srijeda, 18. siječnja 2017.

Litanije za sjedinjenje Hrvatske u pravoj vjeri


Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče, nebeski Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti Bože,
Sveto Trojstvo jedan Bože,

Sveta Marijo, isprosi nam sjedinjenje u vjeri!
Sveta Bogorodice,
Sveta Djevo djevica,
Sveta Djevice Marijo, koja sama satireš sva krivovjerstva na svem svijetu,
Sveta Djevice Marijo, koju je Bog bezbrojnim čudesima milosti proslavio,
Sveti Mihovile, Anđele mira i moćni štitniče svete crkve,
Sveti Gabrijele, slavni navijestitelju utjelovljenja našega Gospodina i Spasitelja,
Sveti Rafaele, sigurni voditelju na pravom putu k spasitelju,

Svi Anđeli čuvari hrvatskog naroda i hrvatskih krajeva, isprosite nam sjedinjenje u vjeri!
Svi sveti Anđeli i Arkanđeli,
Svi sveti zborovi anđeoski,

Sveti Ivane Krstitelju, isprosi nam sjedinjenje u vjeri!
Sveti Josipe, moćni zagovorniče kod Gospodina, isprosi nam sjedinjenje u vjeri!
Svi sveti patrijarsi i proroci, koji ste gorljivo žudili za spasom svijeta, isprosite nam sjedinjenje u vjeri!

Sveti Petre, namjesniče Isusa Krista i središte kršćanskog jedinstva, isprosi nam sjedinjenje u vjeri!
Sveti Pavle, učitelju naroda i moćni revnitelju za pravu kršćansku vjeru,

Svi sveti apostoli i učenici Gospodinovi, junački vjerovjesnici kršćanske vjere, isprosite nam sjedinjenje u vjeri!
Sveti Ćirile i Metode, biskupi i apostoli naroda slovjenskih,
Svi sveti mučenici, biskupi i svećenici, koji ste apostolskom revnošću za spas duša u Hrvatskoj djelovali,
Svi sveti, koji ste nekad u hrvatskim pokrajinama prebivali,
Svi sveti, svih mjesta i vremena, u jednoj pravoj vjeri sjedinjeni,

Milostiv budi, — oprosti nam Gospodine!
Milostiv budi, — usliši nas Gospodine!

Od svakoga zla, oslobodi nas Gospodine!
Od svakoga grijeha,
Od pogibelji vječne propasti,
Od dijeljenja i cijepanja u vjeri,
Od svake nevjere,
Od svakog krivovjerstva,
Od nehajnosti prama pravoj vjeri i vječnom spasu duša,
Od duha bludnje i otpadnuća od crkve Božje,
Od zaslijepljenosti duha i okorljelosti srca,
Od uzdanja u sebe kod tumačenja riječi Božje,
Od prezira Božanskog ugleda nepogrješive crkve,
Od varave slobode nećudorednoga života,
Od putene sklonosti, koja je neprijateljstvo protiva Bogu i koja se zakonu Božjemu ne će podvrgavati,
Od svakoga prividnog mira i krive slobode i sigurnosti gledom na vjeru i vječni spas duša,
Od svakoga otpora prema Duhu svetomu i da se ne protivimo poznatoj kršćanskoj istini,
Od svih predsuda proti svetoj crkvi Božjoj,
Od svega što dovađa i uzdržaje cjepkanje u pravoj vjeri,
Od svih zapreka sjedinjenja u vjeri,

Mi griješnici, Molimo Te usliši nas!
Da nam oprostiš,
Da nam se smiluješ,
Da se dostojiš na pravu nas pokoru ganuti.
Da se dostojiš crkvu svoju svetu ravnati i uzdržati,
Da se dostojiš neprijatelje crkve poniziti,
Da se dostojiš kraljevima i vladarima kršćanskim mir i pravu slogu darovati,
Da se dostojiš svemu puku kršćanskomu mir i jedinstvo podijeliti,
Da se dostojiš našu odijeljenu braću u pravoj vjeri i općinstvu crkve s nama sjediniti,
Da se dostojiš biskupima i svećenicima katoličke crkve danomice sve više i više oganj ljubavi i revnosti za spas duša uspiriti,
Da se dostojiš od grijeha i sablazni nas očuvati i pravom nabožnošću na bolj[it]ak odijeljene braće nas obdariti,
Da se dostojiš nas u savjesne podložnike svjetskih oblasti i u poslušnu djecu, naše svete matere crkve pretvoriti,
Da se dostojiš s neba milostivo na suze naše ljubavi i na krv mnogih svetih mučenika pogledati,
Da se dostojiš sve što izvan crkve živu, u velikoj pogibelji njihova spasa rasvijetliti i njima pravi put k vječnomu blaženstvu pokazati,
Da se dostojiš u odijeljenoj od nas braći iskrenu želju za pravom vjerom pobuditi,
Da se dostojiš našu Hrvatsku domovinu s Tobom i s Tvojom jednom, svetom, katoličkom i apostolskom crkvom posve ili što tješnije sjediniti,
Da se dostojiš sve nas jednom u svoje vječno kraljevstvo primiti,
Sine Božji!

Jaganjče Božji, koji odnimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji odnimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji koji odnimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!

Kriste čuj nas!
Kriste usliši nas!
Gospodine smiluj se!
Kriste smiluj se!
Gospodine smiluj se!

Oče naš... Zdravo Marijo...

Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, kojega su sudovi pravedni i putevi neispitljivi, ah sjećaj se svoga milosrđa, koje je vrhu svih Tvojih djela, i oprosti, prignuto Te molimo, naše i naših otaca grijehe! Oslobodi stanovnike Hrvatske od zamka krivih nauka i od duha prigovaranja i nesloge, da se vrate k jedinstvu duha, stalnosti u vjeri i pokoju savjesti u općinstvu crkve. O Oče nebeski, molimo Te u ime Duha svetoga i Isusa Krista Sina Tvojega našega Gospodina i Spasitelja. Amen.

Vječni Oče, prikazujemo Ti klanjanja vrijedno lice Tvojega predragoga Sina na čast i Slavu Tvojega svetoga imena i na spas domovine. Amen.

Dočetna molitva.
Preljubezni Spasitelju, klanjamo se s počitanjem Tvojemu čudesnom veličanstvu u Tvojem svetištu, i zahvaljujemo Ti se za neizbrojna dobročinstva, kojima si nadario našu domovinu.

Hvalimo i slavimo Te zahvalnim srcem; jer si Ti nam iskazao svoje milosrđe, i jer blagoslov Očev kuće djeci gradi, daj da i nadalje oćutimo blage učinke Tvoje očinske providnosti.

Blagoslovi i čuvaj nas, da Te kano Tvoji baštinici i blagoslovljeni narod Tvoj hvalimo i da Ti se klanjamo na sve vijeke. Amen.

Sada, o dragi Isuse, u presvetom Sakramentu, daj da Ti se mile moje molitve koje sam Ti prikazao za spas i dobrobit naše domovine, i usliši moje kano i svih Tebi dragih duša smjernu molitvu.

Sjećaj se, premili Spasitelju svih mojih prijatelja i dobročinitelja i svih onih, za koje sam osobito dužan moliti; Tvoj blagoslov usrećio nas za vrijeme i vječnost. Amen.

℣. Budi hvaljen i slavljen,
℟. U presvetom, Oltarskom Sakramentu.
℣. Od sada i do vijeka.
℟. Amen.
℣. Gospodine usliši molitvu moju,
℟. I glas moj neka k Tebi dođe.
℣. Blagoslivajmo Gospodina.
℟. Bogu hvala.
℣. Duše preminulih pravovjernih kršćana po milosrđu Božjem počivale u miru.
℟. Amen.

(Vječno klanjanje od o. J. Valsera, Krk, 1904.)

Nema komentara:

Objavi komentar

Upute za komentiranje

Kako bi se razlikovali sugovornici, obavezno koristite neko ime ili nadimak koji možete dodati i na kraju komentara. Potpuno anonimni komentari najčešće se brišu.

Nijedan komentar objavljen na ovom blogu ne podrazumijeva ni u kojem stupnju prihvaćanje od autorâ ovog bloga mišljenja koja su u komentaru izražena.