srijeda, 13. travnja 2016.

Krist je znao kada i kojom mu je smrću umrijeti


Nedavno sam slušao jednu propovijed u kojoj je svećenik objašnjavao kako je Isus bio poput nas u neznanju kada i kako će umrijeti, pa je u Getsemanskom vrtu molio za još par desetljeća, godina ili barem dana života. No, nastavio je taj propovijednik, za razliku od utemeljitelja drugih religija, Abrahama, Mojsija, Muhameda, Bude, ... utemeljitelj naše religije umro je mlad. Egzegete su dokazali da su u evanđelja retrospektivno umetnute one rečenice koje bi pokazivale da je Krist znao kada i kako će umrijeti.  Budući da ni mi ne znamo kada ćemo umrijeti i koliko nam je života preostalo, možemo se lakše ugledati na Isusa i trebamo iskoristiti svaki trenutak u životu.

***

Ne mogu pretjerano kriviti tog mladog svećenika što je popio čašu heretičkog naučavanja koju su mu vjerojatno servirali na KBF-u. Evo, na primjer, nekoliko citata iz samo jednog članka profesora s tog fakulteta:

"Dakako, ova zgoda Isusova čišćenja Hrama nije povijesna i nije bilo moguće da jedan čovjek to sam izvede"

"Danas više ne možemo ustanoviti koliko je puta Isus za vrijeme svojega javnog djelovanja bio u Jeruzalemu ili je bio prvi put u vrijeme kada je i uhvaćen i smaknut."

"Upitna je povijesna vjerodostojnost Isusova procesa i pred Velikim vijećem i pred Poncijem Pilatom. I to prvenstveno iz literarnoga i pravnoga gledanja."

"Ne možemo posve odbaciti postavku da je Isus ispitivan od strane velikoga svećenika Kajfe, ali odgovor koji mu Isus daje kristološka je vjeroispovijest kršćanske zajednice."

"U nekim neredima u Jeruzalemu uhićen je i odmah odveden Pilatu koji ga je zajedno s ostalim pobunjenicima osudio na smrt. Sudjelovanje židovskih vlasti i naroda nije isključeno. Ostaje naravno upitno i njegovo formalno suđenje i postupak pred Pilatom, ali nije ni isključeno da je bio formalan postupak, iako ne u onom obliku u kakvom ga donose evanđeoski izvještaji."

"njegova smrt na križu jedina je povijesno vjerodostojna činjenica"

"Gledajući čisto povijesnim očima, imajući u vidu političko-religioznu pozadinu toga vremena, posebno u Judeji, Isusova smrt posljedica je njegova djelovanja i propovijedanja koje je mirisalo i pretendiralo na rušenje političko-religioznih okvira, što je smetalo i židovskim vjerskim vlastima i rimskim vlastima. Je li Isus bio toga svjestan i u kojoj mjeri, teško je na temelju evanđeoskih izvještaja tvrditi."

"Radi se o tri Isusova predskazanja (Mk 8,31par; 9,31par; 10,33par). U Mk 8,31 riječju δεϊ = treba, naznačeno je da Isusova smrt odgovara volji Božjoj. No, ta su tri predskazanja također teološka interpretacija kršćanske zajednice tako da, ako kažemo da Isusova smrt odgovara volji Božjoj, nije povijesno nego teološko objašnjenje i tumačenje."

"Isusov zemaljski život nam je ostao nedostupan jer je isprepleten teološkim porukama autora četiriju evanđelja. "

"Teološka istina evanđelja »utopila« je povijesne podatke o Isusu iz Nazareta, tako da je teško danas štogod reći sa sigurnošću o zemaljskom Isusu"

***

Za one koji vjeruju Evanđeljima i naučavanju Katoličke Crkve, donosim sljedeće citate o Kristovoj upoznatosti s onim što ga čeka.

***

Otada poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. (Mt 16,21)

I poče ih poučavati kako Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i nakon tri dana da ustane. Otvoreno im to govoraše. (Mk 8,31-32)

Reče: "Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne." (Lk 9,22)

***

A kad su se skupili u Galileji, reče im Isus: "Sin Čovječji ima biti predan ljudima u ruke i ubit će ga, ali on će treći dan uskrsnuti." I ožalostiše se silno. (Mt 17,22-23)

Otišavši odande, prolažahu kroz Galileju. On ne htjede da to itko sazna. Jer poučavaše svoje učenike. Govoraše im: "Sin Čovječji predaje se u ruke ljudima. Ubit će ga, ali će on, ubijen, nakon tri dana ustati." (Mk 9,30-31)

Dok su se svi divili svemu što je činio, reče on učenicima: "Uzmite k srcu ove riječi: Sin Čovječji doista ima biti predan ljudima u ruke." (Lk 9,43-44)

***

Dok je Isus uzlazio u Jeruzalem, uze dvanaestoricu nasamo te im putem reče: "Evo, uzlazimo u Jeruzalem i Sin Čovječji bit će predan glavarima svećeničkim i pismoznancima. Osudit će ga na smrt i predati poganima da ga izrugaju, izbičuju i razapnu, ali on će treći dan uskrsnuti." (Mt 20,17-19)

Putovali su tako uzlazeći u Jeruzalem. Isus je išao pred njima te bijahu zaprepašteni, a oni koji su išli za njima, prestrašeni. Tada Isus opet uze dvanaestoricu i poče im kazivati što će ga zadesiti: "Evo, uzlazimo u Jeruzalem i Sin Čovječji bit će predan glavarima svećeničkim i pismoznancima. Osudit će ga na smrt, predati poganima, izrugati i popljuvati. Izbičevat će ga, ubit će ga, ali on će nakon tri dana ustati." (Mk 10,32-34)

I uzevši sa sobom dvanaestoricu, reče im: "Evo uzlazimo u Jeruzalem i na Sinu Čovječjem ispunit će se sve što su napisali proroci: doista, bit će predan poganima, izrugan, zlostavljan i popljuvan; i pošto ga izbičuju, ubit će ga, ali on će treći dan ustati." No oni ništa od toga ne razumješe. Te im riječi bijahu skrivene i ne shvaćahu što bijaše rečeno. (Lk 18,31-34)

***

I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji tako ima biti podignut Sin Čovječji. (Iv 3,14)

Isus im nato reče: Kad uzdignete Sina Čovječjega, tada ćete upoznati da Ja jesam i da sam od sebe ne činim ništa, nego da onako zborim kako me naučio Otac (Iv 8,28)

Zbog toga me i ljubi Otac što polažem život svoj da ga opet uzmem. Nitko mi ga ne oduzima, nego ja ga sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Tu zapovijed primih od Oca svoga. (Iv 10,17-18)

A ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi. To reče da označi kakvom će smrću umrijeti. (Iv 12,32-33)

Bijaše pred blagdan Pashe. Isus je znao da je došao njegov čas da prijeđe s ovoga svijeta Ocu, budući da je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio. (Iv 13,1)

***

"Kad je došlo vrijeme da bude uzet, Isus odlučno krenu u Jeruzalem" (Lk 9,51). Tom je odlukom pokazao da ulazi u Jeruzalem pripravan da umre. U tri navrata najavio je svoju muku i svoje uskrsnuće. Krećući prema Jeruzalemu kaže: "Ne priliči da prorok umre izvan Jeruzalema" (Lk 13,33).
(Katekizam Katoličke Crkve, 557)

Broj komentara: 11:

 1. Kad ovo čovjek pročita, potpuno shvati paničnu borbu studenata filozofskog fakulteta protiv spajanja sa KBF-om :-)

  S.H.

  OdgovoriIzbriši
 2. KBF-ovska egzegeza je heretična skroz naskroz a dotični prof. Cifrak je jedna od njezinih perjanica.

  Hermenegild

  OdgovoriIzbriši
 3. Ako Isus nije znao kad i kako će umrijeti, onda nije znao ni zašto će umrijeti. Nije znao ni zašto je poslan ni zašto je predan.Već kod svog prvog obraćanja ,,među svojima koji ga ne primiše" u sjnagogi u Nazaretu On kaže zašto je došao i da se to ispunilo.Interesantmo je da poslije toga nikada nije više došao u Nazaret nego se nastanio u Kafarnaumu. Vjerujem da je naš Gospodin umio čitati i pisati i da je znao što proroci pišu o Njemu. Također na više mjesta spominje svoj odnos sa Ocem i da je došao vršiti volju Oca svoga. Kako ju je mogao vršiti ako ju nije znao? Ovo sve što je naveo Toma vodi do razvodnjavanja istinskog i pravog nauka Rimokatoličke Crkve kome je na čelu aktuelni papa podržan sljepcima sa crvenim kapama sa crvenog tepiha. Ako sljepac slijepa vodi zna se gdje završe. Takvima ne bi bio problem promijeniti ni Isusov nauk o grijehu prema Duhu Svetom samo da udovolje sebi i drugima i da nastave po svom.Čitajte proroka Izaiju svaki dan da vam ovakve sumnje ne ovladaju srcem. Zar bi Isus mogao nakon recimo ovog ,sanjariti da će umrijeti mirnom starošću :,,Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja da bismo se u nj zagledali,ni ljupkosti da bi nam se svidio . Prezren bješe, odbačen od ljudi, čovjek boli , vičan patnjama, od kog svatko lice otklanja, prezren bješe, odvrgnut." Robelar

  OdgovoriIzbriši
 4. A ja se cudio i mislio kako je moguce da je sa zagrebackog KBF dosao u moju zupu "teolog" koji kaze da je egzorcizam "crnomagijski obred" i onako po protestantski nakon mise "poucava" "nauk" o Euharistiji, tj. da Isus nije ziv prisutan u Euharistiji!?

  Sada mi je jasno kada vidim kakve ucitelje je imao, jer ovaj nije jedini.

  PS

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. A sto ce tek sada taj "teolog" propovijedati kada je put ka unistenju svetih Sakramenata poplocan "novo-milosrdnom" pob(l)udnicom na 260 stranica, tj. kada su vrata paklena otvorena za konacni pokusaj unistenja svete Crkve Katolicke?!
   Koji su to monstrumi i neprijatelji Boga i bozjeg vjernog naroda!
   Dobice oni svoju placu - nece okasniti, sigurno, a "malo stado" neka se pouzda u Rijec Bozju vise nego ikad, jer dolaze strasna vremena - prije kraja zla i Zloga!!!
   S.

   Izbriši
 5. Egzegete su dokazali... - Sasvim siguran znak da iza ovakvog početka rečenice slijedi hereza.

  OdgovoriIzbriši
 6. Da Isus nije Bog, nego nešto muževnija varijanta Bernieja Sandersa onda bi Kajfa i Vijeće imali svako pravo da Ga smaknu, i s teološke strane i s civilizacijske.
  U sukobu na Ljevici,između linije Cifrak-Kasper i Kapović-Bešker potonjima se barem može priznati dosljednost. Ovi prvi su samo obični domaći izdajnici iz 1944. koji odbacuju šajkače i stavljaju titovke s petokrakama.

  OdgovoriIzbriši
 7. Nedavno mi je netko spomenuo sa zgražanjem knjigu: Gerd Theissen, Annette Merz, "Povijesni Isus": da prema toj knjizi ništa što evanđelja pišu o Isusu nije povijesno, i da je jedan od recenzenata knjige Mario Cifrak.
  Ja pak pomišljam da evanđelja ne da ne govore istinu, nego uopće nisu napisana: njihovu opstojnost naknadno dodaju naši budni snovi. Jer, kako citira jedna poznata apologetika, tko je mogao izmisliti Isusa? Samo Isus. A taj Isus sasvim je nepovijestan, zato što je, kako kaže npr. Yves Congar, sve posvema povijesno, pa i osoba Isusa Krista.
  Poznati lažljivi barun pili granu na kojoj sjedi, ali s kojom kad je prepili neće pasti, jer će držati samoga sebe za pletenice.
  M. H.

  OdgovoriIzbriši

Upute za komentiranje

Kako bi se razlikovali sugovornici, obavezno koristite neko ime ili nadimak koji možete dodati i na kraju komentara. Potpuno anonimni komentari najčešće se brišu.

Nijedan komentar objavljen na ovom blogu ne podrazumijeva ni u kojem stupnju prihvaćanje od autorâ ovog bloga mišljenja koja su u komentaru izražena.