subota, 14. siječnja 2017.

Za Papu, argentinske, malteške i ine klerike

Postoji realnost, tj. zbilja. I jednostavni i profinjeni ljudi mogu je prepoznati ako žele. Smrt je dio objektivne stvarnosti. A nakon smrti, Sud.

Dva puta da utvrdimo lekciju: