subota, 17. listopada 2015.

Prošla je godina dana

Prije godinu dana iznenada je umro preč. Stanislav Vitković.
(1, 2, 3, 4, 5)
Molite za pokoj njegove duše.
Molite i za sebe da budete pripravni.