subota, 8. listopada 2016.

To je ekumenizam

Franjo proglašava novi grijeh: "grijeh protiv ekumenizma"

Christopher A. Ferrara
5. listopada 2016.


Za njegova posjeta Gruziji papu je Franju jedan bogoslov upitao kako da gruzijski katolici promiču bolje odnose s pravoslavnima. Papin odgovor oslikava zašto je novotarija ekumenizma gotovo potpuno oslabila vojujuću Crkvu:
"Prepustimo teolozima da proučavaju ono što je apstraktno. Kako se moram ponašati prema prijatelju koji je pravoslavac?... Moram biti otvoren, biti prijatelj... Nikad ne smijete provoditi prozelitizam nad pravoslavnima. Oni su naša braća i sestre, učenici Isusa Krista, ali nas je zapletena povijest učinila ovakvima... Prijateljstvo. Hodati zajedno, moliti jedni za druge i činiti djela ljubavi zajedno kad je moguće. To je ekumenizam."
Dakle ekumenizam znači biti prijatelj i činiti dobra djela zajedno s nekatolicima, uključujući i raskolničke pravoslavce. Sve je drugo samo apstraktan nauk o kojem nek se nadmudruju teolozi dok ekumenizam nastavlja svoj neumoljivi marš nikamo.

Međutim prvenstvo pape kao glave sveopće Crkve, koje pravoslavni odbacuju, nije apstrakcija. Ono je volja samoga Boga, koji je Crkvu utemeljio na Petru, Stijeni.

Katolička dogma o bezuvjetnoj nerazrješivosti braka, od koje su pravoslavni smislili pogodne farizejske iznimke, dopuštajući drugi, pa čak i treći "brak", nije apstrakcija. Nego volja Kristova glede ontološke stvarnosti koja proizlazi iz sakramentalnog jedinstva.

Katolički nauk o čistilištu, koji pravoslavni odbacuju, nije apstrakcija. On je objavljena istina o jednoj fazi postojanja nakon smrti, nezabludivo naučavana od Katoličke Crkve kroz stoljeća.

Katolička dogma o istočnom grijehu, koji uključuje baštinjenu Adamovu krivicu, što pravoslavni odbacuju, smatrajući da je baštinjena samo kazna smrti, nije apstrakcija. Nego istina o čovjekovu palom stanju i potrebi za otkupljenjem.

Katolička dogma o Bezgrešnom začeću, koju pravoslavni odbacuju zato što odbacuju i katolički nauk o istočnom grijehu, nije apstrakcija. Ona je objavljena istina o jedincatom položaju Blažene Djevice Marije među svim ljudskim rodom.

Naposljetku, zlo raskola i nužnost, za spasenje, "da se vrate u jedinu pravu Crkvu oni koji su se od nje odijelili" nije apstrakcija. Nego vjerska istina o kojoj ovisi vječna sudbina dušâ.

Sam naš Gospodin kazao je: "Upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi." Spašava nas istina. A ne ekumenizam, prijateljstvo, pa ni dobra djela. Jer upravo čuvenjem istine i pristankom uz nju čovjek prima milost opravdanja. Tako je papa Pio X. tražio od katoličkih bogoslova da polože Prisegu protiv modernizma, u kojoj stoji:
"Najčvršće držim i iskreno ispovijedam da vjera nije religiozni osjećaj proizišao iz krila podsvijesti, moralno oblikovan pod pritiskom srca i sklonosti volje, nego pravi pristanak razuma uz istinu prihvaćenu izvana po slušanju, privola kojom vjerujemo da je ono što je kazao, posvjedočio i objavio osobni Bog, naš Stvoritelj i Gospodin, istinito zbog autoriteta najistinoljubivijeg Boga."
No Protumodernistička prisega napuštena je nakon II. Vatikanskog, zajedno sa samim protivljenjem Crkve modernizmu.

Danas, u ime ekumenizma, novotarskog pojma bez konkretnog sadržaja, istine naše religije nadomjestili su osjećaji, a nauk je stavljen u stranu, čak i od pape, kao puka apstrakcija namijenjena dokonim teološkim rasprama.

Kao što je Franjo izjavio u Gruziji: "Postoji vrlo težak grijeh protiv ekumenizma: prozelitizam. Nikad ne smijemo provoditi prozelitizam nad pravoslavnima!" Grijeh protiv "ekumenizma"? Kako je moguće prema potpunoj se novotariji nepoznatoj u crkvenom životu prije 1962., proizišloj iz protestantskog pokreta koji je osudio Pio XI. 1928., sada odnositi kao da je članak božanske i katoličke vjere? Takva je kriza koju Crkva danas proživljava, a kakvoj nije svjedočila nikad prije.

http://www.fatimaperspectives.com/ef/perspective893.asp

Broj komentara: 6:

 1. Nama se cijelo vrijeme prodaje priča da je cilj ekumenizma nekakvo "jedinstvo kršćana".

  A istina je baš suprotna: pravi cilj ekumenizma je da raskolnici ostanu u raskolu, a heretici u svojim herezama.


  Antiliberal

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Amen na ovo!
   Jedino vjernik koji bajkama vjeruje a ne Kristu i Božjem pravom Nauku, evanđelju kako pravom Katoliku to i dolikuje,- može uopće povjerovati u nebulozu samog značenja naziva- ekumenizam.
   Pod tako jednostavnom, prozirnom, nelogičnom i svakako nekatoličkom krinkom "jedinstvo", i maloumnom bi moralo biti jasno kako to potječe iz buržoasko-revolucionarne Francuske i njezina "egalite", te komunističkog poklika "jednakost", što oboje potječe od samog sotone...
   Onima pak koji se više trude i svoj um koriste u službi vjere a na slavu Boga i korist sebi, uvidjet će i više u tom lažljivom pokliču- ekumena. A to je da se tu ne radi više samo o jedinstvu kršćana, nego i pogana, muhamedanaca, i svih drugih krivovjeraca. Svi se naime trebaju ujediniti i slaviti nekakvog boga mira. duh asiza nam to jako dobro i sasvim jasno očituje.

   Vrijeme "šutnje" i promatranja ne bi li se spoznalo kako i što,... je odavno prošlo. Jao si ga kukavnim tihim generalima, čija šutnja preraste u kukavičluk. Čime li će izaći pred Kralja? Kad svu i vojsku i narod izdadoše i predadoše zlikovcima na klanje.
   "Jao vama koji ste izgubili izdržljivost:
   što ćete raditi kad vas Gospod pohodi?" (Sir 2,14)
   JbD

   Izbriši
 2. Šta će biti sa svima onima koji su umrli a nisu ispovijedili grijeh ekumenizma? Ups, protiv ekumenizma. Nemojte samo onu priču da ga prije nije bilo pa nije bilo ni tog grijeha. Robelar

  OdgovoriIzbriši
 3. izraz koji se pojavio 1927 tijekom kongresa u Lausanneu, u Švicarskoj,postavio bi katolike u obrambeni stav da su zavirili u svije riječnike: Ekumenizam-pokret za ujedinjenje svih kršćanskih crkava u jednu crkvu(Otvoreno pismo zbunjenim katolicima- nadb. M. Lefevbre) al to nije Katolička Crkva...

  OdgovoriIzbriši
 4. Zanimljivo je kako je izgleda mnogima promakla činjenica da je molitva psalma, našemu Gospodinu Bogu, pomno odabrana i doista prelijepo otpjevana na Aramejskom jeziku. Pomno, te zacijelo ne tek slučajno odabranog psalma 53, a za posebnog gosta, tijekom njegova posjeta Georgiji u katedrali Svetitskhoveli:
  https://www.youtube.com/watch?v=Xq3UX8yIBZI

  Psalam 53.
  Čovjek bez Boga Zborovođi. Prema napjevu »Bolest«.
  Poučna pjesma. Davidova.

  Bezumnik reče u srcu: »Nema Boga!«
  Pokvareni rade gadosti; nitko da čini dobro.
  Bog s nebesa gleda na sinove ljudske
  da vidi ima li tko razuman Boga da traži.

  No svi skrenuše zajedno, svi se pokvariše:
  nitko da čini dobro – nikoga nema.
  Neće li se urazumiti svi što čine bezakonje,
  koji proždiru narod moj kao da jedu kruh?
  Boga oni ne zazivlju:

  od straha će drhtat’
  gdje straha i nema
  jer Bog će rasuti kosti onih koji tebe opsjedaju,
  bit će posramljeni jer će ih Bog odbaciti.

  O, neka dođe sa Siona spas Izraelu!
  Kad Bog promijeni udes naroda svoga,
  klicat će Jakov, radovat’ se Izrael.

  JbD

  OdgovoriIzbriši

Upute za komentiranje

Kako bi se razlikovali sugovornici, obavezno koristite neko ime ili nadimak koji možete dodati i na kraju komentara. Potpuno anonimni komentari najčešće se brišu.

Nijedan komentar objavljen na ovom blogu ne podrazumijeva ni u kojem stupnju prihvaćanje od autorâ ovog bloga mišljenja koja su u komentaru izražena.