subota, 20. prosinca 2014.

Apostole Toma, poslao te je Krist da kao strijela svjetla neprijatelje odstranjuješ, a ranjenim dušama daruješ očevidno ozdravljenje


U predvečerje velikoga blagdana učinilo mi se da je najprikladnije prenijeti prigodnu katehezu koja lijepo pokazuje kakvi papinski nagovori trebaju biti: jasni, poučni i sadržajni, duhovni i poticajni.

četvrtak, 18. prosinca 2014.

Posljednje pomazanje


Le prêtre se releva pour prendre le crucifix; alors elle allongea le cou comme quelqu'un qui a soif, et, collant ses lèvres sur le corps de l'Homme-Dieu, elle y déposa de toute sa force expirante le plus grand baiser d'amour qu'elle eût jamais donné. Ensuite il récita le Misereatur et l'Indulgentiam, trempa son pouce droit dans l'huile et commença les onctions: d'abord sur les yeux, qui avaient tant convoité toutes les somptuosités terrestres; puis sur les narines, friandes de brises tièdes et de senteurs amoureuses; puis sur la bouche, qui s'était ouverte pour le mensonge, qui avait gémi d'orgueil et crié dans la luxure; puis sur les mains, qui se délectaient aux contacts suaves, et enfin sur la plante des pieds, si rapides autrefois quand elle courait à l'assouvissance de ses désirs, et qui maintenant ne marcheraient plus.

Le curé s'essuya les doigts, jeta dans le feu les brins de coton trempés d'huile, et revint s'asseoir près de la moribonde pour lui dire qu'elle devait à présent joindre ses souffrances à celles de Jésus-Christ et s'abandonner à la miséricorde divine.

***

Svećenik ustade i uze raspelo; ona tada ispruži vrat poput nekoga tko žeđa pa, pritisnuvši usne na tijelo Bogočovjeka, svom snagom što se gasila utisnu na nj najvatreniji ljubavni cjelov koji ikada ikome bijaše dala. On potom izgovori Misereatur i Indulgentiam, umoči desni palac u ulje i otpoče pomazanje; najprije po očima koje su toliko žudjele za zemaljskim sjajem, potom po nosnicama željnim mlakih lahora i ljubavnih mirisa, potom po ustima koja se nekoć otvarahu za laž, uzdisahu od oholosti i vriskahu u bludu, potom po rukama koje su uživale u slatkim dodirima, te napokon po tabanima, nekada tako hitrim kada je trčala prema zadovoljenju svojih žudnji, a koji sada više neće koračati.

Župnik obrisa prste, baci u vatru komadiće pamuka namočene u ulje i opet sjede kraj samrtnice da joj objasni kako sada svoje muke mora sjediniti s mukama Isusa Krista i prepustiti se božanskoj milosti.
(smrt Emme Bovary iz Gustave Flaubert, Gospođa Bovary, III-8,
vidi također kod Ivana Merza)
***

Zatim se po običaju izmoli općenita ispovijed latinskim ili pučkim jezikom, a svećenik kaže u jednini: Smilovao ti se svemogući Bog, otpustio ti grijehe tvoje i priveo te u život vječni. Oproštenje, odrješenje i otpuštenje grijeha tvojih podao ti svemogući i milosrdni Gospodin.

Prije nego župnik počne mazati bolesnika, neka opomene nazočne, da se za nj mole. A gdje se bude dalo prema mjestu, vremenu i broju ili sposobnosti nazočnih, neka mole sedam pokorničkih psalama s litanijama svih svetih ili druge molitve, dok on služi sakramenat pomazanja. Nato pruži desnu ruku nad bolesnikovu glavu i rekne:

U ime O+ca i Si+na i Duha + Svetoga uništila se u tebi svaka đavolska sila polaganjem naših ruku i zazivanjem slavne i svete Bogorodice Djevice Marije, Njezina prečistoga zaručnika Josipa, svih svetih anđela, arkanđela, patrijarha, proroka, apostola, mučenika, priznavalaca, djevica i svih skupa svetih. Amen.

Onda umoči palac u sveto ulje te križajući maže bolesnika na ovdje označenim mjestima i govori na svakome mjestu ovako:

Kod očiju.
Ovim svetim poma+zanjem i svojim preblagim milosrđem oprostio ti Gospodin, štogod si sagriješio (-la) gledanjem. Amen.

Iza svakoga pomazanja neka poslužnik, ako je zaređen, ili sam svećenik otare pomazana mjesta novom kuglicom pamuka ili čega slična pa to metne u čistu posudu i ponese poslije u crkvu, spali i baci pepeo u sakrarij.

Kod ušiju.
Ovim svetim poma+zanjem i svojim preblagim milosrđem oprostio ti Gospodin, štogod si sagriješio (-la) slušanjem. Amen.

Kod nosnica.
Ovim svetim poma+zanjem i svojim preblagim milosrđem oprostio ti Gospodin, štogod si sagriješio (-la) mirisanjem. Amen.

Kod usta na stisnute usne.
Ovim svetim poma+zanjem i svojim preblagim milosrđem oprostio ti Gospodin, štogod si sagriješio (-la) kušanjem i govorom. Amen.

Kod ruku.
Ovim svetim poma+zanjem i svojim preblagim milosrđem oprostio ti Gospodin, štogod si sagriješio (-la) ticanjem. Amen.
A pazi, da se svećeniku, kao što je rečeno, ne mažu ruke iznutra nego izvana.

Kod nogu.
Ovim svetim poma+zanjem i svojim preblagim milosrđem oprostio ti Gospodin, štogod si sagriješio (-la) hodom. Amen.
(izvadak iz obreda prema Rimskom obredniku iz 1929. g.)

***

Obnovljeni obredi svih sakramenata su plod II. vatikanskog koncila. Tako je i bolesničko pomazanje doživjelo svoje modifikacije, koje je Papa Pavao VI. naznačio u Apostolskoj konstituciji Sacram unctionem infirmorum, Rim, 30. studenog 1972. U glavnim crtama Sveti Otac prelazi čitavim razdobljem Crkve, dajući natuknice kako se je slavio taj sakrament te smjernice kako se treba slaviti danas. Pavao VI. izričito određuje svojom apostolskom vlašću da se u latinskom obredu uvažava sljedeće: "Sakramenat bolesničkog pomazanje dijeli se onima koji su teško bolesni tako da se mažu na čelu i rukama propisno blagoslovljenim maslinovim uljem ili, ako je zgodno, kojim drugim biljnim uljem, pri čemu se samo jedanput izgovaraju ove riječi: 'Ovim svetim pomazanjem i svojim preblagim milosređem neka ti pomogne Gospodin i milost Duha Svetoga da te slobodna od grijeha spasi i milostivo pridigne.'" Novi je obred stupio na snagu, 1. siječnja 1974.

utorak, 16. prosinca 2014.

Kalendar, molitve, blagoslovi

Deus, qui tribus púeris mitigásti flammas ígnium: concéde propítius; ut nos fámulos tuos non exúrat flamma vitiórum.

Bože, koji si trojici mladića ublažio žestinu vatre, dopusti milostivo da nas sluge tvoje ne sažeže plamen opačina.
(jedna od molitava subote adventskih kvatri)

***

Kardinal Bozanić pozvao nas je da ovaj tjedan kroz tri dana molimo za Domovinu i to s posebnim naglaskom u četvrtak na Euharistijskom klanjanju, u petak na postu, u subotu na molitvi krunice Blažene Djevice Marije. Ovaj tjedan su i zimske kvatre (srijeda, petak, subota), pa se poziv na revniju molitvu i post skladno uklapa u liturgiju.

***


Liturgijski kalendar za tradicionalni rimski obred za 2015. godinu možete naručiti preko stranice tradicionalnamisa.com. Za 35 kn + poštarinu dobit ćete lijepi kalendar ilustriran fotografijama vezanim uz godinu posvećenu redovništvu koja je nedavno započela.

***

Dobio sam upit postoji li na hrvatskom jeziku Biblija s opsežnijim komentarom koji valja? Ja mislim da ne postoji, ali možda vi znate više?

***

Svećenici koji bi htjeli blagoslivljati kuće po starom obredniku, mogu se poslužiti ovim izvatkom: pdf originala, doc verzija, pdf verzija. Na početku je nekoliko kraćih blagoslova koje možete koristiti ako se vama ili ukućanima žuri (npr. pas vas grize za nogu ili vas se žele što prije riješiti), a na kraju je i nešto duži blagoslov za obitelji koje su vjerničke i drago im je da ste došli.

I vjernici laici mogu si isprintati ovaj blagoslov te dočekati s njime svećenika (naravno, ne zaboravite pripremiti vodu blagoslovljenu po tradicionalnom obredu i neki novčani prilog). Ako mislite da se svećenik koji će vam doći blagosloviti kuću ili stan neće naljutiti jer mu se miješate u posao, vrijedi pokušati. Ako vidite da vam dolazi laik "blagosloviti" kuću, brže bolje sve uklonite ili prekrijte stolnjakom.

***

I kada su učenici trgali i jeli klasje, farizeji i pismoznanci su prigovarali: „’Ali naša stega, naš nauk kaže da se to ne može raditi!’ Bili su tvrdokorni u svojoj disciplini“, rekao je papa Franjo i usporedio to s rigidnim održavanjem discipline pričesnoga posta prije pape Pija XII. [„Pio XII. nas je oslobodio od tako teškoga križa euharistijskoga posta“]: „nije se moglo popiti ni kapljicu vode“, a „kada su se prali zubi, trebalo se paziti da se voda ne proguta.“ A kad je Pio XII. promijenio disciplinu, „toliko se farizeja skandaliziralo“, govoreći „hereza! Ne dirati crkvenu stegu!“ Pio XII. je postupio poput Isusa: vidio je potrebe naroda“, dok su ovakvi farizeji „bili tvrde kože, ali u srcu truli, slabi“.

„I mi u svojem životu možemo postati takvima“, istaknuo je Papa, dodajući: „Nekada – povjerit ću vam jednu stvar – kad bih vidio takvoga kršćanina, slaba i neučvršćena srca; ne utvrđena na Stijeni – Isusu – a s takvom vanjskom krutošću, zamolio bih Gospodina: ‘Ma, Gospodine, baci im koru od banane na put, da se dobro poskliznu; da se posrame što su grešnici – i tako susrevši tebe – da shvate da si ti spasitelj. Često nas grijeh posrami i onda susretnemo Gospodina, koji nam oprašta.“

I danas farizeji pokušavaju zapriječiti narodu pristup pričesti. Ne radi se više o kapljici vode (kako su zaostali bili ti rigidni kršćani prošlih stoljeća!). Danas se farizeji protive neizmjernom Božjem milosrđu, Duhu koji sve čini novo. Toliki župnici prijete i zastrašuju osobe u neregularnim zajednicama da će ići u pakao, čak im i uskraćuju pričest kad je žele uzeti! Takvi trebaju dobro tresnuti i polomiti noge!

nedjelja, 14. prosinca 2014.

Gostujući autor - Nekoliko prijevoda

Dobio sam nekoliko kvalitetnih prijevoda članaka koji će biti od interesa čitateljima ovog bloga, ali i široj vjerničkoj populaciji. Premda su tekstovi iz različitih izvora u originalu objavljivani prije više mjeseci, vjerujem da su i danas korisni. Prebacio sam ih u pdf format kako bi se očuvalo oblikovanje teksta, ali i radi lakšeg širenja i dijeljenja. Zahvaljujem prevoditelju! Čitajte, printajte, dijelite!

***

subota, 13. prosinca 2014.

Gostujući autor - Udruga

Danas je pred vama tekst novopečenog gostujućeg autora čije ste mudre dosjetke već mogli čitati u komentarima na ovom blogu. Nadam se da će naši čitatelji ispravno procijeniti karakter ovog posta.


Neprofitna udruga otvoreno društvo za promicanje progresivnog abortusa i rane eutanazije

Koliko puta ste izgubili živce sa svojim adolescentom? Koliko puta vam je punica iščupala živce? Koliko puta ste doslovno htjeli zadaviti svoje dijete zbog loših ocjena? Koliko puta ste se našli u situaciji da ne znate od kuda više izvući kune za školske knjige ili neophodne vanškolske aktivnosti?
Koliko puta ste se zapitali od čega će se financirati vaši roditelji u penziji, kad već sada od plaća ne mogu dostojanstveno živjeti?

Ako ste na barem jedno od gornjih pitanja odgovorili potvrdno, pravi izbor za Vas je naša udruga koja promiče progresivni abortus i ranu eutanaziju. Ukratko, mi se zalažemo za pravo žene, ali i njezinog muža ili njezine žene ili njegovog muža (ravnopravnost spolova i sve kombinacije partnerstva su prvi temelj naše udruge) da sami mogu odlučiti što će raditi sa svojim tijelom do djetetove navršene 18. godine života. Prvenstveno poštujući osnovno ljudsko pravo izbora, tražimo i humanost u postupcima za provedbu tog izbora. Npr. obavezno uzeti u obzir osjetljivu dob djeteta u kasnijoj teenagerskoj fazi, gdje bi se u takvim slučajevima svakako trebala postaviti neka humana pravila, poput najave „čišćenja“ barem 6 mjeseci prije, tako da si ta osoba može organizirati proslave, putovanja ili neku sličnu vrstu oproštaja (nadamo se da bi i ministarstvo socijalne skrbi barem malo materijalno pomoglo takve oproštaje). Također progresivni abortus se ne bi smio raditi na osobama koje privlači isti spol, kao ni na osobama drugih nacionalnosti i druge vjeroispovijesti.

Na sličan način, spuštanjem dobne i medicinske granice, rana eutanazija bi pomogla još više, jer bi mladi ljudi puno prije i puno lakše riješili stambeno pitanje, te bi se ranije odlučivali zasnovati obitelji. Također bi se riješila prenapučenost staračkih domova, kao i gorući svjetski problem, usamljenost starijih osoba, na koji je nedavno upozorio i sam papa Franjo. Svi znamo koliko je teško gledati našeg ukućanina kad ga napadne teška bolest i kako se svi onda oko njega muče. Naravno, ni njemu samom nije lako. Pokažimo racionalnu humanost i pomognimo takvoj osobi. Omogućimo im dostojanstvenu ranu eutanaziju. Također i statistike danas govore da prosječna primanja dvoje partnera sve manje postaju dostatna za tradicionalni humani način otpreme u staračke domove. Sve bolji uvjeti života i lakša pristupačnost kvalitetnih lijekova, nažalost uvelike otežavaju konstrukciju obiteljskog budžeta i duže financijsko planiranje istoga. Samim time kvaliteta života obitelji koja ima na teret jednog ili više starijih roditelja postaje vrlo upitna, ako ne i vrlo loša.

Ovakve ideje su tek jedan mali početak, jer smo sami svjesni da je tu još puno rupa, nedostataka i neriješenih obiteljskih situacija. Već nam se npr. javljaju mnogi roditelji koji pozdravljaju našu ideju o progresivnom abortusu, ali i naglašavaju da koliko god je ta ideja hvale vrijedna i olakšat će brige mnogima, ipak neće do kraja riješiti taj problem. Naime, svima nam je poznato da se mladi danas sve kasnije osamostaljuju i duže školuju, pa samim time dobivamo nove situacije 25, 26 pa čak i 30-godišnjaka koji postaju veliki ekonomski teret svojim obiteljima, ali i promašeni slučajevi ukoliko ne završe fakultete ili ne naprave sportske karijere. Nažalost, trenutni zakonski okvir koji daje osobi samostalnost s navršenih 18 godina, drži nam u ovim slučajevima ruke svezanima, jer osoba postaje prestara za progresivni abortus, a opet premlada za ranu eutanaziju. Tu nam ostaje samo nada i vjera da će naše buduće generacije neopterećene ovom zatrovanom, konzervativnom ideologijom naći rješenja i za takve situacije.

Zato zbog svega gore navedenog, kao i zbog boljeg života naše djece u jednom boljem i pravednijem društvu, molimo vas da nas, kao i rad naše udruge od sveg srca podržite.
Društvo koje se ne brine o najugroženijima, o djeci i starcima, nije slobodno društvo, nego je fašistoidna, nacionalistička, klerikalna, zločinačka organizacija. Stanimo tome na kraj!

Podržite nas i kupnjom naših naljepnica s prigodnim sloganima poput:
I ja želim zaspati među svojima.
Teške su ruke moje majke.
Dat ću ja tebi mladost ludost!
Hvala ti bako što si mi omogućila skijanje.

Ferdinand Zvonimir

četvrtak, 11. prosinca 2014.

Feminizam u teologiji i druge korisne stvari

Iz zadnjeg ili predzadnjeg broja Glasa Koncila donosim članak pod naslovom Feminizam u teologiji. Za naše hrvatske crkvene prilike to je potpuno standardna analiza u smislu "super je stvar, no naši ljudi su još prezatucani pa se moramo malo i ograditi, ipak teška situacija se popravlja". Jedan biser na kraju pomalo je upropastio ovaj optimističan duh. Komentar o stvarima od velike važnosti završava frazom "ljepši spol" na koju bi svaka prava feministica pobjesnila. Svi skupa trebamo još puno učiti i mnoge radionice proći.
Nakon prepoznatoga slabijega položaja u odnosu na pravo glasa i tržište rada te u braku, feminizam se počeo boriti za bolji položaj žena u društvenim, ali i u crkvenim okvirima. Doktrina koja ističe da se žene sustavno nalaze u nepovoljnijem položaju u društvu stvorila je i moderni ženski pokret koji se odupire patrijahalnom društvenom obliku te se kritički osvrće na dosadašnje predodžbe o Bogu kao Otcu [sic]. Pitanjem feminističke teologije bavile su se mnoge autorice, a među njima nezaobilazno je autorica »Feminističke Biblije« Elizabeth Cady Stanton, koja je svojim djelom otvorila put alternativnom tumačenju Svetoga pisma. Na našim prostorima poznate su autorice Zilka Spahić-Šiljak i Jadranka Rebeka Anić, koje se nadovezuju na Cady Stanton. Feministička teologija podrazumijeva činjenicu da za pravilno shvaćanje svetih tekstova treba uzeti u obzir vrijeme i prostor u kojemu su oni nastali - u vremenu dominacije muškaraca na polju obrazovanja i književnosti. Danas, po toj navedenoj činjenici, feministička teologija na svoj način tumači Božju objavu sadržanu u Pismima. Opiranjem tradicionalnoj biblijskoj teologiji, s jedne strane, feministička teologija predstavlja izazov zdrave »demistifikacije« svetih spisa u razdobljima dominantnoga muškoga duha. S druge strane pojedine struje feminističke teologije radikaliziraju svoje stavove te dolaze do zaključka da biblijsku religiju treba u potpunosti odbaciti i uvesti vjeru u Božicu, a ne u Boga. I dok je sasvim prihvatljivo zauzimati se za žensko dostojanstvo, treba ipak biti oprezan i paziti da vjerovanja ne idu u ideološkom smjeru »sukoba« - muško ili žensko.

Radikalni stavovi feminizma ne bi nas trebali odvratiti od traženja cjelokupne istine o statusu žene u društvu pod utjecajem Crkve. Kako bismo uspješno sačuvali dostojanstvo žene, u tome nas treba voditi pitanje je li stvarni status »ljepšega spola« u Crkvi u skladu s Kristovim naukom. Pri tome razmišljanja i temeljne postavke feminističke teologije svakako predstavljaju izazov suvremenoj teološkoj misli i ne treba ih »gurati pod tepih«.

(teologinjica J. R. A. spomenuta u članku bori se za bolji status "ljepšeg spola" u Crkvi)

***

Još stignete na okrugli stol "Ideološke tendencije u suvremenom društvu" koji u Velikoj dvorani Matice hrvatske na Strossmayerovom trgu 4 u Zagrebu počinje danas u 18 sati. Ne propustite izlaganje doc. dr. sc. Tomislava Kovača s KBF-a o temi Religijski fundamentalizam. S obzirom da je to okrugli stol, vjerujem da ćete, ako budete brzi i uporni, moći postaviti i koje pitanje. Ako ne znate zašto ovo spominjem, malo proguglajte.

***

S ljubitelja religije mira, prelazimo na ekumeniste. U Zagrebu je na KBF-u gostovao taizeovski brat Ulrich koji je govorio o međureligijskom dijalogu (a što drugo, dijaloga nam uvijek fali, još ako je međureligijski...). Nastavak prenosim iz Glasa Koncila:
Navečer istoga dana u zagrebačkoj su se prvostolnici okupili mladi na molitvi u duhu Taizéa, koja je bila isprepletena meditativnim pjesmama, čitanjima iz Svetoga pisma, molitvom u tišini i klanjanjem. Uz brata Ulricha, mladima Zagrebačke nadbiskupije pridružio se i pomoć ni biskup Mijo Gorski, koji je okupljenima poručio da kada god zajedno mole i hodočaste u duhu ekumenizma, promoviraju mir i ispunjavaju Božju želju da svi budu jedno. »Ne jedno u mišljenju, ne jedno u obliku, formi, nego jedno u međusobnom poštovanju, da nam naše razlike ne budu razlogom podjele, nego razlogom bogatstva«, kazao je na molitvi biskup Gorski.
Kakvo točno bogatstvo se nalazi u tome da mladi mole s krivovjercima i raskolnicima ja ne znam. Valjda je to po uzoru na ono "zgrćite sebi blago na nebu" pretvoreno ovdje u "zgrćite sebi blago u podzemlju".

utorak, 9. prosinca 2014.

Prvotna svrha braka je rađanje i odgajanje djece; drugotna je međusobna pomoć i lijek protiv požude.

The Primary End of Marriage, Part 1: Church Documents
The Primary End of Marriage, Part 2: Early Church Fathers

The Catholic doctrine on the ends of marriage

AAS 36 [1944], 103.
SUPREMA SACRA CONGREGATIO S. OFFICII DECRETUM
DE FINIBUS MATRIMONII
[...] «An admitti possit quorundam recentiorum sententia, qui vel negant finem primarium matrimonii esse prolis generationem et educationem, vel docent fines secundarios fini primario non esse essentialiter subordinatos, sed esse aeque principales et independentes» ; respondendum decreverunt : Negative.
Et in audientia, feria V, die 30 eiusdem mensis et anni, Excmo ac Revmo Domino Adsessori Sancti Ofiicii impertita, Ssmus D. N. D. Pius, divina Providentia Papa XII, de omnibus habita relatione, praesens decretum adprobare dignatus est, ac publici iuris fieri iussit.
Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, die 1 Aprilis 1944.
[...]

nedjelja, 7. prosinca 2014.

Popričesna molitva 2. nedjelje došašća


Nova misa Tradicionalna misa
Repléti cibo spiritális alimóniae, súpplices te, Dómine, deprecámur, ut, huius participatióne mystérii, dóceas nos terréna sapiénter perpéndere, et caeléstibus inhaerére. Per Christum Dominum nostrum. Repléti cibo spirituális alimóniae, súpplices te, Dómine, deprecámur: ut hujus participatióne mystérii, dóceas nos terréna despícere et amáre caeléstia. Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Gospodine, nahranio si nas duhovnim jelom. Smjerno te molimo: po sudjelovanju u ovom otajstvu nauči nas, u svjetlu svoje mudrosti, zemaljskim se dobrima pravilno služiti, a za nebeskim težiti. Po Kristu Gospodinu našemu. Nasićeni duhovnom hranom smjerno te molimo, Gospodine, da nas učešćem u ovom otajstvu naučiš prezirati što je zemaljsko, a ljubiti što je nebesko. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Izvor: tl, th, nl, nh.

četvrtak, 4. prosinca 2014.

Najbolji od svih mogućih ...


Što god neki mislili o mojim namjerama, ideja moga pitanja od prije nekoliko dana bila je naći neku misao vodilju koja bi objasnila neobično brojne, nazovimo ih tako, čudne riječi i čine pape Franje od kada je postao prvosvećenik. Potpuno očekivano, nitko mi nije ponudio odgovor u komentarima na taj tekst, ali meni se nekako iskristaliziralo da za razumijevanje Franje moramo posegnuti u prethodna desetljeća dok je on još bio samo Jorge Bergoglio. Tako sada kad nakon više od godinu i pol dana ponovno čitam tekst koji je na Rorate Caeli objavljen povodom njegova izbora za Papu (slobodno zanemarite naslov teksta) uviđam koliko je analiza Argentinca koji ga je napisao bila točna, baš sve što je najavljeno se i ispunjava. Zanimljivo je vidjeti da i neki drugi Argentinci koji su poznavatelji djela i lika današnjeg Svetog Oca imaju vrlo slična razmišljanja (Who is Pope Francis?, If You Try to Understand Francis, You Will Lose Your Reason). Nastavimo se moliti za Papu, a ako i ne treba komentirati baš svaku čudnovatost koja iziđe iz njegovih usta, ne treba se ni resetirati svako jutro u sjevernokorejskom stilu. Bilo bi lijepo razumjeti što Papa govori ili radi. Ali, u nedostatku takvog shvaćanja, ne treba, kako kaže jedan od gore navedenih autora, "izgubiti razum" beskorisnim dovijanjima. Imamo svetce i crkvene dokumente koji su vrlo jasni putokazi.

utorak, 2. prosinca 2014.

Kerubinski putnik 16


III, 142

In Sanftmut wohnet Gott
Besänftige dein Herz; Gott ist in starken Winden,
In Erdbewegungen und Feuer nicht zu finden.

Bog boravi u tišini
Smiri srce svoje, čovječe: Bog nije
U buci i trusu, nit ga požar krije.

***

IV, 137

Das Fünklein im Feuer
Wer kann das Fünkelein in seinem Feur erkennen?
Wer mich, wann ich in Gott, ob ich es sei, benennen?

Iskra u ognju
Tko iskru u ognju prepoznati može?
Tko zna mene kad sam ja u tebi, Bože?

***

VI, 165

Gib, wie du begehrst
Mensch, du begehrst von Gott das ganze Himmelreich;
Bitt man von dir ein Brot, so wirst du blaß und bleich.

Daj ono što sâm priželjkuješ
Ti od Boga tražiš čitava nebesa;
A kad kruh ti prose, bljedilo te stresa.


(original, prijevod/prepjev)

ponedjeljak, 1. prosinca 2014.

Tutti noi ci troveremo lassù, tutti.

"Lijepo je misliti na to, misliti na nebo. Svi ćemo se naći tamo gore, svi. Lijepo je to, daje snagu duši!"

Opet imam jedno pitanje za štovane čitatelje ovog bloga: znate li postoje li na jednom mjestu skupljene Papine izjave ovog tipa, dakle, one koje na prvi pogled neukim laicima poput mene djeluju u neskladu s katoličkom vjerom. Ako znate, ostavite link na stranicu ili blog. Volio bih da su to stranice bez suvišnih komentara, s tekstom na originalnom jeziku i eventualno prijevodom uz navođenje izvora. Također, da nisu pomiješani direktni citati s autorovim sažetcima.

Hvala unaprijed!

PS. Ne trebate posebno navoditi poveznice na pravovjerne i poticajne Papine govore. Iz nekog razloga takvi nagovori mi nisu posebno neočekivani za Kristovog Namjesnika.

petak, 28. studenoga 2014.

Nekoliko knjiga po izboru

Ponekad na ovom blogu preporučim knjige koje sam pročitao i svidjele su mi se. Uvijek se nadam da će i meni čitatelji preporučiti neki naslov vrijedan pažnje na koji još nisam naišao.


Evelyn Waugh: The Sword of Honour Trilogy
Najbolja moguća kombinacija suptilnog ironičnog humora, sjete u vrtlogu 2. svjetskog rata i življene katoličke vjere (u istinskom, "pretkoncilskom" obliku) sa svim svjetlima i sjenama. Sve upakirano u nenadmašno umijeće opisivanja i vrlo bogati rječnik. Knjiga koju je upravo zbog bogatstva vokabulara i brojnih vojnih kratica najbolje čitati na Kindleu ili sličnoj napravi. Ako baš negdje zapnete ili ste tip čitača koji mora sve proučiti u detalje, možete se poslužiti ovom stranicom, ali čini mi se da to uzima dio šarma ove izvrsne trilogije. Kako pronađoh, postoji prijevod na hrvatski, iako ga nisam vidio, sumnjam da se može mjeriti s finoćom originala.

Brandon Sanderson: The Way of Kings
Roman za onoga tko voli dobar fantasy u kojemu nije sve na isti kalup, sa zanimljivom radnjom, a ipak ne toliko zahtjevno da bi morali pamtiti sve detalje autorova izmaštanog svijeta. Neću duljiti, koga zanima ionako će baciti pogled na gornju poveznicu na Goodreads.

P.G. Wodehouse: serija knjiga o Jeevesu (npr. ova ili ova)
Serija humorističnih knjiga o pomalo umišljenom i nesposobnom, ali ipak simpatičnom engleskom mladom gospodinu koji ništa ne radi jer je rođen u imućnijoj familiji i njegovom vrlo sposobnom, ali samozatajnom butleru Jeevesu. Ove knjige su dobre za čitanje u kratkim komadima kada primjerice čekate na red i slično.

Da ne ostanu potpuno zanemareni oni čitatelji koji vole više činjenica, a manje književničke mašte, evo i jedne knjige koju sam tek započeo, ali je tematika iznimno zanimljiva.
Miroslav Akmadža: Katolička crkva u komunističkoj Hrvatskoj 1945.-1980.
To je nova knjiga autora koji je već izdao slično djelo (za razdoblje do 1966. g). Kad sam vidio na Interliberu cijenu od 50 kn i u indeksu imena na kraju neka zanimljiva imena, odmah sam je kupio. Prolistajte sadržaj i uvod da steknete dojam je li i vama dovoljno interesantna da je nabavite.

PS. Sve knjige osim zadnje možete naći sami na internetu.