subota, 31. listopada 2015.

Zaklinjanja iz Rimskog obrednika

Ova zaklinjanja, uzeta iz Rimskog obrednika izdanog 1929. u Zagrebu (i dalje na snazi za one koji se koriste starim obredom), smije moliti samo svećenik koji je delegiran od svog ordinarija.
 

***

Zaklinjem te, nečisti duše, svaka protivnikova navalo, svaka utvaro, svaka četo, u ime Gospodina našega Isusa ✠ Krista iskorijeni se i odstupi od ovoga stvorenja Božjega. ✠ Onaj ti zapovijeda, koji ti je naredio, da s nebeskih visina potoneš u bezdan. Onaj ti zapovijeda, koji je zapovijedao moru, vjetrovima i olujama. Čuj dakle i boj se, sotono, neprijatelju vjere, dušmanine roda ljudskoga, nositelju smrti, otimaču života, odbijaču pravde, korijene zala, poticatelju na opačine, zavodniče ljudi, izdajniče naroda, buditelju zavisti, izvore lakomosti, uzroče nesloge, nosioče boli! Što stojiš i opireš se, kad znaš, da Krist Gospodin ruši putove tvoje? Onoga se boj, koji je u Izaku žrtvovan, u Josipu prodan, u jaganjcu ubijen, u čovjeku razapet i koji je potom slavno pobijedio pakao. Odlazi dakle u ime O✠ca i Si✠na i Duha ✠ Svetoga, daj mjesto Duhu Svetome po ovom znaku svetoga ✠ križa Isusa Krista Gospodina našega, koji s Ocem i s istim Duhom Svetim živi i kraljuje Bog po sve vijeke vjekova. O. Amen.

***

Zaklinjem te, stara zmijo, sucem živih i mrtvih, sazdateljem tvojim, sazdateljem svijeta, onim, koji ima vlast, da te pošalje u pakao: odstupi žurno sa strahom i s vojskom jarosti svoje od ovoga sluge Božjega I., koji se utječe u krilo Crkve. Zaklinjem te opet ✠, ne svojom slabošću nego krepošću Duha Svetoga, izađi od ovoga sluge Božjega I., koga je svemogući Bog stvorio na svoju sliku. Pokori se dakle, pokori se ne meni nego službeniku Kristovu. Sili te naime vlast onoga, koji te je podložio svome križu. Strepi od mišice onoga, koji je dokrajčio uzdahe pretpakla i izveo duše na svjetlost. Straši se čovječjega tijela ✠, boj se slike Božje ✠. Ne protivi se, ne odgađaj otići od ovoga čovjeka, jer je Kristu omiljelo prebivati u čovjeku. A ne misli, da me smiješ prezirati, jer znaš, da sam veliki griješnik. Zapovijeda ti Bog. ✠ Zapovijeda ti veličanstvo Kristovo, ✠ Zapovijeda ti Bog Otac, ✠ zapovijeda ti Bog Sin, ✠ zapovijeda ti Bog Duh Sveti, ✠ Zapovijeda ti tajna križa. ✠ Zapovijeda ti vjera svetih Apostola Petra i Pavla i ostalih svetaca. ✠ Zapovijeda ti krv mučenika. ✠ Zapovijeda ti uzdržljivost priznavalaca. ✠ Zapovijeda ti pobožni zagovor sviju svetaca i svetica. ✠ Zapovijeda ti moć tajnâ kršćanske vjere. ✠ Iziđi dakle, prestupniče! Iziđi zavodniče, pun svake himbe i varke, neprijatelju kreposti, progonitelju bezazlenih. Daj mjesto, okrutniče, daj mjesto, bezbožniče, daj mjesto Kristu, u kojem nisi našao ništa od svojih djela. On te je oplijenio, on je razorio tvoje kraljevstvo, on te je svladana svezao i oteo tvoje posude; on te je bacio u krajnu tamu, gdje će biti pripravljena propast tebi i tvojim slugama. No što se opireš, nakazo? Što se otimlješ drzniče? Krivac si svemogućemu Bogu, čije si odredbe prestupio. Krivac si njegovu Sinu Isusu Kristu, Gospodinu našemu, kojega si se usudio napastovati i drznuo se njega raspeti. Krivac si ljudskome rodu, kojega si svojim nagovaranjem napojio smrtnim otrovom.

Zaklinjem te dakle, pakosni zmaju, u ime neoskvrnjenoga ✠ Jaganjca, koji je išao po ljutici i poskoku, koji je zgazio lava i zmaja, odstupi od ovoga čovjeka ✠, otiđi od Crkve Božje ✠, strepi i bježi na zaziv imena onoga Gospodina, od kojega dršće pakao, kojemu su podložne nebeske sile, vlasti i gospodstva; kojega neumornim glasom hvale kerubi i serafi govoreći: Svet, svet, svet Gospodin Bog Sabaot. Zapovijeda ti utjelovljena ✠ Riječ. Zapovijeda ti rođeni ✠ od Djevice. Zapovijeda ti Isus ✠ Nazarenac, koji ti je, kad si prezreo njegove učenike, slomljenu i oborenu naredio da iziđeš iz čovjeka. A kad te je rastavio od čovjeka, nisi smio pred njim unići ni u krdo svinja. Zaklet u ime njegovo ✠ odstupi dakle sada od čovjeka, kojega je on sazdao. Teško ti se je opirati. ✠ Teško ti je udarati nogom protiv oštraca. ✠ Jer što kasnije iziđeš, to će ti biti veća muka, ne prezireš naime ljudi, nego onoga, koji gospoduje živima i mrtvima, koji će doći suditi žive i mrtve i svijet ognjem. O. Amen.

***

Zaklinjem te dakle, svaki nečisti duše, svaka utvaro, svaka navalo sotonska u ime Isusa ✠ Krista Nazarenca, koji je, bivši kršten od Ivana, odveden u pustinju i nadvladao tebe u tvojem sjedištu: prestani napadati onoga, kojega je on od kala zemaljskoga sazdao sebi na slavu. Ne strepi od čovječje slabosti jadnoga čovjeka, nego od slike svemogućega Boga. Pokori se dakle Bogu ✠, koji je tebe i tvoju zlobu u Faraonu i njegovoj vojsci potopio u bezdan po svojem slugi Mojsiju. Pokori se Bogu ✠ koji te je po svojem vjernom slugi Davidu iz kralja Saula duhovnim popijevkama izagnao i protjerao. Pokori se Bogu ✠, koji te je osudio u izdajniku Judi Iškarijotu. Onaj te naime bije božanskim ✠ šibama, pred kojim si sa svojim četama dršćući i vapijući rekao: Što je tebi do nas, Isuse, Sine Boga višnjega? Zar si došao ovamo prije vremena da nas mučiš? Onaj te sili vječitim plamenima, koji će na svršetku svijeta reći bezbožnicima: Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, koji je pripravljen đavlu i anđelima njegovim. U tebe će naime, bezbožniče, i u anđela tvojih biti crvi, koji ne će nikad umrijeti. Tebi se i anđelima tvojim pripravlja neugašljivi oganj, jer ti si poglavica prokletoga ubijstva, ti početnik rodoskvrnja, ti glava svetogrdnika, ti učitelj najgorih nedjela, ti nastavnik krivovjeraca, ti obretnik svake bestidnosti. Iziđi dakle ✠, bezbožniče, iziđi ✠, zločinče, iziđi sa svom himbom svojom, jer je Bog htio, da čovjek bude njegov hram. No što se još zadržavaš ovdje? Daj čast Bogu Ocu ✠ svemogućemu, pred kojim kleca svako koljeno. Daj mjesto Gospodinu Isusu ✠ Kristu, koji je za čovjeka prolio svoju presvetu krv. Daj mjesto Duhu ✠ Svetomu, koji je po blaženomu apostolu svomu Petru tebe očito oborio u Šimunu čarobnjaku; koji je osudio tvoju prijevarnost u Ananiji i Safiri; koji te je ošinuo u kralju Herodu, što nije davao časti Bogu; koji te je udario u vračaru Elimi po svojem apostolu Pavlu mrakom sljepoće, i po njemu ti istomu zapovijedio riječju i naredio da izađeš iz vračarice. Odlazi dakle sad ✠, odlazi ✠, zavodniče. Tebi je pustinja sjedište. Tebi je prebivalište u zmiji: ponizi se i pokloni. Nije više kada da se odgađa. Evo se naime brzo približava gospodar Gospodin, i oganj će gorjeti pred njim i ići će naprijed i spalit će naokolo njegove neprijatelje. Jer ako i prevariš čovjeka, s Bogom se ne ćeš moći ismijavati. Tjera te onaj, čijim očima nije ništa sakriveno. Izgoni te onaj, čijoj su sili podložne svekolike stvari. Odlučuje te onaj, koji je tebi i tvojim anđelima pripravio vječni pakao; iz čijih će usta izići oštri mač; koji će doći suditi žive i mrtve i svijet ognjem. O. Amen.

***

Zaklinjemo te, svaki nečisti duše, svaka sotonska vlasti, svaka navalo paklenoga protivnika, svaka četo, svaka skupštino i sljedbo đavolska, imenom i krepošću Gospodina našega Isusa ✠ Krista, iskorijeni se i odlazi od Crkve Božje, od duša stvorenih na sliku Božju i dragocjenom krvlju božanskoga Jaganjca otkupljenih ✠. Ne usuđuj se više, lukava zmijo, varati ljudski rod, progoniti Crkvu Božju ni pretresati i rešetati Božje odabranike kao pšenicu ✠. Zapovijeda ti višnji Bog ✠, s kojim se u svojoj velikoj oholosti još usuđuješ ispoređivati, koji hoće, da se svi ljudi spase i da dođu k spoznanju istine. Zapovijeda ti Bog Otac ✠, zapovijeda ti Bog Sin ✠, zapovijeda ti Bog Duh Sveti ✠. Zapovijeda ti Krist, vječna Božja Riječ postala tijelom ✠, koji je za spasenje našega roda, upropašćenog tvojom zavišću, ponizio sam sebe i postao poslušan do smrti; koji je sazidao Crkvu svoju na tvrdoj stijeni i rekao, da je ne će nikad nadvladati vrata paklena, da će on ostati s njom u sve dane do svršetka svijeta. Zapovijeda ti tajna križa ✠ i krepost svih otajstava kršćanske vjere ✠. Zapovijeda ti uzvišena Bogorodica Djevica Marija ✠, koja je od prvoga trenutka svoga bezgrješnog Začeća preoholu tvoju glavu satrla svojom poniznosti. Zapovijeda ti vjera svetih apostola Petra i Pavla i ostalih apostola ✠. Zapovijeda ti mučenička krv i pobožni zagovor sviju svetaca i svetica ✠.

Dakle, prokleti zmaju i svaka đavolska četo, zaklinjemo te Bogom ✠ živim, Bogom ✠ pravim, Bogom ✠ svetim, Bogom, koji je tako ljubio svijet, da je dao jedinorođenog Sina svojega, da ne pogine ni jedan, koji vjeruje u nj, nego da ima život vječni: prestani varati ljudske stvorove i pružati im otrov vječne propasti; prestani škoditi Crkvi i sapinjati u okove njezinu slobodu. Odlazi sotono, obretniče i učitelju svake prijevare, neprijatelju ljudskoga spasenja. Daj mjesto Kristu, u kojem nisi našao ništa od svojih djela; daj mjesto jednoj, svetoj, katoličkoj i apostolskoj Crkvi, koju je sam Krist stekao svojom krvlju. Ponizi se pod mogućom rukom Božjom, strepi i bježi, kad mi prizovemo sveto i strašno Ime Isusovo, od kojega se trese pakao, kojemu su podložne nebeske sile i vlasti i gospodstva, kojega kerubi i serafi hvale neumornim glasom govoreći: Svet, Svet, Svet Gospodin Bog Sabaot.

Broj komentara: 14:

 1. Kritika novog obreda egzorcizma (postoji i kritika p. Amortha, ali on mi se cini manje pouzdan), Usporedba starog i novog obreda uz engleski prijevod tekstova (autor je neki sizmaticki "biskup", ali cini se da su prijevodi i strukture koje se navode tocne), talijanski prijevod novog obreda.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Za pogled s druge strane moze koristiti jedan broj Zivog vrela.

   Tekstovi su standardna konfuzna postkoncilska prica, ali simpaticno je procitati u clanku biskupa Saska vezano uz dodatne molitve koje egzorcist moze po volji koristiti: "Jezik u nekim molitvenim obrascima djeluje suhoparniji, ali se teško podnosi, posebno što se tiče trećega imperativnog egzorcizma, u kojemu je zadržano pogrđivanje đavla prema srednjovjekovnoj maniri". Nije sasvim jasno tko tesko podnosi taj jezik, djavao ili osjetljive usi modernih liturgicara.

   Izbriši
  2. Hahaha... Pa ovaj komentar iz Živog blata je potpuno logičan, ako uzmemo da pogrđivanje i dijalog ne idu zajedno :-)

   Ferdinand Zvonimir

   Izbriši
 2. Prije nekoliko godina se na kiosku prodavala knjiga koju nažalost nisam kupio . Radilo se o toma kako je papa ukinuo egzorcizam na latinskom i uveo novi obred što se u praksi pokazalo neefikasnim . Zavjeru otkriva jedan svečenik . To mi se onda činilo nevjerojatno ali . .. Ako netko zna naslov ili pisca ? Naši mladi su noćas bili u noći vještica , a danas na misu . Zadnje srijede u mjesecu crkva u Sigetu je puna onih koji tamo traže pomoć , a to bi trebali dobiti kod svog župnika . Robelar

  OdgovoriIzbriši
 3. Ako samo svecenik smije ovo moliti,zbog cega ovo iznosite u javnost?Vi ste kao oni napasnici koji ljudima nude ali doslovno nude i mame mlade ljude s otvorenim mogucnostima kao npr. alkohol,droga,kondomi da se s time posluze!Tako i vi mamite u duhovnom smislu da netko u teskom ocaju i na svoju ruku posegne za ovim molitvama koje su pridrzane samo sveceniku!Svecenik kome je do ovoga stalo sam ce i potraziti pa zbog cega onda posrnulim i naivnim dusama nudite na uvid nesto sto bi im se u samoinicijativi lako moglo obiti u glavu?Vi kao da neznate da se sa svime i svacime u Crkvi manipulira!!!Samo dajte,dajte im jos eksperimenata,na Vasu savjest!

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. "Ako samo svecenik smije ovo moliti,zbog cega ovo iznosite u javnost?"

   Tako da vi imate sto prigovarati i pjeniti se oko necega.

   Ali ozbiljnije govoreci, zasto vjernici ne bi procitali i ohrabrili se ovim molitvama videci kakvu je vlast Gospodin Isus Krist dao svojoj Crkvi i svojim svecenicima.

   Laici ne smiju moliti ni npr. rijeci pretvorbe nad kruhom i vinom ili bitne rijeci drugih sakramenata (osim krstenja i zenidbe) ako ih stvarno misle jer bi to bilo simuliranje sakramenata sto je grijeh i povlaci crkvenu kaznu ako je ozbiljno i namjerno radjeno. Ako je pak radjeno iz sale, onda moze biti izrugivanje sa sakramentima i opet grijeh. Pa ipak nitko danas nece reci da se ne smije donijeti tekst tih molitava itd. da ih svi mogu razumijeti.

   Usput, alkohol, droga i kondomi nisu u istoj kategoriji kao molitve Crkve, a te tri stvari i inace nisu nesto sto mozete usporedjivati. Ili cete reci ako vam ponudim pivo ili vino "odlazi od mene sotono"?

   Izbriši
 4. Potpune besmislice.

  Jedan od najvećih svjetskih egzorcista Jose Antonio Fortea učinkovito koristi novi obrednik kao i p. Gilles Jeanguenin (knjiga na hrvatskom: Sotona i njegove zamke) te mnogobrojni svjetski poznati egzorcisti.

  U istočnom kršćanstvu (u punom zajedništvu s Rimom i pravoslavaca) praksa je drukčija i učinkovita.

  "It should be noted here at this point that the Orthodox exorcisms are in essence prayers for averting the influence of evil spirits rather than for expelling the devil, especially in ceremonies such as sanctifying the waters (Hagiasmos), blessing the ceremonial oil, or blessing sacred vessels. It should also be noted that the importance of exorcism in Orthodox ecclesiastical life is not as great as it is in both the Roman Catholic and Protestant Churches. In recent years certain semi-pagan exorcistic rituals have been practiced by a number of people uncertain as to their religious belonging, including clergymen of the Roman Catholic and Protestant Churches. Assuming the role of an exorcist is a serious offense against the Church's conception of evil and of the sacramental means by which it should be warded off. Needless to say, evil in man, whether personified or not, naturally requires the help of the Church for its expulsion but, above all, requires the spiritual strength of the individual concerned."

  http://orthodoxwiki.org/Exorcism

  Također odličan tekst:

  http://www.goarch.org/ourfaith/ourfaith7078

  Ivan

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ne znam o kakvim besmislicama govorite.

   Sto se tice istocnih sizmatika, ne vidim tocno cemu bi vas citirani tekst trebao sluziti, uopce se ne dotice katolickog (rimskog) obreda.

   Knjigu vlc. Fortea o egzorcizmu sam vec davno preporucio na ovom blogu i dalje stojim iza preporuke te knjige. Vjerujem da egzorcist koji koristi novi obred, posebno molitve koje su i dalje ostale u dodatku i izabere odredjene opcije (uvijek u novus ordu mora biti puno opcija) moze efikasno istjerivati demone jer je kao sto i sami kazete u temelju egzorcizma autoritet Crkve te vjera egzorcista i egzorciziranog.

   Usput, procitao sam nedavno osvrt na jedinu knjigu vlc. Fortea prevedenu na hrvatski koja se bavi "darom jezika". Cini mi se da je ovaj svecenik zabludio u karizmatske ideje slicne onima koje sam nedavno prenio na blogu (ali mozda ne tako daleko kao Loncar?). Ne bi bio ni prvi ni zadnji egzorcist koji je u necemu skrenuo jer znamo da djavao posebno mrzi takve ljude.

   Izbriši
  2. Toma Blizanac pišete "...moze efikasno istjerivati demone...“

   Primjećujem da i dalje koristite tzv. "inclusive language“. Oprostite što vam to moram reći, ali vrijeme od prije Sinode je odavno prošlo.
   Zar ne bi bilo primjerenije da se demonu, umjesto istjerivanja kako ste naveli, pokuša, naravno u dijalogu,naći neki drugi, prikladniji, prostor?
   Crkva treba danas i kod demona, ne odmah osuđivati, nego pokušati naći neke "pozitivne elemente prisutne u nesavršenim oblicima“. Predsinodalna crkva je olako prelazila preko toga da su to nekada bili anđeli.
   Možda i oni danas "imaju vrline i kvalitete koje mogu ponuditi kršćanskoj zajednici“. :-)

   Ferdinand Zvonimir

   Izbriši
  3. Toma Blizanac,

   "Vjerujem da egzorcist koji koristi novi obred, posebno molitve koje su i dalje ostale u dodatku i izabere odredjene opcije (uvijek u novus ordu mora biti puno opcija) moze efikasno istjerivati demone..."

   Možete li biti malo specifičnij? Koje molitve tj. opcije?

   Bitna razlika koju jasno zapažate između novog obreda i PRASTARIH molitava sv. Ivana Zlatoustog i sv. Bazilija Velikog (koje koriste "grkokatolici" i pravoslavni) s jedne strane i gore navedeneog teksta ("starog") egzorcizma iz Rimskog obrednika je upravo "pogrđivanje đavla prema srednjovjekovnoj maniri".

   Nadam se da sv. Ivana Zlatoustog i sv. Bazilija Velikog ubrajate u KATOLIČKE svece, pa mislim da Vam donji (pravoslavni) izvor, gdje su navedene molitve, neće smetati. U protivnom, slobodno ga zanemarite i tražite svece "rimskog obreda".

   http://orthodoxwiki.org/Exorcism#Prayer_by_St._John_Chrysostom

   Kad ste već preporučili knjigu p. Fortea, on o tome govori u točki 63. "Is it correct o insult the demons?"

   Mislim da ne bi bilo lijepo da netko o Vama iznosi teške optužbe na račun nečijeg "osvrta", a ne iz "službene" knjige, teksta i sl.

   Dolje se sve knjige p. Fortea na španjolskom među njima i "Un Dios misterioso" (hrvatski prijevod: Otajstveni Bog). Budući da obojica nemamo potpuno nikakvog "praktičnog" iskustva s egzorcizmima, mislim da bi trebalo čuti mišljenje onih koji imaju. Samo razmišljam.

   https://www.aciprensa.com/fortea/

   Ivan

   Izbriši
 5. Možete li biti malo specifičnij? Koje molitve tj. opcije?
  Imperativne molitve, poput one navedene u glavnom tekstu i onih u dodatku.

  Kad ste već preporučili knjigu p. Fortea, on o tome govori u točki 63. "Is it correct o insult the demons?"
  Pa sto pise u zadnjem odlomku odgovora na to pitanje?

  Sto se tice usporedbe razlicitih obreda egzorcizama, ne mislim u to zalaziti jer nemam dovoljno informacija. Ne znam nista ni o ovom istocnom obredu, niti razvoj razlicitih molitava po obredima. Primjecujem da su molitve uglavnom deprekativne u istocnoj tradiciji, ali to mi nije cudno jer i neke sakramentalne formule su drugacije kod njih.

  No sam duh molitava mi se cini blizi starim zapadnim obredima, nego novom obredu.

  Ne da mi se citati sve ove molitve, ali evo jednog primjera iz druge egzorcisticke molitve sv. Bazilija koji izgleda isto pokazuje tendenciju prema kako posprdno kazete s uciteljem "srednjovjekovnoj maniri":

  [...] Fear and flee, run, leave, unclean and accursed spirit, deceitful and unseemly creature of the infernal depths, visible through deceit, hidden by pretense. Depart wherever you may appear, Beelzebub, vanish as smoke and heat, bestial and serpentine thing, whether disguised as male or female, whether beast or crawling thing or flying
  [...] be ashamed before him who was made in the image of God and shaped by His hand. Fear the likeness of the incarnate God and no longer hide in His servant/handmaid____________; rather await the rod of iron, the fiery furnace of Tartars, the gnashing of teeth as reprisal for disobedience. Be afraid, be still, flee, neither return nor hide in him some other kind of evil, unclean spirits. Depart into the uncultivated, waterless waste of the desert where no man dwells, where God alone vigilantly watches, Who shall bind you that dares with envy to plot against His image and Who, with chains of darkness shall hold you in Tartars, Who by day and night and for a great length of time has devised all manner of evils, O devil; for great is your fear of God and great is the glory of the Father, of the Son and of the Holy Spirit. Amen.

  Mislim da ne bi bilo lijepo da netko o Vama iznosi teške optužbe na račun nečijeg "osvrta", a ne iz "službene" knjige, teksta i sl.
  Ne mislim trositi vrijeme na ucenje spanjolskog da bi citao knjigu koja propagira blebetanje u jezicima. Par citata koji se donose u navedenom osvrtu mi je dovoljno za izvesti neki generalni zakljucak o stavu autora o toj tematici.

  ---

  Za kraj, ocito je da veliki svetac moze poput Isusa reci sotoni samo "Idi" i ovaj ce napustiti covjeka kojega je opsjeo istog trena, a neki jadni svecenik (koji je npr. dobio obrazovanje na nekom nasem KBF-u, pa u neke istine vjere i sumnja) moze moliti po svim obrednicima koje nadje u knjiznici i nece nista napraviti. Ali to ne znaci da ne mozemo usporedjivati tekstove starog i novog obrednika. A moj generalni zakljucak je slican onome koji je gostujuci autor donio o blagoslovima iz starog i novog obrednika.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Usput, bacio sam opet pogled na blog p. Fortea i podsjetio se da sam i prije vidio neka cudna razmisljanja tog svecenika, pogledajte npr. kako on tumaci paklene muke:
   http://blogdelpadrefortea.blogspot.hr/2015/10/cuestiones-sobre-el-infierno-ii.html
   http://blogdelpadrefortea.blogspot.hr/2015/10/cuestiones-sobre-el-infierno-iii.html http://blogdelpadrefortea.blogspot.hr/2015/10/cuestiones-sobre-el-infierno-vi.html http://blogdelpadrefortea.blogspot.hr/2015/10/cuestiones-sobre-el-infierno-vii.html http://blogdelpadrefortea.blogspot.hr/2015/10/cuestiones-sobre-el-infierno-viii.html http://blogdelpadrefortea.blogspot.hr/2015/10/cuestiones-sobre-el-infierno-ix.html

   Izbriši
  2. "Možete li biti malo specifičniji? Koje molitve tj. opcije?
   Imperativne molitve, poput one navedene u glavnom tekstu i onih u dodatku."

   Sve molitve obreda egzorcizma u novom obredniku, imperativne i deprekativne, su nove. Nema "pripomoći" starih molitava.

   Budući da "grkokatoličku" liturgiju uzdižete iznad Novus Ordo mise, čudi me da ne znate ništa o "grkokatoličkoj" praksi "egzorcizama" (ne stavljam bez razloga u navodnike). Nisam ni ja znao dok nisam detaljno proučio i ostao zadivljen ne samo tim dijelom nego svekolikom duhovnošću KATOLIČKOG ISTOKA.

   Zaključno, baražno "prostačenje" po đavlu kakvo nalazimo u "starom" obredniku nije nikakav uvjet za izgonjenje đavla. Nije đavao "mimozica" koja se boji naših "prostačenja" (po mogućnosti s dramatskim tonom i gestikulacijama). On se boji Onog kome je molitva upućena i na "prst Božji" bježi.

   Ivan

   Izbriši
  3. Ja ne vidim nikakvo "barazno prostacenje" po djavlu u starom obredniku, ako vas nesto smeta, idite na egzorcizam po novom obredu ili kod grkokatolika.

   Ne vidim u cemu je vas problem.d Zapoceli ste svoj prvi komentar s "Potpune besmislice." i od toga nastavili samo jos gore. Ako kazete to da se po novom obredu moze izgoniti djavle, slozit cu se s vama. Vec sam vam napisao gore da svetac moze reci "Idi" i da to bude pravi egzorcizam. Onda mi pisete da na istoku ne koriste uvredljive rijeci za djavla, pa ispada ipak da ponekad koriste.

   Meni se cini da ste vi jedan od tih koji tesko podnose starinski jezik. Ali ne vidim zasto bi vas to brinulo. Taj starinski jezik se obraca djavlu, a ne vama. Nije valjda da stitite njegovu cast?

   PS. Ja nisam ne znam kako veliki ljubitelj grkokatolicke liturgije, ali svaka drevna liturgija je bolja od novus orda. To nije tema za ovaj post.

   Izbriši

Upute za komentiranje

Kako bi se razlikovali sugovornici, obavezno koristite neko ime ili nadimak koji možete dodati i na kraju komentara. Potpuno anonimni komentari najčešće se brišu.

Nijedan komentar objavljen na ovom blogu ne podrazumijeva ni u kojem stupnju prihvaćanje od autorâ ovog bloga mišljenja koja su u komentaru izražena.