subota, 21. travnja 2012.

Razmišljanja o Svetoj Misi uz apostola Euharistije 27KRISTOV TRIJUMF U EUHARISTIJI

II

Christus regnat: Krist kraljuje.

Isus ne kraljuje nad teritorijima, već nad dušama, a to čini putem Euharistije. Kralj kraljuje zahvaljujući zakonima i naklonosti koju mu iskazuju podanici. Euharistija je za kršćane zakon, zakon ljubavi objavljen na Posljednjoj večeri u Isusovim divnim riječima: "Ovo je zapovijed moja: ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas!" (Iv 15, 12) "Ostanite u mojoj ljubavi! Ostat ćete u mojoj ljubavi ako budete vršili moje zapovijedi." (Iv 15, 10)

Taj se zakon objavljuje u Pričesti: poput učenika iz Emausa, kršćanin u njoj uviđa i shvaća puninu zakona. Upravo je lomljenje kruha prvim kršćanima davalo toliku snagu usred progona i toliku vjernost u izvršavanju zakona Isusa Krista: oni su ustrajali u lomljenju kruha.

Zakon je Isusa Krista jedan, svet, univerzalan i vječan. U njemu se ništa neće promijeniti, kao što ga ništa neće ni oslabiti. Sam Isus Krist, njegov božanski tvorac, čuva ga i svojom ga ljubavlju upisuje u naša srca. Zakonodavac sam u dušu svakoga od nas upisuje svoj božanski zakon.

To je zakon ljubavi. Koliko kraljeva kraljuje ljubavlju? Jedino jaram Isusa Krista nije nametnut silom. Njegova je vladavina sama blagost; njegovi pravi podanici predani su mu i u životu i u smrti; oni čak odlaze u smrt da bi mu ostali vjernima.