nedjelja, 4. rujna 2016.

Prijateljska promišljanja?


Prijateljska promišljanja?
Sažetak kritike
Christopher A. Ferrara
8. travnja 2010.

Rasprava pod naslovom "Prijateljska promišljanja?" ("Friendly Reflections?") opširna je kritika argumenata što ih stanoviti Antonio Borelli iznosi protiv postojanja teksta Treće tajne koji bi riječju same Blažene Djevice popraćao i objašnjavao viđenje "biskupa u bijelom" objavljeno 26. lipnja 2000.

Naslov kritike igra je naslovom Borellijeva djela, koje navodno pruža prijateljska promišljanja o prijeporu oko Treće tajne u duhu promicanja jedinstva među katolicima. No, kako kritika pokazuje, Borellijeva prijateljska promišljanja, kakva god bila autorova subjektivna nakana, čini se da su sračunata na razbijanje jedinstva što već postoji među katoličkim vjernicima koji su proučavali prijepor, razmotrili dokaze i došli do zaključka tako iskreno izraženog riječima Majke Angelike uživo na televiziji godinu nakon što je viđenje objavljeno:
"Što se Tajne tiče, ja vam spadam u one koji misle da nismo dobili čitavu stvar... Jer mislim da je zastrašujuća." [1]

Nasuprot sve većoj suglasnosti među upućenima koja proizlazi iz samih dokaza, a približava se jednodušnosti, Borelli ostavlja dojam istraživača odlučnog otpisati svaku, pa i najočitiju činjenicu i poreći svaki, pa i najrazumniji zaključak. Potrebno je podosta objašnjavanja da bi se raspetljali tako mnogi primjeri, ruku na srce, sofističke argumentacije, ali sama vježba poučna je i vrijedna truda.

Kritika je stoga namijenjena proučavanju i njezin sadržaj nije prikladan za ovlašno pregledavanje; valja je isprintati i pažljivo čitati na papiru, jer Borellijeve tvrdnje, da upotrijebim otrcan suvremeni izraz, prigoda su za pouku, o Fatimskoj poruci uopće, a o Trećoj tajni napose.

Širi je cilj "Prijateljskih promišljanja?" prikazati u razmjerno zaokruženom obliku predmet za čiju je potpunu razradu bila potrebna čitava knjiga, a riječ je o dokazu, neodoljivom dokazu, postojanja teksta Tajne u kojem Majka Božja Crkvi i svijetu kazuje što viđenje znači.

Taj tekst očito pretkazuje nekakvu kaznu i nad Crkvom i nad svijetom, kaznu čiji je ishod u viđenju naznačen prizorom razrušenoga grada punog leševa, izvan kojega, na brijegu, pod križem od plutnjaka budućeg papu pogubljuje grupa vojnika, koji barataju i modernim i priprostim oružjem, kao da je neka globalna katastrofa unazadila svijet u primitivnije stanje.

Temeljni problem s viđenjem ukoliko ostaje samo sastoji se, da upotrijebim analogiju, u tome što je Vatikan objavio film bez njegova zvuka: bez riječi Blažene Djevice Marije koje objašnjavaju kako će se i zašto ono što u viđenju vidimo dogoditi i što točno znače ti događaji oslikani u svom povijesnom kontekstu. Drugim riječima, problem je što nas, za razliku od viđenja pakla, koje je Djevica pomno objasnila vidiocima iako su dobro znali što su upravo vidjeli, viđenje objavljeno 2000. suočava sa zakučastim scenarijem za koji se očekuje da vjerujemo da ga je Djevica djeci podastrla bez ijedne jedine riječi objašnjenja.

To što sam Borelli poziva na komentare koji bi rastumačili viđenje te osobno predlaže tumačenje koje i protuslovi sebi samom i u sukobu je s tumačiteljskim pokušajem samog Vatikana nehotičan je pokatatelj da je Gospino objašnjenje viđenja zatajeno. Jer nemoguće je da bi sama Majka Božja kanila izazvati beskonačnu raspru o tome što njezina poruka i opomena znači Crkvi i čovječanstvu u cjelini.

Budući da Borelli u konačnici tvrdi da postojanju dvaju različitih, ali povezanih tekstova koji sadrže sveukupnu Treću tajnu nema potkrepe u znanim činjenicama, ovdje sažimam, za manje temeljitog znatiželjnika, 33 ključne činjenice (među ostalima) o kojima raspravljam u svojoj kritici, a koje dokazuju, naprotiv, da nijekanju postojanja toga teksta nema potkrepe u znanim činjenicama.

Sada pak kad je sam tajnik pape Ivana XXIII., nadbiskup Loris F. Capovilla potvrdio postojanje drugog teksta (vidi dolje iznesene činjenice od 15. do 20.), svi ostali dokazi, koji odavno nedvojbeno upućuju na njegovo postojanje, dobili su jasnu i nepobitnu ovjeru.

Nikakvo čudo što je Antonio Socci, započevši svoje istraživanje o ovoj stvari odlučan opovrći postojanje nedostajućeg teksta, naposljetku izjavio da je postojanje neobjavljenog, za riječi prestrašnim smatranog dijela Tajne sigurno. [2] Doista jest sigurno, a Borellijevo je djelo zgodan izazov da pokažemo zašto. Oni koji traže više nego što ovaj sažetak i spomenuta kritika pružaju obuhvatan će pristup svim mogućim predmetnim pitanjima i problemima naći u knjigama Četvrta fatimska tajna Antonija Soccija i Tajna je još skrivena Christophera Ferrare, kao i u Đavolovoj konačnoj bitci, urednika o. Paula Kramera.


Trideset tri činjenice koje dokazuju postojanje 
drugog teksta pripadnog Trećoj fatimskoj tajni, 
kojim Djevica objašnjava već objavljeno 
viđenje "biskupa odjevenog u bijelo"

1) Sestra Lucija obznanila je da je tekst Treće tajne sastavljen u obliku pisma biskupu iz Leirije. No tekst viđenja nije pismo.


2) Oni koji su pročitali Tajnu odali su da ona govori o budućem otpadništvu u Crkvi. No u tekstu viđenja ne kaže se o tom otpadništvu ništa.


3) Gospa je sigurno imala još što reći nakon svojih važnih riječi: "'U Portugalu će se vjerska dogma trajno očuvati' itd.", koje su zacijelo početak novog, dakle trećeg, dijela Velike tajne. No tekst viđenja ne sadrži nijednu Gospinu riječ.


4) Gospa iscrpno objašnjava bjelodano očito viđenje pakla sadržano u prvom dijelu Velike tajne, a ipak traže od nas da vjerujemo da ne postoji baš nikakvo njezino objašnjenje o tekstu viđenja iz trećeg dijela, tj. iz Treće tajne, iako Borelli i ostali pokazuju da to objašnjenje mora postojati, jer njihova su tumačenja međusobno u sukobu, a nemoguće je da je Gospa htjela da se Crkva beskonačno prepire o tome što viđenje znači.


5) Otac Schweigl, poslan od Pija XII. da ispita sestru Luciju, obznanio je da Treća tajna "ima dva dijela: jedan se odnosi na papu, a drugi, logično, iako ne smijem ništa reći, bio bi nastavak riječi 'U Portugalu će se vjerska dogma trajno očuvati'". No u tekstu viđenja nema tog logičnog nastavka Djevičinih riječi.

6) Novinska objava 1960., potaknuta od Vatikana, da će se Treća tajna prešutjeti, opisuje prešućeni tekst kao pismo koje se nikad neće otvoriti, a koje sadrži riječi što ih je Gospa kao tajnu povjerila trima pastirčićima. No tekst viđenja nije pismo niti sadrži ikakvih riječi tajne povjerenih od Djevice.


7) Kardinal Ottaviani, koji je pročitao Tajnu i bio njezin čuvar nakon što je Pio XII. naredio njezin prijenos u Vatikan 1957., obznanio je da ona uključuje list papira s 25 redaka zapisa onog što joj je (Luciji) Gospa rekla da kaže Svetom Ocu. No tekst viđenja obasiže 62 retka, u kojima Djevica ne govori sestri Luciji ništa.


8) Kardinal Bertone priznao je Ottavianijevu kategoričku tvrdnju o tekstu od 25 redaka i nije uspio opovrgnuti to svjedočanstvo, ponudivši samo očito neodrživ pokušaj objašnjenja da je Ottaviani možda (!) pogriješio.


9) Tekst Treće tajne čuvao se u papinskom stanu za pontifikata Pija XII., Ivana XXIII. i Pavla VI. te barem u početku pontifikata Ivana Pavla II., iako se u Bertoneovu službenom izvješću govori samo o tekstu iz arhiva Svetog oficija.


10) Ivan XXIII. pročitao je tekst Tajne koji je bio tako težak da ga je trebalo prevesti s portugalskog na talijanski. No pročitao je i drugi tekst, sljedeće godine, koji je savršeno razumio bez prijevoda.


11) Tekst viđenja ne sadrži nikakvih osobito teških portugalskih izraza.


12) Postoje dva različita talijanska prijevoda Tajne: jedan priređen za Ivana XXIII. i drugi priređen 1967., od kojih nam nijedan nije bilo dopušteno vidjeti.


13) Trojica papa (Ivan XXIII., Pavao VI., Ivan Pavao II.) pročitala su tekstove Treće tajne u po dvjema različitim godinama svojih pontifikata, ali sva tri od tih drugih čitanja tajanstveno su izostala iz Bertoneova službenog izvješća.


14) Na pritisak da, s obzirom na svoju tvrdnju da Ivan Pavao II. nije pročitao Tajnu do 1981., objasni koji je to tekst Tajne Ivan Pavao II. navodno pročitao 1978., Bertone je, izbjegavajući odgovor, naposljetku rekao samo da po njegovu mišljenju Ivan Pavao II. nije pročitao tekst 1978. Međutim Bertone je sadržaj svog mišljenja mogao lako ustanoviti kao činjenicu, provjerom na nebrojenim izvorima koji su mu na raspolaganju, uključujući i samog papu. Taj propust jasno upućuje na to da je bio svjestan neistinitosti svoga mišljenja, a istinitosti navoda.


15) Nadbiskup Capovilla, osobni tajnik Ivana XXIII., potvrdio je da se tekst Tajne čuvan u papinskom stanu nalazio u omotnici na koju je Capovilla napisao svoje ime i imena svih koji su pročitali njezin sadržaj. Na omotnici je zapisao i prosudbu Ivana XXIII. da prepušta drugima komentar ili odluku što učiniti s tekstom.


16) Dana 27. lipnja 1963., dvije godine prije nego što je prema službenom izvješću pročitao Treću tajnu, papa Pavao VI. otvorio je Capovillinu omotnicu, preuzetu iz Barbarigova stola Ivana XXIII., pročitao njezin sadržaj, ispitao Capovillu o bilješkama na omotnici, ponovo ju zapečatio i nije više ništa Capovilli rekao o njoj.


17) Na pitanje Solidea Paolinija 2006. postoje li dvije različite omotnice i dva različita teksta Treće tajne, Bertoneova omotnica i Capovillina, Capovilla je Paoliniju priznao: Baš tako!

18) Capovilla svoju izjavu Paoliniju nikad nije povukao, premda je itekako imao priliku to učiniti.


19) Bertone nije čak ni tražio od Capoville da zaniječe ono što je rekao Paoliniju, nego je napadno izbjegavao uopće spomenuti Paolinija.


20) Bertone je propustio i odbio dati na uvid otvaranu i zapečaćivanu Capovillinu omotnicu, iako je naposljetku priznao njezino postojanje.


21) Ipak, pod sve većim javnim pritiskom, Bertone je u televizijskom šouu Porta a Porta obznanio da zapravo postoje dvije zapečaćene Lucijine omotnice s izričitim Gospinim nalogom da se sadržaj ne objavi do 1960., iako je sedam godina izjavljivao da postoji samo jedna omotnica i neistinito tvrdio da je Lucija priznala da nikad nije dobila nikakav nalog od Djevice koji bi Tajnu povezivao s 1960. i zabranjivao da se ona dotad objelodani.


22) Bertone je u Porta a Porta također pokazao treću Lucijinu omotnicu, nezapečaćenu i naslovljenu na biskupa da Silvu, što bi zajedno s biskupovom vanjskom omotnicom davalo zbroj od četiriju omotnica, za koje bismo trebali vjerovati da su sve bile namijenjene samo jednom tekstu Tajne.


23) Ipak, kad je pomoćni biskup Venâncio 1957. podigao vanjsku omotnicu biskupa da Silve prema jarkom svjetlu, vidio je samo jednu omotnicu unutra te je precizno izmjerio i omotnicu i list papira u njoj, koji je sadržavao 20-25 redaka teksta, kako je posvjedočio kardinal Ottaviani.


24) Omotnica i list papira kojih je mjere uzeo biskup Venâncio potpuno odudaraju od mjera što ih je objavio Bertone u Porta a Porta.


25) Sam Bertone, samo nekoliko tjedana prije pojavljivanja u Porta a Porta, objavio je u svojoj knjizi Posljednji fatimski vidjelac da je u travnju 2000. sestra Lucija potvrdila vjerodostojnost listova (fogli) koji pripadaju Tajni, iako je u Porta a Porta obznanio postojanje samo jednog lista, koji je sadržavao tekst viđenja.


26) U Posljednjem vidiocu Bertone je također obznanio da je postojala i vanjska omotnica, ne Lucijina, na kojoj je pisalo "Treći dio Tajne", ali ta omotnica nikad nije pokazana javnosti.


27) Suočen sa sve više dokaza o zataškavanju, Bertone je usvojio taktiku stalnog upućivanja na autentičan tekst Tajne, na autentičnu omotnicu i na jedini list iz arhiva Svetog oficija, iako dobro zna da su bitni tekst i omotnica iz papinskog stana. Time pokazuje (kako primjećuje Socci) da drugi tekst Tajne ocjenjuje neautentičnim.

28) Pozvan od Bertonea za svjedoka, biskup Serafim Fatimski, koji je navodno svjedočio Lucijinoj potvrdi vjerodostojnosti teksta viđenja u travnju 2000., pribjegao je čak još nijansiranijem iskazu, da je Fatimska tajna objavljena na vjerodostojan i cjelovit način, a nije htio ustvrditi naprosto da je Treća fatimska tajna objavljena potpuno te da ništa nije zatajeno.


29) Na audiosnimci susreta koji je uslijedio sa Solideom Paolinijem, nadbiskup Capovilla dodatno je obznanio da postoji privitak tekstu viđenja. Privitak nikad nije objavljen.


30) Bertone nikad nije zanijekao postojanje tog privitka, iako su poznate talijanske novine Il Giornale objavile da on postoji te zaključile da bi to potvrdilo tezu o postojanju drugog lista papira, s tumačenjem Tajne.”


31) Bertone je propustio i odbio postaviti sestri Luciji ili nadbiskupu Capovilli ijedno jedino pitanje koje bi zadiralo u srž tih stvari, za koje zna da su prijeporne, a posebice je kao kugu izbjegavao bilo kakva pitanja o onom "itd.", o tekstu u papinskom stanu, o svjedočanstvu Solidea Paolinija glede priznanja nadbiskupa Capoville, o nikada na uvid danoj Capovillinoj omotnici i o tajanstvenom iznenadnom pojavku višestruke omotnice, dotada nikad spomenute.


32) Do današnjeg dana Vatikan nije objavio nikakvo službeno opovrgnuće poraznih tvrdnji iz Soccijeve knjige, iako Socci doslovce optužuje Bertonea za zataškavanje riječi same Majke Božje.


33) Naprotiv, papa Benedikt XVI. poslao je Socciju o mojoj knjizi opasku u kojoj mi zahvaljuje na osjećajima koji su knjigu nadahnuli i ne daje ni najmanju naznaku da je zabludjela.


Bilješke

1. "Mother Angelica Live", 16. 5. 2001.
2. Antonio Socci, Il Quarto Segreto di Fatima [Četvrta fatimska tajna] (Milano: Rizzoli, 2006.), 172. – 173.

http://www.fatimaperspectives.com/ts/perspective602.asp

23 komentara:

 1. "stanoviti Antonio Borelli" ???

  Borellijeva knjiga je dostupna i u hrvatskom prijevodu.

  http://www.intratext.com/IXT/SCR0011/

  Šimun

  OdgovoriIzbriši
 2. Bog Vas blagoslovio!
  Lijepo da ste objavili ovaj tekst (izvrsno preveden.
  I da kod nas baš Borellijevu knjigu prevedu za stotu obljetnicu Fatime, slučajno?!
  Otac Gruner naziva neprijateljima Fatime one koji od Fatime i njezine poruke žele napraviti jednu pobožnost vlastitog kršćanskog usavršavanja, a žele zataškati da postoji neobjavljeni dio Treće tajne s upozorenjem za svijet te da Rusija nije posvećena Bezgrješnom Srcu kako je to Gospa zahtijevala, što će na koncu dovesti do kobnih posljedica za Crkvu, ali i za cijeli svijet.
  No mi smo generacija pred čijim će se očima odvijati ono (i već se odvija) što stoji u tih 25. redaka koje nikako ne žele objaviti. Fatimu je nemoguće ušutkati!
  Naše bi biskupe valjalo potaknuti da obnove posvetu našega naroda Bezgrješnom Srcu Marijinu koju su biskupi skupa s kardinalom Šeperom već obavili kako bi nas njezino Bezgrješno Srce sačuvalo u sve izvjesnijem sukobu međunarodnih razmjera - mi smo prvi na udaru: i islamskog radikalizma, ali i raskolničke mržnje, jer svetosavlje zlorabi svaku situaciju - osobito kad se Rusija umiješa - da navali na nas.
  Bezgrješno Srce Marijino, blagoslovi i zaštiti naš hrvatski narod koji ti je stoljećima toliko odan!

  Kikii

  OdgovoriIzbriši
 3. a kad k tome dodamo i što je Neb.Majka rekla u Crkvenopriznatim ukazanjima u Akiti u Japanu: vatra će padati s neba i uništiti veliki dio čovječanstva...

  OdgovoriIzbriši
 4. Kikii, Borellijeva knjiga je davno prevedena na hrvatski - 2000. godine tj 17 godina prije stote obljetnice Fatime. Kako to da nisu čuo za tu knjigu???

  Šimun

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Možda zato jer je knjiga loša.

   Vrlo jednostavno.

   Miran

   Izbriši
  2. Šimune,
   zbog toga i jest u našem narodu proširena pobožnost Fatimskoj Gospi?! Većina ljudi nema pojma ni o neobjavljenom dijelu Treće tajne, a ni o neizvršenju posvećenja Rusije, a pobožnost Srcu Marijinu nema ni približno ulogu koju bi trebala imati.
   Pazite, o tim stvarima javno su raspravljali čak i ljudi najbliži papama i kardinalima kao Vittorio Messori, Socci itd. Da i ne govorimo o ocu Gruneru i mnoštvu drugih pouzdanih, normalnih, stručnih i utjecajnih osoba u crkvenom životu.
   Kod nas jedino mi tradicionalisti.
   Modernisti ipak drže u šaci cijeli naš narod.
   Kikii

   Izbriši
 5. Meni je ovo puno logičnije.

  "Gospa je svoje najpoznatije ukazanje u 20. stoljeću napravila manje od mjesec dana uoči Oktobarske revolucije, prve koja je dovela komuniste na čelo jedne svjetske države. ...

  Papa bl. Ivan Pavao II. doista je posvetio Rusiju Bezgrješnom Srcu Marijinom 1984. godine. Kad su sestru Luciju pitali je li time ispunjeno ono što je Gospa zahtijevala ona je odgovorila da uistinu jest.

  I doista, nakon što je papa izvršio posvećenje Rusije Bezgrješnom Srcu Marijinom 1984. godine, ubrzo su se počele mijenjati stvari u SSSR-u. Godine 1985. na vlast je došao Mihail Gorbačov i počeo uvoditi niz reformi poput glasnosti i perestrojke. Konačno, 1989. počeli su padati komunistički režimi u Istočnoj Europi.

  Još je jedna stvar zanimljiva u vezi Portugala u kojem su se dogodila ukazanja u Fatimi. Naime, to je jedna od rijetkih zemalja u Europi koja nije bila zahvaćena Drugim svjetskim ratom. Portugal je u vrijeme tog rata bio pod vladom Antonia Salazara, kojeg neki nazivaju "Dobronamjernim diktatorom" i "Stidljivim diktatorom". On je bio izraziti katolički vjernik i njegova je vlada voljela isticati da je Portugal izbjegao razaranja Španjolskog građanskog rata i Drugog svjetskog rata na čudesan način pomoću katoličke vjere.

  http://www.dnevno.hr/planet-x/misteriji/zasto-se-gospa-u-fatimi-ukazala-upravo-1917-godine-63179

  Petar

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Petre, Ako mislis na posvecenja iz 1982 i 1984. ona su se dogodila bez prisustva biskupa kako je nalozeno u poruci. Papa Ivan Pavao II. nije posvetio Rusiju sa biskupima kako je zahtjevano vec je posvetio svijet i Rusiju, a naknadno Rusiju ali bez biskupa. Stoga je sestra Lucija sve do sredine 1989. godine smatrala da niti jedno od izvršenih posvećenja "nije valjano« (zahtjevi koje je Gospa uputila vidjelici nisu ispunjeni). Međutim, od tada je sestra Lucija priznala valjanost posvećenje koje je Ivan Pavao II. učinio 25. ožujka 1984.

   S tim da je ovdje VELIKA opaska cinjenica da je sestra Lucija je imala vrlo limitiran kontakt sa vanjskim svijetom te da je jasno rekla da se radi o njezinu osobnu mišljenju, a ne o prenošenju nadnaravnog otkrivenja.

   Uzmimo u obzir sto je rekao sam Papa Benedikt XVI o trecoj tajni sto nam je prenio Fr. Ingo Dollinger te brzu reakciju i opovrgavanje ureda Svete Stolice prije par mjeseci koja je smatrala bas na to od svih stvari reagirati.

   Razruseni grad, netko kao biskup u bijelom, meni ne izgleda da se svijet obratio, a bome niti Rusija. Prema tome postoji dobra (citaj gotovo sigurna) mogucnost da se posvecenje nije jos izvrsilo.

   Izbriši
  2. Rusija posvećena Bezgrješnom Srcu Marijinu?!
   Kada to i gdje?
   Svi najbolji poznavatelji i stručnjaci za Fatimu gotovo se jednodušno slažu da to nije učinjeno. Istina, Blažena Djevica svijet je obasula milostima nakon svakog posvećenja - čak i posvećenja SVIJETA Bezgrješnom Srcu - no to nije bilo posvećenje RUSIJE kako je Blažena Djevica zahtijevala.
   Ako je Rusija posvećena, zašto je onda izostalo obraćenje Rusije na KATOLIČKU VJERU kako je Blažena Djevica obećala? Blažena Djevica ne bavi se ekumenizmom i ona ne može mijenjati svoja obećanja u skladu s zastranjenjima pokoncilske Crkve.
   K tome, na čemu se vidi obraćenje Rusije - na porastu pobačaja, razvoda, ovisnosti i nemorala čak i nakon pada komunizma?!
   Istina, vide se promjene u državnoj upravi i okretanje vjeri - no o obraćenju Rusije ne može biti govora.
   O posvećenju Rusije zbilja ovisi naša budućnost i odlaganje tog posvećenja sve će nas koštati.
   Molimo se da Sveti Otac što prije posveti Rusiju jer o tome ovisi mir u svijetu.

   Kikii

   Izbriši
  3. Kikii, nisi dosljedan.

   Kažeš da nigdje (doslovno) Rusija nije posvećena. OK.

   A kad je to Gospa rekla da će se Rusija obratiti na katoličku vjeru???
   Rusija bi se trebala "pounijatiti" ili preći na rimokatoličku vjeru???

   Kad će to biti i kako??? Gospa sigurno nije govorila o događajima koji će se *možda* zbiti za 10 000 godina.
   Ako će se Rusija obratiti na katoličku vjeru, onda će i Srbija. Je li ti to zvuči kao fantastika? Nemoj samo odgovoriti: Bogu je sve moguće, a ne postaviti pravo pitanje: je li to sve plod moje imaginacije i potisnutih želja?

   "Molimo se da Sveti Otac što prije posveti Rusiju jer o tome ovisi mir u svijetu."

   Zbilja? Mali "detaljčić"... Čitam da je Muhamed najpopularnije ime u Veliko Britaniji (a ne Kolja)...

   Petar

   Izbriši
  4. Istina, bilo je više posvećenja. Negdje je spominjana i Rusija: no nigdje to nije učinjeno onako kako je to Blažena Djevica zahtijevala: Sveti Otac u zajedništvu sa svim biskupima svijeta izrijekom posvetiti Rusiju Bezgrješnom Srcu Marijinu.
   Obraćenje Rusije prema Gospinim riječima nikada nije značilo učvršćenje u raskolničkoj mržnji prema Kristovoj Crkvi, nego obraćenje na jedinu pravu vjeru: povratak Kristovu stadu.
   Kasnije su modernisti pokušali sestri Luciji svašta staviti u usta: no nije li smiješno da Blažena Djevica do Koncila govori jedno, a od Koncila drugo?!
   Blažena Djevica Marija govori istinu i ne priklanja se modernističkim zabludama: obećala je da će se Rusija obratiti...a to je 1917. bilo posve jasno.
   Ostanak u focijevskim lažima ne može biti obraćenje. Da je to Gospa mislila, bila bi to i rekla, no to nigdje ne vidimo.
   Što će biti sa Srbijom?
   Nečastivi je vrlo lukav. Srbiju je često zlorabio za borbu protiv Crkve Kristove - to je navodno hrvatsko-srpski sukob, sudar nacionalizama, no svaki su put horde s istoka klale i ubijale sve katolike: i Čehe, Poljake, Rusine grkokatolike, Volksdeutschere, Mađare...i rušile sve katoličke crkve bez razlike.
   Daj Bože da se obrati skupa s Rusijom. Jer ugrožen je i opstanak Srbije. Pogledajte što je bilo s istočnim bizantskim provincijama: sada je to carstvo minareta.

   Kikii

   Izbriši
  5. A glede Velike Britanije: i oni su se odrekli Kristove Crkve. Već su dugo pod vlašću protucrkve. Ništa me ne čudi.
   To nam lijepo pokazuju stare patrijaršije što se dogodi kad se odvojiš od Rima: islam ih slomi.
   Vjerni katolici uvijek su se uz pomoć Blažene Djevice, Gospe od Pobjede uspjeli obraniti od demonskoga islama. I opet će, ako budu vjerni Gospi.
   Ako sad katolici polude i prihvate modernizam, ne će biti dobro - u oni krajevima gdje se odreknu prave vjere.

   Kikii

   Izbriši
  6. Kikii, nisi odgovorio na pitanje kad je to Gospa rekla da će se Rusija obratiti "na katoličku vjeru"?

   Čudi me da ti kao "svjetski putnik" na zapadu ne vidiš zamotane žene i muškarce sa "specifičnim" bradama? Evo, najavljuje se novi val od dva milijuna migranata, a trenutno se u Slavoniji s njima naganjaju: http://www.dnevno.hr/vijesti/hrvatska/slavonija-u-strahu-policija-suti-migranti-hodaju-po-slavonskim-selima-upadaju-ljudima-u-kuce-malteretiraju-951363

   Ispada da Lucija o ničemu drugom nije govorila osim o posveti Rusije???

   Ovo je svjedočanstvo čovjeka koji je sestru Luciju jako dobro poznavao:

   https://www.youtube.com/watch?v=WmiS0ypCRYU

   Petar

   Izbriši
  7. A na što se pravoslavna,predkomunistička Rusija trebala obratiti: na ugrofinsko poganstvo?!
   Uostalom, to je sestra Lucija više puta potvrdila dok joj nisu počeli stavljati riječi u usta modernisti.
   Prestanite sa svojim trikovima: pravoslavlje je u raskolu. Taj je raskol sterilan, beživotan. Autofefalne crkvene zajednice bore se za prvenstvo i premoć. Demon šizme uvijek djeluje, a islam ih lagano iskorjenjuje po cijelom Bliskom istoku, Sjevernoj Africi i Maloj Aziji.

   Kikii

   Izbriši
  8. Kikii, zašto tri biskupa SSPX-a ne posvete javno Rusiju?

   "a islam ih lagano iskorjenjuje po cijelom Bliskom istoku, Sjevernoj Africi i Maloj Aziji."

   Kako je lako "pljucnuti" na druge, a ne pogledati vlastitu stvarnost. Zar ti si toliko slijep da ne vidiš koliko muslimana ima u Europi, koliko ih dolazi i koliko se množe (rađanjem)???

   Kad je SSPX pozvao muslimane da se odreknu demona islama i prihvate katoličku vjeru? Nikad!
   Oni kritiziraju isključivo Katoličku Crkvu. Draga je njima glava na vlastitim ramenima...

   Prošlo je praktički sto godina od Fatime, Rusija se nije obratila na katoličku vjeru, dapače postala je od bastiona komunizma utvrda pravoslavlja. Čak je i zabranila raznoraznim sektama javno djelovanje (o čemu sanjaju svi tradicionalisti):

   http://www.dnevno.hr/vjera/vjera-kultura-i-znanost/krscani-diljem-rusije-u-molitvi-putin-sokirao-svijet-i-zabranio-javno-krscanstvo-937877

   Dragi Kikii, dok se Rusija obrati na katoličku vjeru dotad će cijeli svijet biti muslimanski.

   Kikii, upali mozak i misli svojom glavom, a ne što ti suflira Fellay i dvojica. Briga njih za tebe, oni su sebe osigurali. Baš kao i naši političari.

   Petar

   Izbriši
  9. Petre,
   prvo, ja znam da Bratstvo redovito obnavlja posvetu zemalja u kojima se nalazi Bezgrješnom Srcu Marijinu.
   No nijedan od trojice biskupa nije papa tako da ne može posvetiti Rusiju Bezgrješnom Srcu Marijinu. To samo može učiniti Sveti Otac u zajedništvu sa svim biskupima, a trenutačni Sveti Otac je Franjo. A glede obećanja o obraćenju Rusije - nije to obećanje dao Kikii, nego Blažena Djevica.
   Istina, u Rusiji se vide neki pomaci - ja bih rekao da je to učinak milijardi Krunica koje su katolici izmolili za posvećenje i obraćenje Rusije.
   Dok su Rusi baljezgali o Trećem Rimu, dotle su im masoni i komunisti spremali revoluciju pa smo dobili što smo dobili. To je bio učinak pravoslavlja.
   Raskolnički istok uvijek je konglomerat politikanstva, cezaropapizma, mržnje prema katolicima i ponešto od kršćanske vjere, kad više, kad manje.
   A to lako povuče mase - teško da će mase krenuti za naukom Kristovima, ali kad se to upakira u sve ove gore spomenute omotnice, onda to lakše ide...i imamo rezultate kakve smo imali u devedesetima.
   Lijep je primjer Ukrajina: trenutačno imamo najmanje tri crkvene zajednice koje se nazivaju pravoslavnima. Ja vidim samo jednu pravu, onu četvrtu: Grkokatoličku Crkvu u Ukrajini.
   Kikii

   Izbriši
  10. Kikii, tvoj problem je što ti je sspx-latrija isprala mozak.
   Što si se uhvatio pravoslavlja, kao da ja govorim da je pravoslavlje nešto super i OK?

   Ja govorim o stvarnosti, a stvarnost je ovo:

   http://www.24sata.hr/news/muslimani-u-ostarjeloj-europi-najbrza-su-rastuca-populacija-437141

   Kažeš da su MILIJARDE krunica pomogle da "u Rusiji se vide neki pomaci". Koji su to pomaci - da se Rusija još više utvrdila u pravoslavlju i to s MILIJARDAMA krunica? Koliko KVATRILIJUNA krunica bi se još trebalo izmoliti da Rusija barem malčice okrene u katoličkom smjeru?

   SSPX ne zanima jednostavna poruka Evanđelja. Njih zanima nered, zato se i duhovno hrane na ukazanjima i proročanstvima, teorijama zavjere, neprijateljima unutarnjim i vanjskim - cijeli svijet protiv njih, kao i vasceli svet protiv Srbije. Btw., tko su jedni i drugi? Da ne citiram sad Milanovića...

   Kikii, sjaši više s Rusije. SSSR odavno ne postoji. Zar bi mi pisali na ovom blogu "da posveta nije izvršena" (kako je Lucija potvrdila), dapače obojica bi bila u zatvoru zajedno s urednikom bloga.

   Petar

   Izbriši
  11. "Petre",

   Očito ste došli provocirati. Mislim da je Kiki bio i previše strpljiv s vama. Vratite se odakle ste došli. Tradicionalnim katolicima po cijelom svijetu je itekako jasno da posveta nije izvršena, i sve teškoće i nevjerojatnosti ne umanjuju nam vjeru u riječi Blažene Djevice, da će Rusija biti posvećena i da će svijetu biti dano doba mira. Savjetujem vam da se barem tad nađete na pravoj strani.

   Izbriši
  12. Mateo,

   uzmi krunicu, moli i čekaj obraćenje Rusije i razdoblje mira. Nema ti druge.

   Petar

   Izbriši
 6. Prorok Jeremija kaže 6,1 ,, Jer sa sjevera se nadvija nesreća , propast velika". A prorok Izaija ,,Tvrd grad mi imamo: za obranu nam On podiže zidove i predziđa. Iz 26,1-6). Ako smo mi bili predziđe kršćanstva onda to danas svakako više nismo jer niti ima predziđa niti ima glavnih bedema i zidina a nema ni krščanstva. Niti imamo šta štititi niti koga , a ne možemo niti sebe. Štititi zemlju koja se stidi svojih korijena i ne želi to u svom ustavu , koja se priklanja idolima i tuđim bogovima, koja grca u bludu ,nemoralu i magiji , koja ubija svoju djecu i ni mrtvima mira neda, koja ruši crkve i zatire vjeru... U Engleskoj protuteroristička mjera da svećenici ne hodaju obučeni kao svećenici i da ne mole sami u crkvama. Naglasak je vjerojatno na ovo ne mole a u javnosti su već odavna inkognito da ne bi javno posvjedoćili Krista. Babilon više neće udariti kao nekad na Jeruzalem nego na Eurobabilon. Sve se bojim da će biti jako razočarani kad dođu u punom broju. Za to nam i netrebaju nikakve tajne biti otkrivene. Robelar

  OdgovoriIzbriši
 7. Zanimljivo je ovo: Borellijevu knjigu u hrvatskom prijevodu objavio je Vigilare, čiji predsjednik promiče i međugorska ukazanja, draga i Antoniju Socciju, koji o Fatimskoj tajni misli suprotno nego Borelli, a slično kao Christopher Ferrara, kojemu međugorska ukazanja nisu draga, ali je uz fatimska poklonik i akitskih, a ta su se dogodila preko kipa "Gospe Svih Naroda koja je negda bila Marija", a čija ukazanja, kao i akitska, jesu crkveno priznata, ali, kao i međugorska, prije će biti da su vražja nego Gospina. Novija crkvena priznanja raznih ukazanja nisu pouzdano jamstvo vjerodostojnosti tih ukazanja. Npr. ovog:
  "Gladys Quiroga de Motta kaže da joj je 27. listopada 1986., na dan za koji je Papa Ivan Pavao II. sazvao prvi od dvaju asiških međureligijskih molitvenih skupova za mir kojima će predsjedati, Gospa rekla: 'Kćeri moja, danas će molitva izdašno narasti, ovoga dana kad se Papa, znajući što Gospodin očekuje od njega, bori za mir, taj toliko željkovani mir koji je svijetu toliko potreban. Predraga djeco, svećenici moraju slijediti Papu, hoditi s njim, jer to je isto što i hoditi sa samim Kristom! Ivan Pavao II. vjeran je i posvećen Majčinu Srcu, ne boji se ničega, ide kamo ga Majka pozove, nadvladava sve zapreke. Pouzdaje se u Majku, siguran da je u najtežim trenucima ona s njim. Njegovo srce, tako često probodeno od Kristovih neprijatelja, Krist neprestano snaži.'" https://akacatholic.com/the-devil-went-down-to-argentina/
  M. P.

  OdgovoriIzbriši
 8. Prečisto Srce Marijino je zadnja crta obrane i sigurno utočište u ovim posljednjim vremenima. Tko u Njega uđe i tu se skloni siguran je ma što da bude. Pod tim je Srcem devet njeseci kucalo Presveto Srce našega Gospodina. Marijino Srce je ono predziđe koje je štitilo i kucalo za ono Srce koje nam je cilj. Kroz Njezino Srce se dolazi do Srca Isusova. Da bi naslonili glavu poput Ivana na Sveto Srce Isusovo moramo Majku uzeti pod svoj krov, pod krov svoga srca. A da bi to bilo moguće moramo iz svog srca izbaciti sve ono suvišno i nepotrebno što smo nagomilali. Moramo ga očistiti od trica i posvetiti kroz subote . A Marijino će onda Srce posredovati i učiniti da dođemo kroz pobožnost prvih petaka do Isusovog Srca. To bi znači bila prava posveta Srcu Marijinu cijeloga svijeta pa i Rusije.Svakog pojedinca. No svijet neće . A sve je manje vremena i sve manje onih koji se žele predati Srcu Isusovu po Srcu Marijinu. Robelar

  OdgovoriIzbriši
 9. Provincijska verzija ostvarenja proročanstva iz Akite "...bishops against other bishops..."

  Dok se dogme napadaju i crkva je u kaosu, oko čega se ovi naši biskupi raspravljaju.

  Miran

  OdgovoriIzbriši

Upute za komentiranje

Kako bi se razlikovali sugovornici, obavezno koristite neko ime ili nadimak koji možete dodati i na kraju komentara. Potpuno anonimni komentari najčešće se brišu.

Nijedan komentar objavljen na ovom blogu ne podrazumijeva ni u kojem stupnju prihvaćanje od autorâ ovog bloga mišljenja koja su u komentaru izražena.