utorak, 18. rujna 2012.

Duhovna lirika utorkom 18Mavro Vetranović Čavčić
TIJELU ISUSOVU

Blaženi budi kruh, u komu nie ino,
ner Boži živi duh a trojstvo jedino.
Blaženo toj tijelo, gdi je sam Bog živući,
koje je sve cijelo a u mrvah ubudući;
u mrvah cijelo jes i cijelo u cijelu,
vas je pun vrh nebes i u svakom pun djelu.
Blaženo tijelo tve, Jezuse, vrhu svijeh,
pri kom su sile sve, od dvora nebescijeh;
komu se klanjaju blaženi i sveti,
i prid njim padaju svi dusi prokleti.
Blaženi taj krušac, u kom je trojstvo toj,
gdi je Sinak i Otac, o Bože, i Duh tvoj,
u bitju jednomu gdi jednaga pribiva
i dijeli svakomu dar, da ga uživa.
Blaženi hip i čas, kad nam se objavi
u kruhu vječna slas od rajske ljubavi;
ter tko ga okuša bezgrješno, moj Bože,
blažena taj duša poginut ne može.
Zač nije pravedno, da je taj rascvijeljen,
tko je s tobom za jedno, moj Bože sjedinjen;
tko s tobom u duhu pravedno putuje,
i tebe u kruhu bezgrješno blaguje.
Tijem se ću vas prolit ja vajmeh u suze
i tebe pomolit, moj slatki Jezuse,
da budeš i meni tuj milos darovat
taj krušac blaženi bezgrješno blagovat;
kad budu ja priti, da se š njim sadružu,
neka mi nasiti i tijelo i dušu,
da slatka taj sladost od tvoje ljubezni
obrati u rados sve moje boljezni.

Nema komentara:

Objavi komentar

Upute za komentiranje

Kako bi se razlikovali sugovornici, obavezno koristite neko ime ili nadimak koji možete dodati i na kraju komentara. Potpuno anonimni komentari najčešće se brišu.

Nijedan komentar objavljen na ovom blogu ne podrazumijeva ni u kojem stupnju prihvaćanje od autorâ ovog bloga mišljenja koja su u komentaru izražena.