve stvorenje (Qui commovet terram de loco suo, et columnæ ejus concutiuntur. Job 9,6). Izgleda da su potonji barem donekle shvatili jer su ukinuli tiransku zabranu slobodnog putovanja po vlastitoj državi, a za moderniste bojim se da nema puno nade.

   No dvije serije potresa su pokazale da hrvatski narod ipak mora da nije potpuno naopak i odbačen od Boga, "Jer koga Gospodin ljubi, onoga i stegom odgaja, šiba sina koga voli." (Heb 12,6)

   Izbriši
 5. Od ožujka pratim i očekujem hoće li se netko od tradicije ohrabriti i napisati očite činjenice. Nažalost opći muk. Ni glasa od FSSPX-a, od ED, Otpora, Sedevakantista, samo pokoji svećenik NO sekte.
  Bravo za gostujućeg autora! Minimum kako bi katolik trebao razmišljati.
  Je li ovaj opći konformizam predokus grozote pustoši?

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Uz one koje je "Zabrinuti" naveo (p. Chazal i p. Hewko su Pokret otpora, p. Jenkins je iz Društva sv. Pija V., u kojem su pretežno sedevakantisti), neke informacije i reakcije na nemoralna cjepiva možete naći u mojim komentarima na članak "Dok im lastika uši dira, ekumenizam evoluira" na ovom blogu.

   Reagirao je pismeno člankom tradicionalni svećenik iz Italije, don Curzio Nitoglia, Pokret otpora također pismeno i usmeno u propovijedima (npr. mons. Williamson), te poznati tradicionalist blogger Louie Verrecchio. Reagirali su i neki moderni "biskupi" simpatizeri Tradicije.

   FSSPX je također reagirao, ali na drugoj strani, kompromisom s opakim svijetom, mijenjajući njihov stari tradicionalni stav i dovodeći vjernike u zabludu.

   Dakle, ima nešto reakcija, i razotkrile su srca i misli.

   Izbriši
 6. https://m.youtube.com/watch?v=D5eik199uUM&feature=youtu.be
  Fr. Chazal Covid Operation of lies

  https://m.youtube.com/watch?v=CrdTxAP2URo
  Fr. David Hewko, Massacre of the Innocents

  https://m.youtube.com/watch?v=G34lW8N2l7o
  Clarity about Covid Vacciness
  Fr. Jenkins

  Na gornjim poveznicama ipak ima netko tko progovara.

  Zabrinuti  OdgovoriIzbriši
 7. Pohvala autoru članka za vrlo vrijedno djelo i pohvala Tomi na objavi.

  Što se tiče usporedbe broja umrlih ove i prošlih godina, korisna je i ova studija poznatog Sveučilišta Johns Hopkins (ubrzo izbrisana), koja je pokazala da "kontrolavirus" (odlično ime) nije imao nikakav efekt na postotak umrlih u Americi, ali i da je drastično pao prijavljeni postotak umrlih od drugih uzroka (što znači da doktori smrt od drugih uzroka masovno pripisuju "kontrolavirusu"):
  pjmedia.com/news-and-politics/matt-margolis/2020/11/27/johns-hopkins-study-saying-covid-19-has-relatively-no-effect-on-deaths-in-u-s-deleted-after-publication-n1178930

  Također, ovi članci upozoravaju na moguće zdravstvene posljedice primanja cjepiva:
  naturalnews.com/2021-01-04-pathogenic-priming-covid19-vaccines-are-spreading-pandemic.html
  naturalnews.com/2020-12-07-mrna-vaccines-may-cause-body-attack-placenta-cells.html
  naturalnews.com/2020-12-09-fda-reveals-serious-health-conditions-from-covid-19-vaccinations.html

  OdgovoriIzbriši
 8. Zabrinuti, zahvaljujam na zanimljivim linkovima. Ali sve je to mlako i ne adekvatno za današnju situaciju.
  Mateo, pročitao sam vaš komentar na prvi članak Bratstva o moralnosti cjepiva od abortirane djece. Tragedija. Nedugo zatim skinuli su prvi članak i objavili drugi u kojem su još podebljali svoj stav. Katastrofa.
  Pitanje moralnosti cjepiva od abortirane djece je trećerazredno pitanje.
  Prvo je pitanje postoji li uopće virus opasniji od sezonske gripe? (po meni ne) Je li uopće potrebno cijepljenje? (po meni ne) Je li cijela priča smišljena za neku drugu agendu? (po meni da) Dakle, treba li uopće razmišljati o cjepivu.
  Drugo je pitanje postoji li u cijeloj povijesti cjepiva omjer štete i koristi manji od jedan. Prof. dr. Sucharit Bhakdi (sveučilišni profesor virusologije) kaže da se nikada nije cijepio i da se nikada ne će cijepiti. Po njemu omjer štete i koristi je uvijek beskonačno jer od cjepiva nema nikakve koristi pa kad broj (štetu) dijelimo s nulom kvocijent je uvijek beskonačno. Tzv. Španjolska gripa je još uvijek „zagonetka“. U to vrijeme bilo je najveće orgijanje cjepivima u povijesti. Američki vojnici dobivali su i po 6 uboda dnevno. Dakle, općenito od cjepiva nema koristi.
  Na kraju još i cjepiva proizvedena na liniji abortirane djece. Strašno. A mogli su uzeti za podlogu bilo što, nego, sotonska posla, baš hoće od nas napraviti ljudoždere.
  Mateo, imam pitanje za vas.
  Ne mogu prozrijeti zašto nas vladari svijeta tako očito lažu. Lažu nas u oči. Uopće se ne trude da prikriju laž. Zašto nas namjerno plaše s tako bezazlenim virusom. Ja imam dva moguća odgovora. Možda se osjećaju toliko moćni pa u svojim sotonskim porivima uživaju u nametanju očiglednih, nelogičnih laži. Guštaju praviti nas budalama. Ili im je možda Bog dopustio ali uz uvjet da laž mora biti očita kako ljudi ne bi mogli reći, nisam znao, prevarilo me. Bog nam je dao razum da razlikujemo istinu od laži. Ili sam možda ja sve krivo shvatio. Možda je sve ovo samo ružan san. Možda će pošteni političari Putin, Trump, Vidović Krišto, pozatvarati zločeste Soroše i Gejtse, vratiti nama naše bebe i krpice kako bismo nastavili vrijeđati Boga, jer On je neizmjerno milosrdan.

  OdgovoriIzbriši
 9. Dr. sc. Srećko Sladoljev:
  "Ljudi su u opasnosti od cjepiva, a ne od virusa. Ovaj virus je samo vektor kako bi dobrovoljno pristali na cijepljenje. Međutim, prime li novo, RNK cjepivo, ljudi će doslovno imati glavu na panju."
  "Ne da sam uvjeren, nego znam da su cjepiva u igli odgovorna za golemi porast opakih bolesti s autoimunim 'potpisom' u posljednjih šezdesetak godina, pogotovo multiple skleroze."
  (narod.hr/koronavirus/dr-srecko-sladoljev-ljudi-su-u-opasnosti-od-cjepiva-a-ne-od-virusa)

  U katoličkoj državi ne samo da ne bi bilo cjepiva u čijem se testiranju i proizvodnji koriste stanice ubijene djece ili koja manipuliraju genomom, nego ne bi uopće bilo cjepiva. Većina bolesti od kojih cjepiva navodno štite je manje opasna i štetna za organizam nego cjepivo. Šteta koju masovno cijepljenje čini je ogromna, a njezini razmjeri se vide ne samo iz spomenute epidemije autoimunih bolesti nego i iz analize jednog od sastojaka cjepiva:
  naturalnews.com/2019-10-04-medical-horror-genetic-sequencing-vaccines-mrc-5-cancer-genes-modified.html

  Studija koja je usporedila zdravlje cijepljene i necijepljene djece ustanovila je da su necijepljena djeca puno zdravija:
  naturalnews.com/2020-12-13-unvaccinated-children-are-healthier-than-vaccinated-peers.html

  Zašto nisu pustili opasniju bolest? Zato što cilj nije kaos nego totalna kontrola, psihološka i fizička, san svakog diktatora. Tzv. "Svjetski ekonomski forum" na Twit. je ovako opisao svoj cilj do 2030., iz usta planiranog budućeg roba njihove tiranije: "Nemam nikakvu privatnost, nemam nikakvo vlasništvo, i nikad nisam bio sretniji."

  Zašto su tako očiti, zašto više ne skrivaju svoje namjere? Zato što nema više nijedne skupine koja bi im mogla biti prijetnja, a koju nisu ili stavili pod svoju kontrolu ili neutralizirali (počevši od uništenja katoličkih monarhija, pa preko okupacije Crkve, sad nezakonito kontroliraju gotovo sve pozicije moći), te niti jednog moćnog čovjeka koji bi im mogao poremetiti planove, i jer te planove ubrzo hoće ostvariti. Trump je mogao nešto učiniti (još može deklasificirati tajne podatke, na što ga potiču njegovi odvjetnici), ali dosad nije učinio ništa, a istječe rok za djelovanje. Ako ovako ostane, ostat će zapamćen kao nemoćan protiv sustava, da često nije mogao, ali na kraju da je mogao, ali nije htio.
  Također, s moćnom spregom medija i pokvarenog sustava (koliko je moćna vidi se po amer. izborima) nije im ni potrebno previše se truditi maskirati planove - što ne odgovara službenoj priči zataškat će mediji, a propaganda je dovoljna da se uspješno manipulira većinom koja je isključila mozak i iznajmila prostor između jednog i drugog uha lažljivim medijima. Ako se mali dio naroda i odupre tiraniji ili prevari, zato služi državna represija (koja "nije represija", kako su mediji prenijeli riječi predstavnika vlasti) te kontrolirani sudovi.

  Jedino Bog može spasiti Svoj narod i Svoju Crkvu. Treba svaki dan moliti da to učini.

  OdgovoriIzbriši

Upute za komentiranje

Kako bi se razlikovali sugovornici, obavezno koristite neko ime ili nadimak koji možete dodati i na kraju komentara. Potpuno anonimni komentari najčešće se brišu.

Nijedan komentar objavljen na ovom blogu ne podrazumijeva ni u kojem stupnju prihvaćanje od autorâ ovog bloga mišljenja koja su u komentaru izražena.