utorak, 6. svibnja 2014.

Kerubinski putnik 2


I, 40

Gott ist das, was er will
Gott ist ein Wunderding: er ist das, was er will,
Und will das, was er ist, ohn alle Maß und Ziel.

Čudesni Bog jest što želi
Bog želi to što jest i jest to što želi:
Bez mjere i cilja tome se veseli.

***

I, 78

Das Geschöpf ist nur ein Stüpfchen
Schau, alles, was Gott schuf, ist meinem Geist so klein,
Daß es ihm scheint in ihm ein einzig Stüpfchen sein.

Stvorenje je samo točkica
Sve to što Bog stvori tako mi je malo
Te se čini da bi u točkicu stalo.

***

I, 108

Die Rose
Die Rose, welche hier dein äußres Auge sieht,
Die hat von Ewigkeit in Gott also geblüht.
(idealiter)

Ruža
Ruža koju ovdje vidi tvoje oko
Kroz vječnost je cvala u Bogu duboko.


(original, prijevod/prepjev)