četvrtak, 29. rujna 2016.

Saint-Michel d'Aiguilhe


Ova impresivna stijena visoka osamdesetak metara nalazi se pored starog dijela grada Le Puy i vulkanskog je podrijetla.

srijeda, 28. rujna 2016.

Ceyssac i Espaly-Saint-Marcel

Posjetio sam početkom srpnja na nekoliko dana grad Le Puy kako bih iskoristio jedinstvenu priliku jubilejske godine. Premda je neprežaljena stranica WikkiMissa s popisom tradicionalnih misa po svijetu i dalje nedostupna, našao sam na stranicama lokalne biskupije da se u selu pet-šest kilometara od grada svake nedjelje u 10,30 sati služi stara misa. Sada vidim da se od početka rujna odlukom mjesnog biskupa misa premješta u puno dostupniju crkvu u centru Le Puya. Više o povijesti ove zajednice tradicionalnih katolika možete pročitati ovdje.

Budući da nisam htio riskirati eventualno kašnjenje, uzeo sam taxi do crkve u Ceyssacu planirajući da povratak bude pješice.

Misa je bila vanjska proslava sv. Petra i Pavla čija svetkovina je padala prethodnog tjedna. Budući da sam na sam blagdan bio u Caenu u Normandiji gdje sam imao sreće prisustvovati (štoviše ministrirati) na tihoj misi, ovo je za mene bila još jedna prilika da se preporučim apostolskim prvacima. Iako je bio samo jedan ministrant, služena je pjevana sveta misa s kađenjem.

ponedjeljak, 26. rujna 2016.

Sa žarkom brigom: optužujemo papu Franju

Objavljen je cjelokupni tekst.


Sa žarkom brigom: optužujemo papu Franju
(1. + 2. + 3. dio knjige optužbe)

rtf / pdf

nedjelja, 25. rujna 2016.

Papina agenda

Amazonska sinoda za dokinuće celibata – 
Misionari za Amazoniju? „Ne, ne, to Papa ne želi“

papa Franjo: termin za fotografiranje s mladim svećenicima nakon opće audijencije

(Rim) Vatikanist Marco Tossati, koji je već 35 godina pažljivi kroničar razvoja u Crkvi, u svojim je formulacijama čovjek najtiših tonova. Na svojem blogu Stilum Curiae potvrdio je ono što je jedan drugi poznati vatikanist najavio potkraj 2015. godine: Papa Franjo pripravlja „u potpunoj tišini“ sinodu za dokinuće svećeničkog beženstva.

Po njemačkome primjeru Crkva treba ozdraviti?

Izočni pročelnici

Asiz i izočni pročelnici Kongregacije za nauk vjere: 
1986. godine Ratzinger, 2016. godine Müller


(Rim) Slike se ponavljaju s pomaknutim naglascima. Godine 1986. Papa Ivan Pavao II. išao je na prvi Svjetski molitveni susret religija za mir u Asiz koji je organizirala zajednica Sant'Egidio. Pročelnik Kongregacije za nauk vjere, kardinal Joseph Ratzinger, njegov najuži suradnik, odbio je ići i ostao je u Rimu.

srijeda, 21. rujna 2016.

Katolički konzervativci koji sve modernizme nakon par godina prihvaćaju i štite

Zanimljiva je bila reportaža Živka Kustića objavljena 1970. godine koja je na drukčiji način progovorila o promjenama u liturgiji nakon Drugoga vatikanskog koncila. Povod tekstu bila je pismena pritužba biskupu Franji Kuhariću u kojoj je spomenuto da se u župi sv. Petra misa za mlade služi neobično: djevojkama se dopušta čitati, za vrijeme mise svira se gitara i pjevaju se »neke čudne moderne pjesme od kojih bi se moglo i zaplesati«. Zato se osobno biskup Kuharić došao uvjeriti »kakvo je to svečano slavlje« te podržao mlade da se i dalje okupljaju i slave Boga.

***

Promotri li se sadržaj tih kratkih vijesti, pisalo se je o različitim novostima i promjenama nakon Koncila u svim zemljama svijeta. Tako je 1970-ih godina GK izvještavao kako je u nekim biskupijama Sjedinjenih Američkih Država dopušteno »zbog nestašice svećenstva da pri dijeljenju pričesti pomažu i žene iz laičkog staleža«, [...] djelovanju i ovlastima trajnih đakona u Njemačkoj, koji »mogu asistirati u sklapanju crkvenih ženidba u slučaju da su svećenici spriječeni« [...]

***

Tih se su [70-ih] godina i u Crkvi pojavila previranja - najčešće zbog različitih stavova kako da u mjesnoj Crkvi zažive smjernice i upute Drugoga vatikanskog koncila. Osim liturgijskih reformi pojedini su svećenici i laici pozivali na radikalne promjene u pastoralnom radu i djelovanju te bespogovorno zazivali prihvaćanje novih ideja, dok su neki drugi pak držali kako je za promjene potrebno određeno vrijeme te spontani razvoj. Tadašnji dvotjednik Glas Koncila imao je »sluha« za oba glasa iste skladbe, bio je otvoren i spreman čuti i one koji drukčije misle te su o tome informirali svoje čitatelje.

Usporedi:
Generalni vikar Zadarske nadbiskupije, Pavao Kero i nadbiskupov tajnik, Grgo Batur, izjavili su u razgovoru s tajnikom zadarske Vjerske komisije, Markom Kumanom, kako su svećenici dotične zadarske skupine bili previše radikalni, te da su "posebno bili glupi", što su tražili ukidanje celibata i reforme preko noći. Posebno su im zamjerili što su svećeničko zvanje htjeli materijalizirati i unovčiti. Neke su njihove stavove pohvalili, ali su ustvrdili kako će nova mlađa skupina svećenika, kojima su oni na čelu, tražiti reforme, ali postupne i lagane, te da oni Crkvu zamišljaju kao ustanovu koja će služiti vjernicima i neće se miješati u politiku i bavit će se samo vjerskim pitanjima.

nedjelja, 18. rujna 2016.

Novi nastavak asiškog horora

Asiz IV – novo izdanje kontroverznoga susreta religija s papom Franjom

Svjetski molitveni susret religija i kultura – s papom Franjom

(Rim) Katolički publicist Camillo Langone napisao je komentar o Svjetskom molitvenom susretu za mir „religija i kultura“ koji će se održati od 18. do 20. rujna u Asizu. Organizator susreta katolička je zajednica Sant'Egidio, utemeljena 1968. godine. Susret se od 1986. godine održava na različitim mjestima, četiri puta dosada u Asizu.

četvrtak, 15. rujna 2016.

Besposlen papa i ...

Vidim da je danas izašlo neko apostolsko pismo u obliku motu proprija pape Franje kojim se mijenjaju pojedine točke Zakonika kanonskog prava. Mojim vrlo laičkim očima najzanimljivije su se učinile sljedeće stvari:
  • Katolički svećenici mogu uz biskupovo dopuštenje ženiti nesjedinjene istočnjake. Ima li puno raskolnika koji to traže, a da se ne žele istovremeno obratiti na pravu vjeru? No pretpostavljam da ako ih se može ispovijedati i pričešćivati bez da postanu članovi Katoličke crkve što zakonik od prvog svog izdanja dopušta, ovakva dopuna ne bi trebala biti iznenađujuća. 
  • Ako je roditeljima koji su nekatolički kršćani (tj. krivovjerci ili raskolnici) moralno ili fizički nemoguće pristupiti svojim službenicima, može se njihovo dijete dopušteno krstiti kod katolika. U tom se slučaj izuzima uvjet koji je prije bio prilično napadan (od pape Franje i modernista), a to je "da ima osnovane nade da će [dijete] biti odgajano u katoličkoj vjeri".
Ako imate što pametno za dodati, pogotovo ako ste učili kanonsko pravo, rado ću pročitati vaše komentare.

Nastavak o „Jedinom mogućem tumačenju“

„Jedino moguće tumačenje“ pobudnice Amoris Laetitia sve se više proširuje – i bez službene potvrde

Papino pismo biskupima Buenos Airesa: „Veoma dobro“,
nakana kontroverznog poglavlja VIII „točno“ se tumači

utorak, 13. rujna 2016.

Tko do sad nije shvatio

Papa definira tumačenje pobudnice Amoris Latitia 
koje rastavljene ponovno civilno vjenčane 
pripušta Pričesti kao jedino moguće

Preuzimamo prijevod s InfoCatólica. Nema teoloških kritika do kojih se drži (usp. Teološku kritiku 45 uglednih znanstvenika). Nema drugoga tumačenja, osim autentičnoga koje daje onaj koji je objavio dokument. A to je upravo tumačenje liberalnoga tabora kako se tvrdilo i potvrdilo u praksi.


Nema drugih tumačenja, tvrdi on

ponedjeljak, 12. rujna 2016.

Mons. Fulton Sheen: „O lažnom proroku i antikristu“


Američkog biskupa Fultona Sheena sjećamo se ne samo kao čuvenog i dubokog teologa, nego i kao izvrsnog komunikatora preko radija, tiska i televizije. Držao je predavanja koja su se svugdje pratila, i u domovini i u inozemstvu, u kojima je oduševljavao i osvajao slušateljstvo. Godine 1930. na NBC-u držao je nedjeljom uvečer emisiju Katolički sat.

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor

Možda će nekoga zanimati prezentacija i upute za kratko izlaganje o osnovnim pravilima izbora za Sabor kao i najpoznatijim metodama razmjerne raspodjele mandata. Može biti korisno ako želite djeci objasniti ove stvari. Ako primjetite kakve veće pogreške, javite mi da ispravim.

Više informacija: pravnih, rezultati, matematičkih.